Správca kontaktného centra Webex môže patriť do zákazníckej organizácie, partnerskej organizácie, ktorá spravuje vaše predplatné, alebo akejkoľvek inej organizácie.

Nasledujúca tabuľka popisuje privilégiá špecifické pre kontaktné centrum všetkých správcovských rolí Control Hub:

Stôl 1. Oprávnenia špecifické pre kontaktné centrum

Zákaznícka organizácia

Partnerská organizácia

Akákoľvek iná organizácia

Úplný správca

Spravujte všetky funkcie kontaktného centra Webex dostupné v službe kontaktného centra na Control Hub a portáli správy.

Vykonajte všetky činnosti správy používateľov kontaktného centra Webex, ako napríklad:

 • pridať alebo odstrániť používateľov v organizácii zákazníka

 • poslať aktivačný email

 • priraďovať, upravovať alebo odstraňovať licencie kontaktného centra používateľom

 • pridať alebo odobrať rolu správcu služby kontaktného centra externým správcom

Spravujte všetky funkcie kontaktného centra Webex dostupné v službe kontaktného centra na Control Hub a portáli správy.

Vykonajte všetky činnosti správy používateľov kontaktného centra Webex, ako napríklad:

 • pridať alebo odstrániť používateľov v organizácii zákazníka

 • poslať aktivačný email

 • priraďovať, upravovať alebo odstraňovať licencie kontaktného centra používateľom

Spravujte všetky funkcie kontaktného centra Webex dostupné v službe kontaktného centra na Control Hub a portáli správy.

Vykonajte všetky činnosti správy používateľov kontaktného centra Webex, ako napríklad:

 • pridať alebo odstrániť používateľov v organizácii zákazníka

 • poslať aktivačný email

 • priraďovať, upravovať alebo odstraňovať licencie kontaktného centra používateľom

Administrátor služby kontaktného centra

Spravujte všetky funkcie kontaktného centra Webex dostupné v službe kontaktného centra na Control Hub a portáli správy.

Vykonajte všetky činnosti správy používateľov kontaktného centra Webex, ako napríklad:

 • poslať aktivačný email

 • priraďovať, upravovať alebo odstraňovať licencie kontaktného centra používateľom

 • pridať alebo odobrať rolu správcu služby kontaktného centra externým správcom

Nepoužiteľné

Spravujte všetky funkcie kontaktného centra Webex dostupné v službe kontaktného centra na Control Hub a portáli správy.

Vykonajte všetky činnosti správy používateľov kontaktného centra Webex, ako napríklad:

 • poslať aktivačný email

 • priraďovať, upravovať alebo odstraňovať licencie kontaktného centra používateľom

Správca poskytovania

Nepoužiteľné

Spravujte všetky funkcie kontaktného centra Webex dostupné v službe kontaktného centra na Control Hub a portáli správy.

Nie je možné vykonávať žiadne činnosti správy používateľov. Môže zobraziť iba zoznam ostatných externých správcov v organizácii.

Nepoužiteľné

Administrátor iba na čítanie

Nie je možné získať prístup k službe Webex Contact Center v Control Hub a prihlásiť sa na portál správy.

Má prístup k službe Webex Contact Center na Control Hub a môže sa prihlásiť do Management Portal iba v režime len na čítanie.

Má prístup k službe Webex Contact Center na Control Hub a môže sa prihlásiť do Management Portal iba v režime len na čítanie.


Ak používateľovi so štandardnou licenciou Webex Contact Center priradíte plnú rolu správcu, správcovské funkcie na portáli správy nebudú pre tohto používateľa dostupné. Takíto používatelia sa môžu prihlásiť iba na plochu agenta.