Uloge se koriste za dodjelu administrativnog pristupa postavkama u Partner Hub i Control Hub. Dostupno je više uloga koje mogu pružiti pristup potrebnim administrativnim postavkama dok ograničavaju pristup neobveznim postavkama. Možete dodijeliti više uloga jednom administratoru ili više administratora s različitim ulogama i privilegijama pristupa, sve prema potrebama organizacije.

Unutar partnerske organizacije (pružatelj usluga ili prodavač), uloge se mogu dodijeliti za dvije glavne administrativne svrhe:

 • Upravljanje partnerima—Upravljajte postavkama koje se odnose na partnersku organizaciju.

 • Upravljanje korisnicima—Upravljajte postavkama koje se odnose na organizacije korisnika kojima upravlja partner.

Uloge upravljanja partnerima

Sljedeće organizacijske i funkcionalne uloge daju administrativne privilegije za upravljanje postavkama za samu partnersku organizaciju (organizacija pod nazivom "Moja organizacija" u Partner Hub-u).

 • Puni administrator —Ima pristup za pregled i upravljanje postavkama za partnersku organizaciju. Može dodijeliti administrativne uloge, uključujući uloge za upravljanje korisnicima.

 • Administrator samo za čitanje —Ima pristup za pregled postavki partnerske organizacije, ali ne može uređivati postavke.

 • Administrator podrške —Ima pristup Analyticsu i rješavanju problema.

 • Administrator korisnika i uređaja —Ima pristup za upravljanje korisnicima, uređajima i licenciranjem.

 • Administrator uređaja —Ima pristup za upravljanje uređajima.

 • Službenik za usklađenost —Ima pristup legalnom sadržaju koji stvaraju korisnici.

 • Napredno rješavanje problema —Pristup pridruživanju sastancima u tijeku i sastancima uživo.

Sljedeća tablica prikazuje razinu pristupa koju gore navedeni administratori moraju upravljati postavkama za partnersku organizaciju.

Tablica 1. Uloge upravljanja partnerima

Potpuni administrator

Administrator samo za čitanje

Administrator za podršku

Korisnik i administrator uređaja

Administrator uređaja

Službenik za sukladnost

Napredno rješavanje problema

Postavke partnerske organizacije

Dodijelite uloge administratora

Samo za čitanje

Dodajte/izbrišite korisnike i dodijelite licence

Samo za čitanje

Upravljanje uređajem

Samo za čitanje

Politika tvrtke i predlošci

Samo za čitanje

Analitika i izvješća

Samo za čitanje

Rješavanje problema

Samo za čitanje

Licence i nadogradnje

Samo za čitanje

Postavke organizacije

Samo za čitanje

Integracije aplikacija

Samo za čitanje

Upravljanje Web-mjesto Webex

Samo za čitanje

Dnevnik revizije radnji administratora

Samo za čitanje

Pristup korisničkom sadržaju

Pravno zadržavanje

Pristup pridruživanju sastancima u tijeku

Uloge za upravljanje korisnicima

Sljedeće uloge upravljanja korisnicima mogu se dodijeliti korisnicima u partnerskoj organizaciji. Ove uloge pružaju pristup za upravljanje postavkama u Partner Hubu ili Control Hubu za korisničke organizacije kojima partner upravlja.

 • Partner puni administrator —Može upravljati postavkama za sve kupce kojima upravlja partner. Također može dodijeliti uloge administratora postojećim korisnicima u organizaciji i dodijeliti određene klijente kojima će upravljati administratori partnera.

 • Administrator partnera —Može upravljati postavkama za korisnike koje je omogućio administrator ili koji su dodijeljeni korisniku.

 • Partner samo za čitanje administratora —Može vidjeti postavke za sve kupce kojima partner upravlja. Nema pristup za uređivanje.

 • Administrator službe za pomoć (osnovni) — Može pristupiti prikazu Help Desk (sa stranice za rješavanje problema Partner Huba). Može provesti međuorganizacijska pretraživanja svih klijenata pod partnerom radi rješavanja problema i podrške. Ova uloga pruža privremeni pristup za čitanje organizacijama korisnika pod partnerom.

 • Administrator službe za pomoć (napredno) —Ova uloga pruža sve što pruža gornja Osnovna uloga, ali također omogućuje administratoru da zatraži potpuni administratorski pristup od administratora korisnika kako bi riješio probleme.

Sljedeća tablica prikazuje privilegije pristupa koje gore navedeni administratori imaju za upravljanje postavkama u Partner Hub-u i Control Hubu-u u ime korisničkih organizacija kojima partner upravlja.

Tablica 2 Uloge za upravljanje korisnicima

Potpuni partnerski administrator

Partnerski administrator

Partnerski administrator samo za čitanje

Administrator službe za pomoć (osnovni)

Administrator službe za pomoć (napredno)

Postavke Partnerskog središta

Dodijelite uloge administratora

Partnerska analiza i izvješćivanje

Samo za čitanje

Brendiranje

Samo za čitanje

Politika tvrtke i predlošci

Stvorite kupce

Postavke organizacije korisnika

Popis korisnika

Vidi sve

Vidi djelomično

Vidi sve

Vidi sve

Vidi sve

Dodijelite uloge administratora korisnika

Dodavanje/brisanje korisnika i dodjeljivanje licenci

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Upravljanje uređajem

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Politika tvrtke i predlošci

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Analitika i izvješća

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Rješavanje problema

Samo za čitanje

Licence i nadogradnje

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Postavke organizacije

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Integracije aplikacija

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Upravljanje Web-mjesto Webex

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Dnevnik revizije radnji administratora

Samo za čitanje

Samo za čitanje

Privremeno kada je odobreno

Pristup sadržaju koji generiraju korisnici

Pravno zadržavanje

Pristup pridruživanju sastancima u tijeku

Dohvati zapisnike


 
Administrator za proviziju je izvedena uloga, a ne dodijeljena uloga. To se može dogoditi ako administrator postavi Webex usluge za organizaciju koja već postoji u Control Hubu i koja ima postojeći odnos s partnerom i administratorom partnera. Administrator pružanja usluga ima sličan pristup kao i administrator partnera. Međutim, nemate pristup za početak i upravljanje Webex pokusima.

Dodjela uloga

Puni administrator i puni administrator partnera mogu dodijeliti uloge drugim korisnicima u partnerskoj organizaciji.

 
Prvi korisnik koji je dodijeljen partnerskoj organizaciji dobiva automatski dodijeljene obje gore navedene uloge i može dodijeliti uloge drugim korisnicima u partnerskoj organizaciji.
1

Prijavite se na Partner Hub nahttp://admin.webex.com .

2

Odaberite Kupci i pokrenite pogled za Moja Organizacija .

3

U Control Hubu kliknite Korisnici i odaberite odgovarajućeg korisnika.


 

Ako korisnik ne postoji u vašoj organizaciji, možete dodati dodatne administratore klikom na gumb Upravljaj korisnicima i slijedeći upute u čarobnjaku. Nakon što je korisnik stvoren, možete otići u odjeljak korisnika u My Organization, kliknuti na odgovarajućeg korisnika i dodijeliti administrativne uloge. Ako korisnici već imaju uspostavljen zajednički identitet za usluge, morat ćete postaviti pseudonim za Partner Hub.

4

Ispod Profil karticu, idite na Administratorske uloge i kliknite strelicu > za proširenje pogleda.

5

Odaberite odgovarajuće uloge i kliknite Spremi .

Pristup za prijavu u Partner Hub dodjeljuje se automatski kada se dodijele uloge administratora. Za help desk, administratori se mogu prijavitihttps://admin.webex.com/helpdesk .

 
Puni administrator u partnerskoj organizaciji također može dodijeliti uloge punog administratora partnera, administratora partnera i administratora samo za čitanje putem Partner Hub-a Administratori pogled.

Ograničeni način rada administratora

Ograničeni način rada administratora je postavka na razini organizacije koju administratori partnera mogu omogućiti za korisničke organizacije ( zadane postavke je omogućena). Kada administrator partnera omogući Ograničeni način rada za organizaciju korisnika, svim administratorima korisnika za tu organizaciju je zabranjeno uređivanje popisa postavki definiranih od strane u Control Hubu – samo administrator partnera može poništiti ograničene postavke. Za administratore korisnika, razina pristupa Control Hubu određuje se na sljedeći način:

(Pristup kontrolnom čvorištu) = (Prava uloga) - (Ograničenja)

Kada je Ograničeni način rada omogućen, sljedeće su stavke ograničene za korisničke administratore u toj organizaciji:

 • U prikazu Korisnici sljedeće postavke nisu dostupne:

  • Ručno dodaj ili izmijeni korisnike – nema opcije za dodavanje ili izmjenu korisnika, ručno ili putem CSV-a.

  • Preuzmi korisnike – nije dostupno

  • Automatski dodijeli licence – nije dostupno

  • Sinkronizacija imenika—nije moguće uređivati postavke sinkronizacije imenika (ova je postavka dostupna samo administratorima na razini partnera).

  • Pojedinosti korisnika—nema opcije za uređivanje korisničkih postavki kao što su ime i adresa e-pošte.

  • Ponovno postavi paket – nema opcije za ponovno postavljanje vrste paketa.

  • Uredi usluge – nema opcije za uređivanje usluga koje su omogućene za korisnika (npr. poruke, sastanci, pozivi)

  • Pregled statusa usluga – nije moguće vidjeti puni status hibridnih usluga ili kanala za nadogradnju softvera

  • Primarni poslovni broj – ovo je polje samo za čitanje.

 • U prikazu Račun sljedeće postavke nisu dostupne:

  • Naziv tvrtke je samo za čitanje.

 • U prikazu Postavke organizacije sljedeće postavke nisu dostupne:

  • Domena – pristup je samo za čitanje.

  • E-pošta – postavke Onemogući administratorske poruke e-pošte s pozivnicama i Lokalne postavke e-pošte samo su za čitanje.

  • Provjera autentičnosti – nema opcije za uređivanje postavki provjere autentičnosti i SSO-a.

 • U izborniku Pozivi sljedeće postavke nisu dostupne:

  • Postavke poziva – postavke prioriteta opcija poziva za aplikaciju samo su za čitanje.

  • Ponašanje pri pozivu – postavke su samo za čitanje.

  • Lokacija > PSTN – lokalni pristupnik i opcije Cisco PSTN-a su skrivene.

 • Ispod USLUGE , opcije Migracije i Povezani UC usluge su potisnute.


 
Ograničeni način rada primjenjuje se na organizacije korisnika, a ne na pojedinačne administratore. Kada je ova postavka uključena, administratori korisnika u toj organizaciji vide banner na vrhu zaslona Control Hub-a koji im daje do znanja da je ova postavka primijenjena.

 

Gumb Upravljaj korisnicima bit će zasivljen za sve korisničke administratore.


 

Ako partner ukloni ograničeni način rada administratora za administratora korisnika, administrator korisnika će moći izvršiti sljedeće:

 • Dodajte Webex za veleprodajne korisnike (s gumbom)

 • Promjena paketa za korisnika

Konfigurirajte ograničeni način rada administratora

Administratori partnera mogu koristiti donji postupak da bi omogućili ili onemogućili ovaj način rada za određene korisničke organizacije ( zadane postavke je omogućena).

 1. Prijavite se u okruženje Partner Hub i odaberite Korisnici.

 2. Odaberite odgovarajuću organizaciju korisnika.

 3. U prikazu postavki s desne strane uključite ili isključite Ograničeni način rada administratora tako da omogućite ili onemogućite sljedeće prekidače:

   Onemogućite prekidač ako želite ukloniti Ograničeni način rada za organizaciju korisnika.

  Povezani članci

  Sljedeći članci sadrže dodatne informacije o ulogama:

  • Dodijelite organizacijske uloge u Control Hubu —Ako administratorima korisnika dodijelite pristup Control Hubu, koristite ovaj članak za konfiguriranje pristupa ulogama za korisničke administratore.

  • Odobrite zahtjev vanjskog administratora —Korisnički administratori mogu koristiti ovaj postupak kako bi administratoru partnera dodijelili pristup vanjskom administratoru svojoj organizaciji. Primjer gdje bi to moglo biti potrebno je ako postojeća Webex organizacija kupi usluge Webex od partnerske organizacije s kojom nemaju postojeći odnos. Administrator korisnika mora odobriti pristup vanjskom administratoru novom administratoru partnera.

  Povijest promjena

  Datum promjene

  Opis promjene

  06. ožujka 2024

  • Uklonjeno Započni i upravljaj probnim Webex iz tablice upravljanja korisnicima.

  8. kolovoza 2023

  • Nema promjena u sadržaju, redovito ažuriranje.

  31. ožujka 2023

  08. ožujka 2023

  • Administratori partnera ne mogu dodavati/brisati korisnike i dodjeljivati licence.

  01. veljače 2022

  • Ažurirana je bilješka u odjeljku Dodjela uloga.