Než začnete

Pro přístup k proměnným souvisejícím s voláním (CAD) je třeba přijmout požadavek na volání a být v aktivním hovoru.

1

Klikněte do textového pole upravitelného pole a zadejte příslušnou hodnotu. Zadejte například číslo případu nebo kód akce.


 

Pro hodnotu proměnné CAD můžete zadat maximálně 256 znaků.

Můžete provést následující kroky:

  • Pokud chcete změnit existující hodnotu, vyberte ji a přepište ji novou hodnotou.

  • Chcete-li zkopírovat hodnotu proměnné CAD, najeďte na ni myší a klikněte na .

  • Chcete-li vybrat datum a čas, klepněte na tlačítko nebo klikněte na pole spojené s datem.


 
  • Při konzultaci nebo přenosu se agenti mohou pokusit změnit stejnou proměnnou CAD. Když k tomu dojde, Desktop přijme hodnotu, která byla uložena jako první, a upozorní ostatní agenty.

  • Když upravujete proměnné CAD odpovídající datu a času, dodržujte podporovaný mezinárodní standard (yyyy-mm-dd), abyste hodnotu proměnné mohli uložit.

2

(Volitelné) Pokud jsou hodnoty zabezpečených proměnných zobrazeny hvězdičkou (*), vyberte možnost Klepnutím opakujte zobrazení jejich hodnot.


 

V závislosti na konfiguraci směrování nebo událostech v nástroji Flow Designer budete muset chvíli počkat, než systém zobrazí aktualizované hodnoty proměnných CAD. Uložení hodnot proměnných CAD závisí na dostupnosti sítě a dalších provozních aspektech.

  • Pokud se aktualizace neuloží, zobrazí se chybová zpráva, že se znovu uloží.

  • Pokud chcete obnovit dříve uložené hodnoty, klikněte na tlačítko Vrátit.