Rooleja käytetään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksien määrittämiseen Partner Hubin ja Control Hubin asetuksiin. Saatavilla on useita rooleja, jotka voivat tarjota pääsyn vaadittuihin järjestelmänvalvojan asetuksiin ja rajoittaa pääsyä ei-vaadittuihin asetuksiin. Voit määrittää useita rooleja yhdelle järjestelmänvalvojalle tai useille järjestelmänvalvojille vaihtelevilla rooleilla ja käyttöoikeuksilla, kaikki organisaation tarpeiden mukaan.

Kumppaniorganisaatiossa (palveluntarjoaja tai jälleenmyyjä) rooleja voidaan määrittää kahteen pääasialliseen hallintatarkoitukseen:

 • Kumppanien hallinta – Hallinnoi kumppaniorganisaatiota koskevia asetuksia.

 • Asiakashallinta – Hallitse asetuksia, jotka koskevat kumppanin hallinnoimia asiakasorganisaatioita.

Kumppanin hallinnan roolit

Seuraavat organisaatio- ja toiminnalliset roolit myöntävät järjestelmänvalvojan oikeudet itse kumppaniorganisaation asetusten hallintaan (kumppanikeskuksessa "Oma organisaatio" -niminen organisaatio).

 • Täysi ylläpitäjä-Voit tarkastella ja hallita kumppaniorganisaation asetuksia. Voi määrittää järjestelmänvalvojan rooleja, mukaan lukien roolit asiakashallinnassa.

 • Vain luku -järjestelmänvalvoja—Voit tarkastella kumppaniorganisaation asetuksia, mutta ei voi muokata asetuksia.

 • Tukijärjestelmänvalvoja– Hänellä on pääsy Analyticsiin ja vianetsintään.

 • Käyttäjä ja laitteen ylläpitäjä-Voit hallita käyttäjiä, laitteita ja lisenssejä.

 • Laitteen ylläpitäjä-Voit hallita laitteita.

 • Vastaava toimihenkilö-Voit käyttää käyttäjien luomaa ja laillista sisältöä.

 • Edistynyt vianetsintä- Pääsy liittymään meneillään oleviin ja live-kokouksiin.

Seuraava taulukko näyttää käyttöoikeustason, jolla yllä olevat järjestelmänvalvojat voivat hallita kumppaniorganisaation asetuksia.

Taulukko 1. Kumppanin hallinnan roolit

Täysi ylläpitäjä

Vain luku -järjestelmänvalvoja

Tukijärjestelmänvalvoja

Käyttäjä ja laitteen ylläpitäjä

Laitteen ylläpitäjä

Vastaava toimihenkilö

Edistynyt vianetsintä

Kumppaniorganisaation asetukset

Määritä järjestelmänvalvojan roolit

Lue ainoastaan

Lisää/Poista käyttäjiä ja määritä lisenssejä

Lue ainoastaan

Laitehallinta

Lue ainoastaan

Yrityksen politiikka ja mallit

Lue ainoastaan

Analyysi ja raportit

Lue ainoastaan

Vianmääritys

Lue ainoastaan

Lisenssit ja päivitykset

Lue ainoastaan

Organisaation asetukset

Lue ainoastaan

Sovellusintegraatiot

Lue ainoastaan

Webex-sivuston hallinta

Lue ainoastaan

Järjestelmänvalvojan toimintojen tarkastusloki

Lue ainoastaan

Pääsy käyttäjien luomaan sisältöön

Laillinen pito

Pääsy liittymään keskeneräisiin kokouksiin

Asiakashallinnan roolit

Seuraavat asiakashallintaroolit voidaan määrittää käyttäjille kumppaniorganisaatiossa. Nämä roolit antavat pääsyn kumppanin hallinnoimien asiakasorganisaatioiden asetusten hallintaan Partner Hubissa tai Control Hubissa.

 • Kumppanin täysi järjestelmänvalvoja—Voi hallita kaikkien kumppanin hallinnoimien asiakkaiden asetuksia. Voi myös määrittää järjestelmänvalvojan rooleja olemassa oleville käyttäjille organisaatiossa ja määrittää tiettyjä asiakkaita kumppanien järjestelmänvalvojien hallinnoitaviksi.

 • Kumppanin ylläpitäjä—Voi hallita asetuksia asiakkaille, jotka järjestelmänvalvoja on määrittänyt tai jotka on määritetty käyttäjälle.

 • Kumppanin vain luku -järjestelmänvalvoja—Voit tarkastella kaikkien kumppanin hallinnoimien asiakkaiden asetuksia. Sillä ei ole muokkausoikeuksia.

 • Help Desk -järjestelmänvalvoja (perus)— Pääsee Help Desk -näkymään (kumppanikeskuksen vianmäärityssivulta). Voi tehdä organisaatioiden välisiä hakuja kaikista kumppanin alaisista asiakkaista vianetsintää ja tukea varten. Tämä rooli tarjoaa tilapäisen lukuoikeuden kumppanin asiakasorganisaatioille.

 • Help Desk -järjestelmänvalvoja (edistynyt)— Tämä rooli tarjoaa kaiken, mitä yllä oleva perusrooli tarjoaa, mutta antaa myös järjestelmänvalvojalle mahdollisuuden pyytää asiakkaan järjestelmänvalvojalta täydet järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet ongelmien korjaamiseksi.

Seuraavassa taulukossa näkyvät käyttöoikeudet, jotka yllä olevilla järjestelmänvalvojilla on hallinnoitava Partner Hubin ja Control Hubin asetuksia kumppanin hallinnoimien asiakasorganisaatioiden puolesta.

Taulukko 2. Asiakashallinnan roolit

Kumppanin täysi järjestelmänvalvoja

Kumppanin ylläpitäjä

Kumppanin vain luku -järjestelmänvalvoja

Help Desk -järjestelmänvalvoja (perus)

Help Desk -järjestelmänvalvoja (edistynyt)

Kumppanikeskuksen asetukset

Määritä järjestelmänvalvojan roolit

Kumppanin analytiikka ja raportointi

Lue ainoastaan

Brändäys

Lue ainoastaan

Yrityksen politiikka ja mallit

Luo asiakkaita

Asiakasorganisaation asetukset

Asiakasluettelo

Näytä kaikki

Katso osittainen

Näytä kaikki

Näytä kaikki

Näytä kaikki

Määritä asiakkaan järjestelmänvalvojan roolit

Lisää/Poista käyttäjiä ja määritä lisenssejä

Lue ainoastaan

Lue ainoastaan

Väliaikainen, kun se hyväksytään

Laitehallinta

Lue ainoastaan

Lue ainoastaan

Väliaikainen, kun se hyväksytään

Yrityksen politiikka ja mallit

Lue ainoastaan

Lue ainoastaan

Väliaikainen, kun se hyväksytään

Analyysi ja raportit

Lue ainoastaan

Lue ainoastaan

Väliaikainen, kun se hyväksytään

Vianmääritys

Lue ainoastaan

Lisenssit ja päivitykset

Lue ainoastaan

Lue ainoastaan

Väliaikainen, kun se hyväksytään

Organisaation asetukset

Lue ainoastaan

Lue ainoastaan

Väliaikainen, kun se hyväksytään

Sovellusintegraatiot

Lue ainoastaan

Lue ainoastaan

Väliaikainen, kun se hyväksytään

Webex-sivuston hallinta

Lue ainoastaan

Lue ainoastaan

Väliaikainen, kun se hyväksytään

Järjestelmänvalvojan toimintojen tarkastusloki

Lue ainoastaan

Lue ainoastaan

Väliaikainen, kun se hyväksytään

Pääsy käyttäjien luomaan sisältöön

Laillinen pito

Pääsy liittymään keskeneräisiin kokouksiin

Hae lokit


 
Käyttöönoton järjestelmänvalvoja on johdettu rooli eikä määrätty rooli. Se voi tapahtua, jos järjestelmänvalvoja määrittää Webex-palvelut organisaatiolle, joka on jo olemassa Control Hubissa ja jolla on olemassa suhde kumppaniin ja kumppanin järjestelmänvalvojaan. Käyttäjien järjestelmänvalvojalla on samanlaiset käyttöoikeudet kuin kumppanin järjestelmänvalvojalla. Sinulla ei kuitenkaan ole pääsyä Webex-kokeilujen aloittamiseen ja hallintaan.

Määritä roolit

Täysi järjestelmänvalvoja ja kumppanin täysi järjestelmänvalvoja voivat määrittää rooleja muille käyttäjille kumppaniorganisaatiossa.

 
Kumppaniorganisaation ensimmäinen käyttäjä saa molemmat yllä mainitut roolit automaattisesti, ja hän voi määrittää rooleja muille käyttäjille kumppaniorganisaatiossa.
1

Kirjaudu Partner Hubiin osoitteessa http://admin.webex.com.

2

Valitse Asiakkaat ja käynnistä näkymä Oma organisaatio.

3

Napsauta Control Hubissa Käyttäjät ja valitse sopiva käyttäjä.


 

Jos käyttäjää ei ole Omassa organisaatiossasi, voit lisätä järjestelmänvalvojia napsauttamalla Hallitse käyttäjiä -painiketta ja noudattamalla ohjatun toiminnon ohjeita. Kun käyttäjä on luotu, voit siirtyä Oman organisaation käyttäjäosioon, napsauttaa sopivaa käyttäjää ja määrittää järjestelmänvalvojan rooleja. Jos käyttäjillä on jo perustettu yhteinen identiteetti palveluille, sinun on määritettävä alias Partner Hubille.

4

Alla Profiili välilehti, siirry kohtaan Ylläpitäjän roolit ja napsauta nuolta > laajentaaksesi näkymää.

5

Valitse sopivat roolit ja napsauta Tallentaa.

Yhteistyökumppanikeskuksen sisäänkirjautumisoikeudet määritetään automaattisesti, kun järjestelmänvalvojan roolit määritetään. Järjestelmänvalvojat voivat kirjautua sisään tukipalveluun https://admin.webex.com/helpdesk.

 
Kumppaniorganisaation täysi järjestelmänvalvoja voi myös määrittää Partnerille täyden järjestelmänvalvojan, kumppanin järjestelmänvalvojan ja kumppanin vain luku -järjestelmänvalvojan roolit Partner Hubin kautta. Järjestelmänvalvojat näkymä.

Rajoitettu järjestelmänvalvojatila

Rajoitettu järjestelmänvalvojatila on organisaatiotason asetus, jonka kumppanien järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön asiakasorganisaatioissa (oletusasetus on käytössä). Kun kumppanin järjestelmänvalvoja ottaa käyttöön rajoitetun tilan asiakasorganisaatiolle, kaikki kyseisen organisaation asiakasjärjestelmänvalvojat eivät voi muokata kumppanin määrittämien asetusten luetteloa Control Hubissa – vain kumppanin järjestelmänvalvoja voi nollata rajoitetut asetukset. Asiakkaan järjestelmänvalvojille Control Hubin käyttöoikeustaso määritetään seuraavasti:

(Ohjauskeskuksen käyttöoikeus) = (Roolioikeudet) - (Rajoitukset)

Kun Rajoitettu tila on käytössä, seuraavat kohteet ovat rajoitettuja kyseisen organisaation asiakasjärjestelmänvalvojille:

 • Vuonna Käyttäjät -näkymässä, seuraavat asetukset eivät ole käytettävissä:

  • Lisää tai muokkaa käyttäjiä manuaalisesti- Ei mahdollisuutta lisätä tai muokata käyttäjiä manuaalisesti tai CSV:n kautta.

  • Vaatii käyttäjiä-ei saatavilla

  • Määritä lisenssit automaattisesti-ei saatavilla

  • Hakemiston synkronointi – Hakemiston synkronointiasetuksia ei voi muokata (tämä asetus on vain kumppanitason järjestelmänvalvojien käytettävissä).

  • Käyttäjätiedot – Käyttäjäasetuksia, kuten nimeä ja sähköpostiosoitetta, ei voi muokata.

  • Nollaa paketti— Ei mahdollisuutta nollata pakettityyppiä.

  • Muokkaa palveluita – Ei mahdollisuutta muokata käyttäjälle otettuja palveluita (esim. Viestit, Kokoukset, Kutsumus)

  • Näytä palveluiden tila – Palvelun koko tilaa ei voi nähdä Hybridipalvelut tai Ohjelmiston päivityskanava

  • Ensisijainen työnumero— Tämä kenttä on vain luku -tilassa.

 • Vuonna Tili -näkymässä, seuraavat asetukset eivät ole käytettävissä:

  • Yrityksen nimi on vain luku -tilassa.

 • Vuonna Organisaation asetukset -näkymässä, seuraavat asetukset eivät ole käytettävissä:

  • Verkkotunnus-Pääsy on vain luku -tilassa.

  • Sähköposti— The Estä järjestelmänvalvojan kutsusähköposti ja Sähköpostin kielialueen valinta asetukset ovat vain luku -tilassa.

  • Todennus— Ei mahdollisuutta muokata todennus- ja SSO-asetuksia.

 • Vuonna Kutsumus valikko, seuraavat asetukset eivät ole käytettävissä:

  • Puheluasetukset— The Sovellusasetukset Puheluprioriteetti asetukset ovat vain luku -tilassa.

  • Soittokäyttäytyminen– Asetukset ovat vain luku -tilassa.

  • Sijainti > PSTN— Paikallinen yhdyskäytävä ja Cisco PSTN -asetukset on piilotettu.

 • Alla PALVELUT, Migrations- ja Connected UC -palveluasetukset estetään.


 
Rajoitettu tila koskee asiakasorganisaatioita yksittäisten järjestelmänvalvojien sijaan. Kun tämä asetus on käytössä, kyseisen organisaation asiakasjärjestelmänvalvojat näkevät Control Hub -näytön yläosassa bannerin, joka ilmoittaa, että tätä asetusta käytetään.

 

Hallinnoi käyttäjiä -painike näkyy harmaana kaikkien asiakkaiden järjestelmänvalvojien kohdalla.


 

Jos kumppani poistaa rajoitetun järjestelmänvalvojan tilan asiakkaan järjestelmänvalvojalta, asiakkaan järjestelmänvalvoja voi suorittaa seuraavat toimet:

 • Lisää Webex tukkukäyttäjille (painikkeella)

 • Muuta paketteja käyttäjälle

Määritä rajoitettu järjestelmänvalvojatila

Kumppanien järjestelmänvalvojat voivat ottaa tämän tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä tietyissä asiakasorganisaatioissa alla olevien ohjeiden avulla (oletusasetus on käytössä).

 1. Kirjaudu sisään Partner Hubiin ja valitse Asiakkaat.

 2. Valitse sopiva asiakasorganisaatio.

 3. Ota rajoitettu järjestelmänvalvojatila käyttöön tai poista se käytöstä oikeanpuoleisessa asetusnäkymässä ottamalla käyttöön tai poistamalla käytöstä seuraavat valitsimet:

   Poista kytkin käytöstä, jos haluat poistaa rajoitetun tilan asiakasorganisaatiolta.

  Aiheeseen liittyvät artikkelit

  Seuraavat artikkelit sisältävät lisätietoja rooleista:

  • Määritä organisaatiorooleja Control Hubissa—Jos myönnät Control Hubin käyttöoikeudet asiakkaiden järjestelmänvalvojille, määritä tämän artikkelin avulla asiakasjärjestelmänvalvojien roolioikeudet.

  • Hyväksy ulkoisen järjestelmänvalvojan pyyntö— Asiakkaiden järjestelmänvalvojat voivat käyttää tätä menettelyä myöntääkseen kumppanin järjestelmänvalvojalle ulkoisen järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet organisaatioonsa. Esimerkki siitä, missä tämä saattaa olla tarpeen, on, jos olemassa oleva Webex-organisaatio ostaa Webex-palveluita kumppaniorganisaatiolta, jonka kanssa heillä ei ole olemassa olevaa suhdetta. Asiakkaan järjestelmänvalvojan on hyväksyttävä ulkoisen järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet uudelle kumppanijärjestelmänvalvojalle.

  Muutoshistoria

  Muutoksen päivämäärä

  Muutoksen kuvaus

  06 maaliskuuta 2024

  • Poistettu Aloita ja hallitse Webex-kokeiluja Customer Management -taulukosta.

  08 elokuuta 2023

  • Ei muutoksia sisältöön, päivitetään säännöllisesti.

  31. maaliskuuta 2023

  08 maaliskuuta 2023

  • Kumppanien järjestelmänvalvojat eivät voi lisätä/poistaa käyttäjiä ja määrittää käyttöoikeuksia.

  01 helmikuuta 2022

  • Päivitetty huomautus Roolejen määrittäminen -osiossa.