Úvod

Tento článek slouží jako návod k řešení potíží, které mohou nastat při používání služeb Telemetrie a Analýza v nástroji Webex Cloud-Connected UC.

Řešení technických potíží

Problémy s uživatelským rozhraním při zprovoznění

Výzva

Řešení

V části Služby v centru Control Hub nelze zobrazit dlaždici UC Management.

 • Ujistěte se, že máte správné role (tj. správce UC) a oprávnění.

Tlačítko Uložit v okně Vytvořit instalační soubor agenta nefunguje.

Ujistěte se, že jste zadali údaje do všech povinných polí v tomto okně.

Nelze vytvořit skupinu clusterů.

Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Při vytváření instalačního souboru agenta není generována zpráva o úspěšném dokončení.

Zkontrolujte připojení k internetu a potvrďte, že funguje.

Token v poli HTTP Proxy v okně Vytvořit instalační soubor agenta se zobrazí červeně.

Zkontrolujte, zda jste zadali platnou adresu URL proxy serveru.

Tlačítko Stáhnout v okně UC Management nebo na obrazovce Můj první agent není aktivní.

Vytvoření instalačního souboru agenta může trvat až 2 minuty. Po vytvoření souboru agenta COP obnovte stránku tak, aby bylo povoleno tlačítko Stáhnout. Pokud tlačítko Stáhnout zůstane i po 5 minutách neaktivní, obraťte se na středisko technické podpory Cisco (TAC).

Stav skupiny clusterů zobrazuje Chybně nakonfigurovaný.

Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Stav skupiny clusterů zobrazuje Není spuštěn agent.

Stáhněte a nainstalujte soubor instalace agenta.

Stav skupiny clusterů zobrazuje Žádný vydavatel.

Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Stav skupiny clusterů nebo stav uzlu zobrazuje Offline.

Další informace o stavech uzlů nebo skupin clusterů naleznete v části Přidání skupiny clusterů v tématu Nastavení služby Webex Cloud-Connected UC pro místní zařízení.
 • Zkontrolujte, který uzel je offline.

 • Pro daný uzel. Pokud se informace o proxy serveru změnily, můžete je změnit pomocí příkazu rozhraní příkazového řádku „utils ucmgmt proxy“.

 • Pokud stále nefunguje, shromážděte soubory protokolu pomocí příkazu file.

  Protokoly služby Agent jsou umístěny v: /var/log/active/ucmgmt

  Názvy souborů protokolu jsou cloud_agent_startup.logcloud_agent.log.

  Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Stav uzlu v Inventáři telemetrie zobrazuje Instalace se nezdařila.

To znamená, že instalace nebo aktualizace modulu telemetrie se nezdařila. Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Stav uzlu v Inventáři analýzyzobrazuje Offline.

Pokud jste nakonfigurovali další proxy server, bude trvat přibližně 1,5 hodiny, než modul telemetrie vybere funkční proxy server a změní stav uzlu na online. Pokud uzel zůstane offline i po 1,5 hodině, kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Chyba sítě se zobrazí na obrazovce.

 • Zkontrolujte, zda používáte podporovanou verzi prohlížeče.

 • Vypněte všechny zásuvné moduly prohlížeče pro ochranu soukromí (např. Privacy Badger od EFF) a zkuste to znovu.

Stav uzlu zobrazuje Chybně nakonfigurovaný.

To znamená, že uzel byl nesprávně nakonfigurován. Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Problémy s uživatelským rozhraním analýzy

Po kliknutí na kartu Analýza v centru Control Hub se zobrazí uživatelské rozhraní Analýza.

Výzva

Řešení

Po přihlášení do centra Control Hub se nezobrazí karta Connected UC.

Role, rozsah nebo oprávnění, které vám byly přiděleny, mohou být nesprávné nebo nedostatečné. Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Po kliknutí na kartu Connected UC se zobrazí zpráva 403 Forbidden.

 1. Zkontrolujte, zda používáte podporovaný prohlížeč.

 2. Zkuste otevřít uživatelské rozhraní Analýzy v anonymním režimu s vypnutýmy zásuvnými moduly.

 3. Vymažte mezipaměť prohlížeče a soubory cookie.

 4. Pokud problém přetrvává, kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Stránka Analýza se nenačítá v anonymním režimu v prohlížeči Chrome.

Přejděte do Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Soubory cookie a další data stránek a vyberte možnost Povolit všechny soubory cookie. V ostatních prohlížečích povolte soubory cookie pomocí příslušných možností nabídky.

V uživatelském rozhraní Analýza se nenačítají grafy.

 1. Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi prohlížeče (Chrome, Firefox nebo Edge).

 2. Pokud používáte nejnovější verzi prohlížeče, přečtěte si příslušnou příručku pro řešení problémů podle verze softwaru Cisco Unified Communication Manager na adrese:

  https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-troubleshooting-guides-list.html

 3. Pokud problém přetrvává, kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

V uživatelském rozhraní Analýza některé grafy neobsahují žádná data.

 • Zkontrolujte, zda je pole CDR Enabled Flag nastaveno na True a zda je pole Call Diagnostics Enabled nastaveno na Enabled Only When CDR Enabled Flag is True.

 • Pokud jste nakonfigurovali další proxy server, bude trvat přibližně 1,5 hodiny, než modul telemetrie vybere funkční proxy server a změní stav uzlu na online. Pokud uzel zůstane offline i po 1,5 hodině, kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Grafy v uživatelském rozhraní Analýza nezobrazují data.

Zkontrolujte, zda je služba telemetrie zastavena.

Grafy v uživatelském rozhraní Analýza zobrazují nesprávná data.

Kontaktujte středisko technické podpory Cisco (TAC).

Graf Analýza selhání hovorů v kategorii Zkušenosti se službami nezobrazuje žádná data o selhání.

Zkontrolujte, zda je pro všechny uzly Unified CM povolena možnost Záznam hovorů s příznakem Zero Duration v parametrech služby Unified CM. Povolte ji, pokud není povolena pro všechny uzly.

Další postup