Zanim rozpoczniesz

Aby uzyskać dostęp do zmiennych związanych z połączeniem (CAD), należy zaakceptować żądanie połączenia i być w trakcie aktywnego połączenia.

1

Kliknij w pole tekstowe edytowalnego pola i wprowadź odpowiednią wartość. Na przykład wpisz numer sprawy lub kod działania.


 

Możesz wprowadzić maksymalnie 256 znaków dla wartości zmiennej CAD.

Można wykonywać następujące czynności:

  • Aby zmienić istniejącą wartość, zaznacz ją i nadpisz nową wartością.

  • Aby skopiować wartość zmiennej CAD, umieść na niej wskaźnik myszy i kliknij ikonę .

  • Aby wybrać datę i godzinę, kliknij przycisk lub kliknij pole powiązane z datą.


 
  • Podczas konsultacji lub transferu agenci mogą próbować zmienić tę samą zmienną CAD. W takim przypadku program Desktop akceptuje tę wartość, która została zapisana jako pierwsza, i powiadamia o tym innych agentów.

  • Podczas edycji zmiennych CAD odpowiadających dacie i godzinie należy przestrzegać obsługiwanego standardu międzynarodowego (rrrr-mm-dd) w celu zapisania wartości zmiennej.

2

(Opcjonalnie) Jeśli wartości zmiennych zabezpieczonych są oznaczone symbolem gwiazdki (*), wybierz opcję Kliknij, aby ponowić próbę wyświetlenia ich wartości.


 

Może być konieczne odczekanie chwili, aż system wyświetli zaktualizowane wartości zmiennych CAD w oparciu o konfigurację routingu lub zdarzenia we Flow Designer. Zapisywanie wartości zmiennych CAD jest uzależnione od dostępności sieci i innych czynników operacyjnych.

  • Jeśli aktualizacje nie zostaną zapisane, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z prośbą o ponowne zapisanie.

  • Kliknij Przywróć, aby przywrócić poprzednio zapisane wartości.