Roller brukes til å tildele administrasjonstilgang til innstillinger i Partner Hub og Control Hub. Det er flere tilgjengelige roller som kan gi tilgang til nødvendige administrative innstillinger samtidig som tilgangen begrenses til ikke-påkrevde innstillinger. Du kan tilordne flere roller til en enkelt administrator eller flere administratorer med varierende roller og tilgangsrettigheter, alt i henhold til organisasjonens behov.

Innenfor en partnerorganisasjon (tjenesteleverandør eller forhandler) kan roller tildeles for to hovedadministrasjonsformål:

 • Partneradministrasjon – Administrer innstillinger som gjelder for partnerorganisasjonen.

 • Kundeadministrasjon – Administrer innstillinger som gjelder for kundeorganisasjoner som partneren administrerer.

Partnerstyringsroller

Følgende organisasjons- og funksjonsroller gir administrative rettigheter til å administrere innstillinger for selve partnerorganisasjonen (organisasjonen med tittelen "Min organisasjon" i Partner Hub).

 • Full administrator – Har tilgang til å se og administrere innstillinger for partnerorganisasjonen. Kan tildele administrasjonsroller, inkludert roller for kundeadministrasjon.

 • Skrivebeskyttet administrator – Har tilgang til å se partnerorganisasjonens innstillinger, men kan ikke redigere innstillinger.

 • Støtteadministrator – Har tilgang til Analytics og feilsøking.

 • Bruker- og enhetsadministrator – Har tilgang til å administrere brukere, enheter og lisensiering.

 • Enhetsadministrator – Har tilgang til å administrere enheter.

 • Overholdelsesansvarlig – Har tilgang til brukergenerert og juridisk innhold.

 • Avansert feilsøking – tilgang til å bli med i pågående og direkte møter.

Tabellen nedenfor viser tilgangsnivået administratorene ovenfor har for å administrere innstillingene for partnerorganisasjonen.

Tabell 1. Partnerstyringsroller

Fullstendig administrator

Skrivebeskyttet administrator

Brukerstøtteadministrator

Bruker- og enhetsadministrator

Enhetsadministrator

Ansvarlig for etterlevelse

Avansert feilsøking

Innstillinger for partnerorganisasjon

Tildel administratorroller

Skrivebeskyttet

Legg til/slett brukere og tildel lisenser

Skrivebeskyttet

Enhetsadministrasjon

Skrivebeskyttet

Selskapets retningslinjer og maler

Skrivebeskyttet

Analytics og rapporter

Skrivebeskyttet

Feilsøking

Skrivebeskyttet

Lisenser og oppgraderinger

Skrivebeskyttet

Organisasjonsinnstillinger

Skrivebeskyttet

App-integrasjoner

Skrivebeskyttet

Webex-sideadministrasjon

Skrivebeskyttet

Revisjonslogg for administratorhandlinger

Skrivebeskyttet

Tilgang til brukergenerert innhold

Lovlig hold

Tilgang til å delta i pågående møter

Kundeadministrasjonsroller

Følgende kundeadministrasjonsroller kan tildeles brukere i partnerorganisasjonen. Disse rollene gir tilgang til å administrere innstillinger i Partner Hub eller Control Hub for kundeorganisasjoner som partneren administrerer.

 • Fullstendig salgsadministrator – Kan administrere innstillinger for alle kunder som partneren administrerer. Kan også tildele administratorroller til eksisterende brukere i organisasjonen og tildele spesifikke kunder som skal administreres av partneradministratorer.

 • Salgsadministrator – Kan administrere innstillinger for kunder som administratoren har klargjort eller som har blitt tildelt brukeren.

 • Partner skrivebeskyttet administrator – kan vise innstillinger for alle kunder som partneren administrerer. Har ikke redigeringstilgang.

 • Helpdesk-administrator (Grunnleggende)— Får tilgang til Help Desk-visningen (fra Partner Hubs feilsøkingsside). Kan gjennomføre søk på tvers av organisasjoner av alle kunder under partneren for feilsøking og support. Denne rollen gir midlertidig lesetilgang til kundeorganisasjoner under partneren.

 • Helpdesk-administrator (avansert) – Denne rollen gir alt som den grunnleggende rollen ovenfor gir, men lar også administratoren be om full administratortilgang fra en kundeadministrator for å fikse problemer.

Tabellen nedenfor viser tilgangsrettigheter som administratorene ovenfor har for å administrere innstillinger i Partner Hub og Control Hub på vegne av kundeorganisasjoner som partneren administrerer.

Tabell 2. Kundeadministrasjonsroller

Fullstendig salgsadministrator

Salgsadministrator

Skrivebeskyttet partneradministrator

Helpdesk admin (grunnleggende)

Helpdesk admin (avansert)

Partner Hub-innstillinger

Tildel administratorroller

Partneranalyse og rapportering

Skrivebeskyttet

Merkevarebygging

Skrivebeskyttet

Selskapets retningslinjer og maler

Skap kunder

Begynn og administrer Webex-prøver

Kundeorganisasjonsinnstillinger

Kundeliste

Se alt

Se delvis

Se alt

Se alt

Se alt

Tildel kundeadministratorroller

Legg til / Slett brukere og tilordne lisenser

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Enhetsadministrasjon

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Selskapets retningslinjer og maler

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Analytics og rapporter

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Feilsøking

Skrivebeskyttet

Lisenser og oppgraderinger

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Organisasjonsinnstillinger

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

App-integrasjoner

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Webex-sideadministrasjon

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Revisjonslogg for administratorhandlinger

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Tilgang til brukergenerert innhold

Lovlig hold

Tilgang til å delta i pågående møter

Hent logger


Klargjøringsadministrator er en avledet rolle i stedet for en tildelt rolle. Det kan oppstå hvis en administrator setter opp Webex-tjenester for en organisasjon som allerede eksisterer i Control Hub og som har et eksisterende forhold til en partner og partneradministrator. Klargjøringsadministratoren har tilsvarende tilgang som en salgsadministrator. Har imidlertid ikke tilgang til å starte og administrere Webex-prøver.

Tildele roller

Full administrator og Sales full administrator kan tildele roller til andre brukere i partnerorganisasjonen.

Den første brukeren som er klargjort til partnerorganisasjonen, blir automatisk tildelt begge rollene ovenfor og kan tildele roller til andre brukere i partnerorganisasjonen.

1

Logg på Partner Hub på http://admin.webex.com.

2

Velg Kunder og start visningen for Min organisasjon.

3

I Control Hub klikker du på Brukere og velger riktig bruker.

4

Under fanen Profil går du til Administratorroller og klikker på pilen > for å utvide visningen.

5

Velg de aktuelle rollene og klikk på Lagre.

Partner Hub-påloggingstilgang tildeles automatisk når administratorroller tildeles. For brukerstøtte kan administratorer logge på https://admin.webex.com/helpdesk.

 
En fullstendig administrator i en partnerorganisasjon kan også tilordne rollene salgsadministratorer, salgsadministratorer og partnere som skrivebeskyttet administrator via Partner Hub-visningen Administratorer.

Begrenset administrasjonsmodus

Begrenset administrasjonsmodus er en innstilling på organisasjonsnivå som partneradministratorer kan aktivere for kundeorganisasjoner (standardinnstillingen er aktivert). Når en partneradministrator aktiverer begrenset modus for en kundeorganisasjon, er alle kundeadministratorer for den organisasjonen begrenset fra å redigere en liste over partnerdefinerte innstillinger i Control Hub – bare en partneradministrator kan tilbakestille de begrensede innstillingene. For kundeadministratorer bestemmes nivået for Control Hub-tilgang som følger:

(Control Hub-tilgang) = (Rollerettigheter) - (Restriksjoner)

Når Begrenset modus er aktivert, er følgende elementer begrenset for kundeadministratorer i den organisasjonen:

 • I visningen Brukere er følgende innstillinger ikke tilgjengelige:

  • Administrer brukere-knappen er nedtonet.

  • Legg til eller endre brukere manuelt – Ingen mulighet for å legge til eller endre brukere, enten manuelt eller via CSV.

  • Gjør krav på brukere – ikke tilgjengelig

  • Auto-tilordne lisenser – ikke tilgjengelig

  • Katalogsynkronisering – Kan ikke redigere innstillinger for katalogsynkronisering (denne innstillingen er kun tilgjengelig for administratorer på partnernivå).

  • Brukerdetaljer – Ingen mulighet for å redigere brukerinnstillinger som navn og e-postadresse.

  • Tilbakestill pakke – Ingen mulighet for å tilbakestille pakketypen.

  • Rediger tjenester – Ingen mulighet for å redigere tjenestene som er aktivert for en bruker (f.eks. meldinger, møter, oppringing)

  • Vis tjenestestatus – Kan ikke se full status for hybridtjenester eller programvareoppgraderingskanal

  • Primært arbeidsnummer – Dette feltet er skrivebeskyttet.

 • I Konto-visningen er følgende innstillinger ikke tilgjengelige:

  • Firmanavn er skrivebeskyttet.

 • I visningen Organisasjonsinnstillinger er følgende innstillinger ikke tilgjengelige:

  • Domene – tilgang er skrivebeskyttet.

  • E-post – Innstillingene for å undertrykke Admin Invitation Email og Email Locale Selection er skrivebeskyttet.

  • Autentisering – Ingen mulighet for å redigere innstillinger for autentisering og SSO.

 • I menyen Ring er ikke følgende innstillinger tilgjengelige:

  • Samtaleinnstillinger – App-alternativene Samtaleprioritet-innstillinger er skrivebeskyttet.

  • Anropsatferd – Innstillingene er skrivebeskyttet.

  • Plassering > PSTN – Alternativene for lokal gateway og Cisco PSTN er skjult.

 • Under TJENESTER er tjenestealternativene Migrations og Connected UC undertrykt.


Begrenset modus brukes på kundeorganisasjoner i stedet for individuelle administratorer. Når denne innstillingen er på, ser kundeadministratorer i den organisasjonen et banner øverst på Control Hub-skjermen som forteller dem at denne innstillingen er brukt.

Konfigurer Begrenset Admin-modus

Partneradministratorer kan bruke prosedyren nedenfor for å aktivere eller deaktivere denne modusen for gitte kundeorganisasjoner (standardinnstillingen er aktivert).

 1. Logg på Partner Hub og velg Kunder.

 2. Velg den aktuelle kundeorganisasjonen.

 3. I innstillingsvisningen til høyre slår du begrenset administrasjonsmodus på eller av ved å aktivere eller deaktivere følgende brytere:

  • For Webex for BroadWorks – For å slå på innstillingen, aktiver Begrenset av partnermodus-bryteren.

  • For Wholesale RTM – For å slå på innstillingen, aktiver Begrens denne kunden-bryteren.

  Deaktiver bryteren hvis du vil fjerne begrenset modus for kundeorganisasjonen.

Relaterte artikler

Følgende artikler inneholder tilleggsinformasjon om roller:

 • Tildel organisasjonsroller i Control Hub – Hvis du gir Control Hub-tilgang til kundeadministratorer, kan du bruke denne artikkelen til å konfigurere rolletilgang for kundeadministratorer.

 • Godkjenn ekstern administratorforespørsel – Kundeadministratorer kan bruke denne prosedyren for å gi en partneradministrator ekstern administratortilgang til organisasjonen deres. Et eksempel på hvor dette kan være nødvendig er hvis en eksisterende Webex-organisasjon kjøper Webex-tjenester fra en partnerorganisasjon som de ikke har et eksisterende forhold til. Kundeadministratoren må godkjenne ekstern administratortilgang til den nye partneradministratoren.