Mnohem lépe vám pomůžeme, pokud si nejprve projdete tento kontrolní seznam a poskytnete nám příslušné údaje.

 1. Podívali jste se na https://status.webex.com?

 2. Prošli jste si článek o známých problémech?

 3. Spustili jste https://mediatest.webex.com? Přiložte výsledky.

 4. Jak se jmenuje vaše rada?

 5. Co jste dělali?

  • Videohovor?

  • Psaní na tabuli – místní

  • Psaní na tabuli – sdíleno živě?

  • Sdílení obrazovky?

 6. Kterou adresu prostoru nebo videa jste použili?

 7. Jaké zařízení jste použili k zahájení hovoru nebo sdílení v reálném čase?

  • Deska?

  • Stolní počítač nebo notebook?

  • Mobilní, pohybliví?

 8. Kdy jste to dělali a jak dlouho? (nezapomeňte nám sdělit, ve kterém časovém pásmu se nacházíte)

 9. Odeslali jste zpětnou vazbunebo uložili protokoly?

 10. Podrobně popište problém.


  Informace o tom, jak kontaktovat podporu Cisco, naleznete zde.