Przed rozpoczęciem integrowania Webex Contact Center z konsolą Zendesk CRM należy upewnić się, że są dostępne następujące elementy:

Zanim rozpoczniesz

Jeśli masz starszą Webex wersję aplikacji Zendesk Contact Center for, odinstaluj starą wersję przed zainstalowaniem najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Uninstall Webex Contact Center for Zendesk.

1

Zaloguj się do konta Zendesk.

2

Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora szybkiego uruchamiania

3

Dodatkowego Aby dodać zespół do Zendesk, kliknij przycisk Dodaj swojego zespół.

4

Przejdź do ustawień > Marketplace

5

na stronie Marketplace wyszukaj Webex centrum kontaktów

6

wybierz aplikację Webex Contact Center.

7

Wybierz odpowiednie konto z listy rozwijanej wybierz konto, aby zainstalować tę aplikację.

8

Kliknij przycisk Zainstaluj , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji, aby zainstalować aplikację.

9

na stronie instalacja programu Webex Contact Center upewnij się, że adres url pulpitu jest adresem url pulpitu w twoim regionie:

10

Kliknij przycisk Zapisz.

1

W konsoli Zendesk przejdź do ustawień , > zarządzać > osobami

2

Kliknij przycisk Edytuj , aby wybrać nowo uaktywnionego agenta.

3

W obszarze rola w profilu agenta kliknij opcję Zarządzanie w centrum administracyjnym.

4

Z listy rozwijanej rola agenta wybierz opcję admin (role agenta ) i ustawienia dostępu.

5

Kliknij przycisk Zapisz.

Plik JSON programu Desktop layout for Zendesk można pobrać z https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Zendesk.

Więcej informacji o układzie programu Webex Contact Center Management Portal biurkowy znajduje się w rozdziale podręcznika instalacji Cisco Webex Contact Center i administracji.

1

Przejdź do portalu zarządzania Webex Contact Center.

2

Z poziomu paska nawigacji portali zarządzania wybierz opcję udostępnienie > układ pulpitu.

3

Kliknij przycisk Nowy układ i wprowadź szczegóły układu pulpitu.

4

Wyślij plik JSON programu Zendesk Desktop Layout.

5

Kliknij polecenie Zapisz , aby zapisać konfigurację.

Teraz można uruchomić program Webex Contact Center w programie Zendesk CRM console.

Jeśli masz starszą Webex wersję aplikacji Zendesk Contact Center for, odinstaluj starą wersję przed zainstalowaniem najnowszej wersji.

1

Zaloguj się do konta Zendesk.

2

Przejdź do ustawień > Zarządzanie.

3

Wybierz opcję Webex Contact Center.

4

W menu Opcje kliknij polecenie Odinstaluj.

5

Kliknij przycisk Odinstaluj , aby potwierdzić.

Przed wykonaniem połączeń z wybieraniem numerów należy wykonać następujące czynności:

  • Utwórz punkt wejścia dla telefonu i skonfiguruj strategię punktu wejścia dla numerów szybkiego wybierania

  • Włącz opcję Wybierz numer ANI dla profilu agenta.

  • Ustaw opcję Wybierz numer ANI na mapowanie numeru szybkiego do punktu wejścia.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale podręcznika instalacji Cisco Webex Contact Center i administracji.

Informacje na temat korzystania z programu Desktop można znaleźć w podręczniku użytkownika Cisco Webex Contact Center Agent Desktop

1

Zaloguj się do programu Zendesk Agent Console pod https://<your-instance>.zendesk.com/agent/.

2

Na pasku narzędzi u góry po prawej stronie konsoli Zendesk kliknij ikonę Webex Contact Center.

3

Zaloguj się przy użyciu poświadczeń na komputerze z Webex Contact Center.

Zintegrowany Webex biurkowy Contact Center jest otwierany z prawej strony programu Zendesk console.
4

Wprowadź numer telefonu (DN) i Informacje o zespole


 
  • W celu Webex centrum kontaktów dla Zendesk należy wprowadzić nazwę DN. i nazwę zespołu W przypadku kolejnych sesji ten sam alias i nazwa zespołu pojawiają się w aplikacji automatycznie.

  • Jeśli program Zendesk jest uruchamiany na kilku kartach w oknie przeglądarki, aplikacja Webex Contact Center jest aktywna tylko na jednej karcie.

  • W każdej chwili można kliknąć ikonę Webex centrum kontaktów w celu zminimalizowania aplikacji i kontynuować pracę w Zendesk.

1

Zaloguj się do programu Zendesk Agent Console pod https://<your-instance>.zendesk.com/agent/.

2

Na pasku narzędzi u góry po prawej stronie konsoli Zendesk kliknij ikonę Webex Contact Center.

3

Zaloguj się przy użyciu poświadczeń na komputerze z Webex Contact Center.

Gdy system przypisze połączenie przychodzące, stan zmienia się na dzwonienie. Aplikacja przeszukuje rekordy klientów w zależności od numeru przychodzącego ANI do telefonu i wykonuje następujące czynności:
  • Jeśli rekord klienta jest zgodny z otwartym biletem, aplikacja automatycznie wypełni informacje o kliencie i otworzy bilet.

  • Jeśli rekord klienta jest zgodny z wieloma biletami otwartymi, w aplikacji jest wyświetlana lista otwartych biletów Możesz wybrać bilet, korzystając z listy

  • Jeśli rekord klienta odpowiada lub nie ma otwartego biletu, aplikacja otworzy nowy bilet, aby dodać informacje.

  • Jeśli rekord klienta nie pasuje i nie ma otwartego biletu, aplikacja utworzy rekord klienta i otworzy bilet, aby dodać informacje.

1

Zaloguj się do programu Zendesk Agent Console pod https://<your-instance>.zendesk.com/agent/.

2

Na pasku narzędzi u góry po prawej stronie konsoli Zendesk kliknij ikonę Webex Contact Center.

3

Zaloguj się przy użyciu poświadczeń na komputerze z Webex Contact Center.

4

Przejdź do strony głównej i wybierz rekord klienta.

5

Na liście biletów kliknij bilet, który ma zostać otwarty.

6

W prawym okienku kliknij przycisk nawiązać połączenia.

System wybiera numer skojarzony z biletem.