Roller, Partner Hub ve Control Hub'daki ayarlara yönetim erişimi atamak için kullanılır. Gerekli olmayan ayarlara erişimi sınırlarken gerekli yönetim ayarlarına erişimi sağlandıran birden fazla rol mevcuttur. Kuruluş ihtiyaçlarına göre farklı roller ve erişim ayrıcalıklarına sahip tek bir yöneticiye veya birden fazla yöneticiye birden fazla rol attayebilirsiniz.

İş ortağı kuruluşu (hizmet sağlayıcı satıcı) içinde roller iki ana yönetim amacıyla atanabilir:

 • İş Ortağı Yönetimi—İş ortağı kuruluşu için geçerli ayarları yönetin.

 • Müşteri Yönetimi—İş ortağının yönetmesi ile müşteri kuruluşları için geçerli ayarları yönetin.

İş Ortağı Yönetimi Rolleri

Aşağıdaki organizasyonel ve işlevsel roller, iş ortağı kuruluşuna (partner Hub'da "Kuruluşum" başlıklı kuruluş) ayarlarını yönetmek için yönetici ayrıcalıkları verir.

 • Tam yönetici—İş ortağı kuruluşu için ayarları görüntüleme ve yönetme erişimine sahiptir. Müşteri yönetimine roller de dahil olmak üzere yönetim rolleri atayır.

 • Salt okunur yönetici—İş ortağı kuruluş ayarlarına erişim sağlar, ancak ayarları düzenleyemez.

 • Destek yöneticisi—Analizlere ve Sorun Gidermeye erişim sağlar.

 • Kullanıcı ve cihaz yöneticisi—Kullanıcıları, cihazları ve lisansları yönetme erişimine sahip olur.

 • Cihaz yöneticisi—Cihazları yönetme erişimine sahip.

 • Uyumluluk sorumlusu—Kullanıcı tarafından oluşturulan ve yasal içeriğe erişim sağlar.

 • Gelişmiş sorun giderme—Devam eden ve canlı toplantılara katılmak için erişim.

Aşağıdaki tabloda, iş ortağı kuruluşun ayarlarını yönetmek için yukarıdaki yöneticilerin sahip olduğu erişim düzeyi görüntülenir.

Tablo 1. İş Ortağı Yönetimi Rolleri

Tam yetkili yönetici

Salt okunur yetkili yönetici

Destek yöneticisi

Kullanıcı ve cihaz yöneticisi

Cihaz yöneticisi

Uyumluluk sorumlusu

Gelişmiş sorun giderme

İş Ortağı Kuruluşu Ayarları

Yönetici rolleri ata

Salt okunur

Kullanıcı ekle/Sil ve lisans ata

Salt okunur

Cihaz yönetimi

Salt okunur

Şirket ilkesi ve şablonları

Salt okunur

Analizler ve raporlar

Salt okunur

Sorun Giderme

Salt okunur

Lisanslar ve yükseltmeler

Salt okunur

Kuruluş ayarları

Salt okunur

Uygulama entegrasyonları

Salt okunur

Webex yönetimiyle

Salt okunur

Yönetici işlemleri denetim günlüğü

Salt okunur

Kullanıcının oluşturulmuş içeriğine erişim

Yasal işlem

Devam eden toplantılara katılma erişimi

Müşteri Yönetimi Rolleri

Aşağıdaki Müşteri Yönetimi rolleri iş ortağı kuruluşun daki kullanıcılara atanabilir. Bu roller, iş ortağının yönetmesi gereken müşteri kuruluşları için Partner Hub'da veya Control Hub'da ayarları yönetmek için erişim sağlar.

 • Satış tam yöneticisi—İş ortağının yönet olduğu tüm müşteriler için ayarları yönetebilir. Ayrıca kuruluşta mevcut kullanıcılara yönetici rolleri atayır ve iş ortağı yöneticileri tarafından yönetilen belirli müşterileri atayabilirsiniz.

 • Satış yöneticisi—Yöneticinin sağdığı veya kullanıcıya atanan müşteriler için ayarları yönetebilir.

 • Ortak salt okunur yönetici—İş ortağının yönetmesi olan tüm müşterilerin ayarlarını görüntülemek için. Düzenleme erişimi yok.

 • Yardım masası yöneticisi (Temel)— Yardım Masası görünümüne erişebilirsiniz (İş Ortağı Hub'ın Sorun Giderme sayfasından). Sorun giderme ve destek için iş ortağı altında tüm müşterilerin çapraz kuruluş aramaları yürütebilirsiniz. Bu rol, iş ortağının altındaki müşteri kuruluşlarına geçici olarak okuma erişimi sağlar.

 • Yardım masası yöneticisi (Gelişmiş)—Bu rol, yukarıdaki Temel rolün sağladığı her şeyi sağlar, ancak yöneticinin sorunları düzeltmek için müşteri yöneticisinden tam yönetici erişimi isteğinde bulundurarak da sağlar.

Aşağıdaki tabloda, yukarıdaki yöneticilerin iş ortağının yönetmesi gereken müşteri kuruluşları adına partner Hub ve Control Hub'da ayarları yönetmesi gereken erişim ayrıcalıkları görüntülenir.

Tablo 2. Müşteri Yönetimi Rolleri

Tam yetkili satış yöneticisi

Satış yöneticisi

Salt okunur yetkili iş ortağı yöneticisi

Yardım masası yöneticisi (Temel)

Yardım masası yöneticisi (Gelişmiş)

İş Ortağı Hub'ı Ayarları

Yönetici Rolleri Ata

İş ortağı analizleri ve raporlama

Salt okunur

Marka Çalışması

Salt okunur

Şirket ilkesi ve şablonları

Müşteri oluşturma

Deneme sürümleriyle Webex yönetme

Müşteri Kuruluşu Ayarları

Müşteri Listesi

Her şeyi görme

Kısmi olarak bakın

Her şeyi görme

Her şeyi görme

Her şeyi görme

Müşteri Yönetici Rollerini Atama

Kullanıcı ekle/ Sil ve lisans ata

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandıktan sonra geçici

Cihaz yönetimi

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandıktan sonra geçici

Şirket ilkesi ve şablonları

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandıktan sonra geçici

Analizler ve raporlar

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandıktan sonra geçici

Sorun Giderme

Salt okunur

Lisanslar ve yükseltmeler

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandıktan sonra geçici

Kuruluş ayarları

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandıktan sonra geçici

Uygulama entegrasyonları

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandıktan sonra geçici

Webex yönetimiyle

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandıktan sonra geçici

Yönetici işlemleri denetim günlüğü

Salt okunur

Salt okunur

Onaylandıktan sonra geçici

Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe erişim

Yasal işlem

Devam eden toplantılara katılma erişimi

Günlükleri al


Sağlama yöneticisi, atanmış bir rol yerine türetilen bir roldir. Bir yönetici, Control Hub'Webex mevcut olan ve iş ortağı ve iş ortağı yöneticisi ile mevcut bir ilişkisi olan bir kuruluş için hizmet setleri ayarlarsa oluşabilir. Sağlama yöneticisi, satış yöneticisine benzer bir erişime sahip. Ancak, deneme sürümleriyle ilgili olarak bu sürümleri Webex erişiminiz yok.

Rol Ata

Tam yönetici ve Satış tam yöneticisi, iş ortağı kuruluşun daki diğer kullanıcılara roller atayabilirsiniz.

İş ortağı kuruluşuna sağlanan ilk kullanıcı, yukarıdaki rollerin her ikisi de otomatik olarak atanır ve iş ortağı kuruluşun diğer kullanıcılarına roller atayabilir.

1

şu iş ortağında oturum açma http://admin.webex.com: .

2

Müşteriler'i seçin ve Kuruluşum için görünümü başlat.

3

Control Hub'da Kullanıcılar'a tıklayın ve uygun kullanıcıları seçin.

4

Profil sekmesinin altında, Yönetici rolleri'ne gidin ve görünümü genişletmek > oku tıklatın.

5

Uygun rolleri seçin ve Kaydet'e tıklayın.

Ortak Hub oturum açma erişimi, yönetici rolleri atandığı zaman otomatik olarak atanır. Yardım masası için yöneticiler oturumu açabilirsiniz https://admin.webex.com/helpdesk.

 
İş ortağı kuruluşunda tam yönetici, İş Ortağı Hub'ı Yöneticileri görünümü aracılığıyla Satış tam yöneticisi, Satış yöneticisi ve Ortak salt okunur yönetici rollerini de atayabilirsiniz .

Kısıtlanmış Yönetici Modu

Kısıtlanmış yönetici modu, iş ortağı yöneticilerin müşteri kuruluşları için etkinleştirilebiliyor (varsayılan ayar etkindir) kuruluş düzeyindeki bir ayardır. İş ortağı yöneticisi müşteri kuruluşu için Kısıtlanmış modu sağlarsa bu kuruluş için tüm müşteri yöneticilerinin Control Hub'da iş ortağı tarafından tanımlanmış ayarların listesini düzenlemesi kısıtlanır; kısıtlanmış ayarları yalnızca iş ortağı yöneticisi sıfırlayabilirsiniz. Müşteri yöneticileri için Control Hub erişimi düzeyi şu şekilde belirlenir:

(Control Hub erişimi) = (Rol yetkilendirmeleri) - (Kısıtlamalar)

Kısıtlanmış mod etkinleştirildiğinde, aşağıdaki öğeler o kuruluşdaki müşteri yöneticileri için kısıtlanır:

 • Kullanıcılar görünümünde aşağıdaki ayarlar kullanılamaz:

  • Kullanıcıları Yönet düğmesi gri renkte.

  • Kullanıcıları Manuel Olarak Ekle veya Değiştir - Kullanıcıları manuel olarak veya CSV aracılığıyla ekleme ya da değiştirme seçeneği yoktur.

  • Kullanıcıları Talep E-postası - mevcut değil

  • Lisansları otomatik olarak ata - kullanılamaz

  • Dizin Senkronizasyonu— Dizin senkronizasyonu ayarları düzenlenemez (bu ayar yalnızca İş Ortağı düzeyindeki yöneticiler tarafından kullanılabilir).

  • Kullanıcı ayrıntıları—Ad ve e-posta adresi gibi kullanıcı ayarlarını düzenleme seçeneği yok.

  • Paketi Sıfırla - Paket türünü sıfırlama seçeneği yok.

  • Hizmetleri Düzenleme - Kullanıcı için etkinleştirilen hizmetleri düzenleme seçeneği yoktur (ör. Mesajlar, Toplantılar, Çağrı)

  • Hizmetlerin durumunu görüntüle— Karma Hizmetler veya Yazılım Yükseltme Kanalının tam durumunu göremiyorum

  • Birincil İş Numarası - Bu alan salt okunur bir alandır.

 • Hesap görünümünde aşağıdaki ayarlar kullanılamaz:

  • şirket adı salt okunur olandır.

 • Kuruluş Ayarları görünümünde aşağıdaki ayarlar kullanılamaz:

  • Etki Alanı—Erişim salt okunur bir etki alanıdır.

  • E-posta—Yönetici Davet Etme E-postasını ve E-posta Yerel Ayarı Seçimini Bastır ayarları salt okunur.

  • Kimlik Doğrulaması - Kimlik Doğrulama ve Kimlik Doğrulama ayarlarını SSO seçenek.

 • Çağrı menüsünde aşağıdaki ayarlar kullanılamaz:

  • Çağrı Ayarları- Uygulama Seçenekleri Çağrı Önceliği ayarları salt okunur.

  • Arama Davranışı- Ayarlar salt okunurdur.

  • Konum > PSTN - Yerel Ağ Geçidi ve Cisco PSTN seçenekleri gizlenir.

 • KSS'nin altında Geçişler ve Bağlantılı UC hizmet seçenekleri engelleniyor.


Kısıtlanmış mod, bireysel yöneticiler yerine müşteri kuruluşlarına uygulanır. Bu ayar o kuruluşta müşteri yöneticileri, Control Hub ekranın üst kısmında bu ayarın uygulanıyor olduğunu onlara sağlayan bir başlık görüyor.

Kısıtlanmış Yönetici Modunu Yapılandırma

İş ortağı yöneticileri, belirli müşteri kuruluşları için bu modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere aşağıdaki prosedürü kullanabilir (varsayılan ayar etkindir).

 1. İş Ortağı Hub'sinde oturum açma ve Müşteriler'i seçin.

 2. Uygun müşteri kuruluşuna seçin.

 3. Sağ ayarlar görünümünde aşağıdaki değiştirmeleri etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak Kısıtlanmış Yönetici Modunu açıp kapatın:

  • BroadWorks Webex bağlantısı için—Bu ayarı açmak için İş Ortağı Moduyla Kısıtla geçişlerini etkinleştirin.

  • Çok Sık Yapılan RTM için—Ayarı açmak için Bu müşteriyi kısıtla geçişlerini etkinleştirin.

  Müşteri kuruluşu için Kısıtlanmış Modu kaldırmak istemeniz gerekir.

İlgili Makaleler

Aşağıdaki makaleler, roller hakkında ek bilgiler içerir:

 • Control Hub'da kuruluş rolleri atama —Müşteri yöneticilerine Control Hub erişimi sağlarsanız müşteri yöneticileri için rol erişimini yapılandırmak üzere bu makaleyi kullanın.

 • Harici Yönetici Isteğini Onayla - Müşteri yöneticileri, kuruluşlarına iş ortağı yöneticisi harici yönetici erişimi vermek için bu prosedürü kullanabilir. Bunun gerekli olabilir örneğin, mevcut bir Webex kuruluşu, mevcut bir ilişkisi Webex iş ortağı kuruluşundan hizmet satın aldısa olmasıdır. Müşteri yöneticisinin, yeni iş ortağı yöneticisine harici yönetici erişimini onaylaması gerekir.