Administrator Webex kontakt centra može pripadati organizaciji klijenata, partneroj organizaciji koja upravlja vašom pretplatom ili nekoj drugoj organizaciji.

Sledeća tabela opisuje privilegije centra za kontakt za sve administratorske uloge kontrolnog čvorišta:

Tabela 1. Privilegije specifične za Kontakt centar

Organizacija klijenata

Partnerska organizacija

Bilo koja druga organizacija

Pun administrator

Administrirate sve Webex kontakt centra dostupne u usluzi Kontakt centra na portalu "Kontrolno čvorište i upravljanje".

Obavljanje svih Webex za upravljanje kontaktima, kao što su:

 • Dodavanje ili uklanjanje korisnika u organizaciji korisnika

 • Slanje aktivacione e-poruke

 • Dodeljivanje, uređivanje ili uklanjanje licenci Kontakt centra od korisnika

 • Dodavanje ili opozivanje uloge administratora usluge Kontakt centra od spoljnih administratora

Administrirate sve Webex kontakt centra dostupne u usluzi Kontakt centra na portalu "Kontrolno čvorište i upravljanje".

Obavljanje svih Webex za upravljanje kontaktima, kao što su:

 • Dodavanje ili uklanjanje korisnika u organizaciji korisnika

 • Slanje aktivacione e-poruke

 • Dodeljivanje, uređivanje ili uklanjanje licenci Kontakt centra od korisnika

Administrirate sve Webex kontakt centra dostupne u usluzi Kontakt centra na portalu "Kontrolno čvorište i upravljanje".

Obavljanje svih Webex za upravljanje kontaktima, kao što su:

 • Dodavanje ili uklanjanje korisnika u organizaciji korisnika

 • Slanje aktivacione e-poruke

 • Dodeljivanje, uređivanje ili uklanjanje licenci Kontakt centra od korisnika

Administrator usluge kontakt centra

Administrirate sve Webex kontakt centra dostupne u usluzi Kontakt centra na portalu "Kontrolno čvorište i upravljanje".

Obavljanje svih Webex za upravljanje kontaktima, kao što su:

 • Slanje aktivacione e-poruke

 • Dodeljivanje, uređivanje ili uklanjanje licenci Kontakt centra od korisnika

 • Dodavanje ili opozivanje uloge administratora usluge Kontakt centra od spoljnih administratora

Ne može da se primeni

Administrirate sve Webex kontakt centra dostupne u usluzi Kontakt centra na portalu "Kontrolno čvorište i upravljanje".

Obavljanje svih Webex za upravljanje kontaktima, kao što su:

 • Slanje aktivacione e-poruke

 • Dodeljivanje, uređivanje ili uklanjanje licenci Kontakt centra od korisnika

Obezbeđivanje administratora

Ne može da se primeni

Administrirate sve Webex kontakt centra dostupne u usluzi Kontakt centra na portalu "Kontrolno čvorište i upravljanje".

Nije moguće izvršiti aktivnosti upravljanja korisnicima. Može da prikaže samo listu drugih spoljnih administratora u organizaciji.

Ne može da se primeni

Administrator samo za čitanje

Nije moguće pristupiti usluzi Webex kontakt centra na kontrolnom čvorištu i prijaviti se na portal za upravljanje.

Možete pristupiti usluzi Webex kontakt centra na kontrolnom čvorištu i prijaviti se na portal za upravljanje samo u režimu samo za čitanje.

Možete pristupiti usluzi Webex kontakt centra na kontrolnom čvorištu i prijaviti se na portal za upravljanje samo u režimu samo za čitanje.


Ako dodelite punu administratorsku ulogu korisniku sa standardnom licencom Webex kontakt centra, administrativne funkcije na portalu za upravljanje neće biti dostupne tom korisniku. Takvi korisnici mogu da se prijave samo Agent Desktop.