Rolurile sunt utilizate pentru a atribui acces administrativ la setările din Partner Hub și Control Hub. Există mai multe roluri disponibile, care pot oferi acces la setările administrative necesare limitând în același timp accesul la setările neobligatorii. Puteți atribui mai multe roluri unui singur administrator sau mai multor administratori cu roluri și privilegii de acces diferite, toate în funcție de nevoile organizației.

În cadrul unei organizații partenere (furnizor de servicii sau reseller), rolurile pot fi atribuite în două scopuri administrative principale:

 • Gestionare parteneri – Gestionați setările care se aplică organizației partenere.

 • Gestionare clienți – Gestionați setările care se aplică organizațiilor clienților pe care le administrează partenerul.

Rolurile de management al partenerilor

Următoarele roluri organizaționale și funcționale acordă privilegii administrative pentru gestionarea setărilor pentru organizația partener în sine (organizația denumită „Organizația mea” în Partner Hub).

 • Administrator complet —Are acces la vizualizarea și administrarea setărilor pentru organizația parteneră. Poate atribui roluri de administrare, inclusiv roluri pentru managementul clienților.

 • Administrator read-only — Are acces la vizualizarea setărilor organizației partenere, dar nu poate edita setările.

 • Administrator de asistență —Are acces la Analytics și la Troubleshooting.

 • Utilizator și administrator dispozitiv —Are acces pentru a gestiona utilizatori, dispozitive și licențiere.

 • Administrator dispozitiv —Are acces la gestionarea dispozitivelor.

 • Ofițer de conformitate —Are acces la conținut generat de utilizatori și juridic.

 • Depanare avansată —Acces pentru a participa la întâlniri în curs și live.

Următorul tabel indică nivelul de acces pe care îl au administratorii de mai sus pentru a gestiona setările organizației partenere.

Tabelul 1. Rolurile de management al partenerilor

Administrator complet

Administrator doar pentru citire

Administrator asistență

Administrator de utilizator și dispozitiv

Administrator dispozitiv

Ofițerul de conformitate

Depanare avansată

Setări organizație partener

Alocați roluri de administrator

Doar pentru citire

Adăugați/Ștergeți utilizatori și atribuiți licențe

Doar pentru citire

Gestionarea dispozitivului

Doar pentru citire

Politica și modelele companiei

Doar pentru citire

Analize și rapoarte

Doar pentru citire

Soluționarea problemelor

Doar pentru citire

Licențe și upgrade-uri

Doar pentru citire

Setări organizație

Doar pentru citire

Integrări de aplicații

Doar pentru citire

Site Webex

Doar pentru citire

Jurnal de auditare a acțiunilor administratorului

Doar pentru citire

Accesul la conținutul generat de utilizatori

Reținere legală

Acces pentru a participa la întâlnirile în curs

Roluri management client

Următoarele roluri de gestionare a clienților pot fi atribuite utilizatorilor din organizația parteneră. Aceste roluri oferă acces la gestionarea setărilor în Partner Hub sau Control Hub pentru organizațiile clienți pe care le administrează partenerul.

 • Administrator complet partener —Poate gestiona setările pentru toți clienții pe care îi gestionează partenerul. De asemenea, poate atribui roluri de administrator utilizatorilor existenți în organizație și poate atribui anumiți clienți care urmează să fie gestionați de administratorii parteneri.

 • Administrator partener —Poate gestiona setările pentru clienții pe care administratorul i-a configurat sau care au fost alocați utilizatorului.

 • Administrator doar citire partener —Poate vizualiza setările pentru toți clienții gestionați de partener. Nu are acces la editare.

 • Administrator Help Desk (De bază) — Poate accesa vizualizarea Help Desk (din pagina de depanare a Partner Hub). Poate efectua căutări între organizații la toți clienții din cadrul partenerului pentru depanare și asistență. Acest rol oferă acces temporar la citire organizațiilor clienților din cadrul partenerului.

 • Administrator Help Desk (Avansat) —Acest rol oferă tot ce oferă rolul de bază de mai sus, dar permite și administratorului să solicite acces complet de administrator de la un administrator al clientului pentru a remedia problemele.

Următorul tabel afișează privilegiile de acces pe care le au administratorii de mai sus pentru a gestiona setările în Partner Hub și Control Hub în numele organizațiilor clienți pe care le administrează partenerul.

Tabelul 2. Roluri management client

Administrator complet pentru partener

Administrator partener

Administrator mod doar citire pentru parteneri

Administrator Help Desk (De bază)

Administrator Help Desk (Avansat)

Setări Partner Hub

Alocați roluri de administrator

Analiză și raportare pentru parteneri

Doar pentru citire

Branding

Doar pentru citire

Politica și modelele companiei

Creați clienți

Inițiați și gestionați perioadele de încercare Webex

Setări organizație clienți

Listă clienți

Vedeți toate

A se vedea parțial

Vedeți toate

Vedeți toate

Vedeți toate

Alocați roluri de administrator pentru clienți

Adăugați/Ștergeți utilizatori și atribuiți licențe

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar când este aprobat

Gestionarea dispozitivului

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar când este aprobat

Politica și modelele companiei

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar când este aprobat

Analize și rapoarte

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar când este aprobat

Soluționarea problemelor

Doar pentru citire

Licențe și upgrade-uri

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar când este aprobat

Setări organizație

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar când este aprobat

Integrări de aplicații

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar când este aprobat

Site Webex

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar când este aprobat

Jurnal de auditare a acțiunilor administratorului

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar când este aprobat

Accesul la conținutul generat de utilizatori

Reținere legală

Acces pentru a participa la întâlnirile în curs

Preluați jurnale


Administrator de configurare este mai degrabă un rol derivat decât un rol atribuit. Poate apărea dacă un administrator configurează serviciile Webex pentru o organizație care există deja în Control Hub și care are o relație existentă cu un partener și administratorul partenerului. Administratorul de configurare are acces similar cu cel al unui administrator Partner. Cu toate acestea, nu aveți acces pentru a începe și gestiona încercări Webex .

Atribuire roluri

Administratorul complet și administratorul complet partener pot atribui roluri altor utilizatori din organizația partener.

Primului utilizator configurat organizației partenere îi sunt atribuite automat ambele roluri de mai sus și poate atribui roluri altor utilizatori din organizația parteneră.

1

Conectați-vă la Partner Hub lahttp://admin.webex.com .

2

Selectați Clienți și lansați vizualizarea pentru Organizația mea .

3

În Control Hub, faceți clic Utilizatori și selectați utilizatorul corespunzător.


 

Dacă utilizatorul nu există în organizația dvs., puteți adăuga administratori suplimentari făcând clic pe butonul de gestionare a utilizatorilor și urmând instrucțiunile din expert. Odată ce utilizatorul este creat, puteți accesa secțiunea utilizatori din Organizația mea, puteți face clic pe utilizatorul corespunzător și puteți atribui roluri administrative. Dacă utilizatorii au deja stabilită o identitate comună pentru servicii, va trebui să configurați un alias pentru Partner Hub.

4

Sub Profil filă, accesați Roluri de administrator și faceți clic pe săgeată > pentru a extinde vizualizarea.

5

Selectați rolurile corespunzătoare și faceți clic Salvați .

Accesul de conectare la Partner Hub este atribuit automat atunci când sunt atribuite roluri de administrator. Pentru biroul de asistență, administratorii se pot conecta lahttps://admin.webex.com/helpdesk .

 
Un administrator cu drepturi depline într-o organizație parteneră poate atribui, de asemenea, rolurile de administrator complet al partenerului, administrator al partenerilor și administratorului partener numai în citire prin Hubul pentru parteneri Administratori vizualizare.

Mod administrator restricționat

Modul administrator restricționat este o setare la nivel de organizație pe care administratorii parteneri o pot activa pentru organizațiile clienți ( setare prestabilită este activată). Atunci când un administrator partener activează modul restricționat pentru o organizație client, toți administratorii clienți din acea organizație au restricții de a edita o listă de setări definite de partener în Control Hub - numai un administrator partener poate reseta setările restricționate. Pentru administratorii clienți, nivelul de acces la Control Hub este determinat după cum urmează:

(Acces la Hub de control) = (Drepturi la rol) - (Restricții)

Când modul restricționat este activat, următoarele elemente sunt restricționate pentru administratorii clienți din organizația respectivă:

 • În Utilizatori vizualizare, următoarele setări nu sunt disponibile:

  • Butonul Gestionare utilizatori este inactiv.

  • Adăugare sau modificare manuală a utilizatorilor – Nicio opțiune de adăugare sau modificare a utilizatorilor, fie manual, fie prin CSV.

  • Revendicare utilizatori — nu este disponibil

  • Atribuire automată a licențelor — nu este disponibilă

  • Sincronizare director – Nu se pot edita setările de sincronizare director (această setare este disponibilă numai pentru administratorii la nivel de partener).

  • Detalii utilizator – Nu există opțiune de editare a setărilor de utilizator, cum ar fi numele și adresa de e-adresă de e-mail.

  • Resetare pachet – Nu există opțiune de resetare a tipului de pachet.

  • Editare servicii – Nicio opțiune de editare a serviciilor care sunt activate pentru un utilizator (de ex., Mesaje, Întâlniri, Apelare)

  • Vizualizare stare servicii — Nu se poate vedea starea completă a serviciilor hibride sau a canalului de upgrade software

  • Număr de lucru principal – Acest câmp este disponibil doar pentru citire.

 • În Cont vizualizare, următoarele setări nu sunt disponibile:

  • Numele companiei este disponibil doar pentru citire.

 • În Setări organizație vizualizare, următoarele setări nu sunt disponibile:

  • Domeniu – Accesul este read-only.

  • E-mail— Setările Eliminare e- E-mail de invitație pentru administrator și Selectarea regiunii e- E-mail sunt doar în citire.

  • Autentificare – Nu există opțiune de editare a setărilor de autentificare și SSO .

 • În Apelare din meniu, următoarele setări nu sunt disponibile:

  • Setări apel – Opțiuni aplicație setările Prioritate apel sunt doar pentru citire.

  • Comportament apelare – Setările sunt doar în citire.

  • Locație > PSTN — Opțiunile Local Gateway și Cisco PSTN sunt ascunse.

 • Sub SERVICII , opțiunile serviciului Migrații și Connected UC sunt eliminate.


Modul restricționat se aplică organizațiilor clienților, mai degrabă decât administratorilor individuali. Când această setare este activată, administratorii clienților din organizația respectivă văd un banner în partea de sus a ecranului Control Hub, care îi anunță că această setare este aplicată.

Configurați modul administrator restricționat

Administratorii parteneri pot utiliza procedura de mai jos pentru a activa sau a dezactiva acest mod pentru anumite organizații clienți ( setare prestabilită este activată).

 1. Conectați-vă la Partner Hub și selectați Clienți .

 2. Selectați organizația client aplicabilă.

 3. În vizualizarea setărilor din dreapta, activați sau dezactivați Modul administrator restricționat prin activarea sau dezactivarea următoarelor comutatoare:

  Dezactivați comutatorul dacă doriți să eliminați Modul restricționat pentru organizația client.

Articole conexe

Următoarele articole conțin informații suplimentare despre roluri:

 • Alocați roluri organizaționale în Control Hub —Dacă acordați acces Control Hub administratorilor clienților, utilizați acest articol pentru a configura accesul la rol pentru administratorii clienților.

 • Aprobați solicitarea administratorului extern —Administratorii clienți pot utiliza această procedură pentru a acorda unui administrator partener acces de administrator extern la organizația lor. Un exemplu în care acest lucru poate fi necesar este cazul în care o organizație Webex existentă achiziționează servicii Webex de la o organizație parteneră cu care nu are o relație existentă. Administratorul clientului trebuie să aprobe accesul de administrator extern la noul administrator partener.

Istoric modificări

Data modificării

Descrierea modificării

08 august 2023

 • Nicio modificare a conținutului, actualizare regulată.

31 martie 2023

08 martie 2023

 • Administratorii parteneri nu pot adăuga/Șterge utilizatori și nu pot atribui licențe.

01 februarie 2022

 • S-a actualizat nota în secțiunea Alocare roluri.