Prekinuta mi je veza sa sastankom

Bio sam isključen sa sastanka.

Moja veza sa sastankom stalno opada.

Stalno me prekidaju sa sastanka.

Imam problem ostati povezan sa sastankom.

Otopina:

Ako niste povezani sa sastankom, ponovno se uključite pomoću veze u pozivnici e-poštom ili se pridružite izravno s web-mjesta. Sve dok je sastanak još u tijeku, trebali biste se moći ponovno pridružiti.

Da biste minimizirali prekide veze na sastancima web-exa:

 • Izbjegavajte povezivanje putem:
  • Bežične veze
   • Umjesto toga koristite tvrdo ožičenu internetsku vezu tako da se priključite izravno na usmjerivač ili modem. To će vam dati bržu vezu s minimalnim prekidima veze.
     
  • VPN veze
   • Ako se povezujete putem VPN-a, pokušajte prekinuti vezu i povežite se izravno s Internetom
     
  • Satelitske veze, koje Webex ne podržava.
  • Wi-Fi vruća mjesta

Ako i dalje naiđete na prekide veze na ožičenojvezi:

Ako nijedno od gore navedenih rješenja ne pomaže u rješavanju problema, a vaš ISP je potvrdio da nema problema, obratite se tehničkoj podršci. Vidjeti: WBX162 - Kako kontaktirati Webex korisničku službu ili tehničku podršku?

Je li taj članak bio koristan?