1

Iz prikaza klijenta u programu https:/ admin.webex.com , idite na stranicu "Uređaji" i izaberite uređaj sa liste.

2

Idite na podršku za podršku i Cisco . Zatim izaberite stavku Ključ za daljinski pristup .

3

Kliknite na dugme "Kopiraj u ostavu " da biste kopirali ključ. Delite ovaj ključ sa Cisco podrškom lepljenjem u poruku.

4

Ključ možete deaktivirati nakon procesa podrške. Prvo kliknite na taster "Daljinska podrška " na tabli uređaja, a zatim uspostavite početne vrednosti u dijalogu. Ovo zaključava pristupna podrška koja je imala za ovaj uređaj.