Obrasci sesije podrške za Webex

Prije i nakon sesija administratori web-mjesta mogu zatražiti od korisnika web-podršku da navedu informacije:

 • Obrasci prije sesije koje korisnici mogu koristiti prije uključivanja u sesije za pružanje podataka za kontakt ili postavljanje pitanja.

 • Obrasci nakon sesije koje korisnici mogu koristiti prilikom napuštanja sesija za pružanje komentara o usluzi.

Prilagodba stavki na obrascima prije i poslije sesije

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comodjeljku Otvorite Servisi, a zatim u odjeljku Sastanakodaberite Web- mjesta.

2

Odaberite Web-mjesto za koje želite promijeniti postavke, a zatim Konfiguriraj web-mjesto.

3

U odjeljku Podrška za Webex odaberite Obrasci.

4

Odaberite želite li prilagoditi obrazac prije ili poslije sesije.

5

Potvrdite okvir u prvom stupcu za svaku stavku koju želite da se pojavi na obrascu, a zatim potvrdite okvir u drugom stupcu za svaku stavku koju želite zahtijevati da sudionici dovrše.

6

Da biste obrascu dodali novu stavku, kliknite Dodaj novo.

7

Da biste dodali tekstni okvir u koji korisnici mogu unositi informacije:

 1. Odaberite Tekstni okvir.

 2. Da biste stvorili tekstni okvir koji ima više redaka, odaberite Više redaka.

 3. Na natpisu tekstnog okviraunesite naziv koji se pojavljuje pokraj okvira .

 4. Pri širini unesite širinu svakog retka u okvir .

 5. Kliknite Spremi.

8

Da biste dodali potvrdni okvir koji korisnici mogu koristiti za odabir jedne ili više mogućnosti:

 1. Potvrdite okvire.

 2. Na natpisu grupiunesite tekst koji se pojavljuje ispred mogućnosti.

 3. U okvir Zapotvrdu unesite ime koje se pojavljuje za svaku mogućnost koju korisnici mogu odabrati.

 4. Da bi se pojavila mogućnost, na padajućem popisu odaberite Odabrano.

 5. Ponovite korake c i d za svaku dodatnu opciju koju želite navesti na obrascu. Da biste dodali dodatne mogućnosti, odaberite padajući popis Dodavanje i odaberite broj mogućnosti koje želite dodati.

 6. Kliknite Spremi.

9

Da biste dodali okvir mogućnosti koji korisnici mogu koristiti za odabir jedne mogućnosti:

 1. Odaberite gumbe Mogućnosti.

 2. Na natpisu grupiunesite tekst koji se pojavljuje ispred mogućnosti.

 3. U odjeljku Odabir unesite naziv koji se pojavljuje za svaku mogućnost koju korisnici mogu odabrati.

 4. Da biste jedan od odabira učinili zadanom opcijom, odaberite koju ćete mogućnost odabrati s padajućeg popisa Zadani odabir.

 5. Ponovite korake c i d za svaku dodatnu opciju koju želite navesti na obrascu. Da biste dodali dodatne mogućnosti, odaberite padajući popis Dodavanje i odaberite broj mogućnosti koje želite dodati.

 6. Kliknite Spremi.

10

Da biste dodali padajući popis koji korisnici mogu koristiti za odabir jedne mogućnosti:

 1. Odaberite padajući popis.

 2. Na natpisu grupiunesite tekst koji se pojavljuje ispred mogućnosti.

 3. U odjeljku Odabir unesite naziv koji se pojavljuje za svaku mogućnost koju korisnici mogu odabrati.

 4. Da biste jedan od odabira učinili zadanom opcijom, odaberite koju ćete mogućnost odabrati s padajućeg popisa Zadani odabir.

 5. Ponovite korake c i d za svaku dodatnu opciju koju želite navesti na obrascu. Da biste dodali dodatne mogućnosti, odaberite padajući popis Dodavanje i odaberite broj mogućnosti koje želite dodati.

 6. Kliknite Spremi.

11

Da biste promijenili redoslijed stavki na popisu, sa stranice određenog obrasca:

 1. Kliknite Promijeni redoslijed.

 2. Odaberite stavku za premještanje, a zatim je premjestite pomoću strelica gore i dolje.

 3. Kliknite Spremi.

12

Na stranici obrasca ponovno kliknite Spremi.

Ugrađivanje obrasca prije sesije

Ovaj postupak koristite za generiranje HTML koda koji se može koristiti za ugradnju obrasca prije sesije na web-stranicu ili gumb koji se povezuje s njim.

Administratori web-mjesta mogu birati između nekoliko vrsta gumba koje korisnici odaberu za prikaz obrasca prije sesije.

1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comodjeljku Otvorite Servisi, a zatim u odjeljku Sastanakodaberite Web- mjesta.

2

Odaberite web-mjesto za koje želite promijeniti postavke, a zatim kliknite Konfiguriraj web-mjesto.

3

U odjeljku Podrška za Webex odaberite Obrasci.

4

Odaberite Prethodna sesija i idite na karticu Ugradi obrazac.

5

Odaberite jedno od sljedećeg:

 • Ugradite obrazac na bilo koju web-stranicu administratora web-mjesta: za generiranje HTML koda za obrazac prije sesije.

 • Ugradite gumb koji se povezuje s obrascem na bilo kojoj web-stranici administratoraweb-mjesta: za generiranje HTML koda za vezu na obrazac prije sesije.

6

Prilikom stvaranja gumba odaberite vrstu gumba u odjeljku Zadani gumbi.

7

Odaberite Generiraj HTML da bi se HTML kod prikazao u tekstnom okviru.

8

Odaberite Pretpregled da bi se prikazao obrazac Prije sesije ili odabrani gumb.

9

Kliknite Vrati se, a zatim Spremi .


 
 • Obrazac Prije sesije uvijek sadrži broj sesije podrške koji Webex podrška automatski stvara za svaku sesiju podrške. Ovaj broj iz obrasca nije moguće ukloniti.

 • Informacije dobivene u obrascu prije ili poslije sesije pohranjuju se u zapisnik sesije podrške. Administratori web-mjesta mogu pregledavati podatke u zapisniku i izvoziti ih u datoteku koja se može otvoriti u proračunskoj tablici ili programu baze podataka.