A szerepkörök segítségével rendszergazdai hozzáférést lehet hozzárendelni a beállításokhoz a Partner Hubon és a Control Hubon belül. Több szerepkör is elérhető, amelyek hozzáférést biztosíthatnak a szükséges rendszergazdai beállításokhoz, miközben korlátozzák a hozzáférést a nem kötelező beállításokhoz. Több szerepkört is hozzárendelhet egy rendszergazdához, vagy több rendszergazdát különböző szerepkörrel és hozzáférési jogosultságokkal, mindezt a szervezet igényeinek megfelelően.

Partnerszervezeten belül (szolgáltató vagy viszonteladó) a szerepkörök két fő adminisztrációs célból rendelhetők hozzá:

 • Partnerkezelés—A partnerszervezetre vonatkozó beállítások kezelése.

 • Ügyfélkezelés—A partner által kezelt ügyfélszervezetekre vonatkozó beállítások kezelése.

Partnerkezelési szerepkörök

A következő szervezeti és funkcionális szerepkörök rendszergazdai jogosultságokat adnak a partnerszervezet (a Partner Hubban „Saját szervezet” nevű szervezet) beállításainak kezeléséhez.

 • Teljes jogú rendszergazda — Megtekintheti és módosíthatja a partnerszervezet beállításait. Felügyeleti szerepköröket rendelhet hozzá, beleértve az ügyfélkezelési szerepköröket is.

 • Csak olvasásra jogosult rendszergazda — Megtekintheti, de nem szerkesztheti a partnerszervezet beállításait.

 • Támogatási rendszergazda — Hozzáfér az elemzésekhez és a hibaelhárításhoz.

 • Felhasználó és eszköz rendszergazda — Hozzáférést kap a felhasználók, az eszközök és a licencek kezeléséhez.

 • Eszközrendszergazda — Hozzáféréssel rendelkezik az eszközök kezeléséhez.

 • Compliance tiszt — Hozzáférhet a felhasználók által generált és legális tartalmakhoz.

 • Speciális hibaelhárítás — Hozzáférés folyamatban lévő és élő értekezletekhez.

Az alábbi táblázat a fenti rendszergazdák hozzáférési szintjét mutatja be a partnerszervezet beállításainak kezeléséhez.

1. táblázat Partnerkezelési szerepkörök

Teljes jogú rendszergazda

Csak olvasásra jogosult rendszergazda

Támogatási rendszergazda

Felhasználó- és eszközrendszergazda

Eszközrendszergazda

Megfelelési ellenőr

Speciális hibaelhárítás

Partnerszervezeti beállítások

Rendszergazdai szerepkörök hozzárendelése

Csak olvasási

Felhasználók hozzáadása/törlése és licencek hozzárendelése

Csak olvasási

Eszközkezelés

Csak olvasási

Vállalati szabályzat és sablonok

Csak olvasási

Elemzések és jelentések

Csak olvasási

Hibaelhárítás

Csak olvasási

Licencek és frissítések

Csak olvasási

Szervezeti beállítások

Csak olvasási

Alkalmazásintegrációk

Csak olvasási

Webex-webhely kezelése

Csak olvasási

Rendszergazdai műveletek auditnaplója

Csak olvasási

Hozzáférés a felhasználók által létrehozott tartalmakhoz

Adatok megőrzése jogi eljárások céljából

Csatlakozás folyamatban lévő értekezlethez

Ügyfélkezelési szerepkörök

A következő ügyfélkezelési szerepkörök rendelhetők hozzá a felhasználókhoz a partnerszervezetben. Ezek a szerepkörök hozzáférést biztosítanak a beállítások kezeléséhez a Partner Hubban vagy a Control Hubban, a partner által kezelt ügyfélszervezetek számára.

 • Teljes jogú partnerrendszergazda – Kezelheti a partner által kezelt összes ügyfél beállításait. Rendszergazdai szerepköröket is hozzárendelhet a szervezeten belül meglévő felhasználókhoz, valamint hozzárendelhet bizonyos ügyfeleket is, akiket kezelhetnek a partnerrendszergazdák.

 • Partnerrendszergazda – Kezelheti azon ügyfelek beállításait, akiket a rendszergazda biztosított, vagy akiket a felhasználóhoz hozzárendelt.

 • Csak olvasásra jogosult partnerrendszergazda – Megtekintheti a partner által kezelt összes ügyfél beállításait. Nincs szerkesztési jogosultsága.

 • Help Desk rendszergazda (alapszintű) — Elérheti a Help Desk nézetet (a Partner Hub Hibaelhárítás oldaláról). Szervezetek közötti keresést tud végezni a partner alá tartozó összes ügyfélnél hibaelhárítás és támogatás céljából. Ez a szerepkör ideiglenes olvasási hozzáférést biztosít a partner alá tartozó ügyfélszervezetek számára.

 • Help Desk rendszergazda (speciális) — Ez a szerepkör biztosítja mindazt, amit a fenti Alapszintű szerepkör, de azt is lehetővé teszi, hogy a rendszergazda teljes rendszergazdai hozzáférést kérjen egy ügyfél-rendszergazdától a problémák kijavítása érdekében.

A következő táblázat azokat a hozzáférési jogosultságokat jeleníti meg, amelyekkel a fenti rendszergazdáknak kezelniük kell a beállításokat a Partner Hubban és a Control Hubban, a partner által kezelt ügyfélszervezetek nevében.

2. táblázat Ügyfélkezelési szerepkörök

Partneri rendszergazda korlátlan jogosultsággal

Partneri rendszergazda

Partneri rendszergazda csak olvasási jogosultsággal

Help Desk rendszergazda (alapszintű)

Help Desk rendszergazda (speciális)

Partner Hub-beállítások

Rendszergazdai szerepkörök hozzárendelése

Partnerelemzés és -jelentés

Csak olvasási

Védjegyzés

Csak olvasási

Vállalati szabályzat és sablonok

Ügyfelek létrehozása

Ügyfélszervezeti beállítások

Ügyféllista

Összes megtekintése

Lásd: részleges

Összes megtekintése

Összes megtekintése

Összes megtekintése

Ügyfélrendszergazdai szerepkörök hozzárendelése

Felhasználók hozzáadása/törlése és licencek hozzárendelése

Csak olvasási

Csak olvasási

Jóváhagyáskor ideiglenes

Eszközkezelés

Csak olvasási

Csak olvasási

Jóváhagyáskor ideiglenes

Vállalati szabályzat és sablonok

Csak olvasási

Csak olvasási

Jóváhagyáskor ideiglenes

Elemzések és jelentések

Csak olvasási

Csak olvasási

Jóváhagyáskor ideiglenes

Hibaelhárítás

Csak olvasási

Licencek és frissítések

Csak olvasási

Csak olvasási

Jóváhagyáskor ideiglenes

Szervezeti beállítások

Csak olvasási

Csak olvasási

Jóváhagyáskor ideiglenes

Alkalmazásintegrációk

Csak olvasási

Csak olvasási

Jóváhagyáskor ideiglenes

Webex-webhely kezelése

Csak olvasási

Csak olvasási

Jóváhagyáskor ideiglenes

Rendszergazdai műveletek ellenőrzési naplója

Csak olvasási

Csak olvasási

Jóváhagyáskor ideiglenes

Hozzáférés a felhasználók által létrehozott tartalmakhoz

Adatok megőrzése jogi eljárások céljából

Csatlakozás folyamatban lévő értekezlethez

Naplók lekérése


 
A beüzemelési rendszergazda egy származtatott szerepkör, nem pedig hozzárendelt szerepkör. Ez akkor fordulhat elő, ha egy rendszergazda olyan szervezet számára állít be Webex-szolgáltatásokat, amely már létezik a Control Hubban, és amely már meglévő kapcsolatban áll egy partnerrel és partnerrendszergazdával. A beüzemelési rendszergazda hasonló hozzáféréssel rendelkezik, mint a partnerrendszergazda. Nincs hozzáférése azonban a Webex-próbaverziók elindításához és kezeléséhez.

Szerepkörök hozzárendelése

A teljes jogú rendszergazda és a teljes jogú partnerrendszergazda szerepköröket rendelhet hozzá más felhasználókhoz a partnerszervezetben.

 
A partnerszervezethez elsőként beállított felhasználó automatikusan mindkét fenti szerepkörhöz hozzá lesz rendelve, és szerepkört rendelhet hozzá a partnerszervezet többi felhasználójához.
1

Jelentkezzen be a Control Hubba a következő címen: http://admin.webex.com.

2

Válassza ki az Ügyfelek menüpontot, és nyissa meg a Saját szervezet nézetet.

3

A Control Hubban kattintson a Felhasználók lehetőségre, majd válassza ki a megfelelő felhasználót.


 

Ha nincs ilyen felhasználó a Saját szervezet menüponton belül, új rendszergazdákat adhat hozzá, ha a Felhasználók kezelése gombra kattint, majd követi a varázsló utasításait. A felhasználó létrehozása után beléphet a Saját szervezet felhasználói szakaszába, majd a megfelelő felhasználóra kattintva rendszergazdai szerepköröket rendelhet hozzá. Ha a felhasználók már rendelkeznek a szolgáltatásokhoz létrehozott általános identitással, be kell állítania egy álnevet a Partner Hub számára.

4

A Profil fül alatt lépjen a Rendszergazdai szerepkörök menüpontra, majd kattintson a > nyílra a nézet kinyitásához.

5

Válassza ki a megfelelő szerepkört, majd kattintson a Mentés gombra.

A rendszergazdai szerepkörök hozzárendelésekor a rendszer automatikusan hozzárendeli a Partner Hubhoz tartozó bejelentkezési hozzáférést. Az ügyfélszolgálati szolgáltatás megnyitásához a rendszergazdák ezen a hivatkozáson jelentkezhetnek be: https://admin.webex.com/helpdesk.

 
Egy partnerszervezet teljes jogú rendszergazdája a Partner Hub Rendszergazdák nézetében hozzárendelheti a „teljes jogú partnerrendszergazda”, a „partnerrendszergazda” és a „csak olvasásra jogosult rendszergazda” szerepkört is.

Korlátozott rendszergazdai mód

A Korlátozott rendszergazdai mód egy szervezeti szintű beállítás, amelyet a partnerrendszergazdák engedélyezhetnek az ügyfélszervezetek számára (az alapértelmezett beállítás is az engedélyezett). Amikor egy partnerrendszergazda bekapcsolja a Korlátozott módot egy ügyfélszervezet számára, az adott szervezet egyetlen ügyfélrendszergazdája sem szerkesztheti a partner által meghatározott beállítások listáját a Control Hubon belül – a korlátozott beállításokat kizárólag a partnerrendszergazda állíthatja vissza. Az ügyfélrendszergazdák számára a Control Hub-hozzáférés szintjét a következőképpen határozzák meg:

(Control Hub-hozzáférés) = (Szerepkör-jogosultságok) - (Korlátozások)

Ha a Korlátozott mód engedélyezve van, a következő elemek korlátozottak az adott szervezet ügyfélrendszergazdái számára:

 • A Felhasználók nézeten belül az alábbi beállítások nem érhetők el:

  • Felhasználók manuális hozzáadása vagy módosítása – Nincs lehetőség felhasználók hozzáadására vagy módosítására sem manuálisan, sem CSV-n keresztül.

  • Felhasználók igénylése – nem érhető el

  • Licencek automatikus hozzárendelése – nem érhető el

  • Címtár-szinkronizálás – Nem szerkeszthetők a címtár-szinkronizálási beállítások (ez a beállítás csak partnerszintű rendszergazdák számára érhető el).

  • Felhasználói adatok – Nincs lehetőség a felhasználói beállítások, például a név és az e-mail-cím szerkesztésére.

  • Csomag alaphelyzetbe állítása – Nincs lehetőség a csomagtípus visszaállítására.

  • Szolgáltatások szerkesztése – Nincs lehetőség a felhasználók számára engedélyezett szolgáltatások szerkesztésére (pl. Üzenetek, Értekezletek, Hívás)

  • Szolgáltatások állapotának megtekintése – Nem látható a hibrid szolgáltatások vagy a szoftverfrissítési csatorna teljes állapota

  • Elsődleges munkahelyi szám – Ez a mező csak olvasható.

 • A Fiók nézeten belül a következő beállítások nem érhetők el:

  • A vállalat neve csak olvasható.

 • A Szervezeti beállítások nézetben a következő beállítások nem érhetők el:

  • Tartomány – A hozzáférés csak olvasható.

  • E-mail – A rendszergazdai meghívó e-mailek letiltásához és az e-mail helyi adatainak kiválasztásához tartozó beállítások csak olvashatók.

  • Hitelesítés – Nincs lehetőség a hitelesítési beállítások és az SSO-beállítások szerkesztésére.

 • A Hívás menüben a következő beállítások nem érhetők el:

  • Hívásbeállítások – Az Alkalmazásbeállítások hívásprioritás-beállításai csak olvashatók.

  • Hívási szokás – A beállítások csak olvashatók.

  • Hely > PSTN – A helyi átjáró és a Cisco PSTN beállításai el vannak rejtve.

 • A SZOLGÁLTATÁSOK menüben az áttelepítések és a csatlakoztatott UC-szolgáltatáslehetőségek le vannak tiltva.


 
A korlátozott mód az ügyfélszervezetekre vonatkozik, nem pedig az egyéni rendszergazdákra. Ha ez a beállítás be van kapcsolva, az adott szervezet ügyfélrendszergazdái a Control Hub képernyőjének tetején egy sávot látnak, amely tájékoztatja őket, hogy a beállítás megtörtént.

 

A Felhasználók kezelése gomb szürkén jelenik meg az összes ügyfél-rendszergazda számára.


 

Ha a partner eltávolítja a korlátozott rendszergazdai módot egy ügyfél-rendszergazda számára, az ügyfél-rendszergazda a következőket tudja elvégezni:

 • Webex hozzáadása nagykereskedelmi felhasználóknak (a gombbal)

 • Felhasználói csomagok módosítása

Konfigurálja a Korlátozott rendszergazdai módot

A partnerrendszergazdák az alábbi eljárással engedélyezhetik vagy letilthatják ezt a módot az egyes ügyfélszervezeteknél (az alapértelmezett beállítás engedélyezve van).

 1. Jelentkezzen be a Partner Hubba, és válassza ki az Ügyfelek lehetőséget.

 2. Válassza ki a megfelelő ügyfélszervezetet.

 3. A jobb oldali beállítások nézetben kapcsolja be vagy ki a Korlátozott rendszergazdai módot a következő kapcsolók be- és kikapcsolásával:

   Kapcsolja ki a kapcsolót, ha el szeretné távolítani a Korlátozott módot az ügyfélszervezetnél.

  Kapcsolódó cikkek

  A következő cikkek további információkat tartalmaznak a szerepkörökről:

  • Szervezeti szerepkörök hozzárendelése a Control Hubban —Ha Control Hub-hozzáférést biztosít az ügyfél-rendszergazdáknak, ebben a cikkben konfigurálhatja az ügyfél-rendszergazdák szerepkör-hozzáférését.

  • Külső rendszergazdai kérelem jóváhagyása — Az ügyfél-rendszergazdák ezzel az eljárással külső rendszergazdai hozzáférést adhatnak a szervezetükhöz. Erre példa lehet, ha egy meglévő Webex -szervezet olyan partnerszervezettől vásárol Webex -szolgáltatásokat, amellyel még nem áll kapcsolatban. Az ügyfél rendszergazdájának jóvá kell hagynia a külső rendszergazdai hozzáférést az új partner rendszergazdának.

  Változástörténet

  Változás dátuma

  A változás leírása

  2024. március 06

  • A Webex -próbák megkezdése és kezelése eltávolítva az Ügyfélkezelési táblából.

  2023. augusztus 8

  • Nincs változás a tartalomban, rendszeres frissítés.

  2023. március 31

  2023. március 8

  • A partnerrendszergazdák nem adhatnak hozzá/törölhetnek felhasználókat és nem rendelhetnek hozzá licenceket.

  2022. február 01

  • Frissült a jegyzet a Szerepkörök hozzárendelése részben.