Roller bruges til at give administrationsadgang til indstillinger i Partner Hub og Control Hub. Der er flere tilgængelige roller, som kan give adgang til påkrævede administrative indstillinger og samtidig begrænse adgangen til ikke-påkrævede indstillinger. Du kan tildele flere roller til en enkelt administrator eller flere administratorer med forskellige roller og adgangsrettigheder, alt efter hvad organisationens behov er.

I en partnerorganisation (tjenesteudbyder eller forhandler) kan roller gives til to primære administrationsformål:

 • Partneradministration – Administrer indstillinger, der gælder for partnerorganisationen.

 • Kundeadministration – Administrer indstillinger, der gælder for kundeorganisationer, som partneren administrerer.

Partneradministrationsroller

Følgende organisationsmæssige og funktionelle roller giver administratorrettigheder til at administrere indstillinger for selve partnerorganisationen (organisationen med titlen "Min organisation" i Partner Hub).

 • Fuld administrator – har adgang til at se og administrere indstillinger for partnerorganisationen. Kan tildele administrationsroller, herunder roller til kundeadministration.

 • Skrivebeskyttet administrator – har adgang til at se partnerorganisationens indstillinger, men kan ikke redigere indstillingerne.

 • Supportadministrator – Har adgang til analyse og fejlfinding.

 • Bruger- og enhedsadministrator – Har adgang til at administrere brugere, enheder og licenser.

 • Enhedsadministrator – Har adgang til at administrere enheder.

 • Overholdelsesansvarlig – Har adgang til brugergenereret og juridisk indhold.

 • Avanceret fejlfinding – Adgang til at deltage i igangværende og live møder.

Følgende tabel viser det adgangsniveau, som administratorerne ovenfor har til at administrere indstillinger for partnerorganisationen.

Tabel 1. Partneradministrationsroller

Fuld administrator

Skrivebeskyttet administrator

Supportadministrator

Bruger- og enhedsadministrator

Enhedsadministrator

Overensstemmelsesmedarbejder

Avanceret fejlfinding

Indstillinger for partnerorganisation

Tildel administratorroller

Skrivebeskyttet

Tilføj/slet brugere, og tildel licenser

Skrivebeskyttet

Enhedsadministration

Skrivebeskyttet

Virksomhedspolitik og skabeloner

Skrivebeskyttet

Analyser og rapporter

Skrivebeskyttet

Fejlfinding

Skrivebeskyttet

Licenser og opgraderinger

Skrivebeskyttet

Organisationsindstillinger

Skrivebeskyttet

Appintegrationer

Skrivebeskyttet

Webex-webstedsadministration

Skrivebeskyttet

Revisionslog for administratorhandlinger

Skrivebeskyttet

Adgang til brugergenereret indhold

Juridisk fastfrysning

Adgang til at deltage i igangværende møder

Kundeadministrationsroller

Følgende kundeadministrationsroller kan tildeles til brugere i partnerorganisationen. Disse roller giver adgang til at administrere indstillinger i Partner Hub eller Control Hub for kundeorganisationer, som partneren administrerer.

 • Fuld partneradministrator – kan administrere indstillinger for alle kunder, som partneren administrerer. Kan også tildele administratorroller til eksisterende brugere i organisationen og tildele specifikke kunder, der skal administreres af partneradministratorer.

 • Partneradministrator – kan administrere indstillinger for kunder, som administratoren har klargjort, eller som er blevet tildelt til brugeren.

 • Skrivebeskyttet partneradministrator – kan se indstillinger for alle kunder, som partneren administrerer. Har ikke redigeringsadgang.

 • Help desk-administrator (grundlæggende) — Kan få adgang til Help Desk-visningen (fra Partner Hubs fejlfindingsside). Kan foretage søgninger på tværs af organisationen af alle kunder under partneren til fejlfinding og support. Denne rolle giver midlertidig læseadgang til kundeorganisationer under partneren.

 • Help desk-administrator (Avanceret) –Denne rolle indeholder alt, hvad ovenstående grundlæggende rolle giver, men lader også administratoren anmode om fuld administratoradgang fra en kundeadministrator for at løse problemer.

Følgende tabel viser de adgangsrettigheder, som ovenstående administratorer har til at administrere indstillinger i Partner Hub og Control Hub på vegne af kundeorganisationer, som partneren administrerer.

Tabel 2. Kundeadministrationsroller

Fuld partneradministrator

Partneradministrator

Skrivebeskyttet partneradministrator

Help desk-administrator (grundlæggende)

Help desk-administrator (Avanceret)

Indstillinger for Partner Hub

Tildel administratorroller

Partneranalyse og -rapportering

Skrivebeskyttet

Branding

Skrivebeskyttet

Virksomhedspolitik og skabeloner

Opret kunder

Indstillinger for kundeorganisation

Kundeliste

Se alle

Se delvis

Se alle

Se alle

Se alle

Tildel kundeadministratorroller

Tilføj/slet brugere, og tildel licenser

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Enhedsadministration

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Virksomhedspolitik og skabeloner

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Analyser og rapporter

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Fejlfinding

Skrivebeskyttet

Licenser og opgraderinger

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Organisationsindstillinger

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Appintegrationer

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Webex-webstedsadministration

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Revisionslog for administratorhandlinger

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Adgang til brugergenereret indhold

Juridisk fastfrysning

Adgang til at deltage i igangværende møder

Hent logfiler


 
Klargøringsadministrator er en afledt rolle frem for en tildelt rolle. Den kan forekomme, hvis en administrator konfigurerer Webex-tjenester for en organisation, der allerede findes i Control Hub, og som har en eksisterende relation til en partner og partneradministrator. Klargøringsadministratoren har samme adgang som en partneradministrator. Denne administrator har dog ikke adgang til at starte og administrere Webex-prøveperioder.

Tildel roller

Administratorer med rollerne Fuld administrator og Fuld partneradministrator kan tildele roller til andre brugere i partnerorganisationen.

 
Den første bruger, der er klargjort til partnerorganisationen, tildeles automatisk begge ovenstående roller og kan tildele roller til andre brugere i partnerorganisationen.
1

Log ind i Partner Hub på http://admin.webex.com.

2

Vælg Kunder, og åbn visningen til Min organisation.

3

Klik på Brugere i Control Hub, og vælg den relevante bruger.


 

Hvis du ikke kan finde brugeren i Min organisation, kan du tilføje flere administratorer ved at klikke på knappen Administrer brugere og følge anvisningerne i vejledningen. Når brugeren er oprettet, kan du gå til brugersektionen i Min organisation, klikke på den relevante bruger og tildele administrative roller. Hvis brugerne allerede har en etableret Common Identity til tjenester, skal du konfigurere et alias til Partner Hub.

4

Under fanen Profil skal du gå til Administratorroller og klikke på pilen > for at udvide visningen.

5

Vælg de relevante roller, og klik på Gem.

Partner Hub-loginadgang tildeles automatisk, når administratorroller tildeles. Administratorer kan få adgang til helpdesk ved at logge ind på https://admin.webex.com/helpdesk.

 
En fuld administrator i en partnerorganisation kan også tildele rollen Fuld partneradministrator, Partneradministrator og Skrivebeskyttet partneradministrator via Partner Hub-visningen Administratorer.

Begrænset administratortilstand

Begrænset administratortilstand er en indstilling på organisationsniveau, som partneradministratorer kan aktivere for kundeorganisationer (standardindstillingen er aktiveret). Når en partneradministrator aktiverer Begrænset tilstand for en kundeorganisation, forhindres alle kundeadministratorer hos den pågældende organisation i at redigere en liste med partnerdefinerede indstillinger i Control Hub. Det er kun en partneradministrator, der kan nulstille de begrænsede indstillinger. For kundeadministratorer bestemmes adgangsniveauet for Control Hub på følgende måde:

(Control Hub-adgang) = (rollerettigheder) – (begrænsninger)

Når Begrænset tilstand er aktiveret, begrænses følgende elementer for kundeadministratorer i den pågældende organisation:

 • Følgende indstillinger er ikke tilgængelige i visningen Brugere:

  • Tilføj eller rediger brugere manuelt – det er ikke muligt at tilføje eller ændre brugere manuelt eller via CSV.

  • Gør krav på brugere – ikke tilgængelig

  • Automatisk tildeling af licenser – ikke tilgængelig

  • Mappesynkronisering – kan ikke redigere indstillingerne for mappesynkronisering (denne indstilling er kun tilgængelig for administratorer på partnerniveau).

  • Brugeroplysninger – det er ikke muligt at redigere brugerindstillinger, såsom navn og e-mailadresse.

  • Nulstil pakke – det er ikke muligt at nulstille pakketypen.

  • Rediger tjenester – det er ikke muligt at redigere de tjenester, der er aktiveret for en bruger (f.eks. meddelelser, møder eller opkald)

  • Vis status for tjenester – det er ikke muligt at se hele statussen for hybridtjenester eller kanalen til softwareopgradering

  • Primært arbejdsnummer – dette felt er skrivebeskyttet.

 • Følgende indstillinger er ikke tilgængelige i visningen Konto:

  • Virksomhedens navn er skrivebeskyttet.

 • Følgende indstillinger er ikke tilgængelige i visningen Organisationsindstillinger:

  • Domæne – adgangen er skrivebeskyttet.

  • E-mail – indstillingerne for tilsidesættelse af administratorinvitations-e-mail og indstillinger for sprog til e-mail er skrivebeskyttede.

  • Godkendelse – det er ikke muligt at redigere indstillinger for godkendelse og SSO.

 • Følgende indstillinger er ikke tilgængelige i menuen Opkald:

  • Opkaldsindstillinger – indstillingerne til valgmuligheder for app i forbindelse med opkaldsprioritet er skrivebeskyttede.

  • Opkaldsadfærd – indstillingerne er skrivebeskyttede.

  • Placering > PSTN – valgmulighederne for lokal gateway og Cisco PSTN er skjulte.

 • Valgmulighederne Migreringer og Tilsluttet UC-tjeneste under TJENESTER er tilsidesatte.


 
Begrænset tilstand anvendes i kundeorganisationer og ikke for individuelle administratorer. Når denne indstilling er aktiveret, ser kundeadministratorer i den pågældende organisation et banner øverst på Control Hub-skærmen, der angiver, at denne indstilling er anvendt.

 

Knappen Administrer brugere vil blive nedtonet for alle kundeadministratorer.


 

Hvis partneren fjerner den begrænsede administratortilstand for en kundeadministrator, vil kundeadministratoren kunne udføre følgende:

 • Tilføj Webex for engrosbrugere (med knappen)

 • Skift pakker for en bruger

Konfigurer begrænset administratortilstand

Partneradministratorer kan bruge nedenstående procedure til at aktivere eller deaktivere denne tilstand for bestemte kundeorganisationer (standardindstillingen er aktiveret).

 1. Log ind på Partner Hub, og vælg Kunder.

 2. Vælg den relevante kundeorganisation.

 3. I indstillingsvisningen til højre skal du aktivere eller deaktivere begrænset administratortilstand ved at aktivere eller deaktivere følgende til-/fra-knapper:

   Deaktiver dette, hvis du vil fjerne Begrænset tilstand for kundeorganisationen.

Relaterede artikler

Følgende artikler indeholder yderligere oplysninger om roller:

 • Tildel organisationsroller i Control Hub –Hvis du giver Control Hub-adgang til kundeadministratorer, kan du bruge denne artikel til at konfigurere rolleadgang for kundeadministratorer.

 • Godkend anmodning om ekstern administrator – Kundeadministratorer kan bruge denne procedure til at give en partneradministrator ekstern administratoradgang til deres organisation. Et eksempel på, hvor dette kan være påkrævet, er, hvis en eksisterende Webex organisation køber Webex tjenester fra en partnerorganisation, som de ikke har et eksisterende forhold til. Kundeadministratoren skal godkende ekstern administratoradgang til den nye partneradministrator.

Ændringshistorik

Ændringsdato

Beskrivelse af skift

06. marts 2024

 • Fjernede Start og administrer Webex-prøveversioner fra tabellen Kundeadministration.

08. august 2023

 • Ingen ændring af indholdet, regelmæssig opdatering.

31. marts 2023

8. marts 2023

 • Partneradministratorer kan ikke tilføje/slette brugere og tildele licenser.

1. februar 2022

 • Opdateret noten i afsnittet Tildel roller.