1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar de pagina Apparaten en selecteer uw apparaat in de lijst.

2

Ga naar Ondersteuning en Cisco-ondersteuning . Klik vervolgens Remote Access op Sleutel .

3

Klik op Naar klembord kopiëren om de sleutel te kopiëren. Deel deze sleutel met de Cisco-ondersteuning door hem in een bericht te plakken.

4

U kunt de sleutel deactiveren nadat het ondersteuningsproces is voltooid. Klik eerst Remote Support in het deelvenster van het apparaat en vervolgens op Herstellen in dialoogvenster. Dit blokkeert de toegang van de ondersteuning tot het apparaat.