Innan du integrerar Webex Contact Center med Zendesk CRM console bör du kontrol lera att du har följande:

Innan du börjar

Om du har en äldre version av Webex Contact Center för Zendesk-appen ska du avinstallera den gamla versionen innan du installerar den senaste versionen. Mer information finns i avinstallera Webex Contact Center för Zendesk.

1

Logga in på ditt Zendesk-konto.

2

Följ guiden snabb start.

3

Mjuk Om du vill lägga till teamet i Zendesk klickar du på Lägg till Team.

4

Navigera till inställningar > Marketplace.

5

på sidan Marketplace söker du efter Webex kontakt Center.

6

Välj programmet kontakt Center i Webex.

7

I list rutan Välj konto att installera den här appen väljer du lämpligt konto.

8

Klicka på installera och följ installations guiden för att installera programmet.

9

på installations sidan för Webex Contact Center ser du till att skriv bords -url: n är skriv bords -url för din region.

10

Klicka på Spara.

1

På Zendesk-konsolen navigerar du till inställningar > hantera > personer.

2

Klicka på Redigera för den agent som har Aktiver ATS nyligen.

3

Klicka på Hantera i administrations Center i roll området i agentens profil.

4

I agentens roller och åtkomst Inställningar väljer du administratör i list rutan roll.

5

Klicka på Spara.

Du kan hämta JSON-filen för Zendesk från https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Zendesk.

Mer information om layouten Webex Contact Center Management Portal Desktop finns i användar kapitlet i Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.

1

Gå till Webex Contact Center Management Portal.

2

Gå till hanterings portalens navigerings fält och välj etablera > Border layout.

3

Klicka på ny layout och ange information om Skriv bords layouten.

4

Ladda upp JSON-filen Zendesk Desktop layout.

5

Klicka på Spara för att spara konfigurationen.

Nu kan du starta Webex Contact Center Desktop i Zendesk CRM-konsolen.

Om du har en äldre version av Webex Contact Center för Zendesk-appen ska du avinstallera den gamla versionen innan du installerar den senaste versionen.

1

Logga in på ditt Zendesk-konto.

2

Navigera till inställningar > hantera.

3

Välj Webex kontakt Center.

4

På Alternativ-menyn klickar du på Avinstallera.

5

Klicka på Avinstallera för att bekräfta.

Innan du ringer ett samtal bör du kontrol lera följande:

  • Skapa en start punkt för uppringning och Ställ in en strategi för post punkt för utgående samtal.

  • Aktivera ANI för utgående samtal för agent profilen.

  • Ställ in ett uppringnings-ANI till en uppringnings punkts mappning.

Mer information finns i etablerings kapitlet i Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.

Mer information om hur du använder skriv bordet finns i Cisco Webex Contact Center Agent Desktop användar handbok.

1

Logga in i Zendesk agent Console på https://<your-instance>.zendesk.com/agent/.

2

I verktygsfältet högst upp till höger i Zendesk console klickar du på ikonen Webex kontakt Center.

3

Logga in med dina inloggnings uppgifter för Webex kontakt Center på skriv bordet.

Det integrerade Webex kontakt Center Desktop öppnas på höger sida av Zendesk-konsolen.
4

Ange uppringnings nummer (DN) och team information.


 
  • Ange namn på DN och Team första gången du loggar in till Webex kontakt Center för Zendesk. För efterföljande sessioner visas samma DN och team namn automatiskt i programmet.

  • Om du kör Zendesk på flera flikar i webbläsaren är Webex Contact Center - programmet endast aktivt på en flik.

  • Du kan klicka på ikonen Webex kontakt Center när som helst för att minimera programmet och fortsätta arbeta i Zendesk.

1

Logga in i Zendesk agent Console på https://<your-instance>.zendesk.com/agent/.

2

I verktygsfältet högst upp till höger i Zendesk console klickar du på ikonen Webex kontakt Center.

3

Logga in med dina inloggnings uppgifter för Webex kontakt Center på skriv bordet.

När systemet tilldelar dig ett inkommande samtal till dig ändras statusen till Ring. Programmet söker efter kund posterna baserat på det inkommande ANI eller telefonnumret och gör följande:
  • Om en kund post matchar och en öppen biljett är tillgänglig fyller programmet automatiskt kund informationen och öppnar biljetten.

  • Om en kund post matchar och det finns många öppna biljetter, visas de öppna biljetterna i programmet. I listan kan du välja biljett.

  • Om en kund post matchar och det inte finns någon öppen biljett, öppnar programmet en ny biljett för att lägga till information.

  • Om en kundpost inte matchar och det inte finns någon öppen biljett, skapar programmet en kund post och öppnar en biljett för att lägga till information.

1

Logga in i Zendesk agent Console på https://<your-instance>.zendesk.com/agent/.

2

I verktygsfältet högst upp till höger i Zendesk console klickar du på ikonen Webex kontakt Center.

3

Logga in med dina inloggnings uppgifter för Webex kontakt Center på skriv bordet.

4

Gå till Start sidan och välj en kundpost.

5

I listan över biljetter klickar du på en biljett som du vill öppna.

6

I den högra rutan klickar du på Ring.

Systemet ringer numret som är associerat med biljetten.