1

W widoku klient w https:/​/​admin.webex.com przejdź do strony urządzenia i wybierz urządzenie na liście.

2

Przejdź do Pomoc i kliknij Remote Access Klucz .

3

Kliknij Kopiuj do schowka , aby skopiować klucz. Udostępnij ten klucz działowi pomocy technicznej firmy Cisco, wklejając go do wiadomości.

4

Po zakończeniu można dezaktywować klucz. Kliknij ponownie Remote Support Klucz i Resetuj klucz . Ogranicza to dostęp pomocy technicznej do tego urządzenia.