Před integrací Webex centra kontaktů s aplikací Freshdesk CRM se ujistěte, zda máte následující:

Agenti se musí nejprve přihlásit do webové aplikace Freshdesk Desktop a poté spustit Webex Agent Desktop centra kontaktů.

Tato integrace plochy podporuje pouze hlasové hovory (příchozí i odchozí).

chcete-li integrovat Webex kontaktního centra s aplikací Freshdesk CRM, proveďte následující úkony:

 • Instalace Webex centra kontaktů pro Freshdesk

 • Nastavení rozvržení plochy Freshdesk na Webex centrum kontaktů

1

Přihlaste se k účtu FreshDesk.

2

Přejděte na obrazovku správy .

3

Zadejte aplikaci na vyhledávacím panelu a pak klikněte na obrazovku aplikace v části operace podpory.

4

Zadejte webex na panelu vyhledávání klepněte na Webex aplikace centra kontaktů.

5

Klikněte na tlačítko instalovat .

6

Na obrazovce nastavení proveďte následující úlohy:

 1. Zadejte správnou Webex na platformě centra kontaktů pro vaši oblast:

 2. Zadejte generovaný klíč Freshdesk API.

  Postup nalezení Freshdesk API:
  1. V pravém horním rohu klepněte na ikonu profil obrázku a pak klepněte na tlačítko nastavení profilu.

  2. V pravém podokně naleznete API klíč .

  3. Zkopírujte tento klíč API na obrazovce nastavení .

 3. Zadejte svou FreshDesk subdoménou. Je v adrese URL, název, který se zobrazí před (. Freshdesk.com) v adrese URL.

 4. Vyberte správný typ bodu POP.

 5. Zvolte správný formát telefonního čísla pro kontakty.

  Systém používá pro hledání a formát telefonních čísel v aplikaci Webex centrum kontaktů možnost nepoužívat automatické identifikační číslo.

 6. Klikněte na tlačítko instalovat .

Po instalaci se zobrazí následující obrazovka:

Obnovením aplikace Freshdesk CRM a klepnutím na ikonu Webex centrum kontaktů na levé dolní straně bočního panelu otevřete Webex ploše centra kontaktů.

Než začnete

Další informace o Webex rozvržení plochy portálu Management Portal centra kontaktů naleznete v kapitole "poskytování " příručky Cisco Webex Contact Center instalace a správy.

1

Přihlaste se k Webex portálu správy kontaktů pomocí odpovídajícího pověření.

2

Na navigačním panelu zvolte vytváření > rozvržení plochy.

3

Klepněte na tlačítko nové rozložení a zadejte podrobnosti pro rozložení plochy.

4

Nahrajte soubor JSON aplikace FreshDesk Desktop layout.

5

Klikněte na položku Uložit.

Nyní můžete spustit aplikaci Webex plocha centra kontaktů v konzole aplikace CRM Freshdesk.

Pokud používáte starší verzi Webex centra kontaktů pro aplikaci Freshdesk, odinstalujte starou verzi před instalací nejnovější verze.

1

Přihlaste se k účtu FreshDesk.

2

Přejděte na nastavení > správce v levém podokně.

3

Zadejte aplikaci na vyhledávacím panelu a pak klikněte na obrazovku aplikace v části operace podpory .

4

Klepněte na ikonu nastavení a pak klepněte na tlačítko odinstalovat .

5

Potvrďte akci klepnutím na tlačítko odinstalovat .

1

Přihlaste se ke konzole agenta FreshDesk na https://<your-instance>.freshdesk.com/.

2

V levém dolním rohu konzoly Freshdesk klepněte na ikonu Webex centrum kontaktů.

Plocha integrované Webex centra kontaktů se zobrazí na konzole Freshdesk.

3

Klikněte na tlačítko Přihlásit .

4

Přihlaste se pomocí Webex pověření plochy centra kontaktů.

5

Zadejte číslo telefonu (DN) a informace o týmu.

Název v adresáři a týmu musíte zadat při prvním přihlášení do Webex centra kontaktů pro Freshdesk. Pro následné relace se v aplikaci automaticky zobrazí stejný název v adresáři a v adresáři.


 
 • Pokud v okně prohlížeče pracujete Freshdesk na několika kartách, bude aplikace Webex centrum kontaktů aktivní pouze na jedné kartě.

 • Ikonu Webex centrum kontaktů můžete kdykoliv klepnout na možnost minimalizovat aplikaci a nadále pracovat na Freshdesk.

1

Přihlaste se ke konzole agenta FreshDesk na https://<your-instance>.freshdesk.com/.

2

V levém dolním rohu konzoly Freshdesk klepněte na ikonu Webex centrum kontaktů.

Plocha integrované Webex centra kontaktů se zobrazí na konzole Freshdesk.

3

Klikněte na tlačítko Přihlásit .

4

Přihlaste se pomocí Webex pověření plochy centra kontaktů.

Aplikaci centrum kontaktů aplikace Webex lze spustit pouze z jedné karty Freshdesk v okně prohlížeče.

5

Změňte stav agenta na k dispozici .

Během příchozích hovorů proběhnou tyto situace:

 • Nebyl nalezen žádný záznam zákazníka: Pokud v telefonu ani v mobilním telefonu nenaleznete odpovídající shodu, systém vytvoří nový kontakt a otevře okno kontaktu nebo lístku. Tato možnost je určena nastavením konfigurace.

 • Jediná shoda : Pokud je v telefonu nebo mobilním telefonu kontaktu nalezena jediná shoda, otevře se okno kontakt nebo lístek. Tato možnost je určena nastavením konfigurace.

 • Vícenásobné shody : Pokud je v telefonu nebo mobilním telefonu kontaktu nalezeno více shod, zobrazí se seznam kontaktů. Agent musí vybrat správný kontakt na levé horní straně a pak se otevře odpovídající okno kontaktu nebo lístku. Tato možnost je určena nastavením konfigurace.

1

Přihlaste se ke konzole agenta FreshDesk na https://<your-instance>.freshdesk.com/.

2

V levém dolním rohu konzoly Freshdesk klepněte na ikonu Webex centrum kontaktů.

Plocha integrované Webex centra kontaktů se zobrazí na konzole Freshdesk.

3

Klikněte na tlačítko Přihlásit .

4

Přihlaste se pomocí Webex pověření plochy centra kontaktů.

5

Zadejte číslo telefonu (DN) a informace o týmu.


 
 • Název v adresáři a týmu musíte zadat při prvním přihlášení do Webex centra kontaktů pro Freshdesk. Pro následné relace se v aplikaci automaticky zobrazí stejný název v adresáři a v adresáři.

 • Pokud v okně prohlížeče pracujete Freshdesk na několika kartách, bude aplikace Webex centrum kontaktů aktivní pouze na jedné kartě.

6

Vyhledávání a otevření záznamu zákazníka nebo lístku

7

Vyhledejte telefonní číslo, které chcete volat, a klepněte na něj.

Systém vytvoří soukromou poznámku na lístku Freshdesk zobrazující data z interakce centra kontaktů Webex.

Zde je příklad Webex logu činnosti centra kontaktů:
API název Entity................ : Podtyp úkolu úkolu................... : Stav hovoru......................... : Dokončený objekt hovoru.................... : c# #d # #cb-e # # #-# # # #-a # #a-#c#b # #f#a#d # Subject..................................... : Hovor # #. # #. # # # # # #: # # odp.................. : # # # #-# #-# # # #: # #: # # Typ hovoru...................... : Dispozice PŘÍCHOZÍho hovoru............... : Dotaz na případ (e # f # c # c#-CAC #-# # #b-AF # #-EBF # #d#ea # # #) doba trvání hovoru v sekundách... : # # Typ kontaktu................... : Čas zvonění hovoru................... : # #: # #: # # Wrapup čas........................... : # #: # #: # # ANI...................................... : + # # # # # # # # # # # DNIS........................... : + # # # # # # # # # # # Název fronty..................... : FreshDesk_Demo_Q