Förutsättningar

Innan du integrerar Webex kontaktcenter med Zendesk CRM-konsolen bör du kontrollera att du har följande:

Innan du börjar

Om du har en äldre version av appen Webex Contact Center för Zendesk avinstallerar du den gamla versionen innan du installerar den senaste versionen. Mer information finns i Avinstallera Webex Contact Center för Zendesk.


 

Den här paketinstallationen gäller för den nya Webex Contact Center-plattformen. Detta gäller inte för plattformen Webex Contact Center 1.0.

1

Logga in på ditt Zendesk-konto.

2

Följ snabbstartsguiden.

3

(Valfritt) Om du vill lägga till ditt team i Zendesk klickar du på Lägg till ditt team.

4

Gå till Settings > Marketplace.

5

På sidan Marketplace söker du efter Webex Contact Center.

6

Välj programmet Webex Contact Center .

7

I listrutan Välj konto för att installera den här appen väljer du lämpligt konto.

8

Klicka på Installera och följ installationsguiden för att installera programmet.

9

På installationssidan för Webex Contact Center kontrollerar du att skrivbords-URL:en är skrivbords-URL:en för din region:

10

Klicka på Spara.

1

På Zendesk-konsolen navigerar du till Inställningar > Hantera > personer.

2

Klicka på Redigera för den nyligen aktiverade agenten.

3

I området Roll i agentens profil klickar du på Hantera i Admin Center.

4

I agentens inställningar för roller och åtkomst väljer du Admin i listrutan Roll .

5

Klicka på Spara.

Du kan ladda ned JSON-filen med skrivbordslayout för Zendesk från https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Zendesk.

Mer information om skrivbordslayouten för Webex Contact Center-hanteringsportalen finns i kapitlet Etablering i installations- och administrationsguiden för Cisco Webex Contact Center.

1

Gå till hanteringsportalen för Webex Contact Center.

2

I navigeringsfältet i hanteringsportalen väljer du Etablering > skrivbordslayout.

3

Klicka på Ny layout och ange information om skrivbordslayouten.

4

Ladda upp JSON-filen Zendesk Desktop Layout.

5

Klicka på Spara för att spara konfigurationen.

Du kan nu starta Webex Contact Center Desktop i Zendesk CRM-konsolen.

Om du har en äldre version av Webex Contact Center för Zendesk-appen ska du avinstallera den gamla versionen innan du installerar den senaste versionen.

1

Logga in på ditt Zendesk-konto.

2

Navigera till Inställningar > Hantera.

3

Välj Webex Contact Center.

4

På alternativmenyn klickar du på Avinstallera.

5

Klicka på Avinstallera för att bekräfta.

Innan du ringer uppringningssamtal

Innan du ringer uppringningssamtal bör du se till att göra följande:

 • Skapa startpunkten för outdial och ställ in en strategi för outdial-startpunkt.

 • Aktivera outdial ANI för agentprofilen.

 • Ställ in ANI för uppringning till en uppringningsnummer-till-ingångspunkt-mappning.

Mer information finns i kapitlet Etablering i installations- och administrationshandboken förCisco Webex Contact Center.

Information om hur du använder Desktop finns i användarhandboken förCisco Webex Contact Center Agent Desktop.

Partitionering av lagring från tredje part

Ett möjligt problem med den senaste uppdateringen av Google Chrome och Edge 116 eller senare kan störa din inloggningsupplevelse till CRM-anslutningar i Webex Contact Center. Det här problemet påverkar Desktop inloggning på Zendesk CRM-konsolen.

Så här löser du problemet i webbläsaren Google Chrome:

 1. Öppna webbläsaren Google Chrome och ange chrome://flags/#third-party-storage-partitioning i adressfältet.

 2. Inaktivera den experimentella lagringspartitioneringsflaggan från tredje part.

 3. Stäng och starta om Chrome.

 4. Logga in igen på skrivbordet i Zendesk CRM-konsolen.

Så här löser du problemet i Edge-webbläsaren:

 1. Öppna webbläsaren och ange edge://flags/#third-party-storage-partitioning i adressfältet.

 2. Inaktivera den experimentella lagringspartitioneringsflaggan från tredje part.

 3. Spara ändringarna och starta om webbläsaren.

 4. Logga in igen på skrivbordet i Zendesk CRM-konsolen.

Så här löser du problemet i webbläsaren Firefox:

 1. Öppna webbläsaren och skriv about:config i adressfältet.

  En varningssida kan visas. Klicka på Acceptera risken och Fortsätt för att gå till sidan about:config .

 2. Ange network.cookie.cookieBehavior i rutan Sökinställningsnamn högst upp på sidan about:config för att hitta inställningen.

 3. Dubbelklicka på inställningen eller klicka på ikonen Redigera för att redigera inställningen.

 4. Ändra värdet till 0.

 5. Spara ändringarna och starta om webbläsaren.

 6. Logga in igen på skrivbordet i Zendesk CRM-konsolen.

1

Logga in på Zendesk-agentkonsolen på https://<din-instans>.zendesk.com/agent/.

2

Från verktygsfältet längst upp till höger på Zendesk-konsolen klickar du på ikonen Webex Contact Center .

3

Logga in med dina inloggningsuppgifter för Webex Contact Center Desktop.

Det integrerade Webex Contact Center Desktop öppnas på höger sida av Zendesk-konsolen.
4

Ange uppringningsnummer (DN) och teaminformation .


 
 • Ange ditt DN och teamnamn första gången du loggar in på Webex Contact Center för Zendesk. För efterföljande sessioner visas samma DN och teamnamn automatiskt i programmet.

 • Om du kör Zendesk på flera flikar i webbläsarfönstret är Webex Contact Center-programmet endast aktivt på en flik.

 • Du kan när som helst klicka på ikonen Webex Contact Center för att minimera programmet och fortsätta arbeta i Zendesk.

1

Logga in på Zendesk-agentkonsolen på https://<din-instans>.zendesk.com/agent/.

2

Från verktygsfältet längst upp till höger på Zendesk-konsolen klickar du på ikonen Webex Contact Center .

3

Logga in med dina inloggningsuppgifter för Webex Contact Center Desktop.

När systemet tilldelar dig ett inkommande samtal ändras statusen till Ringsignal. Programmet söker i kundposterna baserat på inkommande ANI eller telefonnummer och gör följande:
 • Om en kundpost matchar och en öppen biljett är tillgänglig, fyller programmet automatiskt i kundinformationen och öppnar biljetten.

 • Om en kund registrerar matcher och det finns många öppna biljetter, listar applikationen de öppna biljetterna. Från listan kan du välja biljetten.

 • Om en kundpost matchar och det inte finns någon öppen biljett öppnar applikationen en ny biljett för att lägga till information.

 • Om en kundpost inte matchar och det inte finns någon öppen biljett skapar programmet en kundpost och öppnar en biljett för att lägga till information.

1

Logga in på Zendesk-agentkonsolen på https://<din-instans>.zendesk.com/agent/.

2

Från verktygsfältet längst upp till höger på Zendesk-konsolen klickar du på ikonen Webex Contact Center .

3

Logga in med dina inloggningsuppgifter för Webex Contact Center Desktop.

4

Gå till Start och välj en kundpost.

5

I listan över biljetter klickar du på en biljett för att öppna.

6

På höger sida vertikal panel klickar du på Apps-ikonen .

7

Klicka på Ring under Webex Contact Center-appen.

Systemet ringer upp numret som är kopplat till biljetten.

Anpassning av egenskaper för skrivbordslayout

I följande avsnitt beskrivs anpassningen av varje egenskap i layoutfilen för det anpassade skrivbordet.

Administratören kan anpassa beteendet för Zendesk-anslutningsappen enligt det användningsfall som krävs.

Egenskapen Skrivbordslayout

Beskrivning

Möjliga värden

utDialAni

Den här funktionen är inaktiverad som standard.

Du kan ställa in ANI för klicka-2-uppringningssamtal. Det här värdet åsidosätter värdet som anges i hanteringsportalen.

<OutDialAniValue>

Till exempel +11234567890

isCaseCreationForAllInboundCallsEnabled

Den här funktionen är aktiverad som standard.

Om du ställer in den på true skapas en ny biljett för alla inkommande samtal.

Om du ställer in det på falskt kan du bara skapa biljetter när det inte finns några öppna eller väntande biljetter som är kopplade till den som ringer.

sant, falskt

adavanceSearchCadVariableName

Den här funktionen är inaktiverad som standard.

Använd den här funktionen med adavanceSearchCrmObjectName för att aktivera Screen Pop baserat på avancerad sökning.

Ange CAD-variabelnamnet för att söka efter värdet i Zendesk CRM.

<cad_variable>

Till exempel NPI

adavanceSearchCrmObjectName

Den här funktionen är inaktiverad som standard.

Använd den här funktionen med adavanceSearchCadVariableName för att aktivera Screen Pop baserat på avancerad sökning.

Ange CRM-objektet & objektfältnamnet för att söka efter CAD-variabelvärdet.

<crm_object> <crm_object_field>:

Till exempel användare npi:

ticketDynamicField

Den här funktionen är inaktiverad som standard.

Använd den här funktionen med ticketDynamicFieldValue för att associera biljettobjektet med andra fält, till exempel formulär.

Ange biljettfältets namn.

< ticketDynamicField>

Till exempel ticket_form_id

ticketDynamicFieldValue

Den här funktionen är inaktiverad som standard.

Använd den här funktionen med ticketDynamicField för att associera biljettobjektet med andra dynamiska fält som formulär.

Ange värdet i fältet Biljett.

<ticketDynamicFieldValue>

Till exempel 12152079860369

ticketDynamicSubject

Den här funktionen är aktiverad som standard.

Använd den här funktionen för att anpassa dina egna ämnesrader för biljetter som genereras av Webex Contact Center.

Du kan använda CAD-variabler.

Se till att bifoga CAD-variabler mellan klammerparenteser {}.

Standardvärde: Anropa {activityDateTime}

Till exempel Ring 01.23.2023 09:34 p.m.

dateTimeFormat

Den här funktionen är aktiverad som standard.

Använd den här funktionen om du vill ändra datum/tid-format.

Standardvärde: MM.dd.åååå hh:mm a

customFieldsToBeUpdatedForExistingTickets

Den här funktionen är inaktiverad som standard.

Använd den här funktionen med ticketCustomFieldsMapping för att aktivera eller inaktivera de anpassade fältens uppdateringsfunktion för befintliga biljetter.

sant, falskt

ticketCustomFieldsMapping

Den här funktionen är inaktiverad som standard.

Använd den här funktionen för att mappa WebexCC CAD-variabler och anpassade Zendesk CRM-fält-ID:n för att automatiskt fylla i CAD-variabelvärden i biljettobjektets anpassade fält.

JSON för mappning har 3 nycklar:

wxccFieldName: WebexCC CAD-variabelnamn. Detta kan konfigureras med ett eller flera WebexCC-fält. Följande WebexCC-fält är tillgängliga som standard.

 • wxccFieldName:aktivitetDatumTid - Det här är fältet Aktivitetsdatum och tid.

 • wxccFieldName:interactionId - Det här är fältet ID för kontaktsession.

 • wxccFieldName:telefonnummer - Det här är fältet ANI/Telefon.

 • wxccFieldName:Riktning - Det här är fältet Samtalsriktning (inkommande/utgående)

 • wxccFieldName:queueName - Det här är fältet Könamn.

 • wxccFieldName:wrapupCode - Det här är fältet Avslutningskod.

zendeskTicketFileldID: Zendesk-biljettens anpassade fält-ID

isDefaultValueEnabled: Boolesk flagga för att kontrollera om standardvärdet eller CAD-variabelns dynamiska värde ska användas för att binda till det anpassade fält-ID:t.

[{"wxccFieldName":"< wxccFieldName >", "zendeskTicketFileldID":"< zendeskTicketFileldID >", "isDefaultValueEnabled":false}]

Exempel #1 -

[{"wxccFieldName":"activityDateTime", "zendeskTicketFileldID":"12093897017233", "isDefaultValueEnabled":false}]

I det här exemplet är isDefaultValueEnabled false och programmet söker efter en CAD-variabel i värdet wxccFieldName . CAD-variabeln är activityDateTime. Dess värde hämtas och fylls i i fältet Anpassad, vars ID är 12093897017233.

Exempel #2 -

[{"wxccFieldName":"WxCC", "zendeskTicketFileldID":"12093897017233", "isDefaultValueEnabled":true}]

I det här exemplet är isDefaultValueEnabled true, så programmet söker efter standardvärde eller statiskt värde som anges i värdet wxccFieldName . WxCC är standardvärdet och detsamma fylls i i fältet Anpassad, vars ID är 12093897017233.