Před integrací Webex centra kontaktů s aplikací Zendesk CRM se ujistěte, zda máte následující:

Než začnete

Pokud používáte starší verzi Webex centra kontaktů pro aplikaci Zendesk, odinstalujte starou verzi před instalací poslední verze. Další informace najdete v části odinstalace Webex kontakt na střed pro Zendesk.

Tato instalace balíčku je použitelná pro novou Webex platformu centra kontaktů. Tuto možnost nelze použít pro Webex platformě 1,0 kontaktů.

1

Přihlaste se k účtu Zendesk.

2

Postupujte podle pokynů Průvodce rychlým spuštěním.

3

Volitelný Chcete-li přidat svůj tým do Zendesk, klepněte na tlačítko Přidat tým.

4

Přejděte na nastavení > tržiště.

5

na stránce tržiště vyhledejte Webex centrum kontaktů.

6

zvolte Webex aplikaci centrum kontaktů.

7

V rozevíracím seznamu vybrat účet pro instalaci této aplikace Vyberte příslušný účet.

8

Klikněte na tlačítko instalovat a nainstalujte aplikaci pomocí Průvodce instalací.

9

na stránce Webex instalace centra kontaktů zajistěte, aby adresa url plochy byla adresou url plochy pro vaši oblast:

10

Klikněte na položku Uložit.

1

V konzole Zendesk přejděte na nastavení > Spravovat osoby >.

2

Klepněte na tlačítko Upravit pro nově aktivovaný agent.

3

V oblasti role profilu agenta klepněte na možnost spravovat v centru správy.

4

V poli role a nastavení přístupu k němu v rozevíracím seznamu role Vyberte možnost správce .

5

Klikněte na položku Uložit.

Soubor JSON rozložení plochy můžete stáhnout pro Zendesk z https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Zendesk.

Další informace o Webex rozvržení plochy portálu Management Portal centra kontaktů naleznete v kapitole "poskytování " příručky Cisco Webex Contact Center instalace a správy.

1

Přejděte na Webex portálu správy kontaktů centra .

2

Na navigačním panelu portálu Management Portal zvolte vytvořit > rozložení plochy.

3

Klepněte na tlačítko nové rozložení a zadejte podrobnosti pro rozložení plochy.

4

Nahrajte soubor JSON aplikace Zendesk Desktop layout.

5

Uložte konfiguraci klepnutím na tlačítko Uložit .

Nyní můžete spustit aplikaci Webex plocha centra kontaktů v konzole aplikace CRM Zendesk.

Pokud používáte starší verzi Webex centra kontaktů pro aplikaci Zendesk, odinstalujte starou verzi před instalací poslední verze.

1

Přihlaste se k účtu Zendesk.

2

Přejděte na nastavení > Spravovat.

3

Zvolte Webex centrum kontaktů.

4

V nabídce Možnosti klepněte na tlačítko odinstalovat.

5

Potvrďte akci klepnutím na tlačítko odinstalovat .

1

Přihlaste se ke konzole agenta Zendesk na https://<your-instance>.zendesk.com/agent/.

2

V pravém horním rohu konzoly Zendesk klepněte na ikonu Webex centrum kontaktů.

3

Přihlaste se pomocí Webex pověření plochy centra kontaktů.

Integrovaná Webex plocha kontaktního centra se otevře na pravé straně konzoly Zendesk.
4

Zadejte číslo telefonu (DN) a informace o týmu .


 
  • Při prvním přihlášení do centra Webex kontakty pro Zendesk zadejte číslo v adresáři a týmu. Pro následné relace se v aplikaci automaticky zobrazí stejný název v adresáři a v adresáři.

  • Pokud v okně prohlížeče pracujete Zendesk na několika kartách, bude aplikace Webex centrum kontaktů aktivní pouze na jedné kartě.

  • Ikonu Webex centrum kontaktů lze kdykoliv minimalizovat tak, aby aplikace minimalizovala a pokračovala v práci na Zendesk.

1

Přihlaste se ke konzole agenta Zendesk na https://<your-instance>.zendesk.com/agent/.

2

V pravém horním rohu konzoly Zendesk klepněte na ikonu Webex centrum kontaktů.

3

Přihlaste se pomocí Webex pověření plochy centra kontaktů.

Když systém přiřadí příchozí hovor, váš stav se změní na zvonění. Aplikace prohledá záznamy zákazníků na základě příchozího nebo telefonního čísla, a provede následující:
  • Pokud záznam zákazníka odpovídá a je k dispozici otevřený lístek, aplikace automaticky zaplní informace o zákazníkovi a otevře lístek.

  • Pokud záznam zákazníka odpovídá několika otevřeným lístkům, aplikace zobrazí seznam otevřených lístků. V seznamu můžete vybrat lístek.

  • Pokud záznam zákazníka odpovídá a není otevřen žádný lístek, aplikace otevře nový lístek pro přidání informací.

  • Pokud záznam zákazníka neodpovídá a není otevřen žádný lístek, aplikace vytvoří záznam zákazníka a otevře lístek k přidání informací.

1

Přihlaste se ke konzole agenta Zendesk na https://<your-instance>.zendesk.com/agent/.

2

V pravém horním rohu konzoly Zendesk klepněte na ikonu Webex centrum kontaktů.

3

Přihlaste se pomocí Webex pověření plochy centra kontaktů.

4

Přejděte na stránku domů a vyberte záznam zákazníka.

5

V seznamu lístků klepněte na lístek, který chcete otevřít.

6

V pravém svislém panelu klepněte na ikonu aplikace .

7

Klepněte na možnost volat pod Webex aplikaci centra kontaktů.

Systém vytáčí číslo přidružené k lístku.