1

Iz prikaza klijenta u https:/​/​admin.webex.com, idite na stranicu "Uređaji" i izaberite uređaj sa liste.

2

Krećite se do podrške i kliknite Remote Access ključ.

3

Kliknite na dugme "Kopiraj u ostavu " da biste kopirali ključ. Delite ovaj ključ sa Cisco podrškom tako što ćete ga nalepiti u poruku.

4

Ključ možete deaktivirati nakon procesa podrške. Kliknite ponovo Remote Support ključ i uspostavi početne vrednosti. Ovo ograničava pristup koji podrška ima ovom uređaju.