Kom igång med ditt DECT-nätverk

Cisco IP DECT-serien består av Cisco-enheter:

 • Cisco IP DECT DBS 110 basstation med en cell

 • Cisco IP DECT DBS 210 Multi-Cell Base Stations (upp till 5 baser)

 • Cisco DECT-telefoner (6823 och 6825)

Genom att skapa ett DECT-nätverk skapas en virtuell container där de olika element som utgör ett DECT-nätverk fylls i. Genom att bygga DECT-nätverk kan en administratör snabbt distribuera ett nytt DECT-nätverk och hantera befintliga nätverk. Befintliga en-cell- eller multi-cell-nätverk kan migreras till den nya DECT-nätverkslösningen.

Med bygg DECT-nätverk kan du distribuera både single-cell- och multi-cell DECT-nätverk som kan samexistera inom samma kund plats.

När du skapar ett DECT-nätverk kan du anpassa nätverket baserat på dina distributionskrav (exempel: företag, miljö, butik), tilldela användare och platser till ett multi-cell-nätverk, konfigurera flera linjer per telefonlur, konfigurera självförsördiga basgrupper eller gruppDECT-basenheter i DECT-nätverk.

De tre primära stegen för att skapa ett DECT-nätverk är:

1

Skapa själva DECT-nätverket (behållaren som kommer att innehålla alla baser och telefoner).

2

Lägg till baskanaler.

3

Tilldela användare till telefoner.

Skapa ett nytt DECT-nätverk

Innan du börjar

 • DECT-nätverk konfigureras under fliken DECT-nätverk i Control Hub. Här kan du lägga till basenheter och tilldela telefoner till användare.

 • Du kan inte blanda och matcha 110- och 210-baser i ett DECT-nätverk.

 • En telefonlur kan ha upp till två linjer, och ett DECT-nätverk stöder totalt 30 linjer över alla telefoner.

 • Att bygga ett DECT-nätverk är som att bygga en container som behåller alla dina baser och telefoner. Ett DECT-nätverk kan skapas och sedan konfigureras (tilldela användare, linjer) vid ett senare tillfälle.

1

Från kundvyn ihttps://admin.webex.comgår du till Tjänster.

2

Välj Ringa > funktioner > DECT-nätverk.

3

När sidan DECT-nätverk visas klickar du på Skapa DECT-nätverk.


 

Obs! Om du har ett befintligt single-cell- eller multi-cellnätverk kan du enkelt konvertera till ett nytt DECT-nätverk med migreringsguiden.

4

Under Inställningar väljer du Plats i rullgardingsmenyn.

5

Ange ett NAMN för DECT-nätverket som kan innehålla upp till 20 alfanumeriska tecken.

6

Ange standardinställning för inaktiv användarnamn.

7

Välj din enhetstyp i rullgardingsmenyn. Detta definierar bastypen som du kommer att använda för detta DECT-nätverk. Du kan inte mixa och matcha 110 och 210 baskanaler,

8

Välj din PIN-kodkonfiguration:

 • Använd standardåtkomstkod – Välj det här alternativet om du vill ha en standardiserad sammankopplingsprocess där alla registrerade telefoner har samma PIN-kod för sammankoppling. Det här alternativet är idealiskt när telefoner delar liknande linjeinformation. Om du väljer detta anger du standardåtkomstkoden i motsvarande ruta.

 • Använd autogenererad åtkomstkod – Välj detta alternativ om du vill ha en unikt autogenererad PIN-kod för varje registrerad telefonlur. Det här alternativet är idealiskt när unik linjeinformation används för telefoner. Detta säkerställer att telefon A går till användare A och så vidare.


 

Åtkomstkoder används för att ansluta till telefonlurar till DECT-nätverket för första gången eller om en telefonlur blir frånkopplad och behöver anslutas igen.

9

Klicka på Nästa för att gå till basfliken för poster.


 

Obs! Om du klickar på X:et längst upp i rutan för att stängas skapas inte DECT-nätverket och inställningarna sparas inte. Klicka på En t för att skapaDECT-nätverket och bevara dina inställningar. Resterande steg är valfria vid denna tidpunkt och kan slutföras vid ett senare tillfälle via hantera deCT-nätverksprocesserna..

10

Ange MAC-adresserna upp till 5 åt gången för de baskanaler du vill registrera. Ange ett kommatecken för att separera varje MAC-adress.


 

Obs! Om du klickar på X:et längst upp i rutan på inställningsskärmen skapas inte DECT-nätverket och inställningarna sparas inte. Om du klickar på Nästa skapas DECT-nätverket och inställningarna bibehålls. Den återstående lägg till basenheten och lägg till användarsteg är nu valfria och kan slutföras vid ett senare tillfälle via hantera DECT-nätverksprocesser.

11

Klicka på Nästa för att gå till fliken Användare. Här definierar du vilka användare som måste tilldelas till telefoner och hur många.


 

Obs! Ytterligare linjer kan tilldelas dessa telefoner via den hanterade lurprocessen. Det återstående steget för att lägga till användare är valfritt vid denna tidpunkt och kan slutföras vid ett senare tillfälle via processen hantera DECT-nätverk.

12

Välj Tilldela användare och sök sedan efter användare i motsvarandesökruta och välj användaren du vill tilldela.

13

I rullgardingsmenyn Antal Hansets väljer du antalet gånger som den här användar-id kan vara bundna till telefoner.


 

Obs! Antalet tillgängliga linjer för varje användare baseras på deras tillgängliga delade linjer, upp till max 30 delade linje utseenden. För arbetsytor är endast en rad tillgänglig.

14

Klicka på Nästa när du är klar.

15

Klicka på Har gjort.

Hantera åtkomstkod för telefon

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster.

2

Välj Samtal > funktioner > DECT-nätverk.

3

Leta upp och välj det DECT-nätverk som du vill ändra.


 

Du kan hänvisa till kedje-ID här om det behövs för att lägga till återkommande DECT-nummer.

4

I inställningarna för DETCT-nätverk klickar du på Åtkomstkod för telefonoch ändrar sedan din standardåtkomstkod.


 

Du kan även växla till den automatiskt skapade koden för en unik PIN-kod för varje rad.

5

Klicka på Spara.

Hantera namn på inaktiv lur

1

Från kundvyn i går du till Tjänster.https://admin.webex.com

2

Välj Ringa > funktioner > DECT-nätverk.

3

Välj det DECT-nätverk som du vill ändra.

4

I inställningarna för DECT-nätverk klickar du på Visningsnamn för lur.

5

Angav önskat namn. Klicka på Spara.

Hantera baskanaler

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com, gå till tjänster.

2

Välj Ringa > > funktioner > DECT-nätverk.

3

Leta upp och välj det DECT-nätverk som du vill ändra.

4

I Baskanalerklickar du på Hantera.

5

Ange MAC-adresserna för baskanalerna som du vill lägga till. Kom ihåg att ange ett kommatecken för att separera varje MAC-adress.

6

Klicka på Lägg till baskanaler.

7

Klicka på Spara.


 

För att ta bort en bascentral letar du upp basenheten i tabellen. Klicka på papperskorgsikonen och bekräfta borttagningen genom att välja Ta bort.

Hantera telefoner

1

Från kundvyn i går du till Tjänster.https://admin.webex.com

2

Välj Ringa > funktioner > DECT-nätverk.

3

Leta upp och välj det DECT-nätverk som du vill ändra.

4

Från telefoner , klicka på Hantera.

5

Välj Lägg till telefoner.

6

I tabellen klickar du på plusikonen och söker efter användare i motsvarande sökruta och väljer användaren att tilldela.

7

Klicka på Spara.


 

För att ta bort en användare letar du upp användaren i tabellen. Klicka på papperskorgsikonen och bekräfta borttagningen genom att välja Ta bort.

Du kan även lägga till en andra telefonlur till varje linje. När du är klar har du möjlighet att växla mellan de två telefonlurarna.

Kontrollera statusen för dina DECT-baser och -telefoner

När ditt DECT-nätverk har konfigurerats kan du visa status för aktiva lurregistreringar per bas, äldre en cell-poster och aktiva linjeregistreringar per telefonlur. Detta görs på sidan Enheter i Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Hantera.

2

Välj Enheter.

3

I kolumnen Status kan du se om en enhet är online, offline eller status inte tillgänglig.


 

Obs! Välj den enhet du vill visa för att visa information om en specifik enhet.

Ta bort ditt DECT-nätverk

1

Från kundvyn i går du till Tjänster.https://admin.webex.com

2

Välj Samtal > funktioner > DECT-nätverk.

3

Leta upp och välj det DECT-nätverk som du vill ta bort.

4

Klicka på papperskorgsikonen.

5

Klicka på Ta bort.


 

För att återanvända dessa enheter måste ett nytt DECT-nätverk tillhandahållas. Du måste även fabriksåterställning för alla enheter som är kopplade till det borttagna kontot innan du lägger till dem i Control Hub.

Distribuera dina baskanaler

Det här dokumentet beskriver bästa praxis för att distribuera ett single cell-system och multi cell-system med Cisco IP DECT 6800-serien med flerplatformslurar och bascentral.

Nästa steg

När du har installerat basplatserna kan du köra webbplatsundersökningen igen för att säkerställa att du har bra täckning över hela arbetsområdet på din webbplats. Om du har problem med att ansluta basbryggan till plattformen kan du behöva konfigurera din bascentral manuellt för att ansluta.

Parkoppla din telefonlur till basenheten

Innan du börjar

Innan du kan ringa samtal måste telefonluren konfigureras för att ansluta till en bascentral. Du kan behöva ange åtkomstkoden som din administratör har angett. När registreringen av telefonluren har lyckats visar telefonluren rätt datum och tid, användarnamn och telefonnummer.
 • Telefonlurs batteri måste installeras och laddas.

 • Installera telefonlurarna på varje användares arbetsplats eller i ett gemensamt område om de delas.

1

Slå luren.

2

Tryck på Meny > .

3

Tryck på Anslutning > Registrera .

4

Markera en tom rad på skärmen och tryck på Välj.

5

Ange åtkomstkoden i AC-fältet. Tryck på OK.

Nästa steg

Tryck och håll Kraft/Slut tills skärmen slås på.

Migrera äldre DECT-baser i enkelt eller multi-cellläge

Befintliga Cisco DECT-baser som har etablerats i Control Hub före den nya etableringslösningen för DECT-nätverk måste migreras till den nya DECT-nätverkslösningen innan ändringar kan göras i konfigurationen. Baser bör migreras under ett underhållsfönster så att en lyckad konvertering kan verifieras. När baserna har migrerats kan de hanteras fullt ut via det nya >->->DECT-nätverket.

1

Från kundvyn i går du till Tjänster.https://admin.webex.com

2

Välj Samtal > enheter .

3

Leta upp bas att konvertera och klicka sedan på Konvertera till DECT-nätverk.

4

Ange nätverksnamnet DECT och klicka sedan på Konvertera.

5

Granska och verifiera din lista över tilldelade användare och klicka sedan på Konvertera.

6

Avsluta genom att klicka på Stäng.