En Webex Contact Center-administrator kan tilhøre en kunde organisasjon, en partner organisasjon som administrerer abonnementet ditt, eller en annen organisasjon.

Tabellen nedenfor beskriver kontakt senter spesifikke tilgangs rettigheter for alle kontroll hub administrator roller:

Tabell 1. Kontakt senter spesifikke rettigheter

Kunde organisasjon

Partner organisasjon

En annen organisasjon

Full administrator

Administrer alle Webex kontakt senter funksjoner som er tilgjengelige i feltet kontakt senter for kontroll-Hub og administrasjons Portal.

Utfør alle Webex kontakt senter bruker behandlings aktiviteter, for eksempel:

 • Legge til eller fjerne brukere i kunde organisasjonen

 • Send aktiverings e-post

 • Tilordne, redigere eller fjerne kontakt senter lisenser fra brukere

 • Legge til eller oppheve rollen som administrator for kontakt senter tjenesten fra eksterne administratorer

Administrer alle Webex kontakt senter funksjoner som er tilgjengelige i feltet kontakt senter for kontroll-Hub og administrasjons Portal.

Utfør alle Webex kontakt senter bruker behandlings aktiviteter, for eksempel:

 • Legge til eller fjerne brukere i kunde organisasjonen

 • Send aktiverings e-post

 • Tilordne, redigere eller fjerne kontakt senter lisenser fra brukere

Administrer alle Webex kontakt senter funksjoner som er tilgjengelige i feltet kontakt senter for kontroll-Hub og administrasjons Portal.

Utfør alle Webex kontakt senter bruker behandlings aktiviteter, for eksempel:

 • Legge til eller fjerne brukere i kunde organisasjonen

 • Send aktiverings e-post

 • Tilordne, redigere eller fjerne kontakt senter lisenser fra brukere

Administrator for kontakt senter tjeneste

Administrer alle Webex kontakt senter funksjoner som er tilgjengelige i feltet kontakt senter for kontroll-Hub og administrasjons Portal.

Utfør alle Webex kontakt senter bruker behandlings aktiviteter, for eksempel:

 • Send aktiverings e-post

 • Tilordne, redigere eller fjerne kontakt senter lisenser fra brukere

 • Legge til eller oppheve rollen som administrator for kontakt senter tjenesten fra eksterne administratorer

Ikke aktuelt

Administrer alle Webex kontakt senter funksjoner som er tilgjengelige i feltet kontakt senter for kontroll-Hub og administrasjons Portal.

Utfør alle Webex kontakt senter bruker behandlings aktiviteter, for eksempel:

 • Send aktiverings e-post

 • Tilordne, redigere eller fjerne kontakt senter lisenser fra brukere

Klar gjørings administrator

Ikke aktuelt

Administrer alle Webex kontakt senter funksjoner som er tilgjengelige i feltet kontakt senter for kontroll-Hub og administrasjons Portal.

Kan ikke utføre bruker behandlings aktiviteter. Kan bare vise listen over andre eksterne administratorer i organisasjonen.

Ikke aktuelt

Skrivebeskyttet administrator

Får ikke tilgang til Webex Contact Center-tjenesten på Control Hub og logger på administrasjons portalen.

Får bare tilgang til tjenesten Webex Contact Center på Control Hub og bare logge på administrasjons portalen i skrivebeskyttet modus.

Får bare tilgang til tjenesten Webex Contact Center på Control Hub og bare logge på administrasjons portalen i skrivebeskyttet modus.


Hvis du tilordner en fullstendig administrator rolle til en bruker med en standard lisens for en Webex kontakt senter, er ikke administrasjons funksjonene i administrasjons portalen tilgjengelige for denne brukeren. Slike brukere kan bare logge seg på Agent Desktop.