Înainte de a începe

Pentru a accesa variabilele asociate apelurilor (CAD), trebuie să acceptați o solicitare de apel și să aveți un apel activ.

1

Faceți clic în caseta text a unui câmp editabil și introduceți o valoare corespunzătoare. De exemplu, introduceți un număr de caz sau un cod de acțiune.


 

Puteți introduce maximum 256 de caractere pentru o valoare variabilă CAD.

Puteți face următoarele:

  • Pentru a schimba o valoare existentă, selectați valoarea și suprascrieți-o cu o valoare nouă.

  • Pentru a copia o valoare a variabilei CAD, treceți cu mouse-ul peste ea și faceți clic pe .

  • Pentru a selecta o dată și o oră, faceți clic pe sau faceți clic pe câmpul asociat datei.


 
  • În cazul unei consultări sau al unui transfer, agenții ar putea încerca să schimbe aceeași variabilă CAD. Când se întâmplă acest lucru, Desktop acceptă valoarea salvată prima și notifică ceilalți agenți.

  • Atunci când editați variabile CAD corespunzătoare datei și orei, urmați standardul internațional acceptat pentru a salva valoarea variabilă (aaaa-ll-zz).

2

(Opțional) Dacă valorile variabilei securizate afișează un simbol asterisc (*), selectați Faceți clic pentru a reîncerca să vizualizați valorile acestora.


 

Este posibil să fie necesar să așteptați un timp pentru ca sistemul să afișeze valorile variabile CAD actualizate, pe baza configurației de redirecționare sau a evenimentelor din Flow Designer. Salvarea valorilor variabile CAD depinde de disponibilitatea rețelei și de alte considerații operaționale.

  • Dacă actualizările nu se salvează, apare un mesaj de eroare pentru a salva din nou.

  • Faceți clic pe Revenire pentru a regăsi valorile salvate anterior.