En administratör av Webex Contact Center kan tillhöra en kundorganisation, en partnerorganisation som hanterar ditt abonnemang eller annan organisation.

Följande tabell beskriver de kontakt Center-specifika privilegierna för alla administratörs roller i kontroll navet:

Tabell 1. Kontakt Center – specifika privilegier

Kundorganisation

Partnerorganisation

Alla andra organisationer

Fullständig administratör

Administrera alla Webex kontakt center funktioner som finns tillgängliga i tjänsten Contact center på kontroll nav-och hanterings portalen.

Utför alla Webex kontakt Center åtgärder för användar hantering, till exempel:

 • Lägga till eller ta bort användare i kund organisationen

 • Skicka aktiverings meddelande

 • Tilldela, redigera eller ta bort kontakt Center licenser från användare

 • Lägg till eller återkalla administratörs rollen för kontakt Center tjänsten från externa administratörer

Administrera alla Webex kontakt center funktioner som finns tillgängliga i tjänsten Contact center på kontroll nav-och hanterings portalen.

Utför alla Webex kontakt Center åtgärder för användar hantering, till exempel:

 • Lägga till eller ta bort användare i kund organisationen

 • Skicka aktiverings meddelande

 • Tilldela, redigera eller ta bort kontakt Center licenser från användare

Administrera alla Webex kontakt center funktioner som finns tillgängliga i tjänsten Contact center på kontroll nav-och hanterings portalen.

Utför alla Webex kontakt Center åtgärder för användar hantering, till exempel:

 • Lägga till eller ta bort användare i kund organisationen

 • Skicka aktiverings meddelande

 • Tilldela, redigera eller ta bort kontakt Center licenser från användare

Tjänstadministratör för Contact Center

Administrera alla Webex kontakt center funktioner som finns tillgängliga i tjänsten Contact center på kontroll nav-och hanterings portalen.

Utför alla Webex kontakt Center åtgärder för användar hantering, till exempel:

 • Skicka aktiverings meddelande

 • Tilldela, redigera eller ta bort kontakt Center licenser från användare

 • Lägg till eller återkalla administratörs rollen för kontakt Center tjänsten från externa administratörer

Ej tillämpligt

Administrera alla Webex kontakt center funktioner som finns tillgängliga i tjänsten Contact center på kontroll nav-och hanterings portalen.

Utför alla Webex kontakt Center åtgärder för användar hantering, till exempel:

 • Skicka aktiverings meddelande

 • Tilldela, redigera eller ta bort kontakt Center licenser från användare

Reserveringsadministratör

Ej tillämpligt

Administrera alla Webex kontakt center funktioner som finns tillgängliga i tjänsten Contact center på kontroll nav-och hanterings portalen.

Det går inte att utföra några användar hanterings aktiviteter. Det går bara att visa listan över andra externa administratörer i organisationen.

Ej tillämpligt

Skrivskyddad administratör

Det går inte att få åtkomst till Webex Contact Center service på Control Hub och logga in på Management Portal.

Kan endast få åtkomst till Webex Contact Center-tjänst i Control Hub och logga in på hanterings portalen endast i skrivskyddat läge.

Kan endast få åtkomst till Webex Contact Center-tjänst i Control Hub och logga in på hanterings portalen endast i skrivskyddat läge.


Om du tilldelar en fullständig administratörs roll till en användare med en Webex Contact Center standard-licens går det inte att använda administrativa funktioner på hanterings portalen. Sådana användare kan bara logga in i Agent Desktop.