Vrsta računa webex aplikacije koju imate određuje kako ga možete integrirati s Microsoft Outlookom.

 • Besplatni račun web-aplikacije Webex App – u postavkama ćete vidjeti mogućnost Microsoft Outlooka u kojoj je možete uključiti ako ste administrator na računalu.

 • Račun aplikacije Paid Webex – administrator vam mora omogućiti integraciju s Microsoft Outlookom, ne morate ništa učiniti i vidjet ćete statuse u programu Outlook te moći nazvati i poslati poruku svojim kontaktima iz njega.

Što vam je potrebno

 • Webex aplikacija za Windows

 • Windows 7, 8 ili 10

 • Microsoft Outlook 2016 ili noviji

  Microsoft Office 365 (verzija 16.0.9001 ili novija)

Prije početka

Ako imate besplatan račun i imate administratorska prava na računalu, u web-aplikaciji Webex Appkliknite profilnu sliku, idite na Postavke > Postavke programa Outlook > Outlook > Povezivanje s programom Outlook. U prozoru koji će se otvoriti odaberite Da, zatim U redu , Zatvori i Spremi.

Izbjegavanje sukoba s drugim aplikacijama

Morate održavati samo jednu aplikaciju koja se integrira s programom Outlook za status. Integracija više aplikacija s programom Outlook može uzrokovati sukobe. Prije integracije web-aplikacije Webex App sa statusom programa Outlook morate zatvoriti i poništiti registraciju svih drugih aplikacija za razmjenu izravnih poruka koje koristite na računalu i koje se povezuju s programom Outlook radi integracije statusa.

Postoji poznati problem s implementacijama Skypea za tvrtke kada je registrirano više aplikacija za povezivanje s programom Outlook radi integracije statusa, što može uzrokovati rušenje Skypea za tvrtke. Ako naiđete na taj problem, preporučujemo da zadržite samo jednu aplikaciju registriranu u programu Outlook radi integracije statusa, a zatim deinstalirate ili ponovno instalirate Skype za tvrtke.

Prikaz statusa osobe u programu Outlook

Bilo gdje gdje vidite nečije ime ili avatar u programu Outlook, kao na popisima sastanaka ili u ulaznoj pošti, vidjet ćete i njegov status u web-aplikaciji Webex. Nećete vidjeti status za osobe koje nisu u web-aplikacijiWebex .

Status koji vidite u programu Outlook dolazi iz web- aplikacije WebexApp . Evo kako statusi izgledaju u aplikaciji i u programu Outlook:

Kontakt s nekim u web-aplikaciji Webex iz programa Outlook

Kada u programu Outlook zadržite pokazivač iznad imena osobe, otvorit će se kartica kontakta s mogućnostima kako ih kontaktirati. Sučelje može izgledati drugačije ovisno o verziji programa Outlook koju koristite.

 • Nazovite– kliknite ili kliknite broj da biste započeli videopoziv u web-aplikaciji Webex.


  Sve mogućnosti pozivanja u programu Outlook započinju videopoziv u web- aplikaciji Webex.

 • Poruka–kliknite da biste poslali poruku osobi u web-aplikaciji Webex. Ako već nemate postavljen prostor s njima, stvaramo ga za slanje poruke.

 • Pošaljite poruku grupi– ako imate poruku e-pošte na adresu e-pošte ili s grupne adrese e-pošte, možete im poslati i svu poruku u web-aplikaciji klikom da biste započeli prostor s grupom u kojoj će se pojaviti vaša poruka.

Provjera stanja integracije s programom Outlook

Alat za provjeru stanja stanja stanja sustava Windows testira status registra sustava Windows koji provjerava integritet postojećeg registra, status prisutnosti webexa i status servisa. Dodatne informacije potražite u članku Webex aplikacija | Testiraj vezu s provjerom stanja.

Što vam je potrebno

 • Webex aplikacija za Mac

 • MacOS 10.11 ili noviji

 • Microsoft Outlook 16 (verzija 15.33 ili novija)


  Nova mogućnost Outlooka za Outlook 16 ne podržava ovu integraciju.

  Microsoft Office 365

Prije početka

Ako je Webex App jedina aplikacija koju ste instalirali, a koja se integrira sa statusom u programu Outlook, integracija je omogućena prema zadanim postavkama.

Ako postoji druga aplikacija koja integrira status u Outlooku, umjesto toga možete koristiti Webex Aplikaciju, u web-aplikaciji WebexOtvorite postavke, odaberite Općenito > Povezivanje s Microsoft Outlookom. Webex aplikacija postat će jedina aplikacija koja će se integrirati s programom Outlook za status.

Izbjegavanje sukoba s drugim aplikacijama

Morate održavati samo jednu aplikaciju koja se integrira s programom Outlook za status. Integracija više aplikacija s programom Outlook može uzrokovati sukobe. Prije integracije web-aplikacije Webex App sa statusom Programa Outlook morate zatvoriti sve druge aplikacije za razmjenu izravnih poruka koje koristite na računalu i koje se povezuju s programom Outlook radi integracije statusa.

Prikaz statusa osobe u programu Outlook

Bilo gdje gdje vidite nečije ime ili profilnu sliku u programu Outlook, kao na popisima sastanaka ili u ulaznoj pošti, vidjet ćete i njegov status iz web-aplikacije Webex App. Nećete vidjeti status za osobe koje nisu u web-aplikacijiWebex .

Status koji vidite u programu Outlook dolazi iz web- aplikacije WebexApp . Evo kako status izgleda u aplikaciji i u programu Outlook:

Kontakt s nekim u web-aplikaciji Webex iz programa Outlook

Kada u programu Outlook zadržite pokazivač iznad imena osobe, otvorit će se kartica kontakta s mogućnostima kako ih kontaktirati. Sučelje može izgledati drugačije ovisno o verziji programa Outlook koju koristite.

 • Poruka–kliknite da biste poslali poruku osobi u web-aplikaciji Webex. Ako već nemate postavljen prostor s njima, stvaramo ga za slanje poruke.

  Iz programa Outlook ne možete poslati poruku grupi osoba u web-aplikaciji Webex App.

 • Poziv– kliknite da biste pokrenuli videopoziv u web-aplikaciji Webex.


  Sve mogućnosti pozivanja u programu Outlook započinju videopoziv u web- aplikaciji Webex.

 • Videopoziv– kliknite da biste započeli videopoziv u web-aplikaciji Webex.

Provjera stanja integracije s programom Outlook

Alat za provjeru stanja stanja stanja sustava Windows testira status registra sustava Windows koji provjerava integritet postojećeg registra, status prisutnosti webexa i status servisa. Dodatne informacije potražite u odjeljku Webex | Test Your Connection with the Health Checker(Provjera stanja).