Rolurile sunt folosite pentru a atribui acces de administrare la setările din Hubul pentru parteneri și Hubul de control. Există mai multe roluri disponibile, care pot oferi acces la setările administrative necesare limitând în același timp accesul la setările nesolicitate. Puteți atribui mai multe roluri unui singur administrator sau mai multor administratori cu diferite roluri și privilegii de acces, totul în funcție de nevoile organizației.

În cadrul unei organizații partenere (furnizor de servicii sau reseller), rolurile pot fi atribuite pentru două scopuri principale de administrare:

 • Management partener—Gestionați setările care se aplică organizației partenere.

 • Gestionare clienți—Gestionați setările care se aplică organizațiilor clienților pe care le gestionează partenerul.

Roluri de management al partenerilor

Următoarele roluri organizaționale și funcționale acordă privilegii administrative pentru a gestiona setările pentru organizația parteneră în sine (organizația intitulată „Organizația mea” în Partner Hub).

 • Administrator complet: are acces pentru a vedea și administra setările pentru organizația parteneră. Poate atribui roluri de administrare, inclusiv roluri pentru managementul clienților.

 • Administrator numai în citire — are acces pentru a vedea setările organizației partenere, dar nu poate modifica setările.

 • Administrator de asistență — are acces la Analytics și la depanare.

 • Utilizator și administrator de dispozitiv—Are acces pentru a gestiona utilizatori, dispozitive și licențiere.

 • Administrator de dispozitiv: are acces pentru a gestiona dispozitivele.

 • Ofițer de conformitate — are acces la conținut legal și generat de utilizatori.

 • Depanare avansată—Acces pentru a participa la întâlniri în curs și live.

Următorul tabel afișează nivelul de acces pe care administratorii de mai sus îl au pentru a gestiona setările pentru organizația parteneră.

Tabelul 1. Roluri de management al partenerilor

Administrator complet

Administrator mod doar citire

Administrator asistență

Administrator utilizator și dispozitiv

Administrator dispozitiv

Ofițerul de conformitate

Depanare avansată

Setările organizației partenere

Atribuiți roluri de administrator

Doar pentru citire

Adăugați/Ștergeți utilizatori și atribuiți licențe

Doar pentru citire

Managementul dispozitivelor

Doar pentru citire

Politica companiei și șabloane

Doar pentru citire

Analize și rapoarte

Doar pentru citire

Soluționarea problemelor

Doar pentru citire

Licențe și upgrade-uri

Doar pentru citire

Setări organizație

Doar pentru citire

Integrarea aplicațiilor

Doar pentru citire

Administrarea site-ului Webex

Doar pentru citire

Jurnalul de audit al acțiunilor administratorului

Doar pentru citire

Acces la conținutul generat de utilizatori

Reținere legală

Acces pentru a participa la întâlniri în curs

Roluri management client

Următoarele roluri de management al clienților pot fi atribuite utilizatorilor din organizația parteneră. Aceste roluri oferă acces pentru gestionarea setărilor în Partner Hub sau Control Hub pentru organizațiile clienților pe care le gestionează partenerul.

 • Administrator complet de vânzări—Poate gestiona setările pentru toți clienții gestionați de partener. De asemenea, poate atribui roluri de administrator utilizatorilor existenți din organizație și poate atribui anumiți clienți pentru a fi gestionați de administratorii parteneri.

 • Administrator de vânzări—Poate gestiona setările pentru clienții pe care administratorul i-a furnizat sau care au fost alocați utilizatorului.

 • Administrator doar pentru citire pentru partener—Poate vedea setările pentru toți clienții pe care îi gestionează partenerul. Nu are acces de editare.

 • Administrator birou de asistență (de bază)—Poate accesa vizualizarea birou de asistență (din pagina de depanare a Centrului pentru parteneri). Poate efectua căutări între organizații ale tuturor clienților din cadrul partenerului pentru depanare și asistență. Acest rol oferă acces temporar de citire organizațiilor clienților din cadrul partenerului.

 • Administrator birou de asistență (avansat)—Acest rol oferă tot ceea ce oferă rolul de bază de mai sus, dar permite și administratorului să solicite acces complet de administrator de la un administrator al clientului pentru a remedia problemele.

Următorul tabel afișează privilegiile de acces pe care administratorii de mai sus le au pentru a gestiona setările în Partner Hub și Control Hub în numele organizațiilor clienților pe care le gestionează partenerul.

Tabelul 2. Roluri management client

Administrator complet vânzări

Administrator vânzări

Administrator mod doar citire pentru parteneri

Administrator birou de asistență (de bază)

Administrator birou de asistență (avansat)

Setări Partner Hub

Atribuiți roluri de administrator

Analiza și raportarea partenerilor

Doar pentru citire

Branding

Doar pentru citire

Politica companiei și șabloane

Creați clienți

Începeți și gestionați încercările Webex

Setările organizației clienților

Listă clienți

Vezi toate

Vezi parțial

Vezi toate

Vezi toate

Vezi toate

Atribuiți roluri de administrator pentru clienți

Adăugați/Ștergeți utilizatori și atribuiți licențe

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar atunci când este aprobat

Managementul dispozitivelor

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar atunci când este aprobat

Politica companiei și șabloane

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar atunci când este aprobat

Analize și rapoarte

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar atunci când este aprobat

Soluționarea problemelor

Doar pentru citire

Licențe și upgrade-uri

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar atunci când este aprobat

Setări organizație

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar atunci când este aprobat

Integrarea aplicațiilor

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar atunci când este aprobat

Administrarea site-ului Webex

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar atunci când este aprobat

Jurnalul de audit al acțiunilor administratorului

Doar pentru citire

Doar pentru citire

Temporar atunci când este aprobat

Acces la conținutul generat de utilizatori

Reținere legală

Acces pentru a participa la întâlniri în curs

Preluați jurnalele


Administratorul de furnizare este un rol derivat mai degrabă decât un rol atribuit. Poate apărea dacă un administrator configurează serviciile Webex pentru o organizație care există deja în Control Hub și care are o relație existentă cu un partener și administrator partener. Administratorul de aprovizionare are acces similar cu un administrator de vânzări. Cu toate acestea, nu aveți acces pentru a începe și a gestiona încercările Webex.

Atribuire roluri

Administratorul complet și administratorul complet de vânzări pot atribui roluri altor utilizatori din organizația parteneră.

Primului utilizator furnizat organizației partenere i se atribuie automat ambele roluri de mai sus și poate atribui roluri altor utilizatori din organizația parteneră.

1

Conectați-vă la Partner Hub la http://admin.webex.com.

2

Selectaţi Clienţi şi lansaţi vizualizarea pentru Organizaţia mea.

3

În Control Hub, faceți clic pe Utilizatori și selectați utilizatorul corespunzător.

4

Sub fila Profil, accesați Roluri de administrator și faceți clic pe săgeata > pentru a extinde vizualizarea.

5

Selectați rolurile corespunzătoare și faceți clic pe Salvați.

Accesul de conectare Partner Hub este atribuit automat atunci când sunt atribuite roluri de administrator. Pentru biroul de asistență, administratorii se pot conecta la https://admin.webex.com/helpdesk.

 
Un administrator complet dintr-o organizație parteneră poate, de asemenea, să atribuie rolurile de administrator complet de vânzări, administrator de vânzări și administrator doar pentru citire pentru partener prin vizualizarea Administratori Partner Hub.

Mod de administrare restricționat

Modul de administrare restricționat este o setare la nivel de organizație pe care administratorii parteneri o pot activa pentru organizațiile clienți (setarea implicită este activată). Când un administrator partener activează modul restricționat pentru o organizație client, toți administratorii clienți pentru acea organizație au restricții de a edita o listă de setări definite de partener în Control Hub - numai un administrator partener poate reseta setările restricționate. Pentru administratorii clienților, nivelul de acces la Control Hub este determinat după cum urmează:

(Control Hub access) = (Drepturi rol) - (Restricții)

Când modul restricționat este activat, următoarele elemente sunt restricționate pentru administratorii clienților din organizația respectivă:

 • În vizualizarea Utilizatori, următoarele setări nu sunt disponibile:

  • Butonul Gestionați utilizatorii este inactiv.

  • Adăugați sau modificați manual utilizatorii—Nu există opțiune de a adăuga sau modifica utilizatori, fie manual, fie prin CSV.

  • Revendicați utilizatorii — nu este disponibil

  • Atribuire automată a licențelor—nu este disponibilă

  • Sincronizare director—Nu se pot edita setările de sincronizare a directorului (această setare este disponibilă numai pentru administratorii la nivel de partener).

  • Detalii utilizator—Nu există opțiune pentru a edita setările utilizatorului, cum ar fi numele și adresa de e-mail.

  • Resetare pachet—Nu există opțiune pentru a reseta tipul de pachet.

  • Editați serviciile—Nu există opțiune pentru a edita serviciile care sunt activate pentru un utilizator (de exemplu, Mesaje, Întâlniri, Apeluri)

  • Vedeți starea serviciilor—Nu se poate vedea starea completă a serviciilor hibride sau a canalului de actualizare software

  • Număr de lucru principal—Acest câmp este numai pentru citire.

 • În vizualizarea Cont, următoarele setări nu sunt disponibile:

  • Numele companiei este doar pentru citire.

 • În vizualizarea Setări organizație, următoarele setări nu sunt disponibile:

  • Domeniu—Accesul este doar pentru citire.

  • E-mail—Setările Suprimați e-mailul de invitație de administrator și Selecția locală a e-mailului sunt doar pentru citire.

  • Autentificare—Nu există opțiune pentru a edita setările de autentificare și SSO.

 • În meniul Apelare, următoarele setări nu sunt disponibile:

  • Setări apel—Opțiunile aplicației setările Prioritate apel sunt numai pentru citire.

  • Comportament de apelare — Setările sunt doar pentru citire.

  • Locație > PSTN — Opțiunile Local Gateway și Cisco PSTN sunt ascunse.

 • În SERVICII, opțiunile de servicii Migrații și UC conectate sunt suprimate.


Modul restricționat se aplică organizațiilor clienților, mai degrabă decât administratorilor individuali. Când această setare este activată, administratorii clienților din organizația respectivă văd un banner în partea de sus a ecranului Control Hub, care le informează că această setare este aplicată.

Configurați modul de administrare restricționat

Administratorii parteneri pot folosi procedura de mai jos pentru a activa sau dezactiva acest mod pentru anumite organizații clienți (setarea implicită este activată).

 1. Conectați-vă la Partner Hub și selectați Clienți.

 2. Selectați organizația client aplicabilă.

 3. În vizualizarea setărilor din dreapta, activați sau dezactivați Modul de administrator restricționat activând sau dezactivând următoarele comutatoare:

  • Pentru Webex pentru BroadWorks—Pentru a activa setarea, activați comutatorul Restricționat de modul partener.

  • Pentru RTM cu ridicata—Pentru a activa setarea, activați comutatorul Restricționați acest client.

  Dezactivați comutatorul dacă doriți să eliminați Modul restricționat pentru organizația client.

Articole conexe

Următoarele articole conțin informații suplimentare despre roluri:

 • Atribuiți roluri organizației în Control Hub—Dacă acordați acces Control Hub administratorilor clienților, utilizați acest articol pentru a configura accesul la rol pentru administratorii clienților.

 • Aprobați cererea administratorului extern—administratorii clienților pot folosi această procedură pentru a acorda unui administrator partener acces administrator extern la organizația lor. Un exemplu în care acest lucru poate fi necesar este dacă o organizație Webex existentă achiziționează servicii Webex de la o organizație parteneră cu care nu are o relație existentă. Administratorul clientului trebuie să aprobe accesul de administrator extern la noul administrator partener.