1

V zobrazení zákazníka na adrese https:/​/​admin.webex.com přejděte na stránku Zařízení a v seznamu vyberte své zařízení.

2

V panelu, který se otevře na pravé straně, klikněte na položku Klíč pro vzdálený přístup.

3

Kliknutím na ikonu kopírování klíč zkopírujte. Vložením do zprávy předejte klíč pracovníkům podpory Cisco.

4

Po dokončení můžete klíč deaktivovat. Nejprve klikněte na tlačítko Remote Support Key na panelu zařízení a poté na tlačítko Obnovit v dialogovém okně. Tím zablokujete pracovníkům podpory přístup k zařízení.