1

W widoku klienta na stronie https:/​/​admin.webex.com przejdź do strony Urządzenia i kliknij urządzenie na liście.

2

Kliknij opcję Klucz programu Remote Access na panelu, który otworzy się po prawej stronie.

3

Kliknij ikonę kopiowania, aby skopiować klucz. Udostępnij ten klucz działowi pomocy technicznej firmy Cisco, wklejając go do wiadomości.

4

Po zakończeniu można dezaktywować klucz. W tym celu najpierw kliknij opcję Klucz programu Remote Support w panelu urządzenia, a następnie przycisk Zresetuj w oknie wyskakującym. Spowoduje do zablokowanie dostępu pomocy technicznej do tego urządzenia.