Roller bruges til at tildele administrationsadgang til indstillinger i Partner Hub og Control Hub. Der er flere tilgængelige roller, som kan give adgang til påkrævede administrative indstillinger og samtidig begrænse adgangen til ikke-påkrævede indstillinger. Du kan tildele flere roller til en enkelt administrator eller flere administratorer med forskellige roller og adgangsprivilegier, alt efter organisationens behov.

I en partnerorganisation (tjenesteudbyder eller forhandler) kan roller tildeles til to primære administrationsformål:

 • Partneradministration – Administrer indstillinger, der gælder for partnerorganisationen.

 • Kundeadministration – Administrer indstillinger, der gælder for kundeorganisationer, som partneren administrerer.

Partneradministrationsroller

Følgende organisatoriske og funktionelle roller giver administratorrettigheder til at administrere indstillinger for selve partnerorganisationen (organisationen med titlen "Min organisation" i Partner Hub).

 • Fuld administrator – Har adgang til at se og administrere indstillinger for partnerorganisationen. Kan tildele administrationsroller, herunder roller til kundeadministration.

 • Skrivebeskyttet administrator – Har adgang til at se partnerorganisationens indstillinger, men kan ikke redigere indstillingerne.

 • Supportadministrator – Har adgang til analyse og fejlfinding.

 • Bruger- og enhedsadministrator – Har adgang til at administrere brugere, enheder og licenser.

 • Enhedsadministrator – Har adgang til at administrere enheder.

 • Overholdelsesansvarlig – Har adgang til brugergenereret og juridisk indhold.

 • Avanceret fejlfinding – Adgang til at deltage i igangværende og live møder.

Følgende tabel viser det adgangsniveau, som administratorerne ovenfor har til at administrere indstillinger for partnerorganisationen.

Tabel 1. Partneradministrationsroller

Fuld administrator

Skrivebeskyttet administrator

Supportadministrator

Bruger- og enhedsadministrator

Enhedsadministrator

Overensstemmelsesmedarbejder

Avanceret fejlfinding

Indstillinger for partnerorganisation

Tildel administratorroller

Skrivebeskyttet

Tilføj/slet brugere, og tildel licenser

Skrivebeskyttet

Enhedsadministration

Skrivebeskyttet

Virksomhedens politik og skabeloner

Skrivebeskyttet

Analyse og rapporter

Skrivebeskyttet

Fejlfinding

Skrivebeskyttet

Licenser og opgraderinger

Skrivebeskyttet

Organisationsindstillinger

Skrivebeskyttet

Appintegrationer

Skrivebeskyttet

Administration af Webex-websted

Skrivebeskyttet

Revisionslog for administratorhandlinger

Skrivebeskyttet

Adgang til brugergenereret indhold

Juridisk opbevaring

Adgang til at deltage i igangværende møder

Kundeadministrationsroller

Følgende kundeadministrationsroller kan tildeles til brugere i partnerorganisationen. Disse roller giver adgang til at administrere indstillinger i Partner Hub eller Control Hub for kundeorganisationer, som partneren administrerer.

 • Partner fuld administrator – Kan administrere indstillinger for alle kunder, som partneren administrerer. Kan også tildele administratorroller til eksisterende brugere i organisationen og tildele specifikke kunder, der skal administreres af partneradministratorer.

 • Partneradministrator – Kan administrere indstillinger for kunder, som administratoren har klargjort, eller som er blevet tildelt til brugeren.

 • Partneradministrator, skrivebeskyttet – Kan se indstillinger for alle kunder, som partneren administrerer. Har ikke redigeringsadgang.

 • Help desk-administrator (grundlæggende) — Kan få adgang til Help Desk-visningen (fra Partner Hubs fejlfindingsside). Kan foretage søgninger på tværs af organisationen af alle kunder under partneren til fejlfinding og support. Denne rolle giver midlertidig læseadgang til kundeorganisationer under partneren.

 • Help desk-administrator (Avanceret) –Denne rolle indeholder alt, hvad ovenstående grundlæggende rolle giver, men lader også administratoren anmode om fuld administratoradgang fra en kundeadministrator for at løse problemer.

 • Webex til engros-administrator –Denne rolle kan tildeles enhver administrator, der også har rollen som fuld partner som partner. Rollen Wholesale-administrator udvider privilegierne for rollen som partner fuld administrator til en Wholesale RTM-partnerorganisation og dens kunder. For den fulde liste over privilegier, som en Webex til engros-administrator har i en engros-partnerorganisation, se kolonnen Partner fuld administrator i nedenstående tabel.

Følgende tabel viser de adgangsprivilegier, som ovenstående administratorer har til at administrere indstillinger i Partner Hub og Control Hub på vegne af kundeorganisationer, som partneren administrerer.

Tabel 2. Kundeadministrationsroller

Partneradministrator (fuld)

Partneradministrator

Partneradministrator (kun læserettigheder)

Help desk-administrator (grundlæggende)

Help desk-administrator (Avanceret)

Indstillinger for Partner Hub

Tildel administratorroller

Partneranalyse og -rapportering

Skrivebeskyttet

Branding

Skrivebeskyttet

Virksomhedens politik og skabeloner

Opret kunder

Start og administrer Webex prøveversioner

Indstillinger for kundeorganisation

Kundeliste

Se alle

Se delvis

Se alle

Se alle

Se alle

Tildel kundeadministratorroller

Tilføj/slet brugere, og tildel licenser

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Enhedsadministration

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Virksomhedens politik og skabeloner

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Analyse og rapporter

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Fejlfinding

Skrivebeskyttet

Licenser og opgraderinger

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Organisationsindstillinger

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Appintegrationer

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Administration af Webex-websted

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Revisionslog for administratorhandlinger

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Midlertidig, når den er godkendt

Adgang til brugergenereret indhold

Juridisk opbevaring

Adgang til at deltage i igangværende møder

Hent logfiler


Klargøringsadministrator er en afledt rolle i stedet for en tildelt rolle. Det kan opstå, hvis en administrator opsætter Webex tjenester for en organisation, der allerede findes i Control Hub, og som har en eksisterende relation til en partner og partneradministrator. Klargøringsadministratoren har lignende adgang som en partneradministrator. Har dog ikke adgang til at starte og administrere Webex prøveversioner.

Tildel roller

Den fulde administrator og den fulde partneradministrator kan tildele roller til andre brugere i partnerorganisationen.

Den første bruger, der er klargjort til partnerorganisationen, tildeles automatisk begge ovenstående roller og kan tildele roller til andre brugere i partnerorganisationen.

1

Log ind på Partner Hub påhttp://admin.webex.com .

2

Vælg Kunder og start visningen for Min organisation .

3

I Control Hub skal du klikke på Brugere og vælg den relevante bruger.


 

Hvis brugeren ikke findes i din Min organisation, kan du tilføje yderligere administratorer ved at klikke på knappen Administrer brugere og følge anvisningerne i guiden. Når brugeren er oprettet, kan du gå til brugersektionen i Min organisation, klikke på den relevante bruger og tildele administrative roller. Hvis brugerne allerede har en etableret Common Identity til tjenester, skal du konfigurere et alias for Partner Hub.

4

Under Profil fanen, skal du gå til Administratorroller og klik på pilen > for at udvide visningen.

5

Vælg de relevante roller, og klik på Gem .

Partner Hub-loginadgang tildeles automatisk, når administratorroller tildeles. For helpdesk kan administratorer logge ind påhttps://admin.webex.com/helpdesk .

 
En fuld administrator i en partnerorganisation kan også tildele rollen Partner fuld administrator, Partner administrator og Partner skrivebeskyttet administrator via Partner Hub Administratorer visning.

Begrænset administratortilstand

Begrænset administratortilstand er en indstilling på organisationsniveau, som partneradministratorer kan aktivere for kundeorganisationer ( standardindstilling er aktiveret). Når en partneradministrator aktiverer Begrænset tilstand for en kundeorganisation, er alle kundeadministratorer for den pågældende organisation begrænset fra at redigere en liste over partnerdefinerede indstillinger i Control Hub – det er kun en partneradministrator, der kan nulstille de begrænsede indstillinger. For kundeadministratorer bestemmes adgangsniveauet for Control Hub som følger:

(Control Hub-adgang) = (Rollerettigheder) - (restriktioner)

Når Begrænset tilstand er aktiveret, er følgende elementer begrænset for kundeadministratorer i den pågældende organisation:

 • I den Brugere visning, er følgende indstillinger ikke tilgængelige:

  • Knappen Administrer brugere er nedtonet.

  • Tilføj eller rediger brugere manuelt – ingen mulighed for at tilføje eller ændre brugere, enten manuelt eller via CSV.

  • Gør krav på brugere – ikke tilgængelig

  • Automatisk tildeling af licenser – ikke tilgængelig

  • Telefonbogssynkronisering – kan ikke redigere indstillingerne for telefonbogssynkronisering (denne indstilling er kun tilgængelig for administratorer på partnerniveau).

  • Brugeroplysninger – ingen mulighed for at redigere brugerindstillinger, såsom navn og e-mailadresse.

  • Nulstil pakke – ingen mulighed for at nulstille pakketypen.

  • Rediger tjenester – ingen valgmulighed for at redigere de tjenester, der er aktiveret for en bruger (f.eks. meddelelser, møder, opkald)

  • Vis status for tjenester – kan ikke se den fulde status for hybridtjenester eller kanalen til softwareopgradering

  • Primært arbejdsnummer – dette felt er skrivebeskyttet.

 • I den Konto visning, er følgende indstillinger ikke tilgængelige:

  • Virksomhedsnavn er skrivebeskyttet.

 • I den Organisationsindstillinger visning, er følgende indstillinger ikke tilgængelige:

  • Domæne – adgang er skrivebeskyttet.

  • E-mail – Indstillingerne for undertrykkelse af administratorinvitation og valg af landestandard for e-mail er skrivebeskyttede.

  • Godkendelse – ingen valgmulighed for at redigere indstillinger for godkendelse og SSO .

 • I den Ringer op menuen, er følgende indstillinger ikke tilgængelige:

  • Opkaldsindstillinger – Appens valgmuligheder Indstillingerne for opkaldsprioritet er skrivebeskyttede.

  • Opkaldsadfærd – Indstillingerne er skrivebeskyttede.

  • Placering > PSTN– valgmulighederne for lokal gateway og Cisco PSTN er skjult.

 • Under TJENESTER , er tjenestevalgmulighederne Migrations og Connected UC udelukket.


Begrænset tilstand anvendes på kundeorganisationer i stedet for på individuelle administratorer. Når denne indstilling er aktiveret, ser kundeadministratorer i den pågældende organisation et banner øverst på Control Hub-skærmen, der fortæller dem, at denne indstilling er anvendt.

Konfigurer begrænset administratortilstand

Partneradministratorer kan bruge nedenstående procedure til at aktivere eller deaktivere denne tilstand for givne kundeorganisationer ( standardindstilling er aktiveret).

 1. Log ind på Partner Hub, og vælg Kunder .

 2. Vælg den relevante kundeorganisation.

 3. I indstillingsvisningen til højre skal du aktivere eller deaktivere begrænset administratortilstand ved at aktivere eller deaktivere følgende kontakter:

  • For Webex til BroadWorks – Hvis du vil aktivere indstillingen, skal du aktivere Begrænset af partnertilstand skifte.

  • For Engros-RTM – Hvis du vil aktivere indstillingen, skal du aktivere Begræns denne kunde skifte.

  Deaktiver kontakten, hvis du vil fjerne Begrænset tilstand for kundeorganisationen.

Relaterede artikler

Følgende artikler indeholder yderligere oplysninger om roller:

 • Tildel organisationsroller i Control Hub –Hvis du giver Control Hub-adgang til kundeadministratorer, kan du bruge denne artikel til at konfigurere rolleadgang for kundeadministratorer.

 • Godkend anmodning om ekstern administrator – Kundeadministratorer kan bruge denne procedure til at give en partneradministrator ekstern administratoradgang til deres organisation. Et eksempel på, hvor dette kan være påkrævet, er, hvis en eksisterende Webex organisation køber Webex tjenester fra en partnerorganisation, som de ikke har et eksisterende forhold til. Kundeadministratoren skal godkende ekstern administratoradgang til den nye partneradministrator.

Ændringshistorik

Ændringsdato

Beskrivelse af skift

8. marts 2023

 • Partneradministratorer kan ikke tilføje/slette brugere og tildele licenser.

1. februar 2022

 • Opdateret noten i afsnittet Tildel roller.

28. juli 2022

 • Rettet rollenavn til Webex for engros-administrator.

22. juli 2022

 • Tilføjet oplysninger om rollen Engros-administrator.

 • Har erstattet rollerne fulde salgsadministrator og salgsadministratorer med fuld administrator og partneradministrator.