Ролі використовуються для призначення адміністративного доступу до налаштувань у партнерському центрі й Control Hub. Передбачено кілька доступних ролей, які можуть забезпечувати доступ до необхідних адміністративних налаштувань і обмежувати доступ до необов’язкових налаштувань. Відповідно до потреб організації можна призначити кілька ролей одному або кільком адміністраторам із різними ролями й правами доступу.

У партнерській організації (постачальник послуг або торговий посередник) ролі може бути призначено для двох основних цілей адміністрування.

 • Налаштування керування партнерами, які застосовуються до організації-партнера.

 • Налаштування управління клієнтами, які застосовуються до організацій клієнтів, якими керує партнер.

Ролі керування партнером

Наведені далі організаційні й функціональні ролі забезпечують адміністративні права для керування налаштуваннями самої партнерської організації (організація з назвою «Моя організація» в партнерському центрі).

 • Адміністратор із повними правами: має доступ до перегляду й адміністрування налаштувань партнерської організації. Може призначати адміністративні ролі, включно з ролями для керування клієнтами.

 • Адміністратор із правами лише на читання: має доступ до перегляду налаштувань партнерської організації, але не може змінювати налаштування.

 • Адміністратор підтримки - має доступ до аналітики та усунення несправностей.

 • Адміністратор користувачів та пристроїв - має доступ до керування користувачами, пристроями та ліцензуванням.

 • Адміністратор пристрою - має доступ до керування пристроями.

 • Комплаєнс-офіцер- має доступ до користувацького та легального контенту.

 • Розширене усунення несправностей - Доступ до участі в поточних та прямих зустрічах.

У таблиці нижче відображено рівень доступу вказаних вище адміністраторів до керування налаштуваннями партнерської організації.

Таблиця 1. Ролі керування партнером

Адміністратор із повними правами

Адміністратор із правами лише на читання

Адміністратор служби підтримки

Адміністратор користувачів і пристроїв

Адміністратор пристрою

Відповідальний за дотримання вимог

Розширене усунення несправностей

Налаштування партнерської організації

Призначення ролей адміністратора

Лише читання

Додавання/видалення користувачів і призначення ліцензій

Лише читання

Керування пристроями

Лише читання

Шаблони й політика компанії

Лише читання

Аналітика й звіти

Лише читання

Виправлення неполадок

Лише читання

Ліцензії та оновлення версій

Лише читання

Налаштування організації

Лише читання

Інтеграції програм

Лише читання

Керування вебсайтом Webex

Лише читання

Журнал аудиту дій адміністратора

Лише читання

Доступ до контенту, створеного користувачами

Утримання з юридичних причин

Доступ до нарад, які вже розпочато

Ролі керування клієнтами

Наведені нижче ролі керування клієнтами можна призначити користувачам у партнерській організації. Ці ролі забезпечують доступ до керування налаштуваннями в партнерському центрі або Control Hub для клієнтських організацій, якими керує партнер.

 • Адміністратор партнера з повними правами: може керувати налаштуваннями всіх клієнтів, якими керує партнер. Може також призначати ролі адміністратора наявним користувачам в організації та призначати певних клієнтів, якими керуватимуть адміністратори партнера.

 • Адміністратор партнера: може керувати налаштуваннями клієнтів, підготовлених адміністратором або призначених користувачеві.

 • Адміністратор партнера з правами лише на читання: може переглядати налаштування всіх клієнтів, якими керує партнер. Не має доступу на змінення.

 • Адміністратор довідкової служби (Basic)— Може отримати доступ до перегляду довідкової служби (зі сторінки усунення несправностей Центру партнерів). Може проводити крос-організаційні пошуки всіх клієнтів під партнером для усунення несправностей і підтримки. Ця роль надає тимчасовий доступ для читання організаціям-клієнтам під керівництвом партнера.

 • Довідкова служба адміністратора (Advanced)- Ця роль надає все, що надає вищезгадана роль Basic, але також дозволяє адміністратору запитувати повний доступ адміністратора від адміністратора клієнта, щоб виправити проблеми.

У таблиці нижче відображено права доступу, які мають зазначені вище адміністратори, для керування налаштуваннями в партнерському центрі й Control Hub від імені клієнтських організацій, якими керує партнер.

Таблиця 2. Ролі керування клієнтами

Адміністратор партнера з повними правами

Адміністратор партнера

Адміністратор партнера в режимі лише для читання

Адміністратор служби підтримки (Basic)

Адміністратор служби підтримки (розширений)

Налаштування партнерського центру

Призначення ролей адміністратора

Аналітика й звітність партнера

Лише читання

Брендинг

Лише читання

Шаблони й політика компанії

Створення клієнтів

Налаштування клієнтської організації

Перелік клієнтів

Повний перегляд

Частковий перегляд

Повний перегляд

Повний перегляд

Повний перегляд

Призначення ролей адміністратора клієнта

Додавання/видалення користувачів і призначення ліцензій

Лише читання

Лише читання

Тимчасовий після схвалення

Керування пристроями

Лише читання

Лише читання

Тимчасовий після схвалення

Шаблони й політика компанії

Лише читання

Лише читання

Тимчасовий після схвалення

Аналітика й звіти

Лише читання

Лише читання

Тимчасовий після схвалення

Виправлення неполадок

Лише читання

Ліцензії та оновлення версій

Лише читання

Лише читання

Тимчасовий після схвалення

Налаштування організації

Лише читання

Лише читання

Тимчасовий після схвалення

Інтеграції програм

Лише читання

Лише читання

Тимчасовий після схвалення

Керування вебсайтом Webex

Лише читання

Лише читання

Тимчасовий після схвалення

Журнал аудиту дій адміністратора

Лише читання

Лише читання

Тимчасовий після схвалення

Доступ до контенту, створеного користувачами

Утримання з юридичних причин

Доступ до нарад, які вже розпочато

Отримання журналів


 
Адміністратор підготовки є похідною роллю, а не такою, яку можна призначити. Вона може виникати, якщо адміністратор налаштовує служби Webex для організації, яка вже існує в Control Hub і має наявні відносини з партнером і адміністратором партнера. Адміністратор підготовки має доступ, аналогічний доступу адміністратора партнера. Проте він не має доступу до початку використання ознайомлювальних версій Webex і керування ними.

Призначення ролей

Адміністратор із повними правами й адміністратор партнера з повними правами можуть призначати ролі іншим користувачам у партнерській організації.

 
Перший користувач, якого підготовлено в партнерській організації, автоматично отримує обидві вищезазначені ролі й може призначати ролі іншим користувачам у партнерській організації.
1.

Увійдіть до партнерського центру на сторінці http://admin.webex.com.

2.

Виберіть Клієнти й запустіть подання Моя організація.

3.

У Control Hub клацніть Користувачі й виберіть відповідного користувача.


 

Якщо користувача не існує в поданні «Моя організація», можна додати додаткових адміністраторів. Для цього клацніть кнопку керування користувачами й дотримуйтеся підказок майстра. Після створення користувача можна перейти до розділу користувачів у поданні «Моя організація», клацнути відповідного користувача й призначити адміністративні ролі. Якщо в користувачів уже встановлено загальні параметри ідентифікації для служб, потрібно буде налаштувати псевдонім для партнерського центру.

4.

На вкладці Профіль перейдіть до розділу Ролі адміністратора й натисніть стрілку >, щоб розгорнути подання.

5.

Виберіть відповідні ролі й клацніть Зберегти.

Доступ для входу в партнерський центр призначається автоматично під час призначення ролей адміністратора. Щоб отримати доступ до служби технічної підтримки, адміністратори можуть увійти в систему на сторінці https://admin.webex.com/helpdesk.

 
Адміністратор із повними правами в партнерській організації також може призначити адміністратора партнера з повними правами, адміністратора партнера й адміністратора партнера з доступом лише на читання за допомогою подання Адміністратор партнерського центру.

Обмежений режим адміністратора

Обмежений режим адміністратора — це налаштування на рівні організації, яке можуть увімкнути адміністратори партнера для клієнтських організацій (налаштування за замовчуванням увімкнено). Коли адміністратор партнера вмикає обмежений режим для клієнтської організації, усім адміністраторам клієнта цієї організації буде заборонено змінювати список визначених партнером налаштувань у Control Hub. Скинути обмежені налаштування може лише адміністратор партнера. Для адміністраторів клієнта рівень доступу до Control Hub визначається в наведений нижче спосіб.

(Доступ до Control Hub) = (Права ролі) – (Обмеження)

Якщо обмежений режим увімкнено, наведені нижче елементи будуть обмеженими для адміністраторів клієнта в цій організації.

 • У поданні Користувачі недоступні зазначені нижче налаштування.

  • Додавання або змінення користувачів вручну: відсутня можливість додавання або змінення користувачів як вручну, так і за допомогою файлу CSV.

  • Запит користувачів: недоступно

  • Автоматичне призначення ліцензій: недоступно

  • Синхронізація каталогів: неможливо змінити налаштування синхронізації каталогів (це налаштування доступне лише адміністраторам на рівні партнера).

  • Інформація про користувача: відсутня можливість змінення налаштувань користувача, як-от ім’я та адреса електронної пошти.

  • Скидання пакета: відсутня можливість скидання типу пакета.

  • Змінення служб: відсутня можливість змінення служб, які ввімкнено для користувача (як-от повідомлення, наради й виклики)

  • Перегляд стану служб: неможливо переглядати повний стан гібридних служб або каналу оновлення програмного забезпечення

  • Основний робочий номер: це поле доступне лише для читання.

 • У поданні Обліковий запис недоступні зазначені нижче налаштування.

  • Поле «Назва компанії» доступне лише для читання.

 • У поданні Налаштування організації недоступні зазначені нижче налаштування.

  • Домен: доступ лише на читання.

  • Електронна пошта: налаштування «Блокувати електронні запрошення служби адміністрування» та «Вибір регіональних параметрів електронної пошти» доступні лише для читання.

  • Автентифікація: відсутня можливість змінення налаштувань автентифікації та SSO.

 • У меню Виклики недоступні зазначені нижче налаштування.

  • Налаштування виклику: налаштування розділу «Пріоритет параметрів виклику в програмі» доступні лише для читання.

  • Поведінка під час викликів: налаштування доступні лише для читання.

  • Розташування > PSTN: параметри локального шлюзу й служби PSTN Cisco приховано.

 • У розділі СЛУЖБИ параметри служби «Міграція» і «Connected UC» приховано.


 
Обмежений режим застосовується до клієнтських організацій, а не до окремих адміністраторів. Коли це налаштування ввімкнено, адміністраторам клієнта в цій організації буде відображено банер у верхній частині екрана Control Hub з інформацією про те, що це налаштування застосовано.

 

Кнопка "Керування користувачами" буде недоступна для всіх адміністраторів клієнтів.


 

Якщо партнер видаляє обмежений режим адміністратора для адміністратора клієнта, адміністратор клієнта зможе виконати такі дії:

 • Додати користувачів Webex для Wholesale (за допомогою кнопки)

 • Змінити пакети для користувача

Налаштування обмеженого режиму адміністратора

Адміністратори партнера можуть використовувати наведену нижче процедуру, щоб увімкнути або вимкнути цей режим для певних клієнтських організацій (налаштування за замовчуванням увімкнено).

 1. Увійдіть до партнерського центру й виберіть Клієнти.

 2. Виберіть відповідну клієнтську організацію.

 3. Щоб увімкнути або вимкнути обмежений режим адміністратора, у поданні налаштувань справа ввімкніть або вимкніть зазначені нижче перемикачі.

   Щоб вимкнути обмежений режим для клієнтської організації, вимкніть перемикач.

  Пов’язані статті

  Наступні статті містять додаткову інформацію про ролі:

  • Призначте ролі організації в Центрі керування - Якщо ви надаєте доступ до Центру керування адміністраторам клієнтів, скористайтеся цією статтею, щоб налаштувати доступ до ролей для адміністраторів клієнтів.

  • Затвердити запит зовнішнього адміністратора - адміністратори клієнтів можуть використовувати цю процедуру, щоб надати зовнішньому адміністратору-партнеру доступ до своєї організації. Прикладом того, де це може знадобитися, є якщо існуюча організація Webex купує послуги Webex у партнерської організації, з якою вони не мають існуючих відносин. Адміністратор клієнта повинен схвалити доступ зовнішнього адміністратора до нового адміністратора-партнера.

  Історія змін

  Дата зміни

  Опис змін

  6 березня 2024 року

  • Почати та керувати пробними версіями Webex видалено з таблиці керування клієнтами.

  08 серпня 2023

  • Контент без змін, регулярне оновлення.

  31 березня 2023 р.

  08 березня 2023 р.

  • Адміністратори-партнери не можуть додавати / видаляти користувачів і призначати ліцензії.

  01 лютого 2022 р.

  • Оновлено примітку в розділі Призначення ролей.