Předpoklady

Před integrací Webex Contact Center s konzolou Zendesk CRM se ujistěte, že máte následující:

Než začnete

Pokud máte starší verzi Webex Contact Center for Zendesk App, odinstalujte starou verzi před instalací nejnovější verze. Další informace naleznete v části Odinstalace Webex Kontaktní centrum pro Zendesk.


 

Tato instalace balíčku je použitelná pro novou platformu Webex kontaktního centra. Toto neplatí pro platformu Webex Contact Center 1.0.

1

Přihlaste se ke svému účtu Zendesk.

2

Postupujte podle průvodce rychlým startem.

3

(Volitelné) Chcete-li přidat svůj tým do Zendesk, klikněte na Přidat svůj tým.

4

Přejděte na Nastavení > Tržiště.

5

Na stránce Tržiště vyhledejte Webex kontaktní centrum.

6

Vyberte aplikaci Webex Kontaktní centrum .

7

Z rozevíracího seznamu Vybrat účet k instalaci této aplikace vyberte příslušný účet.

8

Klikněte na Instalovat a podle pokynů průvodce instalací nainstalujte aplikaci.

9

Na stránce Webex Instalace kontaktního centra se ujistěte, že URL plochy je URL plochy pro váš region:

10

Klikněte na položku Uložit.

1

Na konzoli Zendesk přejděte na Nastavení > Správa > Lidé.

2

Klikněte na Upravit pro nově aktivovaného agenta.

3

V oblasti Role v profilu agenta klikněte na Spravovat v centru pro správu.

4

V nastavení Role a přístup agenta vyberte Správce z Role rozbalovací seznam.

5

Klikněte na položku Uložit.

Soubor JSON rozvržení plochy pro Zendesk si můžete stáhnout z https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Zendesk.

Další informace o rozvržení plochy Webex portálu pro správu kontaktního centra najdete v kapitole Provisioning v Cisco Webex Contact Center Průvodce nastavením a správou.

1

Přejděte na Webex portál pro správu kontaktního centra.

2

Na navigační liště Portálu pro správu vyberte Provisioning > Rozvržení plochy.

3

Klikněte na Nové rozvržení a zadejte podrobnosti pro rozvržení plochy.

4

Nahrajte soubor JSON Zendesk Desktop Layout.

5

Kliknutím na Uložit konfiguraci uložíte.

Nyní můžete spustit Webex plochu Kontaktního centra v konzole Zendesk CRM.

Pokud máte starší verzi Webex Contact Center for Zendesk App, odinstalujte starou verzi před instalací nejnovější verze.

1

Přihlaste se ke svému účtu Zendesk.

2

Přejděte do Nastavení > Spravovat.

3

Vyberte Webex Kontaktní centrum.

4

V nabídce možností klikněte na Odinstalovat.

5

Potvrďte kliknutím na Odinstalovat .

Než zavoláte mimo telefonní číslo

Před uskutečněním odchozích hovorů se ujistěte, že jste provedli následující:

 • Vytvořte vnější vstupní bod a nastavte strategii vnějšího vstupního bodu.

 • Povolit pro profil agenta externí ANI.

 • Nastavte ANI vnějšího čísla na mapování vytáčeného čísla na vstupní bod.

Další informace naleznete v kapitole Provisioning v Cisco Webex Contact Center Průvodce nastavením a správou.

Informace o používání plochy naleznete v Cisco Webex Contact Center Agent Desktop Uživatelské příručce.

Rozdělení úložiště třetích stran

Možný problém s nedávnou aktualizací Google Chrome a Edge 116 nebo vyšší by mohl narušit vaše přihlašování ke konektorům CRM v Webex kontaktním centru. Tento problém se týká přihlašování k ploše na konzole Zendesk CRM.

Chcete-li tento problém vyřešit v prohlížeči Google Chrome:

 1. Otevřete prohlížeč Google Chrome a do adresního řádku zadejte chrome://flags/#third-party-storage-partitioning .

 2. Vypněte příznak Experimentální dělení úložiště třetí strany .

 3. Zavřete a restartujte Chrome.

 4. Znovu se přihlaste na plochu v konzole Zendesk CRM.

Chcete-li tento problém vyřešit v prohlížeči Edge:

 1. Otevřete prohlížeč a do adresního řádku zadejte edge://flags/#third-party-storage-partitioning .

 2. Vypněte příznak Experimentální dělení úložiště třetí strany .

 3. Uložte změny a restartujte prohlížeč.

 4. Znovu se přihlaste na plochu v konzole Zendesk CRM.

Chcete-li tento problém vyřešit v prohlížeči Firefox:

 1. Otevřete prohlížeč a do adresního řádku zadejte about:config .

  Může se zobrazit stránka s upozorněním. Kliknutím na Přijmout riziko a pokračovat přejdete na stránku about:config .

 2. Zadejte network.cookie.cookieBehavior do pole Název předvolby vyhledávání v horní části about:config najděte předvolbu.

 3. Chcete-li předvolbu upravit, poklepejte na předvolbu nebo klikněte na ikonu Upravit .

 4. Změňte hodnotu na 0.

 5. Uložte změny a restartujte prohlížeč.

 6. Znovu se přihlaste na plochu v konzole Zendesk CRM.

1

Přihlaste se do konzole agenta Zendesk na adrese https://<your-instance>.zendesk.com/agent/.

2

Na panelu nástrojů v pravé horní části konzoly Zendesk klikněte na ikonu Webex Kontaktní centrum .

3

Přihlaste se pomocí svých Webex přihlašovacích údajů pro plochu Kontaktního centra.

Integrovaná plocha Webex kontaktního centra se otevře na pravé straně konzoly Zendesk.
4

Zadejte informace Číslo vytáčení (DN) a Tým .


 
 • Zadejte své DN a název týmu při prvním přihlášení do Webex kontaktního centra pro Zendesk. Pro následující relace se v aplikaci automaticky zobrazí stejné DN a název týmu.

 • Pokud používáte Zendesk na více kartách v okně prohlížeče, aplikace Webex Contact Center je aktivní pouze na jedné kartě.

 • Kdykoli můžete kliknout na ikonu Webex Kontaktní centrum a minimalizovat aplikaci a pokračovat v práci v Zendesku.

1

Přihlaste se do konzole agenta Zendesk na adrese https://<your-instance>.zendesk.com/agent/.

2

Na panelu nástrojů v pravé horní části konzoly Zendesk klikněte na ikonu Webex Kontaktní centrum .

3

Přihlaste se pomocí Webex přihlašovacích údajů pro plochu Kontaktního centra.

Když vám systém přiřadí příchozí hovor, váš stav se změní na Vyzvánění. Aplikace prohledává záznamy zákazníků na základě příchozího ANI nebo telefonního čísla a provádí následující:
 • Pokud se záznam zákazníka shoduje a je k dispozici otevřený lístek, aplikace automaticky vyplní informace o zákazníkovi a otevře lístek.

 • Pokud se záznam zákazníka shoduje a existuje mnoho otevřených lístků, aplikace vypíše otevřené lístky. Ze seznamu si můžete vybrat lístek.

 • Pokud se záznam zákazníka shoduje a neexistuje žádný otevřený lístek, aplikace otevře nový lístek pro přidání informací.

 • Pokud se záznam zákazníka neshoduje a neexistuje žádný otevřený lístek, aplikace vytvoří záznam zákazníka a otevře lístek pro přidání informací.

1

Přihlaste se do konzole agenta Zendesk na adrese https://<your-instance>.zendesk.com/agent/.

2

Na panelu nástrojů v pravé horní části konzoly Zendesk klikněte na ikonu Webex Kontaktní centrum .

3

Přihlaste se pomocí Webex přihlašovacích údajů pro plochu Kontaktního centra.

4

Jít do Domov a vyberte záznam zákazníka.

5

V seznamu vstupenek otevřete kliknutím na vstupenku.

6

Na pravém svislém panelu klikněte na Aplikace ikona.

7

Klikněte Volání v aplikaci Webex Kontaktní centrum.

Systém vytočí číslo, které je spojeno s lístkem.

Přizpůsobení vlastností rozložení plochy

Následující část popisuje přizpůsobení každé vlastnosti souboru vlastního rozvržení pracovní plochy.

Správce může přizpůsobit chování konektoru Zendesk podle požadovaného obchodního případu použití.

Vlastnost rozložení plochy

Popis

Možné hodnoty

outDialAni

Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána.

Můžete nastavit vnější ANI pro volání s 2 vytáčením. Tato hodnota přepíše hodnotu nastavenou na portálu pro správu.

<OutDialAniValue>

Například +11234567890

isCaseCreationForAllInboundCallsEnabled

Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena.

Nastavením na hodnotu true vytvoříte nový lístek pro všechna příchozí volání.

Nastavení na hodnotu false umožňuje vytváření tipů pouze v případě, že neexistují žádné otevřené nebo nevyřízené tipy, které by byly spojeny s daným volajícím.

Pravda, nepravda

adavanceSearchCadVariableName

Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána.

Použijte tuto funkci s adavanceSearchCrmObjectName povolit Screen Pop na základě pokročilého vyhledávání.

Zadejte název proměnné CAD pro vyhledání hodnoty v Zendesk CRM.

<proměnná_cad>

Například NPI

adavanceSearchCrmObjectName

Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána.

Použijte tuto funkci s adavanceSearchCadVariableName povolit Screen Pop na základě pokročilého vyhledávání.

Chcete-li vyhledat hodnotu proměnné CAD, zadejte název objektu CRM a pole objektu.

<crm_object><crm_object_field>:

Například uživatel npi:

ticketDynamicField

Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána.

Pomocí této funkce s ticketDynamicFieldValue přidružíte objekt lístku k dalším polím, jako jsou formuláře.

Zadejte název pole lístku.

< ticketDynamicField>

Například ticket_form_id

ticketDynamicFieldValue

Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána.

Pomocí této funkce s ticketDynamicField přidružíte objekt lístku k dalším dynamickým polím, jako jsou formuláře.

Zadejte hodnotu pole Vstupenka.

<ticketDynamicFieldValue>

Například 12152079860369

ticketDynamicSubject

Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena.

Pomocí této funkce můžete přizpůsobit své vlastní předmětové řádky pro vstupenky generované kontaktním centrem Webex.

Můžete použít proměnné CAD.

Ujistěte se, že jsou proměnné CAD uzavřeny mezi složené závorky {}.

Výchozí hodnota: Volání {activityDateTime}

Například zavolejte 01.23.2023 21:34.

dateTimeFormat

Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena.

Pomocí této funkce můžete změnit formát data a času.

Výchozí hodnota: MM.dd.yyyy hh:mm a

customFieldsToBeUpdatedForExistingTickets

Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána.

Pomocí této funkce s ticketCustomFieldsMapping povolíte nebo zakážete funkci aktualizace vlastních polí pro stávající vstupenky.

Pravda, nepravda

ticketCustomFieldsMapping

Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána.

Tuto funkci použijte k mapování proměnných CAD WebexCC a uživatelských ID polí Zendesk CRM k automatickému vyplňování hodnot proměnných CAD v uživatelských polích objektu tiketu.

Mapovací JSON má 3 klíče:

wxccFieldName: Název proměnné CAD WebexCC. To lze nakonfigurovat pomocí jednoho nebo více polí WebexCC. Následující pole WebexCC jsou k dispozici ve výchozím nastavení.

 • wxccFieldName:activityDateTime - Toto je pole Datum aktivity a čas.

 • wxccFieldName:Id interakce - Toto je pole ID relace kontaktu.

 • wxccFieldName:Telefonní číslo - Toto je pole ANI/Telefon.

 • wxccFieldName:směr - Toto je pole Směr hovoru (příchozí / odchozí)

 • wxccFieldName:queueName - Toto je pole Název fronty.

 • wxccFieldName:wrapupCode - Toto je pole Zabalit kód.

zendeskTicketFileldID: ID vlastního pole tiketu Zendesk

isDefaultValueEnabled: Booleovský příznak pro kontrolu, zda použít výchozí hodnotu nebo dynamickou hodnotu proměnné CAD ke spojení s ID uživatelského pole.

[{"wxccFieldName":"< wxccFieldName >", "zendeskTicketFileldID":"< zendeskTicketFileldID >", "isDefaultValueEnabled":false}]

Příklad č. 1 –

[{"wxccFieldName":"activityDateTime", "zendeskTicketFileldID":"12093897017233", "isDefaultValueEnabled":false}]

V tomto příkladu je isDefaultValueEnabled nepravda a aplikace hledá proměnnou CAD v hodnotě wxccFieldName . Proměnná CAD je activityDateTime. Jeho hodnota se načte a vyplní do pole Vlastní, jehož ID je 12093897017233.

Příklad č. 2 –

[{"wxccFieldName":"WxCC", "zendeskTicketFileldID":"12093897017233", "isDefaultValueEnabled":true}]

V tomto příkladu je isDefaultValueEnabled pravda, takže aplikace hledá výchozí nebo statickou hodnotu zadanou v wxccFieldName hodnota. WxCC je výchozí hodnota a stejná je vyplněna v poli Vlastní, jehož ID je 12093897017233.