Skjemaer for Webex-støtteøkt

Før og etter økter kan nettstedsadministratorer få Webex Support til å be brukerne om å oppgi informasjon:

 • Skjemaer for før økten som kunder kan bruke før de blir med i økter, for å oppgi kontaktinformasjon eller stille spørsmål.

 • Skjemaer for etter økten som kunder kan bruke når de forlater økter, for å gi kommentarer om tjenesten.

Tilpass elementer i skjemaene for før og etter økten

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og velg Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support velger du Skjemaer.

4

Velg om du vil tilpasse et skjema for før økten eller etter økten.

5

Merk av i boksen i den første kolonnen for hvert element du vil at skal vises i skjemaet, og merk deretter av i boksen i den andre kolonnen for hvert element du vil at skal være påkrevd for deltakerne.

6

Hvis du vil legge til et nytt element i skjemaet, klikker du på Legg til ny.

7

Slik legger du til en tekstboks der brukere kan skrive inn informasjon:

 1. Velg Tekstboks.

 2. Hvis du vil opprette en tekstboks som er mer enn én linje, velger du Flere linjer.

 3. Skriv inn navnet som vises ved siden av boksen, under Tekstboksetikett.

 4. Angi bredden på hver linje i boksen i Bredde.

 5. Klikk på Lagre.

8

Slik legger du til en avkrysningsboks som brukere kan bruke til å velge ett eller flere alternativer:

 1. Velg Avkrysningsbokser.

 2. Skriv inn tekst som vises før alternativene, under Gruppeetikett.

 3. Skriv inn navnet som vises for hvert alternativ brukerne kan velge, under Avkrysningsboks.

 4. Hvis du vil at et alternativ skal vises som valgt, velger du Valgt fra rullegardinlisten.

 5. Gjenta trinn c og d for hvert ekstra alternativ som skal vises i skjemaet. Hvis du vil legge til flere alternativer, velger du rullegardinlisten Legg til og velger antall alternativer du vil legge til.

 6. Klikk på Lagre.

9

Slik legger du til en alternativboks som brukere kan bruke til å velge ett enkelt alternativ:

 1. Velg Alternativknapper.

 2. Skriv inn tekst som vises før alternativene, under Gruppeetikett.

 3. Skriv inn navnet som vises for hvert alternativ brukerne kan velge, under Valg.

 4. Hvis du vil gjøre ett av valgene til standardalternativet, velger du det alternativet fra rullegardinlisten Standardvalg.

 5. Gjenta trinn c og d for hvert ekstra alternativ som skal vises i skjemaet. Hvis du vil legge til flere alternativer, velger du rullegardinlisten Legg til og velger antall alternativer du vil legge til.

 6. Klikk på Lagre.

10

Slik legger du til en rullegardinliste som brukere kan bruke til å velge ett enkelt alternativ:

 1. Velg Rullegardinliste.

 2. Skriv inn tekst som vises før alternativene, under Gruppeetikett.

 3. Skriv inn navnet som vises for hvert alternativ brukerne kan velge, under Valg.

 4. Hvis du vil gjøre ett av valgene til standardalternativet, velger du det alternativet fra rullegardinlisten Standardvalg.

 5. Gjenta trinn c og d for hvert ekstra alternativ som skal vises i skjemaet. Hvis du vil legge til flere alternativer, velger du rullegardinlisten Legg til og velger antall alternativer du vil legge til.

 6. Klikk på Lagre.

11

Slik endrer du rekkefølgen på elementene i listen fra siden for det bestemte skjemaet:

 1. Klikk på Endre rekkefølge.

 2. Velg elementet du vil flytte, og bruk deretter piltastene til å flytte det.

 3. Klikk på Lagre.

12

Klikk på Lagre på siden for skjemaet.

Bygg inn skjemaet for før økten

Bruk denne fremgangsmåten til å generere en HTML-kode som kan brukes til å bygge inn skjemaet for før økten på en nettside eller en knapp som kobler til det.

Nettstedsadministratorer kan velge mellom flere typer knapper som brukere velger for å vise skjemaet for før økten.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Webex Support velger du Skjemaer.

4

Velg Før økten, og gå til fanen Bygg inn skjema.

5

Velg én av følgende:

 • Bygg inn skjemaet på en av nettsidene til nettstedsadministratoren: for å generere HTML-koden for skjemaet for før økten.

 • Bygg inn en knappekobling til skjemaet på nettsidene til nettstedsadministratoren: for å generere HTML-koden for en kobling til skjemaet for før økten.

6

Når du oppretter en knapp, velger du knappetypen under delen Standardknapper.

7

Velg Generer HTML for å vise HTML-koden i tekstboksen.

8

Velg Forhåndsvisning for å vise skjemaet for før økten eller den valgte knappen.

9

Klikk på Gå tilbake og deretter på Lagre.


 
 • Skjemaet for før økten inneholder alltid et støtteøktnummer som Webex Support automatisk oppretter for hver støtteøkt. Dette nummeret fra skjemaet kan ikke fjernes.

 • Informasjonen som hentes i et skjema for før eller etter økten, lagres i støtteøktens logg. Nettstedsadministratorer kan vise dataene i en logg og eksportere dem til en fil som kan åpnes i et regneark eller databaseprogram.