Rollen worden gebruikt om beheerderstoegang toe te wijzen aan instellingen in Partner Hub en Control Hub. Er zijn meerdere rollen beschikbaar die toegang kunnen bieden tot de vereiste beheerinstellingen, terwijl de toegang tot niet-vereiste instellingen wordt beperkt. U kunt meerdere rollen toewijzen aan één beheerder of aan meerdere beheerders met verschillende rollen en toegangsrechten, afhankelijk van de behoeften van de organisatie.

Binnen een partnerorganisatie (serviceprovider of wederverkoper) kunnen rollen worden toegewezen voor twee hoofdbeheerdoeleinden:

 • Partnerbeheer: instellingen beheren die van toepassing zijn op de partnerorganisatie.

 • Klantbeheer: instellingen beheren die van toepassing zijn op klantorganisaties die de partner beheert.

Rollen voor partnerbeheer

De volgende organisatorische en functionele rollen verlenen beheerdersrechten voor het beheren van instellingen voor de partnerorganisatie zelf (de organisatie met de naam 'Mijn organisatie' in Partner Hub).

 • Volledige beheerder —Heeft toegang om instellingen voor de partnerorganisatie weer te geven en te beheren. Kan beheerdersrollen toewijzen, inclusief rollen voor Klantbeheer.

 • Alleen-lezen beheerder —Heeft toegang om de instellingen van de partnerorganisatie te bekijken, maar kan de instellingen niet bewerken.

 • Ondersteuningsbeheerder —Heeft toegang tot Analytics en probleemoplossing.

 • Gebruiker en apparaatbeheerder —Heeft toegang om gebruikers, apparaten en licenties te beheren.

 • Apparaatbeheerder —Heeft toegang om apparaten te beheren.

 • Nalevingsfunctionaris —Heeft toegang tot door gebruikers gegenereerde en juridische inhoud.

 • Geavanceerde probleemoplossing —Toegang om deel te nemen aan lopende en live vergaderingen.

In de volgende tabel wordt het toegangsniveau weergegeven dat de bovenstaande beheerders hebben om instellingen voor de partnerorganisatie te beheren.

Tabel 1. Rollen voor partnerbeheer

Volledige beheerder

Alleen-lezenbeheerder

Ondersteuningsbeheerder

Gebruikers- en apparaatbeheerder

Apparaatbeheerder

Nalevingsfunctionaris

Geavanceerde probleemoplossing

Instellingen partnerorganisatie

Beheerdersrollen toewijzen

Alleen-lezen

Gebruikers toevoegen/verwijderen en licenties toewijzen

Alleen-lezen

Apparaatbeheer

Alleen-lezen

Bedrijfsbeleid en -sjablonen

Alleen-lezen

Analyses en rapporten

Alleen-lezen

Probleemoplossing

Alleen-lezen

Licenties en upgrades

Alleen-lezen

Organisatie-instellingen

Alleen-lezen

App-integraties

Alleen-lezen

Webex-site

Alleen-lezen

Controlelogboek voor beheerdersacties

Alleen-lezen

Toegang tot door gebruikers gegenereerde inhoud

Juridische bewaring

Toegang om deel te nemen aan lopende vergaderingen

Klantenbeheerrollen

De volgende klantbeheerrollen kunnen worden toegewezen aan gebruikers in de partnerorganisatie. Deze rollen bieden toegang tot het beheren van instellingen in Partner Hub of Control Hub voor klantorganisaties die de partner beheert.

 • Volledige beheerder van partner —Kan instellingen beheren voor alle klanten die de partner beheert. Kan ook beheerdersrollen toewijzen aan bestaande gebruikers in de organisatie en specifieke klanten toewijzen die moeten worden beheerd door partnerbeheerders.

 • Partnerbeheerder —Kan instellingen beheren voor klanten die door de beheerder zijn ingericht of die aan de gebruiker zijn toegewezen.

 • Alleen-lezen partnerbeheerder —Kan instellingen weergeven voor alle klanten die de partner beheert. Heeft geen bewerkingsrechten.

 • Helpdeskbeheerder (basis) — Kan toegang krijgen tot de helpdeskweergave (vanaf de pagina Problemen oplossen van de partnerhub). Kan zoekopdrachten voor alle klanten onder de partner uitvoeren voor het oplossen van problemen en ondersteuning. Deze rol biedt tijdelijke leestoegang aan klantorganisaties onder de partner.

 • Helpdeskbeheerder (geavanceerd) —Deze rol biedt alles wat de bovenstaande basisrol biedt, maar laat de beheerder ook volledige beheerderstoegang aanvragen bij een klantbeheerder om problemen op te lossen.

In de volgende tabel worden de toegangsrechten weergegeven die de bovenstaande beheerders hebben om instellingen in Partner Hub en Control Hub te beheren namens klantorganisaties die de partner beheert.

Tabel 2. Klantenbeheerrollen

Volledige partnerbeheerder

Partnerbeheerder

Partnerbeheerder met alleen-lezentoegang

Helpdeskbeheerder (basis)

Helpdeskbeheerder (geavanceerd)

Partner Hub-instellingen

Beheerdersrollen toewijzen

Partneranalyses en -rapportage

Alleen-lezen

Branding

Alleen-lezen

Bedrijfsbeleid en -sjablonen

Klanten maken

Webex proefversies starten en beheren

Instellingen klantorganisatie

Klantenlijst

Alles weergeven

Gedeeltelijk weergeven

Alles weergeven

Alles weergeven

Alles weergeven

Klantbeheerdersrollen toewijzen

Gebruikers toevoegen/verwijderen en licenties toewijzen

Alleen-lezen

Alleen-lezen

Tijdelijk na goedkeuring

Apparaatbeheer

Alleen-lezen

Alleen-lezen

Tijdelijk na goedkeuring

Bedrijfsbeleid en -sjablonen

Alleen-lezen

Alleen-lezen

Tijdelijk na goedkeuring

Analyses en rapporten

Alleen-lezen

Alleen-lezen

Tijdelijk na goedkeuring

Probleemoplossing

Alleen-lezen

Licenties en upgrades

Alleen-lezen

Alleen-lezen

Tijdelijk na goedkeuring

Organisatie-instellingen

Alleen-lezen

Alleen-lezen

Tijdelijk na goedkeuring

App-integraties

Alleen-lezen

Alleen-lezen

Tijdelijk na goedkeuring

Webex-site

Alleen-lezen

Alleen-lezen

Tijdelijk na goedkeuring

Controlelogboek voor beheerdersacties

Alleen-lezen

Alleen-lezen

Tijdelijk na goedkeuring

Toegang tot door gebruikers gegenereerde inhoud

Juridische bewaring

Toegang om deel te nemen aan lopende vergaderingen

Logboeken ophalen


Inrichtingsbeheerder is een afgeleide rol in plaats van een toegewezen rol. Dit kan optreden als een beheerder Webex -services instelt voor een organisatie die al bestaat in Control Hub en die een bestaande relatie heeft met een partner en partnerbeheerder. De inrichtingsbeheerder heeft vergelijkbare toegang als een partnerbeheerder. U hebt echter geen toegang om Webex proefversies te starten en te beheren.

Rollen toewijzen

De volledige beheerder en de volledige partnerbeheerder kunnen rollen toewijzen aan andere gebruikers in de partnerorganisatie.

De eerste gebruiker die is ingericht voor de partnerorganisatie, krijgt automatisch beide bovenstaande rollen toegewezen en kan rollen toewijzen aan andere gebruikers in de partnerorganisatie.

1

Meld u aan bij Partner Hub ophttp://admin.webex.com .

2

Selecteren Klanten en start de weergave voor Mijn organisatie .

3

Klik in Control Hub op Gebruikers en selecteer de juiste gebruiker.


 

Als de gebruiker niet bestaat in Mijn organisatie, kunt u extra beheerders toevoegen door op de knop Gebruikers beheren te klikken en de aanwijzingen in de wizard te volgen. Nadat de gebruiker is gemaakt, gaat u naar het gedeelte Gebruikers van Mijn organisatie, klikt u op de juiste gebruiker en wijst u beheerdersrollen toe. Als gebruikers al een gemeenschappelijke identiteit voor services hebben, moet u een alias instellen voor Partner Hub.

4

Onder de Profiel tabblad, ga naar Beheerdersrollen en klik op de pijl > om de weergave uit te vouwen.

5

Selecteer de juiste rollen en klik op Opslaan .

Aanmeldingstoegang voor Partner Hub wordt automatisch toegewezen wanneer beheerdersrollen worden toegewezen. Voor de helpdesk kunnen beheerders zich aanmelden bij:https://admin.webex.com/helpdesk .

 
Een volledige beheerder in een partnerorganisatie kan ook de rollen Volledig beheerder partner, Partnerbeheerder en Alleen-lezen partnerbeheerder toewijzen via de Partnerhub Beheerders bekijken.

Beperkte beheerdersmodus

De beperkte beheerdersmodus is een instelling op organisatieniveau die partnerbeheerders kunnen inschakelen voor klantorganisaties (de standaardinstelling is ingeschakeld). Wanneer een partnerbeheerder de beperkte modus inschakelt voor een klantorganisatie, kunnen alle klantbeheerders voor die organisatie geen lijst met door partners gedefinieerde instellingen bewerken in Control Hub. Alleen een partnerbeheerder kan de beperkte instellingen opnieuw instellen. Voor klantbeheerders wordt het toegangsniveau van Control Hub als volgt bepaald:

(Control Hub-toegang) = (Rolrechten) - (Beperkingen)

Wanneer de beperkte modus is ingeschakeld, zijn de volgende items beperkt voor klantbeheerders in die organisatie:

 • In de Gebruikers bekijken, zijn de volgende instellingen niet beschikbaar:

  • De knop Gebruikers beheren is grijs.

  • Gebruikers handmatig toevoegen of wijzigen: er is geen optie om gebruikers handmatig of via CSV toe te voegen of te wijzigen.

  • Gebruikers claimen: niet beschikbaar

  • Licenties automatisch toewijzen: niet beschikbaar

  • Adreslijstsynchronisatie: de instellingen voor adreslijstsynchronisatie kunnen niet worden bewerkt (deze instelling is alleen beschikbaar voor beheerders op partnerniveau).

  • Gebruikersgegevens: er is geen optie om gebruikersinstellingen zoals naam en e-mailadres te bewerken.

  • Pakket opnieuw instellen: er is geen optie om het pakkettype opnieuw in te stellen.

  • Services bewerken: er is geen optie om de services te bewerken die zijn ingeschakeld voor een gebruiker (bijvoorbeeld Berichten, Vergaderingen, Bellen)

  • Status van services weergeven: kan de volledige status van hybride services of software-upgradekanaal niet zien

  • Primair werknummer: dit veld is alleen-lezen.

 • In de Account bekijken, zijn de volgende instellingen niet beschikbaar:

  • Bedrijfsnaam is alleen-lezen.

 • In de Organisatie-instellingen bekijken, zijn de volgende instellingen niet beschikbaar:

  • Domein: toegang is alleen-lezen.

  • E-mail-mail: de instellingen voor E-mailuitnodiging van beheerder onderdrukken en Selectie van landinstellingen voor E-mail - E-mail zijn alleen-lezen.

  • Verificatie: er is geen optie om de instellingen voor verificatie en SSO te bewerken.

 • In de Bellen menu, zijn de volgende instellingen niet beschikbaar:

  • Gespreksinstellingen: de instellingen voor gespreksprioriteit van app-opties zijn alleen-lezen.

  • Belgedrag: instellingen zijn alleen-lezen.

  • Locatie > PSTN: de opties Lokale gateway en Cisco PSTN zijn verborgen.

 • Onder DIENSTEN , worden de serviceopties Migraties en Verbonden UC onderdrukt.


De beperkte modus wordt toegepast op klantorganisaties in plaats van op afzonderlijke beheerders. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, zien klantbeheerders bij die organisatie een banner boven aan het Control Hub-scherm waarmee ze weten dat deze instelling is toegepast.

Beperkte beheerdersmodus configureren

Partnerbeheerders kunnen de onderstaande procedure gebruiken om deze modus voor bepaalde klantorganisaties in of uit te schakelen (de standaardinstelling is ingeschakeld).

 1. Meld u aan bij Partner Hub en selecteer Klanten .

 2. Selecteer de toepasselijke klantorganisatie.

 3. Schakel in de instellingenweergave aan de rechterkant de beperkte beheerdersmodus in of uit door de volgende schakelopties in of uit te schakelen:

  Schakel de schakelaar uit als u de beperkte modus voor de klantorganisatie wilt verwijderen.

Gerelateerde artikelen

De volgende artikelen bevatten aanvullende informatie over rollen:

 • Organisatierollen toewijzen in Control Hub —Als u Control Hub toegang verleent aan klantbeheerders, gebruikt u dit artikel om roltoegang te configureren voor klantbeheerders.

 • Verzoek van externe beheerder goedkeuren —Klantbeheerders kunnen deze procedure gebruiken om een partnerbeheerder externe beheerderstoegang tot hun organisatie te verlenen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een bestaande Webex organisatie Webex services aanschaft van een partnerorganisatie waarmee ze geen bestaande relatie hebben. De klantbeheerder moet de externe beheerderstoegang goedkeuren voor de nieuwe partnerbeheerder.

Geschiedenis wijzigen

Datum van wijziging

Beschrijving van de wijziging

31 maart 2023

08 maart 2023

 • Partnerbeheerders kunnen geen gebruikers toevoegen/verwijderen en geen licenties toewijzen.

01 februari 2022

 • De opmerking in het gedeelte Rollen toewijzen is bijgewerkt.