Innan du integrerar Webex Contact Center med Zendesk CRM console bör du kontrol lera att du har följande:

Innan du börjar

Om du har en äldre version av Webex Contact Center för Zendesk-appen ska du avinstallera den gamla versionen innan du installerar den senaste versionen. Mer information finns i avinstallera Webex Contact Center för Zendesk.

Den här paket installationen gäller för den nya Webex kontakt Center plattformen. Detta gäller inte för Webex Contact Center 1,0-plattformen.

1

Logga in på ditt Zendesk-konto.

2

Följ guiden snabb start.

3

Mjuk Om du vill lägga till teamet i Zendesk klickar du på Lägg till Team.

4

Navigera till inställningar > Marketplace.

5

på sidan Marketplace söker du efter Webex kontakt Center.

6

Välj programmet kontakt Center i Webex.

7

I list rutan Välj konto att installera den här appen väljer du lämpligt konto.

8

Klicka på installera och följ installations guiden för att installera programmet.

9

på installations sidan för Webex Contact Center ser du till att skriv bords -url: n är skriv bords -url för din region.

10

Klicka på Spara.

1

På Zendesk-konsolen navigerar du till inställningar > hantera > personer.

2

Klicka på Redigera för den agent som har Aktiver ATS nyligen.

3

Klicka på Hantera i administrations Center i roll området i agentens profil.

4

I agentens roller och åtkomst Inställningar väljer du administratör i list rutan roll .

5

Klicka på Spara.

Du kan hämta JSON-filen för Zendesk från https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Zendesk.

Mer information om layouten Webex Contact Center Management Portal Desktop finns i användar kapitlet i Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.

1

Gå till Webex Contact Center Management Portal.

2

Gå till hanterings portalens navigerings fält och välj etablera > Border layout.

3

Klicka på ny layout och ange information om Skriv bords layouten.

4

Ladda upp JSON-filen Zendesk Desktop layout.

5

Klicka på Spara för att spara konfigurationen.

Nu kan du starta Webex Contact Center Desktop i Zendesk CRM-konsolen.

Om du har en äldre version av Webex Contact Center för Zendesk-appen ska du avinstallera den gamla versionen innan du installerar den senaste versionen.

1

Logga in på ditt Zendesk-konto.

2

Navigera till inställningar > hantera.

3

Välj Webex kontakt Center.

4

På Alternativ-menyn klickar du på Avinstallera.

5

Klicka på Avinstallera för att bekräfta.

Innan du ringer ett samtal bör du kontrol lera följande:

  • Skapa en start punkt för uppringning och Ställ in en strategi för post punkt för utgående samtal.

  • Aktivera ANI för utgående samtal för agent profilen.

  • Ställ in ett uppringnings-ANI till en uppringnings punkts mappning.

Mer information finns i etablerings kapitlet i Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.

Mer information om hur du använder skriv bordet finns i Cisco Webex Contact Center Agent Desktop användar handbok.

1

Logga in i Zendesk agent Console på https://<your-instance>.zendesk.com/agent/.

2

I verktygsfältet högst upp till höger i Zendesk console klickar du på ikonen Webex kontakt Center .

3

Logga in med dina inloggnings uppgifter för Webex kontakt Center på skriv bordet .

Det integrerade Webex kontakt Center Desktop öppnas på höger sida av Zendesk-konsolen.
4

Ange uppringnings nummer (DN) och team information.


 
  • Ange namn på DN och Team första gången du loggar in till Webex kontakt Center för Zendesk. För efterföljande sessioner visas samma DN och team namn automatiskt i programmet.

  • Om du kör Zendesk på flera flikar i webbläsaren är Webex Contact Center - programmet endast aktivt på en flik.

  • Du kan klicka på ikonen Webex kontakt Center när som helst för att minimera programmet och fortsätta arbeta i Zendesk.

1

Logga in i Zendesk agent Console på https://<your-instance>.zendesk.com/agent/.

2

I verktygsfältet högst upp till höger i Zendesk console klickar du på ikonen Webex kontakt Center .

3

Logga in med dina inloggnings uppgifter för Webex kontakt Center på skriv bordet .

När systemet tilldelar dig ett inkommande samtal till dig ändras statusen till Ring. Programmet söker efter kund posterna baserat på det inkommande ANI eller telefonnumret och gör följande:
  • Om en kund post matchar och en öppen biljett är tillgänglig fyller programmet automatiskt kund informationen och öppnar biljetten.

  • Om en kund post matchar och det finns många öppna biljetter, visas de öppna biljetterna i programmet. I listan kan du välja biljett.

  • Om en kund post matchar och det inte finns någon öppen biljett, öppnar programmet en ny biljett för att lägga till information.

  • Om en kundpost inte matchar och det inte finns någon öppen biljett, skapar programmet en kund post och öppnar en biljett för att lägga till information.

1

Logga in i Zendesk agent Console på https://<your-instance>.zendesk.com/agent/.

2

I verktygsfältet högst upp till höger i Zendesk console klickar du på ikonen Webex kontakt Center .

3

Logga in med dina inloggnings uppgifter för Webex kontakt Center på skriv bordet .

4

Gå till Start sidan och välj en kundpost.

5

I listan över biljetter klickar du på en biljett som du vill öppna.

6

Klicka på ikonen program på den högra sidans lodräta panel.

7

Klicka på ring under Webex kontakt Center-app.

Systemet ringer numret som är associerat med biljetten.