1

Ze zobrazení zákazníka v https:/ / admin.webex.com přejděte na stránku Zařízení a v seznamu vyberte své zařízení.

2

Přejděte na stránku Podpora a podpora Cisco . Poté klepněte na položku Klíč vzdáleného přístupu .

3

Kliknutím na Kopírovat do schránky klíč zkopírujte. Vložením do zprávy předejte klíč pracovníkům podpory Cisco.

4

Po dokončení můžete klíč deaktivovat. Nejprve klikněte na položku Klíč vzdálené podpory na panelu zařízení a poté na tlačítko Obnovit v dialogovém okně. Tím zablokujete pracovníkům podpory přístup k zařízení.