Skrbnik kontaktnega centra Webex lahko pripada organizaciji strank, partnerski organizaciji, ki upravlja vašo naročnino, ali kateri koli drugi organizaciji.

Naslednja tabela opisuje privilegije, specifične za kontaktni center, vseh skrbniških vlog Control Hub:

Tabela 1. Privilegiji, specifični za kontaktni center

Organizacija strank

Partnerska organizacija

Katera koli druga organizacija

Popolni skrbnik

Upravljajte vse funkcije kontaktnega centra Webex, ki so na voljo v storitvi kontaktnega centra na Control Hubu in portalu za upravljanje.

Izvedite vse dejavnosti upravljanja uporabnikov kontaktnega centra Webex, kot so:

 • dodajte ali odstranite uporabnike v organizaciji strank

 • pošlji aktivacijsko e-pošto

 • dodeljevanje, urejanje ali odstranjevanje licenc kontaktnega centra za uporabnike

 • dodati ali preklicati vlogo skrbnika storitve kontaktnega centra zunanjim skrbnikom

Upravljajte vse funkcije kontaktnega centra Webex, ki so na voljo v storitvi kontaktnega centra na Control Hubu in portalu za upravljanje.

Izvedite vse dejavnosti upravljanja uporabnikov kontaktnega centra Webex, kot so:

 • dodajte ali odstranite uporabnike v organizaciji strank

 • pošlji aktivacijsko e-pošto

 • dodeljevanje, urejanje ali odstranjevanje licenc kontaktnega centra za uporabnike

Upravljajte vse funkcije kontaktnega centra Webex, ki so na voljo v storitvi kontaktnega centra na Control Hubu in portalu za upravljanje.

Izvedite vse dejavnosti upravljanja uporabnikov kontaktnega centra Webex, kot so:

 • dodajte ali odstranite uporabnike v organizaciji strank

 • pošlji aktivacijsko e-pošto

 • dodeljevanje, urejanje ali odstranjevanje licenc kontaktnega centra za uporabnike

Skrbnik storitve kontaktnega centra

Upravljajte vse funkcije kontaktnega centra Webex, ki so na voljo v storitvi kontaktnega centra na Control Hubu in portalu za upravljanje.

Izvedite vse dejavnosti upravljanja uporabnikov kontaktnega centra Webex, kot so:

 • pošlji aktivacijsko e-pošto

 • dodeljevanje, urejanje ali odstranjevanje licenc kontaktnega centra za uporabnike

 • dodati ali preklicati vlogo skrbnika storitve kontaktnega centra zunanjim skrbnikom

Se ne uporablja

Upravljajte vse funkcije kontaktnega centra Webex, ki so na voljo v storitvi kontaktnega centra na Control Hubu in portalu za upravljanje.

Izvedite vse dejavnosti upravljanja uporabnikov kontaktnega centra Webex, kot so:

 • pošlji aktivacijsko e-pošto

 • dodeljevanje, urejanje ali odstranjevanje licenc kontaktnega centra za uporabnike

Skrbnik zagotavljanja

Se ne uporablja

Upravljajte vse funkcije kontaktnega centra Webex, ki so na voljo v storitvi kontaktnega centra na Control Hubu in portalu za upravljanje.

Ni mogoče izvajati nobenih dejavnosti upravljanja uporabnikov. Ogleda si lahko le seznam drugih zunanjih skrbnikov v organizaciji.

Se ne uporablja

Administrator samo za branje

Ni mogoče dostopati do storitve Webex Contact Center v Control Hubu in se prijaviti v portal za upravljanje.

Lahko dostopa do storitve Webex Contact Center v Control Hubu in se prijavi v portal za upravljanje samo v načinu samo za branje.

Lahko dostopa do storitve Webex Contact Center v Control Hubu in se prijavi v portal za upravljanje samo v načinu samo za branje.


Če dodelite polno skrbniško vlogo uporabniku s standardno licenco Webex Contact Center, skrbniške funkcije na portalu za upravljanje temu uporabniku niso dostopne. Takšni uporabniki se lahko prijavijo le v Agent Desktop.