Giriş

Webex Cloud-Connected UC Telemetri ve Analiz hizmetini kullanırken oluşabilecek sorunların çözülmesi için bu makaleyi kılavuz olarak kullanın.

Teknik Sorunları Ele Alma

Kullanıma Alma Kullanıcı Arabirimi Sorunları

Sorun

Çözüm

Control Hub'daki Hizmetler seçeneğinin altında, UC Yönetimi kutucuğu görüntülenmiyor.

 • Doğru rollere (UC Yöneticisi) ve yetkilendirmelere sahip olduğunuzdan emin olun.

Aracı Yükleme Dosyası Oluştur penceresindeki Kaydet düğmesi devre dışı.

Bu penceredeki tüm zorunlu alanlara veri girdiğinizden emin olun.

Küme Grubu oluşturulamıyor.

Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Bir Aracı Yükleme dosyası oluşturulduğunda, başarı mesajı oluşturulmuyor.

İnternet bağlantınızı kontrol edin ve çalışıp çalışmadığını onaylayın.

Aracı Yükleme Dosyası Oluştur penceresinin HTTP Proxy'leri alanındaki belirteç kırmızı görünüyor.

Geçerli bir proxy URL'si girdiğinizden emin olun.

UC Yönetimi penceresindeki veya İlk Aracım ekranındaki İndir düğmesi devre dışı.

Aracı Yükleme dosyasının oluşturulması yaklaşık 2 dakika sürebilir. Aracı cop dosyası oluşturulduktan sonra, İndir düğmesinin etkinleştirilmesi için sayfayı yenileyin. İndirdüğmesi 5 dakika sonra devre dışı durumda kalırsa, Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Küme Grubu Durumu aşağıdaki şekilde gösterilir: Yanlış Yapılandırma.

Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Küme Grubu Durumu aşağıdaki şekilde gösterilir: Hiçbir Aracı çalışmıyor.

Aracı Yükleme dosyasını indirin ve yükleyin.

Küme Grubu Durumu aşağıdaki şekilde gösterilir: Yayımcı Yok.

Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Küme Grubu Durumu veya Düğüm Durumu aşağıdaki şekilde gösterilir: Çevrimdışı.

Düğüm veya küme grubu durumları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Şirket İçi Cihazlar için Webex Cloud-Connected UC Kurulumu içindeki Küme Grupları Ekleme bölümüne bakın.
 • Hangi düğümün çevrimdışı olduğunu kontrol edin.

 • İlgili düğüm için. Proxy bilgileri değiştiyse, proxy bilgilerini değiştirmek için “utils ucmgmt proxy” CLI komutunu kullanabilirsiniz.

 • Hala çalışmıyorsa, dosya komutunu kullanarak günlük dosyalarını toplayın.

  Aracı hizmet günlükleri /var/log/active/ucmgmt konumunda yer alır.

  Günlük dosya adları cloud_agent_startup.log ve cloud_agent.log şeklindedir.

  Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Telemetri Envanteri'ndeki düğüm durumu aşağıdaki şekilde gösterilir: Yükleme Başarısız.

Bu, telemetri modülü yüklemesinin veya yükseltme işleminin başarısız olduğunu gösterir. Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Analiz Envanteri'ndeki düğüm durumu aşağıdaki şekilde gösterilir: Çevrimdışı.

Fazladan bir proxy yapılandırdıysanız, telemetri modülünün çalışan proxy'yi seçmesi ve düğüm durumunu çevrimiçi olarak değiştirmesi yaklaşık 1,5 saat sürer. Düğüm 1,5 saat sonra çevrimdışı olmaya devam ederse, Cisco TAC desteğiyle iletişim kurun.

Ekranda, ağ hatası mesajı görüntülenir.

 • Kullandığınız tarayıcı sürümünün desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

 • EFF Privacy Badger gibi tarayıcı gizlilik eklentilerini devre dışı bırakın ve tekrar deneyin.

Düğüm durumu aşağıdaki şekilde gösterilir: Yanlış Yapılandırma.

Bu, düğümün yanlış yapılandırılmış olduğunu gösterir. Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Analiz Kullanıcı Arabirimi Sorunları

Control Hub'daki Analiz sekmesini tıkladığınızda, Analiz Kullanıcı Arabirimini görüntüleyebilirsiniz.

Sorun

Çözüm

Connected UC sekmesi Control Hub'da oturum açıldıktan sonra görüntülenmiyor.

Size atanan rol, kapsam veya yetkilendirme yanlış veya yetersiz olabilir. Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Bağlı UC sekmesini tıkladığınızda, 403 Yasak mesajı görüntüleniyor.

 1. Kullandığınız tarayıcının desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

 2. Tüm eklentiler devre dışı durumdayken, Analiz Kullanıcı Arabirimine Gizli modda erişmeyi deneyin.

 3. Tarayıcı önbelleğini ve çerezleri temizleyin.

 4. Sorun devam ederse, Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Analizsayfası Chrome'daki gizli modda yüklenmiyor.

Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Çerezler ve diğer site verileri'ne gidin ve Tüm çerezlere izin ver seçeneğini belirleyin. Diğer tarayıcılarda, ilgili menü seçeneklerini kullanarak çerezleri etkinleştirin.

Analiz Kullanıcı Arabiriminde grafikler yüklenmiyor.

 1. Tarayıcının en son sürümüne sahip olup olmadığınızı kontrol edin (Chrome, Firefox veya Edge).

 2. NTP sunucusundaki saatin uluslararası UTC saatiyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

 3. En son tarayıcı sürümüne sahipseniz, Cisco Unified Communications Manager sürümünüze bağlı olarak aşağıdaki sayfada ilgili Sorun Giderme Kılavuzuna bakın:

  https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-troubleshooting-guides-list.html

 4. Sorun devam ederse, Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Analiz Kullanıcı Arabiriminde, grafiklerin bazılarında veri yoktur.

 • CDR Etkin İşareti alanının True olarak ayarlandığından ve Çağrı Tanılama Etkin alanının Yalnızca CDR Etkin İşareti True Olduğunda Etkin olarak ayarlandığından emin olun.

 • Fazladan bir proxy yapılandırdıysanız, telemetri modülünün çalışan proxy'yi seçmesi ve düğüm durumunu çevrimiçi olarak değiştirmesi yaklaşık 1,5 saat sürer. Düğüm 1,5 saat sonra çevrimdışı olmaya devam ederse, Cisco TAC desteğiyle iletişim kurun.

Analiz Kullanıcı Arabirimindeki grafiklerde veri görüntülenmiyor.

Telemetri hizmetinin durdurulup durdurulmadığını kontrol edin.

Analiz Kullanıcı Arabirimindeki grafiklerde yanlış veriler görüntüleniyor.

Cisco TAC desteği ile iletişim kurun.

Hizmet Deneyimi kategorisindeki Çağrı Hata Analizi grafiğinde hata verileri görüntülenmiyor.

Unified CM hizmet parametrelerindeki Sıfır Süreli CDR Günlük Çağrıları İşareti'nin tüm Unified CM düğümleri için etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. Tüm düğümler için etkinleştirilmemişse, etkinleştirmeyi sağlayın.

Analitik grafikleri ve İndirme raporları, Kullanıcı Kimliği veya URI ya da DN'yi göstermiyor.

Grafikler ve indirme raporları, yalnızca Veri Toplama sözleşmesini kabul ettiyseniz Kullanıcı Kimliği, URI veya Telefon Numarası bilgileriyle doldurulur. Veri Toplama sözleşmesini kabul edip etmediğinizi kontrol edin.

Arayan Numara ve Aranan Numara grafikleri boş.

Veri Toplama sözleşmesini kabul edip etmediğinizi kontrol edin.

Hizmet Deneyimi, aranan Kullanıcı Kimliği için hiçbir veri göstermiyor ancak bu Kullanıcı Kimliği ile kontrol edilen uç nokta çağrı yaptı.

Unified CM'nin Aygıt > Telefon Yapılandırması sayfasında, Kullanıcı Kimliği Sahip Kullanıcı Kimliği olarka ayarlanmamışsa Unified CM, CDR'deki Kullanıcı Kimliğini göndermez. Bu cihazın uygun Kullanıcı Kimliği ile atanıp atanmadığını kontrol edin. Sahip Kullanıcı Kimliği'ni yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için Unified CM sürümünüze yönelik Cisco Unified Communications Manager için Yönetim Kılavuzu'nun İş Birliği Mobil Yakınsama Sanal Aygıtı Ekleme bölümüne bakın.

Bundan sonra yapacaklarınız