Ролі використовуються для призначення доступу адміністрування до налаштувань у Партнерському центрі та Центрі керування. Доступно кілька ролей, які можуть надати доступ до необхідних адміністративних налаштувань, обмежуючи доступ до необов'язкових налаштувань. Ви можете призначити кілька ролей одному адміністратору або кільком адміністраторам із різними ролями та привілеями доступу відповідно до потреб організації.

У партнерській організації (постачальнику послуг або торговельному посереднику) ролі можуть бути призначені для двох основних цілей адміністрування:

 • Керування партнерами – керування настройками, які застосовуються до партнерської організації.

 • Керування клієнтами – керування настройками, які застосовуються до організацій клієнтів, якими керує партнер.

Ролі в управлінні партнерами

Наведені нижче організаційні та функціональні ролі надають адміністративні права на керування настройками для самої партнерської організації (організації під назвою «Моя організація» в Partner Hub).

 • Повний адміністратор— має доступ до перегляду та адміністрування настройок для партнерської організації. Може призначати адміністративні ролі, включно з ролями для керування клієнтами.

 • Адміністраторлише для читання – має доступ до перегляду настройок партнерської організації, але не може редагувати настройки.

 • Адміністратор служби підтримки – має доступ до аналітики та усунення несправностей.

 • Користувач і адміністраторпристрою — має доступ до керування користувачами, пристроями та ліцензуванням.

 • Адміністраторпристрою — має доступ до керування пристроями.

 • Співробітник з питань комплаєнсу — має доступ до створеного користувачами та легального контенту.

 • Розширене виправлення неполадок: доступ для приєднання до поточних і динамічних нарад.

У таблиці нижче наведено рівень доступу, яким мають керувати настройки для партнерської організації вище адміністратори.

Таблиця 1. Ролі в управлінні партнерами

Адміністратор із повними правами

Адміністратор із правами лише для читання

Підтримка адміністратора

Адміністратор користувача та пристрою

Адміністратор пристрою

Відповідальний за дотримання вимог

Розширене усунення несправностей

Налаштування партнерської організації

Призначення ролей адміністратора

Лише для читання

Додавання або видалення користувачів і призначення ліцензій

Лише для читання

Керування пристроями

Лише для читання

Політика компанії та шаблони

Лише для читання

Аналітика та звіти

Лише для читання

Виправлення неполадок

Лише для читання

Ліцензії та оновлення

Лише для читання

Налаштування організації

Лише для читання

Інтеграція додатків

Лише для читання

Управління сайтами Webex

Лише для читання

Журнал аудиту дій адміністратора

Лише для читання

Доступ до контенту, створеного користувачами

Юридичне утримання

Доступ до участі в поточних нарадах

Ролі керування клієнтами

Користувачам у партнерській організації можна призначити такі ролі керування клієнтами. Ці ролі надають доступ до керування настройками в Партнерському центрі або Центрі керування для організацій клієнтів, якими керує партнер.

 • Повний адміністраторпартнера – може керувати настройками для всіх клієнтів, якими керує партнер. Може також призначати ролі адміністратора наявним користувачам в організації та призначати конкретних клієнтів, якими керуватимуть адміністратори партнерів.

 • Адміністраторпартнера – може керувати настройками клієнтів, яких адміністратор підготував або яких призначено користувачу.

 • Адміністратор, доступний лишедля читання партнера, може переглядати настройки для всіх клієнтів, якими керує партнер. Не має доступу до редагування.

 • Адміністратор служби підтримки (базовий)– може отримати доступ до подання служби підтримки (зі сторінки виправлення неполадок Партнерського центру). Може проводити міжорганізаційні пошуки всіх клієнтів під керівництвом партнера для усунення несправностей і підтримки. Ця роль забезпечує тимчасовий доступ до читання організаціям-замовникам під керівництвом партнера.

 • Адміністратор служби підтримки (додатково)– ця роль надає все, що передбачено вище базовою роллю, але також дає змогу адміністратору запитувати повний доступ адміністратора клієнта, щоб виправити неполадки.

 • Webex для оптового адміністратора— цю роль може бути призначено будь-якому адміністратору, який також має роль повного адміністратора Партнера. Роль адміністратора оптової торгівлі поширює привілеї партнера на роль повного адміністратора оптової організації-партнера RTM та її клієнтів. Повний список привілеїв, якими користується адміністратор webex for Wholesale в організації-партнері оптової торгівлі, наведено в стовпці Повний адміністратор партнера в таблиці нижче.

У таблиці нижче наведено права доступу, якими мають керувати наведені вище адміністратори в Партнерському центрі та Центрі керування від імені організацій клієнтів, якими керує партнер.

Таблиця 2. Ролі керування клієнтами

Адміністратор партнерів із повними правами

Адміністратор партнерів

Адміністратор партнер із правами лише для читання

Адміністратор служби підтримки (Базовий)

Адміністратор служби підтримки (додатково)

Налаштування партнерського хаба

Призначення ролей адміністратора

Аналітика та звітність партнерів

Лише для читання

Брендинг

Лише для читання

Політика компанії та шаблони

Створюйте клієнтів

Початок ознайомлювальних версій Webex і керування ними

Налаштування організації клієнта

Перелік клієнтів

Дивитись все

Дивіться часткове

Дивитись все

Дивитись все

Дивитись все

Призначення ролей адміністратора клієнта

Додавання / видалення користувачів і призначення ліцензій

Лише для читання

Лише для читання

Тимчасовий, коли затверджений

Керування пристроями

Лише для читання

Лише для читання

Тимчасовий, коли затверджений

Політика компанії та шаблони

Лише для читання

Лише для читання

Тимчасовий, коли затверджений

Аналітика та звіти

Лише для читання

Лише для читання

Тимчасовий, коли затверджений

Виправлення неполадок

Лише для читання

Ліцензії та оновлення

Лише для читання

Лише для читання

Тимчасовий, коли затверджений

Налаштування організації

Лише для читання

Лише для читання

Тимчасовий, коли затверджений

Інтеграція додатків

Лише для читання

Лише для читання

Тимчасовий, коли затверджений

Управління сайтами Webex

Лише для читання

Лише для читання

Тимчасовий, коли затверджений

Журнал аудиту дій адміністратора

Лише для читання

Лише для читання

Тимчасовий, коли затверджений

Доступ до контенту, створеного користувачами

Юридичне утримання

Доступ до участі в поточних нарадах

Отримання журналів


Адміністратор підготовки є похідною роллю, а не призначеною роллю. Це може статися, якщо адміністратор настроює служби Webex для організації, яка вже існує в Центрі керування та яка має наявний зв'язок із партнером і адміністратором партнера. Адміністратор підготовки має аналогічний доступ до адміністратора партнера. Однак не мають доступу до початку та керування пробними версіями Webex.

Призначення ролей

Повний адміністратор і повний адміністратор партнера можуть призначати ролі іншим користувачам у партнерській організації.

Перший користувач, підготовлений до партнерської організації, автоматично отримує обидві вищезазначені ролі та може призначати ролі іншим користувачам у партнерській організації.

1.

Увійдіть у Партнерський центр за адресою http://admin.webex.com.

2.

Виберіть елемент Клієнти та запустіть подання для функції "Моя організація".

3.

У Центрі керування виберіть елемент Користувачі та виберіть потрібного користувача.

4.

На вкладці Профіль перейдіть до ролей адміністратора та клацніть стрілку > , щоб розгорнути подання.

5.

Виберіть відповідні ролі і натисніть Зберегти .

Доступ до входу в Partner Hub призначається автоматично, коли призначаються ролі адміністратора. Щоб отримати довідкову службу, адміністратори можуть увійти https://admin.webex.com/helpdeskв систему .

 
Повний адміністратор у партнерській організації також може призначати ролі повного адміністратора партнера, адміністратора партнера та адміністратора лише для читання в поданні Адміністратори партнерського центру .

Обмежений режим адміністратора

Обмежений режим адміністрування – це настройка на рівні організації, яку адміністратори партнерів можуть увімкнути для організацій-клієнтів (параметр за промовчанням увімкнуто). Якщо адміністратор партнера вмикає обмежений режим для організації клієнта, усім адміністраторам клієнтів цієї організації заборонено редагувати список параметрів, визначених партнерами, у Центрі керування – лише адміністратор партнера може скинути обмежені настройки. Для адміністраторів клієнтів рівень доступу Control Hub визначається наступним чином:

(Доступ центру управління) = (Рольові права) - (Обмеження)

Якщо ввімкнуто обмежений режим, для адміністраторів клієнтів у цій організації обмежуються такі елементи:

 • У поданні Користувачі недоступні такі настройки:

  • Кнопка "Керування користувачами" неактивна.

  • Додавати або змінювати користувачів вручну – немає можливості додавати або змінювати користувачів вручну або за допомогою файлу CSV.

  • Претензії користувачів – недоступні

  • Автоматичне призначення ліцензій – недоступно

  • Синхронізація служби каталогів – не вдається редагувати настройки синхронізації каталогів (цей параметр доступний лише для адміністраторів на рівні партнерів).

  • Відомості про користувача – немає можливості редагувати параметри користувача, такі як ім'я та адреса електронної пошти.

  • Скинути пакет — немає можливості скинути тип пакета.

  • Редагувати служби – немає можливості редагувати служби, які ввімкнуто для користувача (наприклад, Повідомлення, Наради, Виклики)

  • Переглянути стан служб – не вдається побачити повний стан гібридних служб або канал оновлення програмного забезпечення

  • Основний робочий номер – це поле доступне лише для читання.

 • У поданні Обліковий запис недоступні такі настройки:

  • Назва компанії доступна лише для читання.

 • У поданні "Параметри організації" недоступні такі настройки:

  • Домен – Access доступний лише для читання.

  • Електронна пошта — Настройки електронної пошти для заборони запрошених адміністраторів і параметрів локалізації електронної пошти доступні лише для читання.

  • Автентифікація — немає можливості редагувати налаштування автентифікації та єдиного входу.

 • У меню «Виклик» недоступні такі настройки:

  • Налаштування виклику — параметри пріоритету виклику в параметрах програми доступні лише для читання.

  • Поведінка виклику – настройки доступні лише для читання.

  • Розташування > ТМЗК — параметри локального шлюзу та ТМЗК Cisco приховані.

 • У розділі СЛУЖБИпараметри служби міграції та підключені UC не придушуються.


Обмежений режим застосовується до організацій клієнтів, а не до окремих адміністраторів. Якщо цей параметр увімкнуто, адміністратори клієнтів у цій організації бачать банер у верхній частині екрана Центру керування, який сповіщає про застосування цього параметра.

Настроювання обмеженого режиму адміністрування

Адміністратори партнерів можуть скористатися наведеною нижче процедурою, щоб увімкнути або вимкнути цей режим для певних організацій-клієнтів (параметр за промовчанням увімкнуто).

 1. Увійдіть у Партнерський центр і виберіть елемент Клієнти.

 2. Виберіть відповідну організацію-клієнта.

 3. У правому поданні настройок увімкніть або вимкніть обмежений режим адміністратора, увімкнувши або вимкнувши такі перемикачі:

  • Для Webex for BroadWorks — щоб увімкнути параметр, увімкніть перемикач Режим обмежено партнером.

  • Для оптової торгівлі РТМ — щоб увімкнути настройку, увімкніть перемикач Обмежити цього клієнта .

  Вимкніть перемикач, якщо потрібно видалити обмежений режим для організації-замовника.

Пов’язані статті

Наступні статті містять додаткову інформацію про ролі:

 • Призначення ролей організації в Центрікерування – якщо ви надаєте доступ центру керування адміністраторам клієнтів, скористайтеся цією статтею, щоб настроїти рольовий доступ для адміністраторів клієнтів.

 • Затвердження запиту зовнішньогоадміністратора – адміністратори клієнта можуть використовувати цю процедуру, щоб надати адміністратору-партнеру доступ зовнішнім адміністраторам до своєї організації. Прикладом того, де це може знадобитися, є, якщо існуюча організація Webex купує послуги Webex у партнерської організації, з якою вони не мають існуючих відносин. Адміністратор клієнта повинен затвердити доступ зовнішнього адміністратора до нового адміністратора партнера.

Журнал змін

Дата змін

Опис змін

28 липня 2022

 • Виправлено ім'я ролі webex для адміністратора оптової торгівлі.

22 липня 2022

 • Додано відомості про роль адміністратора оптової торгівлі.

 • Замінено ролі повного адміністратора відділу продажів і адміністратора відділу продажів на повноправного адміністратора партнера та адміністратора партнера.