Započnite sa vašom DECT mrežom

Serija Cisco IP DECT sastoji se od Cisco uređaja:

 • Cisco IP DECT DBS 110 jednoćelijska bazna stanica

 • Cisco IP DECT DBS 210 Baza sa više ćelija (do 50 baza)

 • Cisco DECT slušalice (6823 i 6825)

Kreiranje DECT mreže gradi virtuelni kontejner za popunjavanje različitih elemenata koji čine DECT mrežu. Izgradnja DECT mreža omogućava administratoru da brzo razmesti novu DECT mrežu i upravlja postojećim mrežama. Postojeće jednoćelijske ili višećelijske mreže mogu se prebaciti na novo DECT mrežno rešenje.

Izgradnja DECT mreža omogućava vam da koristite i jednoćelijske i višećelijske DECT mreže koje mogu da koegzistiraju u okviru iste lokacije korisnika.

Prilikom kreiranja DECT mreže, možete da prilagodite mrežu na osnovu vaših zahteva za implementaciju (na primer: preduzeće, skladišno okruženje, maloprodaja), dodeljuju korisnike i mesta višećelijskoj mreži, konfigurišu više linija po telefonu, konfigurišu samodostatne baze ili grupišu DECT bazne stanice u DECT mreže.

Tri primarna koraka ka stvaranju DECT mreže su:

1

Napravite samu DECT mrežu (kontejner koji sadrži sve baze i slušalice).

2

Dodaj bazne stanice.

3

Dodeljivanje korisnika telefonima.

Kreirajte novu DECT mrežu

Pre nego što počneš

 • DECT mreže su konfigurisane u okviru kartice DECT mreža u Kontrolnom čvorištu. Ovde možete da dodate bazne stanice i dodelite slušalice korisnicima.

 • Ne možete da pomešate i uporedite 110 i 210 baza unutar DECT mreže.

 • Telefon može da ima najviše dve linije, a DECT mreža podržava ukupno 120 linija na svim telefonima.

 • Izgradnja DECT mreže je kao izgradnja kontejnera koji sadrži sve vaše baze i slušalice. DECT mreža može biti kreirana, a zatim konfigurisana (dodeljivanje korisnika, redova) kasnije.

1

Sa korisničkog aspekta uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge.

2

Izaberite Calling > Features > DECT Network.

3

Kada se pojavi stranica DECT mreže, kliknite na Napravi DECT mrežu.


 

Napomena: ako imate postojeću mrežu sa jednim ili više ćelija, možete lako da konvertujete u novu DECT mrežu pomoću čarobnjaka za migraciju.

4

U odeljku Podešavanja izaberite lokaciju u padajućem meniju.

5

Unesite naziv DECT mreže koji može da sadrži do 20 alfanumeričkih znakova.

6

Unesite podrazumevano ime ekrana praznog hoda slušalica.

7

Izaberite vrstu uređaja u padajućem meniju. Ovo će definisati vrstu baze koju ćete koristiti za ovu DECT mrežu. Ne možete da pomešate 110 i 210 baznih stanica.

8

Izaberite konfiguraciju PIN-A:

 • Koristite podrazumevani pristupni kôd — Izaberite ovu opciju ako želite standardizovani proces uparivanja u kojem svaki registrovani telefon ima isti PIN za uparivanje. Ova opcija je idealna kada telefoni dele slične informacije o liniji. Ako je izabrano, unesite podrazumevani pristupni kôd u odgovarajuće polje.

 • Koristite automatski generisan pristupni kôd — Izaberite ovu opciju ako želite jedinstveni automatski generisan PIN za svaki registrovani telefon. Ova opcija je idealna kada se za slušalice koriste jedinstvene informacije o liniji. Ovo obezbeđuje da slušalica A ide korisniku A i tako dalje.


 

Pristupni kodovi se koriste za spajanje telefona na DECT mrežu po prvi put ili ako se telefon isključi i potrebno ga je ponovo spojiti.

9

Kliknite na Sledeće da biste prešli na karticu bazne stanice.


 

Napomena: Ako kliknete na X na vrhu okvira za zatvaranje, DECT mreža neće biti kreirana i podešavanja neće biti zadržana. Kliknite na Next da biste kreirali DECT mrežu i sačuvali podešavanja. Preostali koraci su opcionalni u ovom trenutku i mogu se završiti kasnije putem procesa upravljanja DECT mrežom.

10

Unesite MAC adrese do 5 u isto vreme, od baznih stanica koje želite da registrujete. Unesite zarez da biste razdvojili svaku Mac adresu.


 

Napomena: Ako kliknete na X na vrhu okvira na ekranu sa podešavanjima, DECT mreža neće biti kreirana i podešavanja neće biti zadržana. Klikom na Dalje kreiraćete DECT mrežu i sačuvati podešavanja. Preostali koraci za dodavanje bazne stanice i dodavanje korisnika su opcionalni u ovom trenutku i mogu biti završeni kasnije putem procesa upravljanja DECT mrežom.

11

Kliknite na Sledeće da biste prešli na karticu Korisnici. Ovde definišete koji korisnici treba da budu dodeljeni telefonima i koliko.


 

Napomena: Dodatni redovi se mogu dodeliti ovim telefonima putem procesa Upravljane slušalice. Preostali korak za dodavanje korisnika je opcionalan u ovom trenutku i može biti završen kasnije putem procesa upravljanja DECT mrežom.

12

Izaberite Dodeli korisnike, a zatim potražite korisnike u odgovarajućem okviru za pretragu i izaberite korisnika koga želite da dodelite.

13

U padajućem meniju Broj Hansovih postavki izaberite koliko puta ovaj korisnički ID može da se veže za slušalice.


 

Napomena: Broj dostupnih redova za svakog korisnika zasniva se na raspoloživom ograničenju deljenih redova, do maksimalno 30 deljenih pojavljivanja redova. Za radne prostore, dostupan je samo jedan red.

14

Kliknite na Sledeće kada završite.

15

Kliknite na Gotovo.

Upravljajte pristupnim kodom za slušalice

1

Sa korisničkog aspektahttps://admin.webex.com, došao sam do servisa.

2

Izaberite Calling > Features > DECT Networks.

3

Pronađite i izaberite DECT mrežu koju želite da izmenite.


 

Možete dodati Repetitore u postojeću DECT MREŽU, a oni će se automatski povezati sa postojećim DECT bazama. Postoji ograničenje broja ponavljača koji se mogu koristiti na osnovu tipa Cisco baze.

4

U okviru podešavanja DECT mreže kliknite na Pristupni kôd telefona, a zatim promenite podrazumevani pristupni kôd.


 

Takođe možete da se prebacite na automatski generisani kôd za jedinstveni PIN za svaki red.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Upravljanje imenom prazne slušalice

1

Sa korisničkog aspekta uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge.

2

Izaberite Calling > Features > DECT Network.

3

Izaberite DECT mrežu koju želite da izmenite.

4

U okviru podešavanja DECT mreže kliknite na Prikazano ime telefona.

5

Unesite željeno ime. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Upravljanje baznim stanicama

1

Sa stanovišta korisnika, https://admin.webex.com, došli ste do servisa.

2

Izaberite Calling > > Features > DECT Network.

3

Pronađite i izaberite DECT mrežu koju želite da izmenite.

4

U baznim stanicama kliknite na Upravljanje.

5

Unesite MAC adrese baznih stanica koje želite da dodate. Ne zaboravite da unesete zarez da biste razdvojili svaku Mac adresu.

6

Kliknite na Dodaj bazne stanice.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Da biste uklonili baznu stanicu, locirajte baznu stanicu u tabeli. Kliknite na ikonu Otpad i potvrdite brisanje tako što ćete izabrati Izbriši.

Upravljanje telefonima

1

Sa korisničkog aspekta uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge.

2

Izaberite Calling > Features > DECT Network.

3

Pronađite i izaberite DECT mrežu koju želite da izmenite.

4

U odeljku „Priručnici“ kliknite na „Upravljaj“.

5

Izaberite Dodaj slušalice.

6

U tabeli kliknite na ikonu Plus i pretražite korisnike u odgovarajućem okviru za pretragu i izaberite korisnika koga želite da dodelite.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Da biste uklonili korisnika, pronađite ga u tabeli. Kliknite na ikonu Otpad i potvrdite brisanje tako što ćete izabrati Izbriši.

Svakom redu možete dodati i drugi telefon. Nakon završetka, imate mogućnost da se prebacite između dva telefona.

Proverite status vaših DECT baza i telefona

Kada konfigurišete DECT mrežu, možete da vidite status aktivnih registracija telefona po bazi, nasleđenih jednoćelijskih stanica i aktivnih registracija linija po telefonu. To se radi sa stranice Uređaji u Kontrolnom čvorištu.

1

Sa korisničkog stanovišta uhttps://admin.webex.com, idite u Upravu.

2

Izaberite Uređaje.

3

U koloni Status možete da vidite da li je uređaj onlajn, van mreže ili status nedostupan.


 

Napomena: Da biste videli detalje na određenom uređaju, izaberite uređaj koji želite da vidite.

Izbrišite svoju DECT mrežu

1

Sa korisničkog aspekta uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge.

2

Izaberite Calling > Features > DECT Network.

3

Pronađite i izaberite DECT mrežu koju želite da uklonite.

4

Kliknite na ikonu Otpad.

5

Kliknite na Izbriši.


 

Da biste ponovo koristili ove uređaje, mora se obezbediti nova DECT mreža. Takođe morate da fabrički resetujete sve uređaje povezane sa izbrisanim nalogom pre nego što ih dodate u Kontrolni centar.

Rasporedite svoje bazne stanice

1

Ovaj dokument opisuje najbolje prakse za implementaciju sistema sa jednom ćelijom i sistema sa više ćelija sa Cisco IP DECT 6800 serijom sa multiplatformskim firmverskim telefonima i baznom stanicom.

2

Konfigurišite Multicast na lokalnoj opremi za umrežavanje, da biste sinhronizovali baze DECT-a jedne sa drugima. Ako ne konfigurišete Multicast, to uzrokuje problem sa performansama DECT mreže koja se koristi. Za više informacija pogledajte Vodič za administratore DECT-a i Vodič za primenu DECT-a.

Šta dalje

Nakon instaliranja baznih stanica, ponovo pokrenite anketu sajta kako biste bili sigurni da imate dobru pokrivenost u celom radnom području sajta. Ako imate problema sa povezivanjem bazne stanice sa platformom, možda ćete morati ručno da konfigurišete baznu stanicu za povezivanje.

Uparite slušalice sa baznom stanicom

Pre nego što počneš

Pre nego što obavite pozive, telefon treba da bude konfigurisan da bi se povezao sa baznom stanicom. Možda ćete morati da unesete pristupni kôd koji je obezbedio administrator. Nakon što je registracija telefona uspešna, telefon prikazuje tačan datum i vreme, korisničko ime i broj telefona.
 • Baterija telefona mora biti instalirana i napunjena.

 • Instalirajte slušalice na radnoj lokaciji svakog korisnika ili u zajedničkom prostoru ako se dele.

1

Uključi slušalicu.

2

Pritisnite Meni >.

3

Pritisnite Connectivity > Register.

4

Označite prazan red na ekranu i pritisnite Select.

5

Unesite pristupni kôd u polje AC. Kliknite na dugme Uredu .

Šta dalje

Pritisnite i zadržite Power/End dok se ekran ne uključi.

Migrirajte nasleđene DECT baze u režimu sa jednom ili više ćelija

Postojeće Cisco DECT baze koje su obezbeđene u Kontrolnom čvorištu pre novog DECT rešenja za obezbeđivanje mreže, moraju biti migrirane na novo DECT mrežno rešenje pre nego što se bilo kakve promene mogu izvršiti u njihovom podešavanju. Baze treba migrirati tokom perioda održavanja kako bi se mogla verifikovati uspešna konverzija. Kada se baze migriraju, njima se može u potpunosti upravljati putem novih Usluga > Pozivanje > Funkcije > DECT mreža.

1

Sa korisničkog aspekta uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge.

2

Izaberite Calling > Devices.

3

Pronađite bazu za konverziju, a zatim kliknite na Pretvori u DECT mrežu.

4

Unesite naziv DECT mreže, a zatim kliknite na Konvertuj.

5

Pregledajte i verifikujte listu dodeljenih korisnika, a zatim kliknite na Konvertuj.

6

Da biste izašli, kliknite na Zatvori.

Ručno rekonfigurišite Cisco DECT DBS210/DBS110 za Webex Calling


Ova procedura je za ručnu rekonfiguraciju Cisco DECT DBS210/DBS110 na Webex Calling mrežu. Po završetku ove konfiguracije, sva prethodna podešavanja na uređaju su poništena, uključujući lozinku administratora. Novo konfigurisani uređaj možete koristiti samo na Webex Calling mreži. Da biste koristili uređaj na bilo kojoj drugoj mreži, izvršite fabričko resetovanje na uređaju.

Konfigurišite Cisco DECT DBS210/110 sa Webex Calling-om

Pre nego što počneš

Zahtevi za firmver:

 • Uverite se da DBS210 baza ima verziju firmvera 480B20 pre nego što konfigurišete uređaj na Webex Calling-u.

 • Uverite se da DBS110 baza ima verziju firmvera 480Bx (bilo koja verzija 480) pre nego što konfigurišete uređaj na Webex Calling-u.

1

Uverite se da DBS210 uređaj ispunjava zahteve firmvera. Svi DBS110 uređaji moraju imati već instaliranu verziju firmvera 480Bx. Ovaj korak nije potreban za DBS110 uređaje.

 • Proverite verziju firmvera za uređaj pomoću korisničkog interfejsa. Detalje potražite u verziji firmvera za DECT uređaje.
 • Nadogradite firmver za DBS210 uređaj, ako je potrebno. Detalje potražite u uputstvu za ručnu nadogradnju firmvera DBS210 uređaja.
2

Dodajte DBS210/110 uređaj iz kontrolnog čvorišta. Zapišite pristupni kôd koji je konfigurisan za slušalice na kontrolnom čvorištu.

3

Fabrika resetira uređaj sledećim postupkom:

 1. Pronađite dugme za resetovanje koje se nalazi na donjoj ivici bazne stanice.

 2. Pritisnite i držite dugme za resetovanje na oko 10 sekundi.

 3. Otpustite dugme kada LED LAMPICA pocrveni.

4

Sačekajte dok uređaj ne proradi.

Svetlo na DECT uređaju mora biti zeleno. Evo niza promena koje možete da posmatrate na uređaju.

 • Uređaj prestaje da odgovara na<device IP="" address=""> vezu http://.

 • Možete pristupiti uređaju sa HTTPS-a sa korisničkim imenom. Korisnička lozinka za HTTPS pristup je različita za DBS210 i DBS110. HTTPS za veb GUI uređaja nije potreban da bi se uređaj ukrcao sa Webex Calling-om.

  • Korisnička lozinka za DBS210: Cisco< ID lanca >!. ID lanca možete da pronađete u Kontrolnom čvorištu, da se krećete do Calling > Features > DECT Networks i da izaberete potrebnu DECT mrežu. Na primer, za uređaj koji pripada DECT mreži sa ID-om lanca 1114777573, korisnička lozinka je Cisco 1114777573! .

  • Korisnička lozinka za DBS110: cisco123.

5

Registruj slušalicu. U telefonu kliknite na Meni i idite na Povezivost > Registrujte se i unesite pristupni kôd koji ste ranije dobili da biste registrovali telefon.

Proverite verziju firmvera za DECT uređaje

Koristite ovu proceduru da se prijavite na veb interfejs uređaja i proverite verziju firmvera uređaja pre nego što se ukrcate na uređaj pomoću Webex-a.

1

Koristite telefon da biste pronašli IP adresu baze.

Na telefonu pritisnite taster meni, unesite *47* da biste pronašli osnovnu IP adresu.

2

Unesite IP adresu u formatu http://<device IP="" address="">povezan sa uređajem.

 • Za uređaj sa verzijom firmvera ranije od izdanja 480, podrazumevano korisničko ime i lozinka su administrator i administrator.

 • Za uređaj sa firmver verzijom 480 ili novijom, podrazumevano korisničko ime je admin. Uređaj zahteva od administratora da podesi lozinku prilikom prvog pristupa uređaju nakon fabričkog resetovanja.

3

Verzija firmvera se prikazuje na početnoj stranici kada se administrator prijavi na veb interfejs.

Ručno nadogradite firmver DBS210 uređaja

Koristite ovu proceduru za ručnu nadogradnju uređaja DBS210 na 480B20 pomoću kontrolnog čvorišta.

1

Prijavite se u veb interfejs uređaja kao administrator.

2

Idite na stranicu za ažuriranje firmvera da biste podesili verziju firmvera.

Polje

Vrednost

Adresa servera za ažuriranje firmvera

Postavite polje sa jednom od adresa na osnovu lokacije uređaja.

Putanja firmvera

dms/dbs210

Ažuriranje baznih stanica - obavezna verzija

480

Ažuriranje baznih stanica - obavezna grana

20

3

Kliknite na Sačuvaj/Pokreni ažuriranje.

Ako ne možete da otkrijete uređaj u mreži ili postoje bilo kakvi problemi, preduzmite sledeće korake:

 • Proverite da li je Mac adresa uređaja tačna u Kontrolnom čvorištu.

 • Proverite da li je MAC uređaj dodat u DECT mrežu gde je korisnik ili telefon dodeljen u Kontrolnom čvorištu.

Ako i dalje imate problema sa uređajem, obratite se timu za tehničku podršku za pomoć.