Før du begynder

Hvis du vil have opkaldsassocierede variabler (CAD – call-associated variables), skal du acceptere en opkaldsanmodning og være i et aktivt opkald.

1

Klik i tekstfeltet for et felt, der kan redigeres, og angiv en passende værdi. Angiv f.eks. et sagsnummer eller en handlingskode.


 

Du kan højst angive 256 tegn for en CAD-variabelværdi.

Du kan gøre følgende:

  • Hvis du vil ændre en eksisterende værdi, skal du vælge værdien og overskrive den med en ny værdi.

  • Hvis du vil kopiere en CAD-variabelværdi, skal du holde markøren over den og klikke på .

  • Hvis du vil vælge en dato og et klokkeslæt, skal du klikke på Eller klik på det felt, der er tilknyttet datoen.


 
  • Ved rådgivning eller overførsel kan agenter forsøge at ændre den samme CAD-variabel. Når dette sker, accepterer Desktop den værdi, der blev gemt først, og giver besked til de andre agenter.

  • Når du redigerer en CAD-variabel, der svarer til dato og klokkeslæt, skal du følge den understøttede internationale standard (åååå-mm-dd) for at gemme variabelværdien.

2

(Valgfrit) Hvis de sikre variabelværdier viser et stjernesymbol (*), skal du vælge Klik for at prøve igen for at se deres værdier.


 

Det kan være nødvendigt at vente lidt på, at systemet viser de opdaterede CAD-variabelværdier, afhængigt af konfigurationen af omdirigering eller hændelserne i flowdesigneren. Lagring af CAD-variabelværdier er underlagt netværkstilgængelighed og andre driftsmæssige faktorer.

  • Hvis dine opdateringer ikke gemmes, vises der en fejlmeddelelse, hvor du vil gemme igen.

  • Klik på Tilbagefør for at hente de værdier, der er gemt tidligere.