Webex Support Session Forms

Przed sesjami i po nich administratorzy witryny mogą poprosić użytkowników o wsparcie Webex Support o podanie informacji:

 • Formularze przed sesją, których klienci mogą używać przed dołączeniem do sesji w celu dostarczenia informacji kontaktowych lub zadawania pytań.

 • Formularze po sesji, których klienci mogą używać podczas opuszczania sesji, aby przedstawić komentarze na temat usługi.

Dostosowywanie pozycji w formularzach przed sesją i po sesji

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex , dla której chcesz zmienić ustawienia, i wybierz Konfiguruj witrynę .

3

W obszarze Webex Support wybierz Forms.

4

Wybierz, czy chcesz dostosować formularz przed sesją czy po sesji .

5

Zaznacz pole w pierwszej kolumnie dla każdego elementu, który chcesz wyświetlić w formularzu, a następnie zaznacz pole w drugiej kolumnie dla każdego elementu, którego chcesz wymagać od uczestników.

6

Aby dodać nową pozycję do formularza, kliknij przycisk Dodaj nową.

7

Aby dodać pole tekstowe, w którym użytkownicy mogą wprowadzać informacje:

 1. Wybierz Pole tekstowe.

 2. Aby utworzyć pole tekstowe zawierające więcej niż jedną linię, wybierz opcję Wiele linii.

 3. Na etykiecie pola tekstowego wprowadź nazwę wyświetlaną obok tego pola.

 4. Przy Szerokość, wprowadź szerokość każdej linii w polu.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

8

Aby dodać pole wyboru, którego użytkownicy mogą użyć, aby wybrać jedną lub więcej opcji:

 1. Zaznacz pola wyboru.

 2. Na etykiecie grupy wprowadź dowolny tekst, który pojawi się przed opcjami.

 3. W polu wyboru wprowadź nazwę wyświetlaną dla każdej opcji, którą mogą wybrać użytkownicy.

 4. Aby wybrać opcję, wybierz Selected (Wybrano z listy rozwijanej).

 5. Powtórz kroki c i d dla każdej dodatkowej opcji podanej na formularzu. Aby dodać więcej opcji, wybierz listę rozwijaną Dodaj i wybierz liczbę opcji do dodania.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

9

Aby dodać pole opcji, którego użytkownicy mogą użyć, aby wybrać jedną opcję:

 1. Wybierz przyciski Opcje.

 2. Na etykiecie grupy wprowadź dowolny tekst, który pojawi się przed opcjami.

 3. Po wybraniu wprowadź nazwę wyświetlaną dla każdej opcji, którą mogą wybrać użytkownicy.

 4. Aby wybrać jedną z opcji domyślnych, wybierz tę opcję z listy rozwijanej Domyślne opcje.

 5. Powtórz kroki c i d dla każdej dodatkowej opcji podanej na formularzu. Aby dodać więcej opcji, wybierz listę rozwijaną Dodaj i wybierz liczbę opcji do dodania.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

10

Aby dodać listę rozwijaną, której użytkownicy mogą użyć, aby wybrać jedną opcję:

 1. Wybierz listę rozwijaną.

 2. Na etykiecie grupy wprowadź dowolny tekst, który pojawi się przed opcjami.

 3. Po wybraniu wprowadź nazwę wyświetlaną dla każdej opcji, którą mogą wybrać użytkownicy.

 4. Aby wybrać jedną z opcji domyślnych, wybierz tę opcję z listy rozwijanej Domyślne opcje.

 5. Powtórz kroki c i d dla każdej dodatkowej opcji podanej na formularzu. Aby dodać więcej opcji, wybierz listę rozwijaną Dodaj i wybierz liczbę opcji do dodania.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

11

Aby zmienić kolejność pozycji na liście, na stronie konkretnego formularza:

 1. Kliknij opcję Zmień zamówienie.

 2. Wybierz element do przeniesienia, a następnie użyj strzałek w górę i w dół, aby go przenieść.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

12

Na stronie formularza kliknij przycisk Zapisz.

Umieszczenie formularza przed sesją

Ta procedura służy do generowania kodu HTML, który może być używany do osadzania formularza przed sesją na stronie internetowej lub przycisku, który łączy się z nią.

Administratorzy witryny mogą wybierać spośród kilku typów przycisków, które użytkownicy wybierają, aby wyświetlić formularz przed sesją.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Webex Support wybierz Forms.

4

Wybierz opcję Pre-Session (Sesja wstępna) i przejdź do karty Embed Form (Formularz osadzony).

5

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Umieszczenie formularza na którejkolwiek ze stron internetowych administratora witryny: w celu wygenerowania kodu HTML dla formularza przed sesją.

 • Na którejkolwiek ze stron internetowych administratora witryny umieść przycisk łączący się z formularzem: aby wygenerować kod HTML dla łącza do formularza przed sesją.

6

Podczas tworzenia przycisku wybierz typ przycisku w sekcji Domyślne przyciski.

7

Wybierz opcję Generuj HTML , aby wyświetlić kod HTML w polu tekstowym.

8

Wybierz Podgląd , aby wyświetlić formularz przed sesją lub wybrany przycisk.

9

Kliknij przycisk Wróć, a następnie kliknij przycisk Zapisz.


 
 • Formularz przed sesją zawsze zawiera numer sesji pomocy technicznej, który Webex Support automatycznie tworzy dla każdej sesji pomocy technicznej. Tego numeru z formularza nie można usunąć.

 • Informacje uzyskane w formularzu przed sesją lub po sesji są przechowywane w dzienniku sesji pomocy technicznej. Administratorzy witryny mogą przeglądać dane w dzienniku i eksportować je do pliku, który można otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym lub programie bazy danych.