Roller brukes til å tilordne administrasjonstilgang til innstillinger i Partner Hub og Control Hub. Det finnes flere tilgjengelige roller, som kan gi tilgang til påkrevde administrative innstillinger samtidig som tilgangen til ikke-obligatoriske innstillinger begrenses. Du kan tilordne flere roller til én administrator eller flere administratorer med forskjellige roller og tilgangsrettigheter, alt etter organisasjonens behov.

I en partnerorganisasjon (tjenesteleverandør eller forhandler) kan roller tilordnes for to hovedadministrasjonsformål:

 • Partneradministrasjon – Administrer innstillinger som gjelder for partnerorganisasjonen.

 • Kundebehandling – Administrer innstillinger som gjelder for kundeorganisasjoner som partneren administrerer.

Parteradministrasjonsroller

Følgende organisasjons- og funksjonsroller gir administrative rettigheter til å administrere innstillingene for selve partnerorganisasjonen (organisasjonen med tittelen «Organisasjonen min» i Partner Hub).

 • Fullstendig administrator – Har tilgang til å se og administrere innstillingene for partnerorganisasjonen. Kan tilordne administrasjonsroller, inkludert roller for kundebehandling.

 • Skrivebeskyttet administrator – Har tilgang til å se partnerorganisasjonens innstillinger, men kan ikke redigere dem.

 • administrator –Har tilgang til Analytics og feilsøking.

 • Bruker- og administrator –Har tilgang til å administrere brukere, enheter og lisensiering.

 • administrator –Har tilgang til å administrere enheter.

 • Overholdelsesansvarlig –Har tilgang til brukergenerert og juridisk innhold.

 • Avansert feilsøking – Tilgang til å bli med i pågående møter og møter i sanntid.

Tabellen nedenfor viser tilgangsnivået administratorene ovenfor har til å administrere innstillinger for partnerorganisasjonen.

Tabell 1. Parteradministrasjonsroller

Fullstendig administrator

Skrivebeskyttet administrator

Støtteadministrator

Bruker- og enhetsadministrator

Enhetsadministrator

Ansvarlig for etterlevelse

Avansert feilsøking

Innstillinger for partnerorganisasjonen

Tilordne administratorroller

Skrivebeskyttet

Legg til/slett brukere og tilordne lisenser

Skrivebeskyttet

Enhetshåndtering

Skrivebeskyttet

Firmaretningslinjer og maler

Skrivebeskyttet

Analyser og rapporter

Skrivebeskyttet

Feilsøking

Skrivebeskyttet

Lisenser og oppgraderinger

Skrivebeskyttet

Organisasjonsinnstillinger

Skrivebeskyttet

API-integreringer

Skrivebeskyttet

Webex-nettstedsadministrasjon

Skrivebeskyttet

Overvåkingslogg for administratorhandlinger

Skrivebeskyttet

Tilgang til brukergenerert innhold

Juridisk sperre

Tilgang til å bli med i pågående møter

Kundeadministrasjonsroller

Følgende kundebehandlingsroller kan tilordnes til brukere i partnerorganisasjonen. Disse rollene gir tilgang til å administrere innstillingene i Partner Hub eller Control Hub for kundeorganisasjoner som partneren administrerer.

 • Fullstendig partneradministrator – Kan administrere innstillinger for alle kunder som partneren administrerer. Kan også tilordne administratorroller til eksisterende brukere i organisasjonen og tilordne bestemte kunder som skal administreres av partneradministratorer.

 • Partneradministrator – Kan administrere innstillinger for kunder som administratoren klargjorde eller som har blitt tilordnet til brukeren.

 • Skrivebeskyttet partneradministrator – Kan se innstillingene for alle kunder som partneren administrerer. Har ikke redigeringstilgang.

 • administrator for brukerstøtte (grunnleggende) — Får tilgang til brukerstøttevisning (fra Feilsøkingssiden til Partner Hub). Kan utføre søk på tvers av organisasjoner av alle kunder under partneren for feilsøking og støtte. Denne rollen gir midlertidig lesetilgang til kundeorganisasjoner under partneren.

 • administrator for brukerstøtte (avansert) –Denne rollen gir alt som den grunnleggende rollen ovenfor gir, men lar også administrator be om full administrator fra en administrator for å løse problemer.

Tabellen nedenfor viser tilgangsrettigheter som administratorene ovenfor har til å administrere innstillinger i Partner Hub og Control Hub på vegne av kundeorganisasjoner som partneren administrerer.

Tabell 2. Kundeadministrasjonsroller

Full administrator for partner

Partneradministrator

Kun skrivebeskyttet administrator for partner

administrator for brukerstøtte (grunnleggende)

administrator for brukerstøtte (avansert)

Innstillinger for Partner Hub

Tilordne administratorroller

Partneranalyse og -rapportering

Skrivebeskyttet

Merkevarebygging

Skrivebeskyttet

Firmaretningslinjer og maler

Opprett kunder

Innstillinger for kundeorganisasjon

Kundeliste

Se alle

Se delvis

Se alle

Se alle

Se alle

Tilordne kundeadministratorroller

Legg til/slett brukere og tilordne lisenser

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Enhetshåndtering

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Firmaretningslinjer og maler

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Analyser og rapporter

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Feilsøking

Skrivebeskyttet

Lisenser og oppgraderinger

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Organisasjonsinnstillinger

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

API-integreringer

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Webex-nettstedsadministrasjon

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Overvåkingslogg for administratorhandlinger

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig når godkjent

Tilgang til brukergenerert innhold

Juridisk sperre

Tilgang til å bli med i pågående møter

Hent logger


 
Klargjøringsadministrator er en avledet rolle i stedet for en tilordnet rolle. Rollen kan gis hvis en administrator konfigurerer Webex-tjenester for en organisasjon som allerede finnes i Control Hub, og som har et eksisterende forhold til en partner og partneradministrator. En klargjøringsadministrator har lignende tilgang som en partneradministrator. Men de ikke tilgang til å starte og administrere Webex-prøveversjoner.

Tildele roller

En fullstendig administrator og fullverdig administrator kan tilordne roller til andre brukere i partnerorganisasjonen.

 
Den første brukeren som klargjøres til partnerorganisasjonen, tilordnes begge rollene ovenfor automatisk, og kan tilordne roller til andre brukere i partnerorganisasjonen.
1

Logg på Partner Hub på http://admin.webex.com.

2

Velg Kunder og start visningen for Organisasjonen min.

3

I Control Hub klikker du på Brukere og velger riktig bruker.


 

Hvis brukeren ikke finnes under Organisasjonen min, kan du legge til flere administratorer ved å klikke på Administrer brukere-knappen og følge instruksjonene i veiviseren. Når brukeren er opprettet, kan du gå til brukerdelen under Organisasjonen min, klikke på den aktuelle brukeren og tilordne administrative roller. Hvis brukerne allerede har en etablert Common Identity for tjenester, må du konfigurere et alias for Partner Hub.

4

Under Profil-fanen går du til Administratorroller og klikker på pilen > for å utvide visningen.

5

Velg de aktuelle rollene, og klikk på Lagre.

Påloggingstilgang for Partner Hub tilordnes automatisk når administratorroller tilordnes. For å få brukerstøtte kan administratorer logge på https://admin.webex.com/helpdesk.

 
En fullstendig administrator i en partnerorganisasjon kan også tilordne rollene for fullstendig partneradministrator, partneradministrator og skrivebeskyttet partneradministrator via Administratorer-visningen i Partner Hub.

Begrenset administratormodus

Begrenset administratormodus er en innstilling på organisasjonsnivå som partneradministratorer kan aktivere for kundeorganisasjoner (innstillingen er aktivert som standard). Når en partneradministrator aktiverer begrenset modus for en kundeorganisasjon, begrenses alle kundeadministratorene for den organisasjonen fra å redigere en liste over partnerdefinerte innstillinger i Control Hub – bare en administrator kan tilbakestille de begrensede innstillingene. For kundeadministratorer bestemmes tilgangsnivået for Control Hub som følger:

(Control Hub-tilgang) = (rollerettigheter) - (begrensninger)

Når begrenset modus er aktivert, er følgende elementer begrenset for kundeadministratorer i organisasjonen:

 • I Brukere-visninger er følgende innstillinger utilgjengelige:

  • Legg til eller endre brukere manuelt – ingen mulighet til å legge til eller endre brukere, verken manuelt eller via CSV.

  • Krev brukere – ikke tilgjengelig

  • Automatisk tilordning av lisenser – ikke tilgjengelig

  • Katalogsynkronisering – kan ikke redigere innstillinger for katalogsynkronisering (denne innstillingen er kun tilgjengelig for administratorer på partnernivå).

  • Brukerdetaljer – ikke noe alternativ for å redigere brukerinnstillinger, slik som navn og e-postadresse.

  • Tilbakestill pakke – ikke noe alternativ for å tilbakestille pakketypen.

  • Rediger tjenester – ikke noe alternativ for å redigere tjenestene som er aktivert for en bruker (f.eks. Meldinger, Meetings, Calling)

  • Vis tjenestestatus – kan ikke se fullstendig status for hybridtjenester eller kanal for programvareoppgradering

  • Primært arbeidsnummer – dette feltet er skrivebeskyttet.

 • I Konto-visningen er følgende innstillinger utilgjengelige:

  • Firmanavn er skrivebeskyttet.

 • I Organisasjonsinnstillinger-visningen er følgende innstillinger utilgjengelige:

  • Domene – tilgangen er skrivebeskyttet.

  • E-post – innstillingene for Demp e-post med invitasjon fra administrator og valg av språk for e-post er skrivebeskyttet.

  • Autentisering – ikke noe alternativ for å redigere innstillinger for autentisering og SSO.

 • I Calling-menyen er følgende innstillinger utilgjengelige:

  • Anropsinnstillinger – app-alternativene for innstillinger for samtaleprioritet er skrivebeskyttet.

  • Ringeadferd – innstillingene er skrivebeskyttet.

  • Plassering > PSTN – alternativene for lokal gateway og Cisco PSTN er skjult.

 • Under TJENESTER er tjenestealternativene Overføringer og Connected UC undertrykt.


 
Begrenset modus brukes på kundeorganisasjoner, i stedet for på individuelle administratorer. Når denne innstillingen er på, ser kundeadministratorene i organisasjonen et banner øverst på Control Hub-skjermen som forteller dem at innstillingen er aktivert.

 

Administrer brukere-knappen vil være nedtonet for alle kundeadministratorer.


 

Hvis partneren fjerner den begrensede administrator for en administrator, vil administrator kunne utføre følgende:

 • Legg til Webex for engros-brukere (med -knappen)

 • Endre pakker for en bruker

Konfigurer begrenset administratormodus

Partneradministratorer kan bruke fremgangsmåten nedenfor for å aktivere eller deaktivere denne modusen for gitte kundeorganisasjoner (innstillingen er aktivert som standard).

 1. Logg på Partner Hub, og velg Kunder.

 2. Velg den aktuelle kundeorganisasjonen.

 3. I innstillingene til høyre slår du begrenset administratormodus på eller av ved å aktivere eller deaktivere følgende brytere:

   Deaktiver bryteren hvis du vil fjerne begrenset modus for kundeorganisasjonen.

  Relaterte artikler

  Følgende artikler inneholder tilleggsinformasjon om roller:

  • Tilordne organisasjonsroller i Control Hub –Hvis du gir Control Hub-tilgang til kundeadministratorer, bruker du denne artikkelen til å konfigurere rolletilgang for kundeadministratorer.

  • Godkjenn forespørsel fra ekstern administrator – Kundeadministratorer kan bruke denne fremgangsmåten til å gi en partneradministrator ekstern administrator til administrator . Et eksempel på hvor dette kan være nødvendig, er hvis en eksisterende Webex-organisasjon kjøper Webex-tjenester fra en partnerorganisasjon som de ikke har et eksisterende forhold til. administrator må godkjenne ekstern administrator til den nye administrator.

  Endringshistorikk

  Dato for endring

  Beskrivelse av endring

  6. mars 2024

  • Fjernet Start og administrer prøveversjoner av Webex fra tabellen for kundebehandling.

  8. august 2023

  • Ingen endring i innholdet, regelmessig oppdatering.

  31. mars 2023

  8. mars 2023

  • Partneradministratorer kan ikke legge til / slette brukere og tilordne lisenser.

  1. februar 2022

  • Oppdaterte merknaden i delen Tilordne roller.