Roller, Partner Hub ve Control Hub’daki ayarlara yönetim erişimi atamak için kullanılır. Gerekli olmayan ayarlara erişimi sınırlandırıp gerekli yönetim ayarlarına erişim sağlayabilen birden fazla rol vardır. Tamamen kuruluşun ihtiyaçlarına bağlı olarak, farklı rollere ve erişim ayrıcalıklarına sahip bir veya daha fazla yöneticiye birden çok rol atayabilirsiniz.

Bir iş ortağı kuruluşunda (Hizmet Sağlayıcı veya bayi), iki temel yönetim amacı için roller atanabilir:

 • İş Ortağı Yönetimi—İş ortağı kuruluş için geçerli olan ayarları yönetin.

 • Müşteri Yönetimi—İş ortağının yönettiği müşteri kuruluşları için geçerli olan ayarları yönetin.

İş Ortağı Yönetimi Rolleri

Aşağıdaki kuruluş rolleri ve işlevsel roller, iş ortağı kuruluşunun (Partner Hub’da “Kuruluşum” başlıklı kuruluş) ayarlarını yönetmek için yönetici ayrıcalıkları sağlar.

 • Tam yönetici: İş ortağı kuruluşu için ayarları görüntüleme ve yönetme erişimi vardır. Müşteri yönetimi rolleri de dahil olmak üzere yönetim rolleri atayabilir.

 • Salt okunur yönetici: İş ortağı kuruluşunun ayarlarını görüntüleme erişimi vardır ancak bu ayarları düzenleyemez.

 • Destek yöneticisi —Analytics ve Sorun Giderme'ye erişimi vardır.

 • Kullanıcı ve cihaz yöneticisi —Kullanıcıları, cihazları ve lisanslamayı yönetme erişimine sahiptir.

 • Cihaz yöneticisi —Cihazları yönetme erişimi vardır.

 • uyum görevlisi —Kullanıcı tarafından oluşturulan ve yasal içeriğe erişimi vardır.

 • Gelişmiş sorun giderme —Devam eden ve canlı toplantılara katılma erişimi.

Aşağıdaki tabloda, yukarıdaki yöneticilerin iş ortağı kuruluşunun ayarlarını yönetmek için sahip olduğu erişim düzeyi gösterilmektedir.

Tablo 1. İş Ortağı Yönetimi Rolleri

Tam yönetici

Salt okunur yönetici

Destek yöneticisi

Kullanıcı ve cihaz yöneticisi

Cihaz yöneticisi

Uyumluluk sorumlusu

Gelişmiş sorun giderme

İş Ortağı Kuruluşu Ayarları

Yönetici rolleri atama

Salt okunur

Kullanıcı ekleme/silme ve lisans atama

Salt okunur

Cihaz yönetimi

Salt okunur

Şirket politikası ve şablonları

Salt okunur

Analizler ve raporlar

Salt okunur

Sorun Giderme

Salt okunur

Lisanslar ve yükseltmeler

Salt okunur

Kuruluş ayarları

Salt okunur

Uygulama entegrasyonları

Salt okunur

Webex site yönetimi

Salt okunur

Yönetici eylemleri denetleme günlüğü

Salt okunur

Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe erişim

Yasal bekletme

Devam eden toplantılara katılma erişimi

Müşteri Yönetimi Rolleri

Aşağıdaki Müşteri Yönetimi rolleri, iş ortağı kuruluşundaki kullanıcılara atanabilir. Bu roller, iş ortağının yönettiği müşteri kuruluşları için Partner Hub veya Control Hub’daki ayarları yönetme erişimi sağlar.

 • İş ortağı tam yönetici: İş ortağının yönettiği tüm müşteriler için ayarları yönetebilir. Ayrıca kuruluştaki mevcut kullanıcılara yönetici rolleri atayabilir ve iş ortağı yöneticilerine yönetmeleri için belirli müşteriler atayabilir.

 • İş ortağı yöneticisi: Yönetici tarafından sağlanan veya kullanıcıya atanan müşteriler için ayarları yönetebilir.

 • İş ortağı salt okunur yönetici: İş ortağının yönettiği tüm müşteriler için ayarları görüntüleyebilir. Düzenleme erişimi yoktur.

 • Yardım masası yöneticisi (Temel) — Yardım Masası görünümüne erişebilir (Partner Hub'ın Sorun Giderme sayfasından). Sorun giderme ve destek için iş ortağı altındaki tüm müşterilerin kuruluşlar arası aramalarını yapabilir. Bu rol, iş ortağı altındaki müşteri kuruluşlarına geçici okuma erişimi sağlar.

 • Yardım masası yöneticisi (Gelişmiş) —Bu rol, yukarıdaki Temel rolün sağladığı her şeyi sağlar, ancak aynı zamanda, yöneticinin sorunları çözmek için bir müşteri yöneticisinden tam yönetici erişimi istemesine izin verir.

Aşağıdaki tabloda yukarıdaki yöneticilerin, iş ortağının yönettiği müşteri kuruluşları adına Partner Hub ve Control Hub’a ayarları yönetmek için sahip olduğu erişim ayrıcalıkları gösterilmektedir.

Tablo 2. Müşteri Yönetimi Rolleri

İş ortağı tam yönetici

İş ortağı yönetici

İş ortağı salt okunur yönetici

Yardım masası yöneticisi (Temel)

Yardım masası yöneticisi (Gelişmiş)

İş Ortağı Merkez Ayarları

Yönetici rolleri atama

İş ortağı analizi ve raporlama

Salt okunur

Marka Çalışması

Salt okunur

Şirket politikası ve şablonları

Müşteri oluşturma

Müşteri Kuruluşu Ayarları

Müşteri Listesi

Tümünü göster

Bir kısmını göster

Tümünü göster

Tümünü göster

Tümünü göster

Müşteri Yöneticisi Rolleri Atama

Kullanıcı ekleme/silme ve lisans atama

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandığında geçici

Cihaz yönetimi

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandığında geçici

Şirket politikası ve şablonları

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandığında geçici

Analizler ve raporlar

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandığında geçici

Sorun Giderme

Salt okunur

Lisanslar ve yükseltmeler

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandığında geçici

Kuruluş ayarları

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandığında geçici

Uygulama entegrasyonları

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandığında geçici

Webex site yönetimi

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandığında geçici

Yönetici eylemleri denetleme günlüğü

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandığında geçici

Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe erişim

Yasal bekletme

Devam eden toplantılara katılma erişimi

Günlükleri alma


 
Sağlama yöneticisi atanmış bir rol değil, ortaya çıkan bir roldür. Bir yönetici, Control Hub’da bulunmasının yanı sıra iş ortağı ve iş ortağı yöneticisiyle hâlihazırda ilişkisi olan bir kuruluş için Webex hizmetlerini ayarlarsa ortaya çıkabilir. Sağlama yöneticisi, İş Ortağı yöneticisine benzer erişim düzeyine sahiptir. Ancak Webex Denemelerini başlatmak ve yönetmek için erişimi yoktur.

Rol Ata

Tam yönetici ve İş Ortağı tam yöneticisi, iş ortağı kuruluşundaki diğer kullanıcılara roller atayabilir.

 
İş ortağı kuruluşuna sağlanan ilk kullanıcıya yukarıdaki rollerin her ikisi de otomatik olarak atanır. Bu kullanıcı, iş ortağı kuruluşundaki diğer kullanıcılara roller atayabilir.
1

http://admin.webex.com adresinden Partner Hub’da oturum açın.

2

Müşteriler’i seçin ve Kuruluşum görünümünü başlatın.

3

Control Hub’da Kullanıcılar’a tıklayın ve uygun kullanıcıyı seçin.


 

Kullanıcı Kuruluşum’da yoksa, kullanıcıları yönet düğmesine tıklayıp sihirbazdaki istemleri izleyerek başka yöneticiler ekleyebilirsiniz. Kullanıcı oluşturulduktan sonra Kuruluşum’un kullanıcılar bölümüne gidebilir ve uygun kullanıcıya tıklayıp yönetici rolleri atayabilirsiniz. Kullanıcıların hizmetler için zaten bir Ortak Kimliği varsa, Partner Hub için bir takma ad belirlemeniz gerekecektir.

4

Profil sekmesinde, Yönetici rolleri’ne gidin ve oka > tıklayarak görünümü genişletin.

5

Uygun rolleri seçin ve Kaydet’e tıklayın.

Yönetici rolleri atandığında, Partner Hub oturum açma erişimi otomatik olarak atanır. Yardım masası için yöneticiler https://admin.webex.com/helpdesk adresinde oturum açabilir.

 
Bir iş ortağı kuruluşundaki tam yönetici, Partner Hub Yöneticiler görünümünde İş Ortağı tam yönetici, İş Ortağı yöneticisi ve İş Ortağı salt okunur yönetici rolleri de atayabilir.

Kısıtlı Yönetici Modu

Kısıtlı yönetici modu, iş ortağı yöneticilerinin müşteri kuruluşları için etkinleştirebileceği kuruluş düzeyinde bir ayardır (varsayılan olarak etkin ayarlıdır). Bir iş ortağı yöneticisi bir müşteri kuruluşu için Kısıtlı modu etkinleştirdiğinde, o kuruluşun tüm müşteri yöneticilerinin Control Hub’da iş ortağı tanımlı ayarlar listesini düzenlemesi kısıtlanır. Kısıtlı ayarları yalnızca bir iş ortağı yöneticisi sıfırlayabilir. Müşteri yöneticileri için Control Hub erişim düzeyi şu şekilde belirlenir:

(Control Hub erişimi) = (Rol yetkileri) - (Kısıtlamalar)

Kısıtlı mod etkinleştirildiğinde, o kuruluştaki müşteri yöneticileri için aşağıdaki öğeler kısıtlanır:

 • Kullanıcılar görünümünde, aşağıdaki ayarlar kullanılamaz:

  • Kullanıcıları Manuel Olarak Ekleme veya Değiştirme: Manuel olarak veya CSV aracılığıyla kullanıcı ekleme veya değiştirme seçeneği yoktur.

  • Kullanıcıları Talep Etme: Mevcut değildir.

  • Lisansları Otomatik Olarak Atama: Mevcut değildir.

  • Dizin Senkronizasyonu: Dizin senkronizasyon ayarları düzenlenemiyor (Bu ayar, yalnızca İş Ortağı düzeyindeki yöneticiler tarafından kullanılabilir.).

  • Kullanıcı Ayrıntıları: Ad ve e-posta adresi gibi Kullanıcı ayarlarını düzenleme seçeneği yoktur.

  • Paketi Sıfırlama: Paket türünü sıfırlama seçeneği yoktur.

  • Hizmetleri Düzenleme: Bir kullanıcı için etkinleştirilen hizmetleri düzenleme seçeneği yoktur (örn. Mesajlar, Toplantılar, Çağrı).

  • Hizmetlerin durumunu görüntüleyin: Karma Hizmetlerin veya Yazılım Yükseltme Kanalının tam durumu görüntülenemiyor.

  • Birincil İş Numarası: Bu alan salt okunurdur.

 • Hesap görünümünde, aşağıdaki ayarlar kullanılamaz:

  • Şirket Adı salt okunurdur.

 • Kurumsal Ayarlar görünümünde, aşağıdaki ayarlar kullanılamaz:

  • Etki Alanı: Erişim salt okunurdur.

  • E-posta: Yönetici Davet E-Postasını Gizle ve E-Posta Konum Seçimi ayarları salt okunurdur.

  • Kimlik Doğrulama: Kimlik Doğrulama ve SSO ayarlarını düzenleme seçeneği yoktur.

 • Çağrı menüsünde, aşağıdaki ayarlar kullanılamaz:

  • Çağrı Ayarları: Uygulama Seçenekleri Çağrı Önceliği ayarları salt okunurdur.

  • Çağrı Davranışı: Ayarlar salt okunurdur.

  • Konum > PSTN: Yerel Ağ Geçidi ve Cisco PSTN seçenekleri gizlidir.

 • HİZMETLER’de, Taşımalar ve Bağlı UC hizmet seçenekleri gizlenir.


 
Kısıtlı mod, bireysel yöneticiler yerine müşteri kuruluşlarına uygulanır. Bu ayar açıkken, Control Hub ekranının üst kısmında bir başlık gösterilerek o kuruluştaki müşteri yöneticilerine ayarın uygulandığı bildirilir.

 

Kullanıcıları Yönet düğmesi, tüm müşteri yöneticileri için gri renkte olacak.


 

Iş ortağı, müşteri yöneticisi için kısıtlanmış yönetici modunu kaldırırsa müşteri yöneticisi aşağıdakileri yapabilir:

 • Toptan Satış kullanıcıları için Webex ekle (düğmeyle birlikte)

 • Kullanıcı için paketleri değiştir

Kısıtlı Yönetici Modunu Yapılandırma

İş ortağı yöneticileri, belirli müşteri kuruluşları için bu modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak amacıyla aşağıdaki prosedürü kullanabilir (varsayılan ayar etkindir).

 1. Partner Hub’da oturum açın ve Müşteriler’i seçin.

 2. İlgili müşteri organizasyonunu seçin.

 3. Sağdaki ayarlar görünümünde, aşağıdaki ayar düğmesini etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak Kısıtlı Yönetici Modu’nu açın ya da kapatın:

   Müşteri kuruluşu için Kısıtlı Modu kaldırmak istiyorsanız ayar düğmesini devre dışı bırakın.

  İlgili Makaleler

  Aşağıdaki makaleler, roller hakkında ek bilgiler içerir:

  • Control Hub'da kuruluş rolleri atama —Müşteri yöneticilerine Control Hub erişimi verirseniz, müşteri yöneticileri için rol erişimini yapılandırmak için bu makaleyi kullanın.

  • Harici Yönetici İsteğini Onaylayın —Müşteri yöneticileri, kuruluşlarına bir iş ortağı yöneticisine harici yönetici erişimi vermek için bu prosedürü kullanabilir. Bunun gerekli olabileceği durumlara bir örnek, mevcut bir Webex kuruluşunun, mevcut bir ilişkisi olmayan bir ortak kuruluştan Webex hizmetleri satın almasıdır. Müşteri yöneticisi, yeni iş ortağı yöneticisine harici yönetici erişimini onaylamalıdır.

  Değişiklik Geçmişi

  Değişiklik Tarihi

  Değişiklik Açıklaması

  06 Mart 2024 Salı

  • Müşteri Yönetimi tablosundan Webex deneme sürümlerini başlatma ve yönetme kaldırıldı.

  08 Ağustos 2023

  • Içerikte değişiklik yok, düzenli güncelleme.

  31 Mart 2023

  08 Mart 2023

  • İş ortağı yöneticileri, Kullanıcı Ekleyemez/Silinemez ve lisans atayamaz.

  01 Şubat 2022

  • Rol Ata bölümündeki not güncellendi.