• Volání– Volání relevantních kontaktů v rámci záznamu služby Salesforce nebo vytočení libovolného čísla pomocí globálního vytáčecí jednotky.

  • Zpráva– Vytvořte a spravujte prostory přidružené k objektu Salesforce. Pomocí zpráv na místě můžete připojit obsah ke zprávě a získat přístup k předchozímu obsahu prostoru.

  • Seznamtese – Spravujte schůzky, aniž byste opustili Salesforce. Naplánovat a připojit schůzky jedním kliknutím a přidružit příslušné informace o schůzce k objektu Salesforce.

1

Pomocí přihlašovacích údajů správce se přihlaste do produkčního prostředí Salesforce (adresa URL instalace obsahuje my.salesforce.com subdoménu).

2

Zvolte Instalovat pouze pro správce azkontrolujte, zda potvrzují. Dále klepněte na tlačítko Nainstalovat.

3

Klepněte na tlačítko Ano, udělte přístup k těmto webům jinýchstran a pod seznamem Důvěryhodný web zprostředkovatele kryptografií klepněte na tlačítko Pokračovat.

Další informace o důvěryhodných serverech požadovaných pro služby Webex naleznete v tématu Síťové požadavky na služby Webex.

4

Po instalaci balíčku přejděte na kartu Správce Webexu v salesforce.


 

Ponechat kartu Správce Webex otevřenou, protože ji budete potřebovat pro pozdější kroky konfigurace.

Než začnete

Tyto kroky vyžadují přístup k vývojářskému účtu Cisco (https://developer.webex.com).

1

Přejděte na referenční > rozhraní API > získejte moje vlastní podrobnosti (další informace najdete v dokumentaci Získat vlastní podrobnosti) a zkopírujte přístupový token pro autorizaci.

2

Vložte přístupový token do pole Přístupový token v okně Nastavení integrace Webex na stránce Správce Webexu a klepněte na tlačítko Uložit.

3

Klikněte na tlačítko Zaregistrovat.

Pokud je integrace úspěšná, zobrazí se zpráva o úspěchu.

4

(Nepovinné) Chcete-li zkontrolovat stav integrace, zadejte přístupový token stejného uživatele a klepněte na tlačítko Uložit.


 

Stav integrace můžete zkontrolovat pouze pomocí přístupového tokenu patřícího stejnému uživateli, který jste původně použili.

Přístupové tokeny zkopírované z vývojářského portálu jsou platné po dobu 12 hodin.

Ve stavu integrace se zobrazí následující okno:

  • Stav integrace můžete zkontrolovat pouze pomocí přístupového tokenu, který jste původně použili.

  • Pokud se zobrazí tlačítko Odregistrovat, integrace fungovala.

1

Vpravo nahoře klikněte na Nastavení.

2

Na stránce Nastavení vyhledejte Správce aplikací a vyberte požadovanou možnost z výsledků.

3

Pomocí Správce aplikací nakonfigurujte, které funkce Webexu se mají vztahovat na které části aplikací Salesforce, aby uživatelé Služby Salesforce mohli testovat funkce Webexu ve své aplikaci. Integraci lze použít pouze v aplikacích Lightning.


 

Objekty Salesforce Příležitost a Případ jsou podporovány pro akce rychlého volání.

Pro webex jsou podporovány všechny standardní a vlastní objekty služby Salesforce.

  • Komponenta Webex Home Pod– Jediný způsob, jak se uživatelé mohou odhlašovat. Klikněte na Upravit stránku z pravé horní ikony ozubeného kola a potom komponentu přetáhněte.

  • Komponenta Webex Spaces– K dispozici pro přidání do části podrobností záznamu služby Salesforce. Klikněte na Upravit stránku z pravé horní ikony ozubeného kola a potom komponentu přetáhněte.

  • Komponenta Webex MeetingsComponent – K dispozici pro přidání do části podrobností záznamu služby Salesforce. Klikněte na Upravit stránku z pravé horní ikony ozubeného kola a potom komponentu přetáhněte.

  • Komponenta Webex Chat– K dispozici pro přidání na panel nástrojů Služby Salesforce. V instalačním > AppManageru zvolte a upravte požadovanou aplikaci. Přejděte na Položkynástrojů a potom v části Přidat položku nástroje vyberte Webex. Nastavte šířkupanelu na hodnotu 420, nastavte výšku panelu na hodnotu 460a nastavte příkaz Start automaticky na hodnotu true a klepněte na tlačítko Uložit .

Po přidání komponent do rozložení udělte přístup k komponentám pomocí sad oprávnění.

1

Chcete-li spravovat sady > Webex, přejděte na instalační program služby Salesforce:

  • Uživatelé webexu, kteří nejsou správci – přiřaďte sadu uživatelských oprávnění Cisco Webex.

  • Správci uživatelů Webexu – Přiřaďte uživatele Cisco Webex a sady oprávnění Správce Cisco Webex.

2

Po doplnění komponent se přihlaste z přihlašovací komponenty správce Webexu na obrazovce Správce Webexu.


 

Uživatelé se musí přihlásit pomocí svých osobních přihlašovacích údajů Webex, aby měli přístup k komponentám Prostory a Chat.

Až bude k dispozici nový balíček, postupujte podle pokynů v části Instalace aplikace Webex v Salesforce. Starou verzi nemusíte nejprve odinstalovat a o nakonfigurovaná nastavení neztratíte.

Než začnete

Před odinstalací sady Cisco Webex for Salesforce Pack se ujistěte, že jste v rozloženích stránek lightning, položkách nástrojů, rozloženích stránek objektů a sadách oprávnění odstranili také všechny součásti Cisco Lightning Webex.

1

Z nastavení služby Salesforce přejděte na aplikace > Obaly > nainstalované balíčky.

2

Odinstalujte balíček Cisco Webex pro salesforce.

Po dokončení odinstalace obdržíte e-mailové oznámení.