Správce řešení Webex Contact Center může patřit do organizace zákazníka nebo partnera, která provádí správu předplatného, nebo do jakékoli jiné organizace.

Následující tabulka popisuje oprávnění specifická pro centrum kontaktů ze všech rolí správce Rozbočovačového centra:

Tabulka 1. Oprávnění pro konkrétní centrum kontaktů

Organizace zákazníka

Organizace partnera

Jakákoli jiná organizace

Správce s úplným oprávněním

Spravovat Webex všechny funkce centra kontaktů ve službě centrum kontaktů na řídícím rozbočovači a portálu správy.

Proveďte všechny Webex činnosti správy uživatelů pomocí centra kontaktů, například:

 • Přidat nebo odebrat uživatele v organizaci zákazníka

 • Odeslat aktivační e-mail

 • Přiřazení, úprava nebo odstranění licencí centra kontaktů od uživatelů

 • Přidat nebo odebrat roli správce služby centrum kontaktů od externích správců

Spravovat Webex všechny funkce centra kontaktů ve službě centrum kontaktů na řídícím rozbočovači a portálu správy.

Proveďte všechny Webex činnosti správy uživatelů pomocí centra kontaktů, například:

 • Přidat nebo odebrat uživatele v organizaci zákazníka

 • Odeslat aktivační e-mail

 • Přiřazení, úprava nebo odstranění licencí centra kontaktů od uživatelů

Spravovat Webex všechny funkce centra kontaktů ve službě centrum kontaktů na řídícím rozbočovači a portálu správy.

Proveďte všechny Webex činnosti správy uživatelů pomocí centra kontaktů, například:

 • Přidat nebo odebrat uživatele v organizaci zákazníka

 • Odeslat aktivační e-mail

 • Přiřazení, úprava nebo odstranění licencí centra kontaktů od uživatelů

Správce služby Contact Center

Spravovat Webex všechny funkce centra kontaktů ve službě centrum kontaktů na řídícím rozbočovači a portálu správy.

Proveďte všechny Webex činnosti správy uživatelů pomocí centra kontaktů, například:

 • Odeslat aktivační e-mail

 • Přiřazení, úprava nebo odstranění licencí centra kontaktů od uživatelů

 • Přidat nebo odebrat roli správce služby centrum kontaktů od externích správců

Nelze použít

Spravovat Webex všechny funkce centra kontaktů ve službě centrum kontaktů na řídícím rozbočovači a portálu správy.

Proveďte všechny Webex činnosti správy uživatelů pomocí centra kontaktů, například:

 • Odeslat aktivační e-mail

 • Přiřazení, úprava nebo odstranění licencí centra kontaktů od uživatelů

Správce provisioningu

Nelze použít

Spravovat Webex všechny funkce centra kontaktů ve službě centrum kontaktů na řídícím rozbočovači a portálu správy.

Nelze provádět činnosti správy uživatelů. Může zobrazit pouze seznam externích správců v organizaci.

Nelze použít

Správce pouze ke čtení

Nelze přistupovat ke Webex službě centra kontaktů v řídícím centru a přihlásit se do portálu pro správu.

Může přistupovat ke Webex službě centra kontaktů v řídícím centru a přihlásit se do portálu správy pouze v režimu jen pro čtení.

Může přistupovat ke Webex službě centra kontaktů v řídícím centru a přihlásit se do portálu správy pouze v režimu jen pro čtení.


Pokud uživateli s Webex standardní licencí na kontakt na kontakt přiřadíte úplnou roli správce, funkce správy na portálu správy nebudou k dispozici pro tohoto uživatele. Tito uživatelé se mohou přihlásit do Agent Desktop pouze.