• Volání– Volání relevantních kontaktů v rámci záznamu služby Salesforce nebo vytočení libovolného čísla pomocí globálního vytáčecí jednotky.

 • Zpráva– Vytvořte a spravujte prostory přidružené k objektu Salesforce. Pomocí zpráv na místě můžete připojit obsah ke zprávě a získat přístup k předchozímu obsahu prostoru.

 • Seznamtese – Spravujte schůzky, aniž byste opustili Salesforce. Naplánovat a připojit schůzky jedním kliknutím a přidružit příslušné informace o schůzce k objektu Salesforce.

Moje doména v Salesforce Org

Chcete-li používat komponenty Lightning, musíte ve své organizaci nasadit složku Moje doména. Další informace naleznete v dokumentaci služby My Domain Salesforce.

Uživatelský přístup v centru řízení

Je nutné nakonfigurovat přístup uživatelů k integraci ve vaší organizaci.

 • Bez ProPacku – Pokud máte základní Centrum ovládacích prvků, můžete povolit nebo odepřít přístup ke všem integracím pro všechny uživatele.

 • S ProPackem – s Pro Packem máte pokročilé funkce pro správu přístupu k integraci pro uživatele.

Další informace najdete v tématu Konfigurace přístupu uživatelů k integracím.

1

Pomocí přihlašovacích údajů správce se přihlaste do produkčního prostředí Salesforce (adresa URL instalace obsahuje my.salesforce.com subdoménu).

2

Zvolte Instalovat pouze pro správce azkontrolujte, zda potvrzují. Dále klepněte na tlačítko Nainstalovat.

3

Klepněte na tlačítko Ano, udělte přístup k těmto webům jinýchstran a pod seznamem Důvěryhodný web zprostředkovatele kryptografií klepněte na tlačítko Pokračovat.

Další informace o důvěryhodných serverech požadovaných pro služby Webex naleznete v tématu Síťové požadavky na služby Webex.

4

Po instalaci balíčku přejděte na kartu Správce Webexu v salesforce.


 

Ponechat kartu Správce Webex otevřenou, protože ji budete potřebovat pro pozdější kroky konfigurace.

Než začnete

Tyto kroky vyžadují přístup k vývojářskému účtu Cisco (https://developer.webex.com).

1

Přejděte na referenční > rozhraní API > získejte moje vlastní podrobnosti (další informace najdete v dokumentaci Získat vlastní podrobnosti) a zkopírujte přístupový token pro autorizaci.

2

Vložte přístupový token do pole Přístupový token v okně Nastavení integrace Webex na stránce Správce Webexu na salesforce.com a klepněte na tlačítko Uložit.

3

Klikněte na tlačítko Zaregistrovat.

Pokud je integrace úspěšná, zobrazí se zpráva o úspěchu.


 

U hlavních verzí je třeba znovu zaregistrovat přístupový token v Salesforce.

4

(Nepovinné) Chcete-li zkontrolovat stav integrace, zadejte přístupový token stejného uživatele a klepněte na tlačítko Uložit.


 

Stav integrace můžete zkontrolovat pouze pomocí přístupového tokenu patřícího stejnému uživateli, který jste původně použili.

Přístupové tokeny zkopírované z vývojářského portálu jsou platné po dobu 12 hodin.

Ve stavu integrace se zobrazí následující okno:

 • Stav integrace můžete zkontrolovat pouze pomocí přístupového tokenu, který jste původně použili.

 • Pokud se zobrazí tlačítko Odregistrovat, integrace fungovala.

Vytvoření sítě je vyžadováno pro funkce příchozího a odchozího volání.

Než začnete

K vytvoření webu vyžaduje váš účet profil správce systému Salesforce a sadu oprávnění správce Webex.

1

V části Správce webexu klikněte na Vytvořit web.

2

Během vytváření webu zkontrolujte stav nebo ověřte jeho vytvoření později, přejděte na stránku Servery domény a webů služby Salesforce > > a zkontrolujte, zda byl vytvořen web s názvem Webex for Salesforce.

3

V části Správce webexu klepněte na tlačítko Aktualizovat profil.

4

Zkontrolujte, zda má webex pro profil Salesforce vytvořený společně s webem Webex for Salesforce přístup k těmto vrcholovým třídám.

Co dělat dál

Pokračujte v nastavení aplikace v další části.

Než začnete

Vytvořte web pro volání.

1

Vpravo nahoře klikněte na Nastavení.

2

Na stránce Nastavení vyhledejte Správce aplikací a vyberte požadovanou možnost z výsledků.

3

Pomocí Správce aplikací nakonfigurujte, které funkce Webexu se mají vztahovat na které části aplikací Salesforce, aby uživatelé Služby Salesforce mohli testovat funkce Webexu ve své aplikaci. Integraci lze použít pouze v aplikacích Lightning.


 

Všechny standardní a vlastní objekty salesforce jsou podporovány pro rychlé akce volání.

 • Komponenta Webex Home Pod– Jediný způsob, jak se uživatelé mohou odhlašovat. Klikněte na Upravit stránku z pravé horní ikony ozubeného kola a potom komponentu přetáhněte.

 • Komponenta Webex Spaces– K dispozici pro přidání do části podrobností záznamu služby Salesforce. Klikněte na Upravit stránku z pravé horní ikony ozubeného kola a potom komponentu přetáhněte.

 • Komponenta Webex MeetingsComponent – K dispozici pro přidání do části podrobností záznamu služby Salesforce. Klikněte na Upravit stránku z pravé horní ikony ozubeného kola a potom komponentu přetáhněte.

 • Služba Kalendáře schůzek Webex– K dispozici pro přidání do libovolné části rozložení stránky záznamu služby Salesforce. Tato součást umožňuje dostupnost kalendáře při vytváření nebo úpravách schůzky webexu.

 • Komponenta Webex Chat– K dispozici pro přidání na panel nástrojů Služby Salesforce. V instalačním > AppManageru zvolte a upravte požadovanou aplikaci. Přejděte na Položkynástrojů a potom v části Přidat položku nástroje vyberte Webex. Nastavte šířkupanelu na hodnotu 420, nastavte výšku panelu na hodnotu 460a nastavte příkaz Start automaticky na hodnotu true a klepněte na tlačítko Uložit .

Po přidání komponent do rozložení udělte přístup k komponentám pomocí sad oprávnění.

1

Chcete-li spravovat sady > Webex, přejděte na instalační program služby Salesforce:

 • Uživatelé webexu, kteří nejsou správci – přiřaďte sadu uživatelských oprávnění Cisco Webex.

 • Správci uživatelů Webexu – Přiřaďte uživatele Cisco Webex a sady oprávnění Správce Cisco Webex.

2

Po doplnění komponent se přihlaste z přihlašovací komponenty správce Webex na obrazovce Správce Webexu a v levém dolním dnu obrazovky se zobrazí widget Webex.


 

Uživatelé se musí přihlásit pomocí svých osobních přihlašovacích údajů Webex, aby měli přístup k komponentám Prostory a Chat.

Až bude k dispozici nový balíček, postupujte podle pokynů v části Instalace aplikace Webex v Salesforce. Starou verzi nemusíte nejprve odinstalovat a o nakonfigurovaná nastavení neztratíte.

Informace o nových instalačních balíčcích a o tom, kde je stáhnout, naleznete v poznámkách k verzi integrace služby Webex Salesforce.

Než začnete

Před odinstalací sady Webex for Salesforce Pack se ujistěte, že jste v rozloženích stránek lightning, položkách nástrojů, rozloženích stránek objektů, sadách oprávnění a webech také odebíraly všechny součásti Lightning Webex.

1

Z nastavení služby Salesforce přejděte na aplikace > Obaly > nainstalované balíčky.

2

Odinstalujte balíček Webex for Salesforce.

Po dokončení odinstalace obdržíte e-mailové oznámení.