Úvod

Tento článek slouží jako návod k řešení potíží, které mohou nastat při používání služeb Telemetrie a Analýza v nástroji Webex Cloud-Connected UC.

Řešení technických potíží

Problémy s uživatelským rozhraním při zprovoznění

Problém

Řešení

V části Služby v centru Control Hub nelze zobrazit dlaždici UC Management.

 • Ujistěte se, že máte správné role (tj. správce UC) a oprávnění.

Tlačítko Uložit v okně Vytvořit instalační soubor agenta nefunguje.

Ujistěte se, že jste zadali údaje do všech povinných polí v tomto okně.

Nelze vytvořit skupinu clusterů.

Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Při vytváření instalačního souboru agenta není generována zpráva o úspěšném dokončení.

Zkontrolujte připojení k internetu a potvrďte, že funguje.

Token v poli HTTP Proxy v okně Vytvořit instalační soubor agenta se zobrazí červeně.

Zkontrolujte, zda jste zadali platnou adresu URL proxy serveru.

Tlačítko Stáhnout v okně UC Management nebo na obrazovce Můj první agent není aktivní.

Vytvoření instalačního souboru agenta může trvat až 2 minuty. Po vytvoření souboru agent COP obnovte stránku tak, aby bylo povoleno tlačítko stažení. Pokud tlačítko Stáhnout zůstane i po 5 minutách neaktivní, obraťte se na středisko technické podpory Cisco (TAC).

Stav skupiny clusterů zobrazuje nesprávně nakonfigurovaný.

Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Stav skupin clusterů nezobrazuje žádný Agent.

Stáhněte a nainstalujte soubor instalace agenta.

Stav skupiny clusterů nezobrazuje žádný Vydavatel.

Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Stav skupin clusterů stav uzlů zobrazuje offline.

Další informace o stavech uzlů nebo skupin clusterů naleznete v části Přidání skupiny clusterů v tématu Nastavení služby Webex Cloud-Connected UC pro místní zařízení.
 • Zkontrolujte, který uzel je offline.

 • Pro daný uzel. Pokud se informace o proxy serveru změnily, můžete je změnit pomocí příkazu rozhraní příkazového řádku „utils ucmgmt proxy“.

 • Pokud stále nefunguje, shromážděte soubory protokolu pomocí příkazu file.

  Protokoly služby Agent jsou umístěny zde: /var/log/active/ucmgmt

  Názvy souborů protokolu jsou cloud_agent_startup.logcloud_agent.log.

  Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Stav uzlu ve skladu telemetrie zobrazuje se instalace nezdařila.

To znamená, že instalace nebo aktualizace modulu telemetrie se nezdařila. Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Stav uzlu v inventáři analýzy zobrazuje offline.

Pokud jste nakonfigurovali další proxy server, bude trvat přibližně 1,5 hodiny, než modul telemetrie vybere funkční proxy server a změní stav uzlu na online. Pokud uzel zůstane offline i po 1,5 hodině, kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Na obrazovce se zobrazí chyba sítě.

 • Zkontrolujte, zda používáte podporovanou verzi prohlížeče.

 • Vypněte všechny zásuvné moduly prohlížeče pro ochranu soukromí (např. Privacy Badger od EFF) a zkuste to znovu.

Stav uzlu zobrazuje nesprávně nakonfigurovaný.

To znamená, že uzel byl nesprávně nakonfigurován. Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Problémy s uživatelským rozhraním analýzy

Po kliknutí na kartu Analýza v centru Control Hub se zobrazí uživatelské rozhraní Analýza.

Problém

Řešení

Po přihlášení do centra Control Hub se nezobrazí karta Connected UC.

Role, rozsah nebo oprávnění, které vám byly přiděleny, mohou být nesprávné nebo nedostatečné. Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Když klepnete na kartu připojené UC , zobrazí se zpráva 403 zakázáno.

 1. Zkontrolujte, zda používáte podporovaný prohlížeč.

 2. Zkuste otevřít uživatelské rozhraní Analýzy v anonymním režimu s vypnutýmy zásuvnými moduly.

 3. Vymažte mezipaměť prohlížeče a soubory cookie.

 4. Pokud problém přetrvává, kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Stránka Analýza se nenačítá v anonymním režimu v prohlížeči Chrome.

Přejděte do Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Soubory cookie a další data stránek a vyberte možnost Povolit všechny soubory cookie. V ostatních prohlížečích povolte soubory cookie pomocí příslušných možností nabídky.

V uživatelském rozhraní Analýza se nenačítají grafy.

 1. Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi prohlížeče (Chrome, Firefox nebo Edge).

 2. Zkontrolujte, zda čas na serveru NTP odpovídá mezinárodním hodnotám UTC.

 3. Pokud používáte nejnovější verzi prohlížeče, přečtěte si příslušnou příručku pro řešení problémů podle verze softwaru Cisco Unified Communication Manager na adrese:

  https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-troubleshooting-guides-list.html

 4. Pokud problém přetrvává, kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

V uživatelském rozhraní Analýza některé grafy neobsahují žádná data.

 • Zkontrolujte, zda je pole CDR Enabled Flag nastaveno na True a zda je pole Call Diagnostics Enabled nastaveno na Enabled Only When CDR Enabled Flag is True.

 • Pokud jste nakonfigurovali další proxy server, bude trvat přibližně 1,5 hodiny, než modul telemetrie vybere funkční proxy server a změní stav uzlu na online. Pokud uzel zůstane offline i po 1,5 hodině, kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Grafy v uživatelském rozhraní Analýza nezobrazují data.

Zkontrolujte, zda je služba telemetrie zastavena.

Grafy v uživatelském rozhraní Analýza zobrazují nesprávná data.

Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Graf Analýza selhání hovorů v kategorii Zkušenosti se službami nezobrazuje žádná data o selhání. 

Zkontrolujte, zda je pro všechny uzly Unified CM povolena možnost Záznam hovorů s příznakem Zero Duration v parametrech služby Unified CM. Povolte ji, pokud není povolena pro všechny uzly.

analytické grafy a sestavy stahování neukazují ID uživatele ani URI ani číslo v adresáři.

Grafy a sestavy stažení jsou naplněny pomocí ID uživatele, URI nebo informace o telefonním čísle, pouze pokud jste přijali smlouvu o shromažďování dat. Zkontrolujte, zda jste přijali smlouvu shromažďování dat.

Volací číslo a volané grafy jsou prázdné.

Zkontrolujte, zda jste přijali smlouvu shromažďování dat.

Zkušenost s službami nezobrazuje data pro hledané ID uživatele, ale koncový bod kontrolovaný tímto ID uživatele uskutečnil hovory.

Unified CM id uživatele není v aplikaci CDR odesláno, dokud není id uživatele nakonfigurováno jako ID uživatele vlastníka na stránce konfigurace telefonu > zařízení Unified cm. Zkontrolujte, zda je toto zařízení přiřazeno ke správnému ID uživatele. Další informace týkající se konfigurace ID uživatele vlastníka naleznete v části přidání skupinového virtuálního zařízení Cisco Unified Communications Manager pro týmovou spolupráci průvodce správou pro vaši verzi aplikace Unified CM.

Další postup