Det første du skal gøre for at få dine Webex Calling-tjenester i gang er at gennemføre guiden til den første opsætning (FTSW). Når FTSW'en er fuldført for din første placering, behøver den ikke at fuldføres for yderligere placeringer.

1

Klik på linket Sådan kommer du i gang i den velkomst-e-mail, du modtager.


 

Din administrator-e-mailadresse bruges automatisk til at logge ind på Control Hub, hvor du vil blive bedt om at oprette din administratoradgangskode. Når du er logget ind, starter opsætningsguiden automatisk.

2

Gennemse og acceptér tjenesteydelsesvilkårene.

3

Gennemgå din plan, og klik derefter på Kom i gang.


 

Din kontoadministrator er ansvarlig for at aktivere de første trin for FTSW. Kontakt din kontoadministrator, hvis du modtager en meddelelse om, at dit opkald ikke kan opsættes, når du vælger Kom i gang.

4

Vælg det land, som dit datacenter skal knyttes til, og indtast kundekontakt- og kundeadresseoplysningerne.

5

Klik på Næste: Standardplacering.

6

Vælg mellem følgende valgmuligheder:

 • Klik på Gem og luk, hvis du er partneradministrator, og du ønsker, at kundeadministratoren fuldfører klargøring af Webex Calling.
 • Udfyld de nødvendige oplysninger om placering. Når du har oprettet placeringen i guiden, kan du oprette flere placeringer senere.

 

Landet for standardplaceringen er angivet som det kontraktland, der blev valgt af partneren, og kan ikke ændres. Du kan oprette andre placeringer i forskellige lande senere, men du skal huske, at de hostes i det regionale datacenter, der svarer til det kontraktland, du valgte tidligere i denne procedure. Du kan for eksempel have ét sted i USA og ét i Storbritannien.


 

Når du er færdig med opsætningsguiden, skal du sørge for at tilføje et hovednummer til den placering, du opretter.

7

Foretag følgende valg, der skal gælde for denne placering:

 • Meddelelsessprog – Til lydmeddelelser og meddelelser til nye brugere og funktioner.
 • E-mailsprog – Til e-mailkommunikation til nye brugere.
 • Land
 • Tidszone
8

Klik på Næste.

9

Indtast en tilgængelig Cisco Webex SIP-adresse, klik på Næste, og vælg Afslut.

Før du begynder

For at oprette en ny placering skal du forberede følgende oplysninger:

 • Placeringsadresse

 • Ønskede telefonnumre (valgfrit)

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester > Opkald > Placeringer, og derefter klikke på Tilføj placering.

Husk, at nye placeringer vil blive hostet på det regionale datacenter, der svarer til det kontraktland, du valgte ved hjælp af guiden til første opsætning.

2

Konfigurer indstillingerne for placeringen:

 • Navn på placering – Indtast et unikt navn for at identificere placeringen.
 • Land – Vælg et land, som placeringen skal knyttes til. Du kan f.eks. oprette en placering (hovedkontor) i USA og en anden (filial) i Storbritannien. Det land, du vælger, bestemmer de efterfølgende adressefelter. Dem, der er dokumenteret her, bruger den amerikanske adressekonvention som et eksempel.
 • Sprog – Vælg sproget for placeringen.
 • Adresse – Indtast placeringens primære postadresse.
 • By – Indtast en by for denne placering.
 • Stat – Vælg en stat i rullemenuen.
 • Postnummer – Angiv postnummeret.Telefonnummer – Indtast det telefonnummer, som placeringens hovedkontakt kan kontaktes på.
3

Klik på Gem, og vælg derefter, om du vil tilføje numre nu eller senere.

4

Hvis du klikkede på Tilføj nu, skal du vælge en af følgende valgmuligheder:

 • Cisco PSTN – Vælg denne mulighed, hvis du ønsker en samlet løsning, der giver mulighed for at bestille nye PSTN-numre og overføre eksisterende numre til Cisco.


   

  Muligheden for Cisco PSTN er kun synlig under følgende betingelser:

  1. Cisco-opkaldsplanen er aktiveret eller købt for den kunde.

  2. Placeringen er i et land, hvor Cisco-opkaldsplanen understøttes (i øjeblikket kun tilgængelig i USA).

 • Skyforbundet PSTN – Vælg denne valgmulighed, hvis du søger en skyløsning, der ikke kræver en betydelig investering i lokal hardware, og vælg derefter en CCP-udbyder efter dit valg.

   

  Kun partnere, der understøtter placeringens land, vises.

  Hvis du ser valgmuligheden for at bestille numre nu under en angivet udbyder, anbefaler vi, at du vælger denne valgmulighed, så du kan drage fordel af integreret CCP. På den måde kan du bestille dine numre lige her i Control Hub. Hvis du vælger denne valgmulighed, skal du gå hertil for yderligere oplysninger og de næste trin.

  Husk, at hvis du beslutter ikke at bestille dine numre nu, kan efterfølgende ændringer af din PSTN udbyder være begrænsede.

 • Stedbaseret PSTN (lokal gateway) – Du kan vælge denne valgmulighed, hvis du vil beholde din nuværende PSTN-udbyder, eller du vil forbinde websteder, der ikke er i skyen med websteder, der er i skyen.

5

Vælg, om du vil aktivere numrene nu eller senere.

6

Indtast Telefonnumre som kommaseparerede værdier, og klik derefter på Valider.

Numre tilføjes for den specifikke placering. Gyldige poster flyttes til feltet Validerede numre, og ugyldige poster forbliver i feltet Tilføj numre, hvor der vises en fejlmeddelelse.

Afhængigt af placeringens land formateres numrene i henhold til kravene for lokal opringning. Hvis en landekode for eksempel er påkrævet, kan du indtaste numre med eller uden koden, og koden forudfyldes.

7

Klik på Gem.

Hvad er næste trin?

Når du har oprettet en placering, kan du aktivere nødtjenester for den pågældende placering. Se RedSky-nødtjeneste til Webex Calling for flere oplysninger.

Da du oprettede din kundeorganisation i Control Hub, blev den første placering, du oprettede, automatisk til standardplaceringen. Brugere, som du føjer til din organisation, tildeles denne standardplacering, medmindre du angiver andet. Du kan gøre enhver efterfølgende placering til standardplaceringen, men husk, at du ikke kan slette standardplaceringen.

Før du begynder


Få en liste over de brugere og arbejdsområder, der er knyttet til en placering: Gå til Tjenester > Numre, og vælg den placering, der skal slettes, i rullemenuen. Du skal slette disse brugere og arbejdsområder, før du sletter placeringen.

Husk, at alle numre, der er knyttet til denne placering, vil blive frigivet tilbage til din PSTN-udbyder. Du vil ikke længere eje disse numre.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester > Opkald > Placeringog derefter vælge den placering, du vil slette.

2

Klik påMere ved siden af placeringens navn, vælg Slet placering, og bekræft, at du vil slette placeringen.

Det tager som regel et par minutter, før placeringen slettes permanent, men det kan tage op til en time. Du kan tjekke status ved at klikke på Mere ved siden af placeringens navn og vælge Sletningsstatus.

Du kan ændre din PSTN-konfiguration samt navnet, tidszone og sprog for en placering, efter den er blevet oprettet. Husk dog, at det nye sprog kun gælder for nye brugere og enheder. Eksisterende brugere og enheder fortsætter med at bruge det gamle sprog.


For eksisterende placeringer kan du aktivere nødtjenester. Se RedSky-nødtjeneste til Webex Calling for flere oplysninger.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester > Opkald > Placeringer og derefter vælge den placering, du vil opdatere.

Hvis du ser et Forsigtig-symbol ved siden af en placering, betyder det, at du endnu ikke har konfigureret et telefonnummer for denne placering. Brugere kan ikke foretage eller modtage opkald, før nummeret er konfigureret.

2

(Valgfrit) Under PSTN-forbindelse skal du vælge enten Skyforbundet PSTN eller lokalt baseret PSTN (lokal gateway), afhængigt af hvilken du allerede har konfigureret. Klik på Administrer for at ændre denne konfiguration, og acceptér derefter de tilknyttede risici ved at vælge Fortsæt. Vælg derefter én af følgende valgmuligheder, og klik på Gem:

 • Cisco PSTN – Vælg denne mulighed, hvis du ønsker en samlet løsning, der giver mulighed for at bestille nye PSTN-numre og overføre eksisterende numre til Cisco.


   

  Partnere skal være autoriserede Webex Calling VAR-partnere og have accepteret det nye Webex Calling-tillæg via tilmelding til Cisco Webex Calling VAR PSTN-programmet.

  Partnere bestiller Cisco-opkaldsplanlicenser (plan for udgående opkald og telefonnumre) i Cisco Commerce Workspace (CCW).

  Denne valgmulighed er kun tilgængelig for VAR'er.

 • Skyforbundet PSTN – Vælg denne valgmulighed, hvis du søger en skyløsning, der ikke kræver en betydelig investering i lokal hardware, og vælg derefter en CCP-udbyder efter dit valg.


   

  Kun partnere, der understøtter placeringens land, vises.

 • Stedbaseret PSTN (lokal gateway) – Vælg denne valgmulighed, hvis du vil beholde din nuværende PSTN-udbyder, eller du vil forbinde websteder, der ikke er i skyen med websteder, der er i skyen.

   

  Webex Calling-kunder med placeringer, der tidligere var konfigureret med en lokal gateway, vil automatisk blive konverteret til lokalt baseret PSTN med en tilsvarende trunk.

3

Vælg hovednummeret, hvor placeringens primære kontakt kan kontaktes.

4

Vælg det Telefonsvarernummer, som brugere kan ringe til for at tjekke deres telefonsvarer for denne placering.

5

(Valgfrit) Klik på blyantikonet øverst på siden Placering for at ændre placeringens navn, Tidszone eller Sprog efter behov, og klik derefter på Gem.


 

Ændring af Tidszone for en placering opdaterer ikke tidszonerne for de funktioner, der er knyttet til placeringen. Hvis du vil redigere tidszoner for funktioner som automatisk omstilling, viderestillingsgruppe og opkaldskø, skal du gå til området Generelle indstillinger for den specifikke funktion, du ønsker at opdatere tidszonen for, samt redigere og gemme den.

Disse indstillinger er til interne opkald og er også tilgængelige i guiden til den første opsætning. Når du ændrer din opkaldsplan, opdateres eksempelnumrene i Control Hub, så ændringerne vises.


Du kan konfigurere tilladelser for udgående opkald for en placering. Se disse trin for at konfigurere tilladelser for udgående opkald.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester > Opkald > Tjenesteindstillinger og derefter rulle til Internt opkald.

2

Konfigurer de følgende valgfrie opkaldspræferencer efter behov:

 • Længde af dirigeringspræfiks for placering – vi anbefaler denne indstilling, hvis du har flere placeringer. Du kan indtaste en længde på 2-7 cifre. Hvis du har flere placeringer med samme lokalnummer, skal brugere foretage opkald mellem placeringer med et præfiks. Hvis du for eksempel har flere butikker, alle med lokalnummeret 1000, kan du konfigurere et dirigeringspræfiks for hver butik. Hvis en butik har præfikset 888, skal du ringe til 8881000 for at komme i kontakt med butikken.
 • Styreciffer i dirigeringspræfiks – du kan indstille en værdi her, uanset om du bruger dirigeringspræfikser for placering eller ej.
 • Længde på internt lokalnummer – du kan indtaste 2-6 cifre, og standarden er 2.

   

  Når du har øget længden på dit lokalnummer, opdateres eksisterende hurtigopkald til interne lokalnumre ikke automatisk.

3

Angiv interne opkald for specifikke placeringer. Gå til Tjenester > Opkald > Placeringer, vælg en placering, rul til Opkald, og rediger derefter interne og eksterne opkald efter behov:

 • Internt opkald – angiv det dirigeringspræfiks, som brugere på andre placeringer skal foretage opkald med for at kunne kontakte nogen på denne placering. Dirigeringspræfikset skal være unikt for hver placering. Vi anbefaler, at præfiksets længde stemmer overens med den længde, der er indstillet på organisationsniveau, men præfikset skal have en længde på mellem 2-7 cifre.
 • Eksternt opkald – du kan også vælge et nummer for udgående opkald, som brugerne skal foretage opkald til for at oprette forbindelse til en ekstern linje. Standardindstillingen er Ingen, og du kan undlade at ændre den, hvis du ikke har behov for dette opkaldsmønster. Hvis du beslutter dig for at anvende denne funktion, anbefaler vi, at du bruger et andet nummer end din organisations styreciffer.

   

  Brugere kan inkludere nummeret for udgående opkald, når de foretager eksterne opkald, for at genskabe den måde, hvorpå de foretog opkald på ældre systemer. Alle brugere kan dog stadig foretage eksterne opkald uden at inkludere nummeret for udgående opkald.

Indvirkning på brugere:

 • Brugere skal genstarte deres telefoner, før ændringer i opkaldspræferencer kan træde i kraft.

 • Brugerlokalnumre må ikke starte med samme nummer som placeringens styreciffer.

Hvis du er en værdiskabende forhandler, kan du i Control Hub bruge disse trin til at starte konfigurationen af en lokal gateway. Når denne gateway er tilmeldt skyen, kan du bruge den på en eller flere af dine Webex Calling-placeringer til at sikre dirigering mod en PSTN-tjenesteudbyder for virksomheder.


En placering, der har en lokal gateway, kan ikke slettes, når den lokale gateway bruges til andre placeringer.

Følg disse trin for at oprette en trunk i Control Hub.

Før du begynder

 • Når en placering er tilføjet, og før du konfigurerer stedbaseret PSTN for en placering, skal du oprette en trunk.

 • Opret alle placeringer og specifikke indstillinger og numre for hver. Placeringer skal findes, før du kan tilføje en stedbaseret PSTN.

 • Forstå kravene til placeringsbaseret PSTN (lokal gateway) for Webex Calling.

 • Du kan ikke vælge mere end én trunk for en placering med placeringsbaseret PSTN, men du kan vælge den samme trunk for flere placeringer.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester > Opkald > Dirigering af opkald og vælge Tilføj trunk.

2

Vælg en placering.

3

Navngiv trunken, og klik på Gem.


 

Navnet må ikke være på mere end 24 tegn.

Hvad er næste trin?

Du får vist de relevante parametre, som du skal konfigurere på trunken. Du vil også generere et sæt SIP Digest-legitimationsoplysninger for at sikre PSTN forbindelsen.

Trunkoplysningerne vises på skærmen Tilmeld domæne, Trunk-gruppe OTG/DTG, Line/Port og Udgående proxyadresse.

Vi anbefaler, at du kopierer disse oplysninger fra Control Hub og indsætter dem i en lokal tekstfil eller et dokument, så du kan se dem, når du er klar til at konfigurere den stedbaserede PSTN.

Hvis du mister legitimationsoplysningerne, skal du generere dem fra skærmen med trunkoplysninger i Control Hub. Klik på Hent brugernavn, og nulstil adgangskode for at generere et nyt sæt bekræftelseslegitimationsoplysninger, der skal bruges til trunken.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester > Opkald > Placeringer.

2

Vælg en placering, der skal modificeres, og klik på Administrer.

3

Vælg Placeringsbaseret PSTN, og klik på Næste.

4

Vælg en trunk i rullemenuen.


 

Besøg trunksiden for at administrere dine trunkgruppevalg.

5

Klik på bekræftelsesmeddelelsen, og klik derefter på Gem.

Hvad er næste trin?

Du skal tage de konfigurationsoplysninger, som Control Hub genererede, og knytte parametrene til den lokale gateway (for eksempel på en lokalt placeret Cisco CUBE). Denne artikel vejleder dig gennem denne proces. Se følgende diagram som et eksempel på, hvordan Control Hub-konfigurationsoplysningerne (til venstre) knyttes til parametre i CUBE (til højre):

Når du har fuldført konfigurationen af selve gatewayen, kan du vende tilbage til Tjenester > Opkald > Placeringer i Control Hub, hvor den gateway, du har oprettet, vil være angivet på det placeringskort, som du tildelte den til, med en grøn prik til venstre for navnet. Denne status angiver, at gatewayen er korrekt registreret til opkaldsskyen og fungerer som den aktive PSTN-gateway for placeringen.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester > Opkald > Numre.

Der vises en tabel med numre og tilsvarende oplysninger for alle placeringer. Du kan klikke på rullemenuen Alle placeringer og vælge en placering, hvis du vil filtrere på en specifik placering. Tabellen indeholder oplysninger om, hvem nummeret er Tildelt til og dets Status.

2

(Valgfrit) Under Handlinger skal du ud for en nummerangivelse klikke på og derefter vælge en af følgende valgmuligheder:

 • Rediger – For aktive numre, der i øjeblikket er tildelt en bruger eller en placering. Klik på denne valgmulighed for at åbne opkaldsadministrationsportalen, hvor du kan foretage yderligere ændringer.

 • Aktivér – Denne valgmulighed er tilgængelig for numre med inaktiv status, så snart et Webex Calling-porteringsnummer, der blev indsendt med en ordre, er fuldført. Når du har aktiveret nummeret, vises nummeret som aktivt, når det er klar til brug.

 • Slet – Denne valgmulighed er tilgængelig for numre med inaktiv status, og som i øjeblikket ikke er tildelt en bruger eller en placering.

3

(Valgfrit) Klik på Tilføj numre, udfyld de nødvendige oplysninger for at tilføje mindst ét nyt nummer til en placering, og klik derefter på Gem.


 

Gyldige indtastninger flyttes til feltet Validerede numre, mens ugyldige indtastninger bliver stående i feltet Tilføj numre sammen med en fejlmeddelelse.

Numre skal følge E.164-format for alle lande, bortset fra USA, som også kan følge nationalt format.

Afhængigt af placeringens land formateres numrene i henhold til kravene for lokal opringning. Hvis en landekode for eksempel er påkrævet, kan du indtaste numre med eller uden koden, og koden forudfyldes.

4

(Valgfrit) Aktivér flere numre ad gangen. Du kan filtrere din liste med numre baseret på en bestemt placering eller status eller begge dele. Klik på Inaktiv for kun at se de numre, der er i inaktiv tilstand. Du kan aktivere 500 numre ad gangen ved at vælge Aktivér numre øverst å listen og derefter bekræfte din hensigt ved at klikke på Aktivér i den dialogboks, der åbnes.

Hvis du har en prøveversion af Cisco Webex-tjenesteydelser og gerne vil konvertere den til et betalt abonnement, kan du indsende en e-mailanmodning til din partner.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du vælge bygningsikonet .

2

Vælg fanen Abonnementer, og klik derefter på Køb nu.

Din partner modtager en e-mail med besked om, at du er interesseret i at konvertere til et betalt abonnement.

Du kan bruge Webex Control Hub til at indstille prioritet for tilgængelige opkaldsvalgmuligheder, som brugerne ser i Webex. Du kan også aktivere dem for opkald med ét klik.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Organisationsindstillinger > Tjenester, rulle ned til Opkald og derefter vælge Klientindstillinger.

2

Træk og slip opkaldsvalgmuligheder, som du ønsker, at brugerne skal se, til feltet Tilgængelige opkaldsvalgmuligheder, og sæt dem derefter i den ønskede prioriterede rækkefølge for dine brugere.

Øvrige valgmuligheder, der er skjult for brugere, vises i feltet Skjulte opkaldsvalgmuligheder, som vist på dette eksempelskærmbillede:

3

Slå Aktivér Opkald med ét klik til, hvis du ønsker, at brugere skal kunne foretage et opkald med den første opkaldsvalgmulighed, som du konfigurerede i forrige trin.


 

Der kan gå op til 24 timer, før ændringerne vises i Webex. Du kan råde dine brugere til at genstarte deres apps for hurtigere at få disse ændringer.

Du kan styre, hvilket opkaldsprogram der åbnes, når brugere foretager PSTN-opkald. Når du har konfigureret denne indstilling på organisationsniveau, kan du tilsidesætte indstillingen for specifikke brugere.


Vælg kun valgmuligheden for hele organisationen, hvis du er klar til at overføre hele din organisation.

Før du begynder

 • Din organisation skal have de korrekte abonnementer for den opkaldsadfærd, du vælger.

 • Brugere skal have gyldige telefonnumre. Hvis numrene er ugyldige, sender Webex stadig nummeret til den opkaldsapp, du vælger, men opkaldet fra den pågældende app vil mislykkes.

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comskal du gå til Indstillinger, rulle ned til Opkaldsadfærd og derefter vælge en af følgende: .

 • Opkald i Webex Teams – Vælg denne valgmulighed, hvis du vil have brugere til at foretage opkald direkte i Webex via Webex Calling.
 • Webex Calling-app – Vælg denne valgmulighed, hvis din organisation har et abonnement på Cisco Webex Calling, og du vil tillade, at brugere kan foretage PSTN-opkald via Webex Calling-appen. Når brugere foretager PSTN-opkald i Webex, anvendes Webex Calling-appen til at foretage opkaldet.

Der vises en meddelelse, der angiver, at opkaldsadfærden er opdateret. Brugere kan nu foretage PSTN-opkald fra Webex eller Webex Calling-appen.

Brugere skal have den tilsvarende applikation installeret for at kunne foretage PSTN-opkald fra Webex. Sørg for at oplyse folk om, hvad du vælger, og om det er en anden app, der skal anvendes til foretagelse af PSTN-opkald.


 

Denne indstilling kan ændres på brugerniveau, hvis visse enkeltpersoner har behov for en anden opkaldsadfærd. Gå til Brugere, og vælg Opkaldsadfærd under Indstillinger. Foretag dit valg, og klik derefter på Gem.