Roller brukes til å tilordne administrasjonstilgang til innstillinger i Partner Hub og Control Hub. Det finnes flere tilgjengelige roller, som kan gi tilgang til nødvendige administrative innstillinger samtidig som tilgangen begrenses til ikke-obligatoriske innstillinger. Du kan tilordne flere roller til én administrator eller flere administratorer med forskjellige roller og tilgangsrettigheter, alt etter organisasjonens behov.

I en partnerorganisasjon (tjenesteleverandør eller forhandler) kan roller tilordnes for to hovedadministrasjonsformål:

 • Partneradministrasjon – Administrer innstillinger som gjelder for partnerorganisasjonen.

 • Kundebehandling – Administrer innstillinger som gjelder for kundeorganisasjoner som partneren administrerer.

Partneradministrasjonsroller

Følgende organisasjons- og funksjonsroller gir administratorrettigheter til å administrere innstillinger for selve partnerorganisasjonen (organisasjonen med tittelen «Min organisasjon» i Partner Hub).

 • Fullstendig administrator –Har tilgang til å vise og administrere innstillinger for partnerorganisasjon. Kan tilordne administrasjonsroller, inkludert roller for kundebehandling.

 • Skrivebeskyttet administrator –Har tilgang til å vise partnerorganisasjonens innstillinger, men kan ikke redigere innstillinger.

 • administrator –Har tilgang til Analytics og feilsøking.

 • Bruker- og administrator –Har tilgang til å administrere brukere, enheter og lisensiering.

 • administrator –Har tilgang til å administrere enheter.

 • Overholdelsesansvarlig –Har tilgang til brukergenerert og juridisk innhold.

 • Avansert feilsøking – Tilgang til å bli med i pågående møter og møter i sanntid.

Tabellen nedenfor viser tilgangsnivået administratorene ovenfor har til å administrere innstillinger for partnerorganisasjonen.

Tabell 1. Partneradministrasjonsroller

Fullstendig administrator

Skrivebeskyttet administrator

Støtteadministrator

Bruker- og enhetsadministrator

Enhetsadministrator

Ansvarlig for etterlevelse

Avansert feilsøking

Innstillinger for partnerorganisasjon

Tilordne administrator

Skrivebeskyttet

Legg til/slett brukere og tilordne lisenser

Skrivebeskyttet

Enhetsbehandling

Skrivebeskyttet

Bedriftens retningslinjer og maler

Skrivebeskyttet

Analyse og rapporter

Skrivebeskyttet

Feilsøking

Skrivebeskyttet

Lisenser og oppgraderinger

Skrivebeskyttet

Organisasjonsinnstillinger

Skrivebeskyttet

Appintegreringer

Skrivebeskyttet

Webex-nettsted

Skrivebeskyttet

Overvåkingslogg for administratorhandlinger

Skrivebeskyttet

Tilgang til brukergenerert innhold

Juridisk reservasjon

Tilgang til å bli med i pågående møter

Kundeadministrasjonsroller

Følgende kundebehandlingsroller kan tilordnes til brukere i partnerorganisasjonen. Disse rollene gir tilgang til å administrere innstillinger i Partner Hub eller Control Hub for kundeorganisasjoner som partneren administrerer.

 • Fullstendig administrator – Kan administrere innstillinger for alle kunder som partneren administrerer. Kan også tilordne administrator til eksisterende brukere i organisasjonen og tilordne bestemte kunder som skal administreres av partneradministratorer.

 • administrator – Kan administrere innstillinger for kunder som administrator klargjorde eller som har blitt tilordnet til brukeren.

 • Skrivebeskyttet administrator – Kan vise innstillinger for alle kunder som partneren administrerer. Har ikke redigeringstilgang.

 • administrator for brukerstøtte (grunnleggende) — Får tilgang til brukerstøttevisning (fra Feilsøkingssiden til Partner Hub). Kan utføre søk på tvers av organisasjoner av alle kunder under partneren for feilsøking og støtte. Denne rollen gir midlertidig lesetilgang til kundeorganisasjoner under partneren.

 • administrator for brukerstøtte (avansert) –Denne rollen gir alt som den grunnleggende rollen ovenfor gir, men lar også administrator be om full administrator fra en administrator for å løse problemer.

 • Webex for engros- administrator –Denne rollen kan tilordnes alle administrator som også har rollen som partner som fullverdig administrator . Rollen Wholesale- administrator utvider rettighetene til rollen Partner som full administrator til en Wholesale RTM-partnerorganisasjon og dens kunder. Hvis du vil ha en fullstendig liste over rettigheter som en Webex for engrossalg- administrator har i en engros-partnerorganisasjon, kan du se kolonnen Fullstendig partner for administrator i tabellen nedenfor.

Tabellen nedenfor viser tilgangsrettigheter som administratorene ovenfor har for å administrere innstillinger i Partner Hub og Control Hub på vegne av kundeorganisasjoner som partneren administrerer.

Tabell 2. Kundeadministrasjonsroller

Full administrator for partner

Partneradministrator

Kun skrivebeskyttet administrator for partner

administrator for brukerstøtte (grunnleggende)

administrator for brukerstøtte (avansert)

Innstillinger for Partner Hub

Tilordne administrator

Partneranalyse og -rapportering

Skrivebeskyttet

Merkevarebygging

Skrivebeskyttet

Bedriftens retningslinjer og maler

Opprett kunder

Start og administrer prøveversjoner av Webex

Innstillinger for kundeorganisasjon

Kundeliste

Se alle

Se delvis

Se alle

Se alle

Se alle

Tilordne kundeadministratorroller

Legg til / slett brukere og tilordne lisenser

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Enhetsbehandling

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Bedriftens retningslinjer og maler

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Analyse og rapporter

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Feilsøking

Skrivebeskyttet

Lisenser og oppgraderinger

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Organisasjonsinnstillinger

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Appintegreringer

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Webex-nettsted

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Overvåkingslogg for administratorhandlinger

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Tilgang til brukergenerert innhold

Juridisk reservasjon

Tilgang til å bli med i pågående møter

Hent logger


administrator er en avledet rolle i stedet for en tilordnet rolle. Det kan oppstå hvis en administrator setter opp Webex-tjenester for en organisasjon som allerede finnes i Control Hub, og som har et eksisterende forhold til en partner og partneradministrator. administrator har tilsvarende tilgang som en administrator. Men har ikke tilgang til å starte og administrere Webex-prøveversjoner.

Tildele roller

Fullstendig administrator og fullverdig administrator kan tilordne roller til andre brukere i partnerorganisasjonen.

Den første brukeren som klargjøres til partnerorganisasjonen, tilordnes begge rollene ovenfor automatisk, og kan tilordne roller til andre brukere i partnerorganisasjonen.

1

Logg på Partner Hub påhttp://admin.webex.com .

2

Velg Kunder og start visningen for Min organisasjon .

3

I Control Hub klikker du på Brukere og velg riktig bruker.


 

Hvis brukeren ikke finnes i Min organisasjon, kan du legge til flere administratorer ved å klikke på Administrer brukere-knappen og følge instruksjonene i veiviseren. Når brukeren er opprettet, kan du gå til brukerdelen i Min organisasjon, klikke på den aktuelle brukeren og tilordne administrative roller. Hvis brukerne allerede har en etablert Common Identity for tjenester, må du konfigurere et alias for Partner Hub.

4

Under Profil fanen, gå til Administratorroller og klikk på pilen > for å utvide visningen.

5

Velg de aktuelle rollene, og klikk på Lagre .

Påloggingstilgang for Partner Hub tilordnes automatisk når administrator tilordnes. For brukerstøtte kan administratorer logge påhttps://admin.webex.com/helpdesk .

 
En fullstendig administrator i en partnerorganisasjon kan også tilordne administrator Partner som fullstendig administrator, Partneradministrator og Partner som skrivebeskyttet administrator via Partner Hub Administratorer visning.

Tilordne kundebehandlingsroller

Den fullstendige partneradministratoren i partnerorganisasjonen kan tilordne kundebehandlingsroller til brukere i partnerorganisasjonen, slik at disse administrator får tilgang til å redigere innstillinger for kundeorganisasjoner. Dette inkluderer følgende roller:

 • Full administrator for partner

 • Partneradministrator

 • Kun skrivebeskyttet administrator for partner

 • Helpdesk-administrator (grunnleggende/avansert)


En fullverdig administrator i en partnerorganisasjon kan også tilordne kundeadministrasjonsroller til bestemte brukere via Control Hub-er Brukere visning.

1

Logg på Partnerhub .

2

Klikk på Administratorer .

3

Klikk på Legg til administrator .

4

Skriv inn administratorens e-postadresse , og kontroller administratorrollene som gjelder.

5

Klikk på OK.

Begrenset innhold som administrator

Begrenset administrator er en innstilling på organisasjonsnivå som partneradministratorer kan aktivere for kundeorganisasjoner ( standardinnstilling er aktivert). Når en administrator aktiverer Begrenset innhold-modus for en kundeorganisasjon, er alle kundeadministratorer for den organisasjonen begrenset fra å redigere en liste over partnerdefinerte innstillinger i Control Hub – bare en administrator kan tilbakestille de begrensede innstillingene. For kundeadministratorer bestemmes tilgangsnivået for Control Hub som følger:

(Control Hub-tilgang) = (Rollerettigheter) - (Begrensninger)

Når Begrenset innhold-modus er aktivert, er følgende elementer begrenset for kundeadministratorer i den organisasjonen:

 • I Brukere visning, er ikke følgende innstillinger tilgjengelige:

  • Administrer brukere-knappen er nedtonet.

  • Legg til eller endre brukere manuelt – ingen mulighet for å legge til eller endre brukere, verken manuelt eller via CSV.

  • Krev brukere – ikke tilgjengelig

  • Automatisk tilordning av lisenser – ikke tilgjengelig

  • Katalogsynkronisering – Kan ikke redigere innstillinger for katalogsynkronisering (denne innstillingen er kun tilgjengelig for administratorer på partnernivå).

  • Brukerdetaljer – ikke noe alternativ for å redigere brukerinnstillinger som navn og e-postadresse.

  • Tilbakestill pakke – ikke noe alternativ for å tilbakestille pakketypen.

  • Rediger tjenester – ikke noe alternativ for å redigere tjenestene som er aktivert for en bruker (f.eks. Meldinger, Møter, Samtaler)

  • Vis status for tjenester – kan ikke se fullstendig status for hybridtjenester eller kanal for programvareoppgradering

  • Primært arbeidsnummer – Dette feltet er skrivebeskyttet.

 • I Konto visning, er ikke følgende innstillinger tilgjengelige:

  • Firmanavn er skrivebeskyttet.

 • I Organisasjonsinnstillinger visning, er ikke følgende innstillinger tilgjengelige:

  • Domene – tilgangen er skrivebeskyttet.

  • E-post – innstillingene for Undertrykk e-post med invitasjon fra administrator og valg av språk for e-post er skrivebeskyttet.

  • Autentisering – ikke noe alternativ for å redigere innstillinger for autentisering og SSO.

 • I Ringer menyen, er ikke følgende innstillinger tilgjengelige:

  • Samtaleinnstillinger – App-alternativer Innstillingene for samtaleprioritet er skrivebeskyttet.

  • Samtaleatferd – innstillingene er skrivebeskyttet.

  • Plassering > PSTN – alternativene for lokal gateway og Cisco PSTN er skjult.

 • Under TJENESTER , er tjenestealternativene Overføringer og Connected UC undertrykt.


Begrenset innhold-modus brukes på kundeorganisasjoner, i stedet for på individuelle administratorer. Når denne innstillingen er på, ser kundeadministratorer i den organisasjonen et banner øverst på Control Hub-skjermen som forteller dem at denne innstillingen er brukt.

Konfigurer begrenset administratormodus

Partneradministratorer kan bruke fremgangsmåten nedenfor for å aktivere eller deaktivere denne modusen for gitte kundeorganisasjoner ( standardinnstilling er aktivert).

 1. Logg på Partner Hub og velg Kunder .

 2. Velg den aktuelle kundeorganisasjonen.

 3. I innstillingsvisningen til høyre slår du begrenset administratormodus på eller av ved å aktivere eller deaktivere følgende veksleknapper:

  • For Webex for BroadWorks – Hvis du vil aktivere innstillingen, aktiverer du Begrenset av partnermodus veksle.

  • For engros-RTM – Hvis du vil aktivere innstillingen, aktiverer du Begrens denne kunden veksle.

  Deaktiver bryteren hvis du vil fjerne Begrenset innhold-modus for kundeorganisasjonen.

Relaterte artikler

Følgende artikler inneholder tilleggsinformasjon om roller:

 • Tilordne organisasjonsroller i Control Hub –Hvis du gir Control Hub-tilgang til kundeadministratorer, bruker du denne artikkelen til å konfigurere rolletilgang for kundeadministratorer.

 • Godkjenn forespørsel fra ekstern administrator – Kundeadministratorer kan bruke denne fremgangsmåten til å gi en partneradministrator ekstern administrator til administrator . Et eksempel på hvor dette kan være nødvendig, er hvis en eksisterende Webex-organisasjon kjøper Webex-tjenester fra en partnerorganisasjon som de ikke har et eksisterende forhold til. administrator må godkjenne ekstern administrator til den nye administrator.

Endringshistorikk

Dato for endring

Beskrivelse av endring

8. mars 2023

 • Partneradministratorer kan ikke legge til / slette brukere og tilordne lisenser.

1. februar 2022

 • Oppdaterte merknaden i delen Tilordne roller.

28. juli 2022

 • Korrigerte rollenavn til Webex for engros- administrator.

22. juli 2022

 • La til informasjon om rollen administrator .

 • Erstattet rollene administrator og administrator med fullverdig administrator og administrator.

Denne artikkelen beskriver hvordan du tilordner administrasjonsroller for enten Webex for Cisco BroadWorks- eller Wholesale Route-to-Market (RTM)-løsning.

Roller brukes til å tilordne administrasjonstilgang til Partner Hub og Control Hub for brukere i en tjenesteleverandør (partner) eller kundeorganisasjon. Det finnes flere tilgjengelige roller, som kan brukes til å tilordne bestemte administrative rettigheter og samtidig begrense tilgangen til ikke-obligatoriske innstillinger. Du kan klargjøre flere administratorer med forskjellige roller og tilgangsrettigheter, avhengig av organisasjonens behov. Roller tilordnes på to nivåer, avhengig av organisasjonstypen:

 • Partnerroller (for partneradministratorer i en tjenesteleverandørorganisasjon) – Tilordnet i Partner Hub til å klargjøre administrator for en tjenesteleverandørorganisasjon (partner). Partneradministratorer administrerer innstillinger for partnerorganisasjonen og for kundeorganisasjonene som partneren administrerer.

 • Organisasjonsroller (for kundeadministratorer i kundeorganisasjonen) – Tilordnet i Control Hub for å klargjøre kundeadministratorrettigheter for en kundeorganisasjon som kjøper administratorrettigheter -tjenester fra en tjenesteleverandør.

Klikk på kategorien som gjelder for rolletypen du tilordner.

 • Partnerorganisasjon (tjenesteleverandører eller forhandlere) – Partnerroller tilordnes brukere i en tjenesteleverandør- eller forhandlerorganisasjon for å klargjøre disse brukerne med administrator . Partneradministratorer administrerer innstillinger i Partner Hub for partnerorganisasjonen og kan administrere innstillinger i Control Hub for kundeorganisasjoner som partneren administrerer.

 • Kundeorganisasjon – Organisasjonsroller tilordnes brukere i en kundeorganisasjon som kjøper administratorrettigheter-tjenester fra en tjenesteleverandør for å klargjøre disse brukerne med kundeadministratorrettigheter . Kundeadministratorer administrerer innstillinger i Control Hub for kundeorganisasjonen.

Klikk på kategorien som gjelder for organisasjonstypen du administrerer.

Rollekonfigurasjonene for partnerorganisasjonen under denne fanen gjelder for tjenesteleverandører eller forhandlere som selger Webex-tjenester.

Partnerroller

Partnerroller tilordnes i Partner Hub for å klargjøre brukere av partnerorganisasjonen som partneradministratorer. Partneradministratorer kan administrere innstillinger i Partner Hub for partnerorganisasjonen og kan administrere innstillinger i Control Hub for kundeorganisasjoner som partneren administrerer. Det finnes flere partnerroller, med forskjellige nivåer av administrasjonstilgang. Du kan tilordne flere roller til én administrator.

Følgende roller kan tilordnes til partneradministratorer.

 • Fullstendig administrator – Administrerer innstillinger for partnerorganisasjon i Partner Hub. Kan også tilordne salgsadministratorroller til andre medlemmer av partnerorganisasjonen. Under opprettelsen av tjenesteleverandørkontoen tilordner TAC denne rollen til et medlem av tjenesteleverandørorganisasjonen (kontroller at dette er sant).

 • Fullstendig salgsadministrator –Har full administrator til alle partnerens kundeorganisasjoner.

 • Salgsadministrator – Har kun full administrator til tilordnede kundeorganisasjoner.

 • Klargjøringsadministrator (?) – Hvis en fullstendig salgsadministrator eller salgsadministrator klargjør Webex-tjenester for en eksisterende kundeorganisasjon, tilordnes de automatisk rollen klargjøringsadministrator. Denne administrator har administrator for de organisasjonene de klargjør.

 • Helpdesk-administrator – administrator har tilgang til brukerstøttevisningen, slik at de kan utføre søk på tvers av organisasjoner i alle kundeorganisasjonene sine.

 • Engrosadministrator – Når denne rollen legges til i de andre partneradministratorrollene, lar partneradministratoren administrator disse innstillingene for Webex Wholesale Route-to-Market.

Du kan tilordne flere partnerroller til én administrator. For eksempel et medlem av partnerorganisasjonen som er tilordnet både Fullstendig administrator og Fullstendig salgsadministrator partnerroller har administrator til å redigere innstillinger for både partnerorganisasjonen og for kundeorganisasjonene som partneren administrerer.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over rettighetene til hver administrator .

Tabell 3. Partneradministratorrollerettigheter

Fullstendig administrator

Fullstendig salgsadministrator

Salgsadministratorer

Klargjøringsadministrator

Administrator for brukerstøtte

Engrosadministrator

Administrasjon av partnerorganisasjon

Grunnleggende gir midlertidig skrivebeskyttet tilgang.

Avansert gir mulighet for å be om administratortilgang for å fikse problemer.

Når denne rollen legges til i de andre rollene, lar den administrator vise og administrere disse innstillingene for Webex Wholesale Rute-til-marked-kunder.

Administrasjon av kundeorganisasjon

(Alle kunder administreres av partnerorganisasjonen.)

(Bare tilordnede kunder.)

(Bare tilordnede kunder.)

Tilordne salgsadministratorroller

Klargjør Webex-bestillinger for partnerorganisasjonen

Klargjør Webex-bestillinger for kunder

For tjenestene partneren solgte.

Start og administrer prøveversjoner av Webex

Administrator for brukerstøtte

Rollen Helpdesk-administrator tilordnes av full administrator i partnerorganisasjonen. Help Desk-administratorer har tilgang til Help Desk-visningen fra Partner Hubs Feilsøking side. I brukerstøttevisningen kan administrator utføre søk på tvers av organisasjoner i kundeorganisasjonene som partneren administrerer. Help Desk-visningen gir administrator raskt tilgang til et bredt spekter av organisasjonsinformasjon for feilsøking (for eksempel brukere, enheter, roller, innstillinger).

Det finnes to nivåer for administratortilgang for brukerstøtte:

 • Grunnleggende – skrivebeskyttet tilgang til brukerstøtte

 • Avansert – Gir mulighet for å be om full administrator for å løse eventuelle problemer

Når helpdesk-administratoren får tilgang til en visning for en kundeorganisasjon, administrator midlertidig skrivebeskyttet tilgang til kundeorganisasjonens innstillinger. Helpdesk-administratorer med avansert tilgang har imidlertid muligheten til å be om full administrator til kundeorganisasjonen, slik at de kan løse eventuelle problemer de finner.

Engrosadministrator

Når denne rollen legges til i rollene ovenfor, lar den administrator vise og administrere innstillingene ovenfor for Webex Wholesale Rute-til-markedet-kunder.

Kontroller og bekreft – trenger tilleggsinformasjon

Tilordne fullstendig administrator

Trenger prosedyre.

Eksempel:

Tilordne en salgsadministrator

Tilordne rollen som fullstendig salgsadministrator eller salgsadministrator til brukere

Som fullverdig administrator eller administrator kan du tilordne alle brukere i organisasjonen rollen som administrator eller administrator.


Hvis du har både den fullstendige administrator og administrator , kan du fjerne den fullstendige administrator for salg fra deg selv og tilordne den til en annen bruker.

En bruker kan ha rollen som fullverdig administrator eller administrator i tillegg til å være fullverdig administrator.

1

Fra partnervisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Administratorer , og klikk Nye administratorer .

2

Skriv inn e-postadressen til brukeren du vil legge til som salgsadministrator, og klikk på Bekreft .

3

Velg å gjøre brukeren til:

 • Salgsadmin hvis du vil tilordne bestemte kunder som de skal administrere.
 • Fullstendig salgsadmin hvis du vil at de skal administrere alle kundene i organisasjonen din.
4

Klikk på OK.

Tilordne salgsadministrator til en kunde

Tilordne kunder til en salgsadministrator

Salgsadministratorer har bare tilgang til organisasjoner som du har tilordnet dem til å administrere.

1

Fra partnervisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Administratorer og velg en administrator.

2

Under Administrere kundeorganisasjoner , skriver du inn kundens organisasjonsnavn eller organisasjons-ID som du vil at administrator skal administrere.

3

Klikk på Legg til.

Tilordne brukerstøtteadministrator

I Partner Hub kan du tilordne en bruker i partnerorganisasjonen som helpdesk-administrator.
1

I Partner Hub går du til Brukere Administratorer? .

2

Velg brukeren du vil tilordne som brukerstøtteadministrator. Den høyre innstillingslinjen åpnes.

3

Under Roller og sikkerhet , klikk Administratorroller .

4

Klikk på Helpdesk-administrator avmerkingsboks og velg enten

 • Grunnleggende – Help Desk-tilgangen er skrivebeskyttet
 • Avansert – Help Desk-tilgangen inkluderer muligheten til å be om full administrator for en kundeorganisasjon.
5

Klikk på Lagre.

Partnermodusbegrensning

Partneradministratorer må også bestemme tilgangsnivået som kundeadministratorer skal ha i Control Hub for å administrere innstillinger for kundeorganisasjonen som kjøper tjenester fra partneren. Partneradministratorer vil kanskje forhindre at administrator konfigurerer noen innstillinger som partneradministratoren har angitt på nytt. Følgende er noen av verktøyene som er tilgjengelige:

 • Organisasjonsroller (for en kundeorganisasjon) – Salgsadministratorer og klargjøringsadministratorer fra partnerorganisasjonen har administrator og kan som standard administrere organisasjonsroller på vegne av kundeorganisasjonen. Organisasjonsroller brukes til å tilordne administrator for kundeorganisasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om tilordning av organisasjonsroller for kundeadministratorer, kan du se Kundeorganisasjon -fanen øverst på siden.

  Merk at den første brukeren klargjort til en kundeorganisasjon automatisk tilordnes rollen som fullstendig administrator for den aktuelle kundeorganisasjonen, og kan tilordne organisasjonsroller til andre brukere i organisasjonen.

 • Begrenset av partnermodus – En administrator kan tilordne denne innstillingen til en kundeorganisasjon. Når denne innstillingen er aktivert, er alle kundeadministratorer i organisasjonen begrenset fra å tilbakestille de foreskrevne innstillingene, som bare kan tilordnes av en administrator. Hvis du vil ha mer informasjon, se Begrenset av partnermodus .

 • Innstillinger for tilgang på funksjonsnivå – Mange funksjoner i Partner Hub har overstyringsinnstillinger der partneren kan tillate eller nekte kundeadministratorer å konfigurere disse innstillingene på nytt i Control Hub for sin egen organisasjon. Dette gjøres funksjon for funksjon, for funksjoner som har disse overstyringsinnstillingene (for eksempel merkevarebygging). I de fleste tilfeller kan partneradministratorer tilordne disse overstyringene til noen kundeorganisasjoner, samtidig som de forhindrer andre kundeorganisasjoner i å konfigurere innstillingene på nytt.

Begrenset av partnermodus er en Partner Hub-innstilling som partneradministratorer kan tilordne til bestemte kundeorganisasjoner for å begrense organisasjonsinnstillingene som kundeadministratorer kan oppdatere i Control Hub. Når denne innstillingen er aktivert for en gitt kundeorganisasjon, kan ikke alle kundeadministratorene for den organisasjonen, uavhengig av rolleberettigelsene, få tilgang til et sett med begrensede kontroller i Control Hub. Bare en administrator kan oppdatere de begrensede innstillingene.


Begrenset av partner-modus er en innstilling på organisasjonsnivå i stedet for en rolle. Innstillingen begrenser imidlertid bestemte rollerettigheter for kundeadministratorer i organisasjonen som innstillingen brukes på.
Kundeadministratortilgang

Kundeadministratorer mottar et varsel når Begrenset innhold-modus brukes. Etter pålogging vil de se et varslingsbanner øverst på skjermen, rett under Control Hub-overskriften. Banneret varsler administrator om at Begrenset innhold-modus er aktivert, og at de kanskje ikke kan oppdatere enkelte anropsinnstillinger.

For en administrator i en organisasjon der Begrenset av partner-modus er aktivert, bestemmes tilgangsnivået for Control Hub med følgende formel:

(Control Hub-tilgang) = (rettigheter for organisasjonsroller) – (begrenset av begrensninger i partnermodus)

Begrenset av partner-modus er en innstilling på organisasjonsnivå som kan brukes av partneradministratorer for å forhindre at kundeorganisasjonsadministratorer tilbakestiller bestemte Control Hub-innstillinger. Når en administrator på partnernivå aktiverer denne modusen for en gitt kundeorganisasjon, har ikke alle kundeadministratorer i den organisasjonen, uavhengig av rolleberettigelsen, tilgang til de oppførte kontrollene i Control Hub.

Restriksjoner

Når Begrenset-av-partner-modus er aktivert for en kundeorganisasjon, er kundeadministratorer i den organisasjonen begrenset fra tilgangen til følgende Control Hub-innstillinger:

 • I Brukere visning, er ikke følgende innstillinger tilgjengelige:

  • Administrer brukere-knappen er nedtonet.

  • Legg til eller endre brukere manuelt – ingen mulighet for å legge til eller endre brukere, verken manuelt eller via CSV.

  • Krev brukere – ikke tilgjengelig

  • Automatisk tilordning av lisenser – ikke tilgjengelig

  • Katalogsynkronisering – Kan ikke redigere innstillinger for katalogsynkronisering (denne innstillingen er kun tilgjengelig for administratorer på partnernivå).

  • Brukerdetaljer – ikke noe alternativ for å redigere brukerinnstillinger som navn og e-postadresse.

  • Tilbakestill pakke – ikke noe alternativ for å tilbakestille pakketypen.

  • Rediger tjenester – ikke noe alternativ for å redigere tjenestene som er aktivert for en bruker (f.eks. Meldinger, Møter, Samtaler)

  • Vis status for tjenester – kan ikke se fullstendig status for hybridtjenester eller kanal for programvareoppgradering

  • Primært arbeidsnummer – Dette feltet er skrivebeskyttet.

 • I Konto visning, er ikke følgende innstillinger tilgjengelige:

  • Firmanavn er skrivebeskyttet.

 • I Organisasjonsinnstillinger visning, er ikke følgende innstillinger tilgjengelige:

  • Domene – tilgangen er skrivebeskyttet.

  • E-post – innstillingene for Undertrykk e-post med invitasjon fra administrator og valg av språk for e-post er skrivebeskyttet.

  • Autentisering – ikke noe alternativ for å redigere innstillinger for autentisering og SSO.

 • I Ringer menyen, er ikke følgende innstillinger tilgjengelige:

  • Samtaleinnstillinger – App-alternativer Innstillingene for samtaleprioritet er skrivebeskyttet.

  • Samtaleatferd – innstillingene er skrivebeskyttet.

  • Plassering > PSTN – alternativene for lokal gateway og Cisco PSTN er skjult.

 • Under TJENESTER , er tjenestealternativene Overføringer og Connected UC undertrykt.

Aktiver Begrenset av parter-modus

Partneradministratorer kan bruke fremgangsmåten nedenfor for å aktivere Begrenset av partnermodus for en gitt kundeorganisasjon ( standardinnstilling er aktivert).

 1. Logg på Partner Hub (https://admin.webex.com ), og velg Kunder .

 2. Velg den aktuelle kundeorganisasjonen.

 3. I innstillingsvisningen til høyre aktiverer du Begrenset av partnermodus bryter for å slå på innstillingen.

  Hvis du vil slå av Begrenset av partner-modus, deaktiverer du bryteren.

Konfigurasjonene for kundeorganisasjonsrolle i denne delen gjelder for organisasjoner som kjøper Webex-tjenester fra en tjenesteleverandør eller forhandler.

Organisasjonsroller (for kundeorganisasjoner)

Organisasjonsroller tilordnes i Control Hub til klargjøring av brukere i en kundeorganisasjon som kundeadministratorer. Kundeadministratorer kan redigere og vise innstillinger i Control Hub for sin egen organisasjon. Avhengig av rolletilordningene kan kundeadministratorer ha fulle administratorrettigheter til kundeorganisasjonen, de kan bare redigere bestemte innstillinger, eller tilgangen kan være begrenset til skrivebeskyttet.

Følgende organisasjonsroller er tilgjengelige for brukere i en kundeorganisasjon:

 • Fullstendig administrator

 • Skrivebeskyttet administrator

 • Støtteadministrator

 • Bruker- og enhetsadministrator

 • Enhetsadministrator

 • Overholdelsesansvarlige – Overholdelsesansvarlige kan se etter bestemte personer i bedriften din, finne innhold de har delt, eller søke gjennom et bestemt område og deretter generere en rapport over funnene sine. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sikre forskriftssamsvar for Webex-appen og -møteinnholdet .

 • Tilgang til avansert feilsøking – denne rollen gir fullverdige administratorer, skrivebeskyttede administratorer og støtteadministratorer tilgang til Live Meeting-siden i Feilsøking-fanen, og lar fullverdige administratorer bli med på møter som pågår med bare et klikk på en knapp. Hvis deltakerne har problemer under møter, kan administratorer med denne rollen raskt finne disse møtene de kan bli med på, og hjelpe dem med å løse problemene.


Det er en god fremgangsmåte å tilordne mer enn én administrator til en kundeorganisasjon.

Tabellen nedenfor viser tilgangsnivået for hver organisasjonsrolle. En administrator kan tilordnes flere roller som gir dem flere kombinasjoner av disse rettighetene:

Tilgang

Fullstendig administrator

Skrivebeskyttet administrator

Støtteadministrator

Bruker- og enhetsadministrator

Enhetsadministrator

Overholdelsesansvarlige

Tilgang til avansert feilsøking

Legg til/slett brukere og tilordne lisenser

Skrivebeskyttet

Tilordne roller til brukere

Skrivebeskyttet

Enhetshåndtering

Skrivebeskyttet

Bedriftens retningslinjer og maler

Skrivebeskyttet

Analyse og rapporter

Skrivebeskyttet

Feilsøking

Skrivebeskyttet

Lisenser og oppgraderinger

Skrivebeskyttet

Organisasjonsinnstillinger

Skrivebeskyttet

Appintegreringer

Skrivebeskyttet

Administrasjon av Webex-nettsted

Skrivebeskyttet

Overvåkingslogg for administratorhandlinger

Tilgang til brukergenerert innhold

Juridisk sperre

Tilgang til å delta i pågående møter

Tilgang til Live Meetings

Produkt-e-postvarsler

Eksterne administratorer til en kundeorganisasjon

Partneradministratorer fra tjenesteleverandøren som klargjorde kundeorganisasjonen, har ekstern administrator til kundeorganisasjonen. Hvis du ikke vil at partneren du kjøpte tjenester av, skal ha tilgang til organisasjonen din i det hele tatt, må du kontakte partneren.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over tilgangsrettigheter for eksterne administratorer.

Tilgang

Ekstern fullstendig administrator

Ekstern skrivebeskyttet administrator

Klargjøringsadministrator

Brukeradministrasjon

Skrivebeskyttet

X

Enhetshåndtering

Skrivebeskyttet

X

Bedriftens retningslinjer og maler

Skrivebeskyttet

X

Feilsøking

Skrivebeskyttet

X

Støttemålinger og varsler

Skrivebeskyttet

X

Lisenser og oppgraderinger

Skrivebeskyttet

For tjenestene partneren solgte.

Tildele roller

Skrivebeskyttet

X

Klargjøringsbestillinger

X

For tjenestene partneren solgte.

Legg til og slett nettsteder

For nettstedene som tilhører abonnementet som partneren solgte.

X

For tjenestene partneren solgte.

Legg til eksterne administratorer

X

X

X

For eksisterende kundeorganisasjoner, hvis en ny tjenesteleverandør klargjør Webex for BroadWorks til kundeorganisasjonen, må administrator i administrator . Hvis du vil ha mer informasjon, se Godkjenn forespørsel fra ekstern administrator .

Tabell 4. testtabell

Kundeadministratorer

Eksterne administratorer

Full Admin

Skrivebeskyttet administrator

Brukerstøtteadministrator

Bruker- og enhetsadministrator

Enhetsadministrator

Overholdelsesansvarlige

Tilgang til avansert feilsøking

Ekstern fullstendig admin

Ekstern skrivebeskyttet administrator

Administrator for klargjøring

Legg til/slett brukere og tilordne lisenser

Skrivebeskyttet

Tilordne roller til brukere

Skrivebeskyttet

Enhetshåndtering

Skrivebeskyttet

Bedriftens retningslinjer og maler

Skrivebeskyttet

Analyse og rapporter

Skrivebeskyttet

Feilsøking

Skrivebeskyttet

Lisenser og oppgraderinger

Skrivebeskyttet

Organisasjonsinnstillinger

Skrivebeskyttet

Appintegreringer

Skrivebeskyttet

Administrasjon av Webex-nettsted

Skrivebeskyttet

Overvåkingslogg for administratorhandlinger

Tilgang til brukergenerert innhold

Juridisk sperre

Tilgang til å delta i pågående møter

Tilgang til Live Meetings

Produkt-e-postvarsler

Tilordne organisasjonsroller

Kundeadministratorer med rollen full administrator kan tilordne organisasjonsroller til andre brukere i organisasjonen, og gi dem administrator . Denne oppgaven kan også fullføres av eksterne regeladministratorer.
1

Logg på Cisco Webex Control Hub , og åpne kundevisningen for en organisasjon.

2

Gå til Brukere , og velg en bruker.

3

Under Roller og sikkerhet , klikk Administratorroller eller Tjenestetilgang .

4

Velg en rolle som skal tilordnes denne brukeren.

Hvis du vil tilordne en bruker som administrator for Webex-området, klikker du Rediger ved siden av Administratorroller for Webex-område og velger en rolle for hvert Webex-område du vil at brukeren skal administrere.

Hvis brukere med eksisterende tjenesteadministratorroller (for eksempel Webex Site-administrator) får eller mister en administratorrolle på organisasjonsnivå, kan tjenesteadministratorrollene deres endres. Du bør se gjennom tjenesteadministratorrollene for disse brukerne for å sikre at de er riktige.

5

Velg Lagre .

Eksporter administratorliste til CSV-fil

Kundeadministratorer kan eksportere en fullstendig eller filtrert liste over administratorer fra organisasjonen til CSV. Denne oppgaven kan også fullføres av eksterne administratorer.
1

Fra Cisco Webex Control Hub visningen for en kundeorganisasjon går du til Brukere .

2

Velg Administratorer eller Eksterne administratorer -fanen.

3

Klikk på Eksporter -knappen øverst til høyre.


 
Hvis du eksporterte en filtrert liste, må du vente til CSV-fil er klar før du endrer filteret. Endring av filteret fører til at CSV-fil inkluderer de oppdaterte filtrene.
CSV-fil lastes ned automatisk når den er klar. Filen inneholder følgende felt:
 • Fornavn – fornavnet til administrator.

 • Etternavn – etternavnet til administrator.

 • Visningsnavn – navnet som vises for administrator i Webex.

 • Bruker-ID/e-post – den unike ID-en og e-postadresse for administrator.

 • Administratorrolle – administrator som er tilordnet administrator.