Możemy udzielić Ci znacznie lepszej pomocy, jeśli najpierw zapoznasz się z tą listą kontrolną i podasz nam odpowiednie szczegóły.

 1. Czy sprawdzono https://status.webex.com?

 2. Czy sprawdzono artykuł o znanych problemach?

 3. Czy uruchomiono https://mediatest.webex.com? Proszę załączyć wyniki.

 4. Jaka jest nazwa tablicy?

 5. Co robiłeś?

  • Połączenie wideo?

  • Praca z tablicą – lokalnie

  • Praca z tablicą – udostępniane na żywo?

  • Udostępnianie ekranu?

 6. Jakiego obszaru użyto lub adresu wideo?

 7. Którego urządzenia użyto w celu uruchomienia połączenia lub udostępnienia na żywo?

  • Na?

  • Biurkowo lub na laptopie?

  • Przenośnych?

 8. Kiedy była wykonywana czynność i jak długo? (pamiętaj, aby powiedzieć nam, w której strefie czasowej jesteś)

 9. Czy wysłano informację zwrotną lub zapisano logi?

 10. Szczegółowo opisz problem.


  Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się ze wsparciem Cisco, przejdź tutaj.