Webex Contact Center yöneticisi bir müşteri kuruluşuna, aboneliğinizi yöneten bir iş ortağı kuruluşuna veya başka bir kuruluşa ait olabilir.

Aşağıdaki tabloda, tüm kontrol merkezi yöneticisi rollerinin bağlantı merkezine özel ayrıcalıkları açıklanmaktadır:

Tablo 1. Kişi merkezine özel ayrıcalıklar

Müşteri Kuruluşu

İş Ortağı Kuruluşu

Başka Kuruluş

Tam Yönetici

Kontrol merkezi ve yönetim portalı üzerinde bulunan contact center hizmetinde bulunan tüm Webex destek merkezi özelliklerini yönetin.

Tüm Webex kişi merkezi kullanıcı yönetimi etkinliklerini gerçekleştirin; örneğin:

 • Müşteri kuruluşuna Kullanıcı ekleme veya kaldırma

 • Etkinleştirme e-postası gönder

 • Kişiler merkezi lisanslarını kullanıcılardan atama, düzenleme veya kaldırma

 • Harici yöneticilerden Iletişim merkezi hizmet yöneticisi rolünü ekleme veya iptal etme

Kontrol merkezi ve yönetim portalı üzerinde bulunan contact center hizmetinde bulunan tüm Webex destek merkezi özelliklerini yönetin.

Tüm Webex kişi merkezi kullanıcı yönetimi etkinliklerini gerçekleştirin; örneğin:

 • Müşteri kuruluşuna Kullanıcı ekleme veya kaldırma

 • Etkinleştirme e-postası gönder

 • Kişiler merkezi lisanslarını kullanıcılardan atama, düzenleme veya kaldırma

Kontrol merkezi ve yönetim portalı üzerinde bulunan contact center hizmetinde bulunan tüm Webex destek merkezi özelliklerini yönetin.

Tüm Webex kişi merkezi kullanıcı yönetimi etkinliklerini gerçekleştirin; örneğin:

 • Müşteri kuruluşuna Kullanıcı ekleme veya kaldırma

 • Etkinleştirme e-postası gönder

 • Kişiler merkezi lisanslarını kullanıcılardan atama, düzenleme veya kaldırma

Contact Center Hizmet Yöneticisi

Kontrol merkezi ve yönetim portalı üzerinde bulunan contact center hizmetinde bulunan tüm Webex destek merkezi özelliklerini yönetin.

Tüm Webex kişi merkezi kullanıcı yönetimi etkinliklerini gerçekleştirin; örneğin:

 • Etkinleştirme e-postası gönder

 • Kişiler merkezi lisanslarını kullanıcılardan atama, düzenleme veya kaldırma

 • Harici yöneticilerden Iletişim merkezi hizmet yöneticisi rolünü ekleme veya iptal etme

Geçerli Değil

Kontrol merkezi ve yönetim portalı üzerinde bulunan contact center hizmetinde bulunan tüm Webex destek merkezi özelliklerini yönetin.

Tüm Webex kişi merkezi kullanıcı yönetimi etkinliklerini gerçekleştirin; örneğin:

 • Etkinleştirme e-postası gönder

 • Kişiler merkezi lisanslarını kullanıcılardan atama, düzenleme veya kaldırma

Sağlama Yöneticisi

Geçerli Değil

Kontrol merkezi ve yönetim portalı üzerinde bulunan contact center hizmetinde bulunan tüm Webex destek merkezi özelliklerini yönetin.

Hiçbir Kullanıcı yönetimi etkinliği gerçekleştiremez. Kuruluştaki diğer harici yöneticilerin listesini görüntüleyebilir.

Geçerli Değil

Salt Okunur Yönetici

Kontrol Hub 'ındaki Webex Contact Center hizmetine erişilemiyor ve yönetim portalı 'nda oturum açma.

Denetim merkezi 'nde Webex Contact Center hizmetine erişebilir ve yalnızca salt okunur modda yönetim portalı 'nda oturum açabilir.

Denetim merkezi 'nde Webex Contact Center hizmetine erişebilir ve yalnızca salt okunur modda yönetim portalı 'nda oturum açabilir.


Webex bir iletişim merkezi standard lisansı olan bir kullanıcıya tam yönetici rolü atarsanız, yönetim portalı üzerindeki yönetim özelliklerine o kullanıcı erişemez. Bu tür kullanıcılar yalnızca Agent Desktop oturum açabilir.