Administrator Webex Contact Center może należeć do organizacji klienta, organizacji partnerskiej, która zarządza subskrypcją, lub dowolnej innej organizacji.

W poniższej tabeli opisano uprawnienia specyficzne dla centrum kontaktów dla wszystkich ról administratora centrum sterowania:

Tabela 1. Uprawnienia specyficzne dla centrum kontaktów

Organizacja klienta

Organizacja partnerska

Każda inna organizacja

Pełny administrator

Administruj wszystkimi Webex funkcjami centrum kontaktów dostępnymi w serwisie centrum kontroli i w portalu zarządzania.

Wykonaj wszystkie Webex działania związane z zarządzaniem użytkownikami w centrum kontaktów, np.:

 • Dodawanie lub usuwanie użytkowników w organizacji klienta

 • Wyślij wiadomość e-mail o aktywacji

 • Przypisywanie, edytowanie i usuwanie licencji na program Contact Center od użytkowników

 • Dodawanie lub odwoływanie roli Administrator usług kontaktów z zewnętrznych administratorów

Administruj wszystkimi Webex funkcjami centrum kontaktów dostępnymi w serwisie centrum kontroli i w portalu zarządzania.

Wykonaj wszystkie Webex działania związane z zarządzaniem użytkownikami w centrum kontaktów, np.:

 • Dodawanie lub usuwanie użytkowników w organizacji klienta

 • Wyślij wiadomość e-mail o aktywacji

 • Przypisywanie, edytowanie i usuwanie licencji na program Contact Center od użytkowników

Administruj wszystkimi Webex funkcjami centrum kontaktów dostępnymi w serwisie centrum kontroli i w portalu zarządzania.

Wykonaj wszystkie Webex działania związane z zarządzaniem użytkownikami w centrum kontaktów, np.:

 • Dodawanie lub usuwanie użytkowników w organizacji klienta

 • Wyślij wiadomość e-mail o aktywacji

 • Przypisywanie, edytowanie i usuwanie licencji na program Contact Center od użytkowników

Administrator Contact Center

Administruj wszystkimi Webex funkcjami centrum kontaktów dostępnymi w serwisie centrum kontroli i w portalu zarządzania.

Wykonaj wszystkie Webex działania związane z zarządzaniem użytkownikami w centrum kontaktów, np.:

 • Wyślij wiadomość e-mail o aktywacji

 • Przypisywanie, edytowanie i usuwanie licencji na program Contact Center od użytkowników

 • Dodawanie lub odwoływanie roli Administrator usług kontaktów z zewnętrznych administratorów

nie dotyczy

Administruj wszystkimi Webex funkcjami centrum kontaktów dostępnymi w serwisie centrum kontroli i w portalu zarządzania.

Wykonaj wszystkie Webex działania związane z zarządzaniem użytkownikami w centrum kontaktów, np.:

 • Wyślij wiadomość e-mail o aktywacji

 • Przypisywanie, edytowanie i usuwanie licencji na program Contact Center od użytkowników

Administrator konfiguracji

nie dotyczy

Administruj wszystkimi Webex funkcjami centrum kontaktów dostępnymi w serwisie centrum kontroli i w portalu zarządzania.

Nie może wykonywać żadnych czynności związanych z zarządzaniem użytkownikami. Może tylko wyświetlić listę innych zewnętrznych administratorów w organizacji.

nie dotyczy

Administrator z uprawnieniami tylko do odczytu

Nie można uzyskać dostępu do usługi Webex Contact Center na koncentratorze sterowania i zalogować się do portalu zarządzania.

Ma dostęp do usługi Webex Contact Center na centrali sterowania i loguje się do portalu zarządzania tylko w trybie tylko do odczytu.

Ma dostęp do usługi Webex Contact Center na centrali sterowania i loguje się do portalu zarządzania tylko w trybie tylko do odczytu.


W przypadku przydzielenia użytkownikowi pełnej roli z Webex licencją programu Contact Center nie będzie można uzyskać dostępu do funkcji administracyjnych w portalu zarządzania. Tacy użytkownicy mogą się logować tylko w Agent Desktop.