Začínáme se sítí DECT

Řada Cisco IP DECT se skládá ze zařízení Cisco:

 • Samostatná stanice Cisco IP DECT DBS 110

 • Vícebuněčná základnová stanice Cisco IP DECT DBS 210 (až 5 základen)

 • Telefony Cisco DECT (6823 a 6825)

Vytvoření sítě DECT vytvoří virtuální kontejner pro naplnění různých prvků, které tvoří síť DECT. Vytváření sítí DECT umožňuje správci rychle nasadit novou síť DECT a spravovat stávající sítě. Stávající jednobuněčné nebo vícebuněčné sítě lze migrovat do nového síťového řešení DECT.

Vytváření sítí DECT umožňuje nasadit jednobuněčné i vícebuněčné sítě DECT, které mohou koexistovat ve stejném umístění zákazníka.

Při vytváření sítě DECT můžete síť přizpůsobit na základě požadavků na nasazení (například: podnikové, skladové prostředí, maloobchod), přiřazovat uživatele a místa k vícebuněčné síti, konfigurovat více řádků na sluchátko, konfigurovat soběstačné základny nebo seskupovat základnové stanice DECT do sítí DECT.

Tři hlavní kroky k vytvoření sítě DECT jsou:

1

Vytvořte samotnou síť DECT (kontejner, který bude obsahovat všechny základny a telefony).

2

Přidejte základnové stanice.

3

Přiřaďte uživatele k telefonům.

Vytvoření nové sítě DECT

Než začnete

 • Sítě DECT jsou nakonfigurovány na kartě DECT Network v Ovládacím centru. Zde můžete přidat základnové stanice a přiřadit telefony uživatelům.

 • V síti DECT nelze kombinovat 110 a 210 základen.

 • Sluchátko může mít až dvě linky a síť DECT podporuje celkem 30 řádků napříč všemi telefony.

 • Budování sítě DECT je jako vytvoření kontejneru, který pojme všechny vaše základny a telefony. Síť DECT lze vytvořit a později nakonfigurovat (přiřazení uživatelů, řádků).

1

Z pohledu zákazníka vhttps://admin.webex.comaplikaci přejděte na Služby.

2

Vyberte Volání > funkce > sítiDECT.

3

Po zobrazení stránky sítě DECT klikněte na Vytvořit síť DECT.


 

Poznámka: Pokud máte existující jednobuněčnou nebo vícebuněčnou síť, můžete snadno převést na novou síť DECT pomocí průvodce migrací.

4

V části Nastavení vyberte umístění z rozevírací nabídky.

5

Zadejte název sítě DECT, který může obsahovat až 20 alfanumerických znaků.

6

Zadejte výchozí název nečinné obrazovky telefonu.

7

V rozevírací nabídce vyberte typ zařízení. Tím se definuje typ základny, kterou budete používat pro tuto síť DECT. Nemůžete kombinovat 110 a 210 základnových stanic,

8

Vyberte konfiguraci PIN kódu:

 • Použít výchozí přístupový kód – Tuto možnost vyberte, pokud chcete standardizovaný proces párování, ve kterém má každé registrované sluchátko stejný kód PIN pro párování. Tato možnost je ideální, pokud telefony sdílejí podobné informace o řádku. Pokud je vybrána, zadejte do příslušného pole svůj výchozí přístupový kód.

 • Použití automaticky generovaného přístupového kódu – Tuto možnost vyberte, pokud chcete pro každý registrovaný telefon jednoznačně automaticky generovaný KÓD PIN. Tato možnost je ideální, pokud se pro mobilní telefony používají jedinečné informace o řádku. Tím je zajištěno, že sluchátko A přejde k uživateli A a tak dále.


 

Přístupové kódy se používají k prvnímu připojení sluchátek k síti DECT nebo pokud se sluchátko odpojí a je třeba jej znovu připojit.

9

Kliknutím na Další přejdete na kartu základnové stanice.


 

Poznámka: Pokud klepnete na tlačítko X v horní části pole, které se zavře, síť DECT nebude vytvořena a nastavení nebudou zachována. Kliknutím na Next vytvořte síť DECT a zachovejte nastavení. Zbývající kroky jsou v tomto okamžiku volitelné a lze je dokončit později prostřednictvím procesů správy sítě DECT.

10

Zadejte MAC adresy až 5 najednou, základnových stanic, které chcete zaregistrovat. Zadejte čárku pro oddělení každé MAC adresy.


 

Poznámka: Pokud kliknete na X v horní části pole na obrazovce nastavení, síť DECT nebude vytvořena a nastavení nebudou zachována. Kliknutím na Další vytvoříte síť DECT a zachováte nastavení. Zbývající kroky přidání základnové stanice a přidání uživatele jsou v tomto okamžiku volitelné a lze je dokončit později prostřednictvím procesů správy sítě DECT.

11

Kliknutím na Další přejdete na kartu Uživatelé. Zde definujete, kteří uživatelé musí být přiřazeni k telefonům a kolik.


 

Poznámka: Další řádky lze k těmto telefonům přiřadit prostřednictvím procesu spravovaného sluchátka. Zbývající krok přidat uživatele je v tomto okamžiku volitelný a lze jej dokončit později prostřednictvím procesu správy sítě DECT.

12

Vyberte Přiřadit uživatele , pakvyhledejte uživatele v odpovídajícím vyhledávacím poli a vyberte uživatele, který chcete přiřadit.

13

V rozevírací nabídce Počet hansetů vyberte, kolikrát lze toto ID uživatele svázat se sluchátky.


 

Poznámka: Počet dostupných řádků pro každého uživatele je založen na jejich dostupném limitu sdílených řádků až do maximálního počtu 30 vzhledů sdílených řádků. Pro pracovní prostory je k dispozici pouze jeden řádek.

14

Po dokončení klikněte na Další.

15

Klikněte na Hotovo.

Správa přístupového kódu k sluchátku

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.com, dostal se do Služeb.

2

Vyberte Volání > funkce > sítěDECT.

3

Vyhledejte a vyberte síť DECT, kterou chcete upravit.


 

Id řetězce lze v případě potřeby odkazovat zde pro přidání opakovačů DECT.

4

V nastavení sítě DECT klikněte na Přístupový kód mobilního telefonua poté změňte výchozí přístupový kód.


 

Můžete také přepnout na automaticky generovaný kód jedinečného KÓDU PIN pro každý řádek.

5

Klikněte na položku Uložit.

Správa názvu nečinné sluchátka

1

V zobrazení pro zákazníka v  přejděte na možnost Služby.https://admin.webex.com

2

Vyberte Volání > funkce > sítiDECT.

3

Vyberte síť DECT, kterou chcete upravit.

4

V nastavení sítě DECT klikněte na Zobrazované jméno telefonu.

5

Zadal požadovaný název. Klikněte na položku Uložit.

Správa základnových stanic

1

Z pohledu zákazníka https://admin.webex.com, se dostal do Služeb .

2

Vyberte Volání > > funkce > síti DECT.

3

Vyhledejte a vyberte síť DECT, kterou chcete upravit.

4

V části Základnové staniceklikněte na Spravovat.

5

Zadejte MAC adresy základnových stanic, které chcete přidat. Nezapomeňte zadat čárku pro oddělení každé MAC adresy.

6

Klikněte na Přidat základnové stanice.

7

Klikněte na položku Uložit.


 

Chcete-li odebrat základnovou stanici, vyhledejte základnu v tabulce. Klikněte na ikonu Koš a potvrďte odstranění výběrem Odstranit.

Správa telefonů

1

V zobrazení pro zákazníka v  přejděte na možnost Služby.https://admin.webex.com

2

Vyberte Volání > funkce > sítiDECT.

3

Vyhledejte a vyberte síť DECT, kterou chcete upravit.

4

V aplikaci Mobilní telefonyklikněte na Spravovat .

5

Vyberte Přidat sluchátka.

6

V tabulce klikněte na ikonu Plus a vyhledejte uživatele v příslušném vyhledávacím poli a vyberte uživatele, který chcete přiřadit.

7

Klikněte na položku Uložit.


 

Chcete-li uživatele odebrat, vyhledejte uživatele v tabulce. Klikněte na ikonu Koš a potvrďte odstranění výběrem Odstranit.

Ke každému řádku můžete také přidat druhé sluchátko. Po dokončení máte možnost přepínat mezi oběma sluchátky.

Zkontrolujte stav základen a mobilních telefonů DECT

Jakmile je vaše síť DECT nakonfigurována, můžete zobrazit stav registrací aktivních telefonů na základnu, starší jednobuněčné stanice a registrace aktivních linek na sluchátko. To se provádí ze stránky Zařízení v ovládacím centru.

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Management.

2

Vyberte Zařízení.

3

Ve sloupci Stav můžete zjistit, zda je zařízení online, offline nebo stav nedostupný.


 

Poznámka: Chcete-li zobrazit podrobnosti na konkrétním zařízení, vyberte zařízení, které chcete zobrazit.

Odstranění sítě DECT

1

V zobrazení pro zákazníka v  přejděte na možnost Služby.https://admin.webex.com

2

Vyberte Volání > funkce > síti DECT.

3

Vyhledejte a vyberte síť DECT, kterou chcete odebrat.

4

Klikněte na ikonu Koš.

5

Klikněte na Odstranit.


 

Chcete-li tato zařízení znovu použít, musí být zřízena nová síť DECT. Před přidáním do Control Hubu je také nutné obnovit tovární nastavení všech zařízení přidružených k odstraněným účtům.

Nasazení základnových stanic

Tento dokument popisuje osvědčené postupy pro oddělení jednobuněčného systému a systému více buněk s řadou Cisco IP DECT 6800 s multiplatformním firmwarem a základní stanicí.

Co dělat dál

Po instalaci základnových stanic znovu spusťte průzkum webu, abyste zajistili dobré pokrytí v celé pracovní oblasti vašeho webu. Pokud máte potíže s připojením základnové stanice k nástupišti, možná budete muset ručně nakonfigurovat základnovou stanici pro připojení.

Spárujte sluchátko se základnovou stanicí

Než začnete

Než budete moci volat, musí být telefon nakonfigurován tak, aby se připojil k základnové stanici. Možná budete muset zadat přístupový kód poskytnutý správcem. Po úspěšné registraci sluchátka se v telefonu zobrazí správné datum a čas, uživatelské jméno a telefonní číslo.
 • Baterie sluchátek musí být nainstalována a nabita.

 • Pokud jsou sdíleny, nainstalujte telefony do pracovního místa každého uživatele nebo do společného prostoru.

1

Zapněte sluchátko.

2

Stiskněte > Menu.

3

Stiskněte > zaregistrovat připojení .

4

Zvýrazněte prázdný řádek na obrazovce a stiskněte Vybrat.

5

Do pole AC zadejte přístupový kód. Stiskněte OK.

Co dělat dál

Stiskněte a podržte Napájení/ Konec, dokud se obrazovka nezavře.

Migrace starších základen DECT v jednobuněčném nebo vícebuněčném režimu

Stávající základny Cisco DECT, které byly zřízeny v Ovládacím centru před novým řešením zřizování sítě DECT, musí být migrovány do nového síťového řešení DECT, než bude možné provést jakékoli změny jejich nastavení. Základny by měly být migrovány během okna údržby, aby bylo možné ověřit úspěšný převod. Po migraci základen je lze plně spravovat prostřednictvím nové služby > funkce > volání > sítě DECT.

1

V zobrazení pro zákazníka v  přejděte na možnost Služby.https://admin.webex.com

2

Vyberte Volání > zařízení .

3

Vyhledejte základnu pro převod a klikněte na Převést na síť DECT.

4

Zadejte název sítě DECT a klikněte na Převést.

5

Zkontrolujte a ověřte seznam přiřazených uživatelů a klikněte na Převést.

6

Pokud chcete ukončit, klikněte na Zavřít.