1

V zobrazení zákazníka na https:/​/​admin.webex.com, přejděte na stránku Zařízení a vyberte zařízení ze seznamu.

2

Přejděte na Podpora a klikněte na klíč Remote Access .

3

Kliknutím na Kopírovat do schránky zkopírujte klíč. Vložením do zprávy předejte klíč pracovníkům podpory Cisco.

4

Po dokončení můžete klíč deaktivovat. Klikněte znovu na Remote Support klíč a Resetovat klíč . To omezuje přístup podpory k tomuto zařízení.