1

Z widoku klienta w https:/ / admin.webex.com przejdź do strony Urządzenia i wybierz swoje urządzenie z listy.

2

Przejdź do pomocy technicznej i pomocy technicznej Cisco . Następnie kliknij pozycję Klucz dostępu zdalnego .

3

Kliknij przycisk Kopiuj do schowka , aby skopiować klucz. Udostępnij ten klucz działowi pomocy technicznej firmy Cisco, wklejając go do wiadomości.

4

Po zakończeniu można dezaktywować klucz. Najpierw kliknij klucz zdalnego wsparcia w panelu urządzenia, a następnie Resetuj w oknie dialogowym. Spowoduje do zablokowanie dostępu pomocy technicznej do tego urządzenia.