Veza sa sastankom mi je prekinuta

Iskljuиen sam sa sastanka.

Moja veza sa sastankom stalno opada.

Stalno me iskljuиe sa sastanka.

Imam problem da ostanem povezan sa sastankom.

Rešenje:

Ako niste isključeni sa sastanka, pridružite se ponovo koristeći vezu u pozivu za e-poštu ili se pridružite direktno sa Webex lokacije. Dokle god je sastanak u toku, trebalo bi da možete ponovo da se pridružite.

Da biste smanjili prekid veze na Webexsastancima:

 • Izbegavajte povezivanje kroz:
  • Bežične veze
   • Umesto toga koristite tvrdo povezanu Internet vezu tako što ćete se priključiti direktno na mrežnu skretnicu ili modem. To će vam pružiti bržu vezu sa minimalnim prekidom veze.
     
  • VPN veze
   • Ako se povezujete preko VPN-a, pokušajte da prekinete vezu i povežite se direktno sa Internetom
     
  • Satelitske veze, koje Webex ne podržava.
  • Wi-Fi žarišta

Ako i dalje nailazite na prekid veze:

Ako nijedno od navedenih rešenja ne pomaže u rešavanju problema, a dobavljač Internet usluga je potvrdio da nema problema, obratite se tehničkoj podršci. Vidim: WBX162 - Kako da kontaktiram Webex korisničke usluge ili tehničku podršku?

Da li je ovaj članak bio koristan?