Webex Contact Center understøtter følgende filtypenavne som vedhæftede filer:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx


Integrerede billeder understøttes ikke i vedhæftede filer med ovennævnte filtypenavne.

Du kan sende og modtage op til 25 MB og maksimalt 10 filer i vedhæftede filer. Hvis den indgående e-mail indeholder vedhæftede filer over 25 MB, så vil nogle af de vedhæftede filer blive fjernet, så det er muligt at overholde grænsen på 25 MB, hvorefter den tildeles til dig.

Som standard er indstillingen Chat og e-mail aktiveret.

1

Log på kundeorganisationen fra https://admin.webex.com, og gå til Tjenester > Kontaktcenter > Indstillinger.

2

I sektionen Vedhæftede filer i chat og e-mail skal du bruge til/fra-knappen for at deaktivere eller genaktivere funktionen. Når denne indstilling er deaktiveret, er der ikke mulighed for at overføre vedhæftede filer under chat, og vedhæftede filer i indgående e-mails fjernes.

1

Log på kundeorganisationen fra https://admin.webex.com, og gå til Tjenester > Kontaktcenter > Indstillinger.

2

Gå til afsnittet Sikkerhedsindstillinger, og vælg rediger eller fjern. Rediger er som standard markeret.

 • Rediger (masker) fortrolige brugeroplysninger fra chat- og e-mailindhold.

  Følgende regler gælder for Rediger:

  Hvis

  Skal du...

  1

  Kortindehaveren registreres i en indgående eller udgående e-mail (i emnelinje, brødtekst eller vedhæftede filer)

  • Det specifikke indhold redigeres i forhold til e-mailens emnelinje og brødtekst.

  • De vedhæftede filer, som indeholder kortindehaverdata, fjernes.

  • Afsenderen får besked om tvungen redigering.

  2

  Kortindehaverdata registreres i chatmeddelelse (i brødtekst eller vedhæftede filer).

  • Indholdet redigeres, før det sendes.

   Det opdaterede indhold vises for både afsenderen og modtageren.

  • De vedhæftede filer, som indeholder kortindehaverdata, fjernes.

  • Afsenderen får besked om tvungen redigering.

 • Fjern (bloker) chat- og e-mailmeddelelser, der indeholder fortrolige oplysninger.

  Følgende regler gælder for Fjern:

  Hvis

  Skal du...

  1

  Kortindehaveren registreres i en indgående eller udgående e-mail (i emnelinje, brødtekst eller vedhæftede filer)

  • E-mails, herunder deres vedhæftede filer, fjernes.

  • Afsenderen får besked om leveringsfejlen pga. politikovertrædelser.

  2

  Kortindehaverdata registreres i chatmeddelelse (i brødtekst eller vedhæftede filer).

  • Meddelelsen og de vedhæftede filer fjernes.

  • Afsenderen får besked om tvangsfjernelse.

3

Hvis du vil aktivere funktionen Chatsikkerhedsbanner, skal du bruge til/fra-knappen.

Følgende banner meddelelse vises: "Del ikke personlige/fortrolige oplysninger i chatmeddelelser eller vedhæftede filer"

Med denne funktion kan du definere en liste over tilladte domæner, der betragtes som pålidelige, og som du kan få adgang til fra Webex Contact Center-programmer. Dette hjælper med at overholde den struktur for politik for indholdssikkerhed, som browsere gennemtvinger. Hvis du vil vide mere om politikken for indholdssikkerhed, kan du se under https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Sådan føjer du et domæne, du har tillid til, til listen over tilladte:

 1. Gå Control Hub-startskærmen, og gå til Kontaktcenter > Indstillinger.

 2. Angiv det domæne for webressourcen, du skal have få adgang til, i sektionen Tilladelsesliste til politik for indholdssikkerhed.

 3. Klik på Tilføj.

  Domænet vises på listen over registrerede domæner.


  • Hvis du vil fjerne et domæne, skal du klikke på x-mærket på domænenavnet. Domæner, der er nedtonet, er obligatoriske og kan ikke fjernes.

  • Hvis Agent Desktop agent skrivebordet er integreret i en iFrame af et andet domæne af en organisation, skal du føje domænet til listen over tilladte politikken for indholdssikkerhed. Når domænet er føjet til listen over tilladte, tager det 10 minutter at indlæse Agent Desktop i en iframe. Du kan enten genindlæse eller logge ind på Agent Desktop igen for at se ændringerne.