1

Iz prikaza korisnika u https:/ /admin.webex.com, idite na stranicu Uređaji i izaberite uređaj na listi.

2

Idite na Podrška i Cisco podrška. Zatim kliknite na taster za daljinski pristup.

3

Kliknite na Kopiraj u klipbord da biste kopirali ključ. Delite ovaj ključ sa Cisco podrškom lepljenjem u poruku.

4

Možete da deaktivirate ključ nakon procesa podrške. Prvo kliknite na taster za daljinsku podršku na panelu uređaja, a zatim na Reset u dijaloškom okviru. Ovo blokira pristup koji je podrška imala ovom uređaju.