Mijn browser loopt vast wanneer er verbinding wordt gemaakt met de sessie

Gebruik dit artikel als uw browser vastloopt bij het starten van of deelnemen aan een Webex-sessie.

Mijn browser loopt vast wanneer er verbinding wordt gemaakt met de sessie.

Mijn browser loopt vast op de pagina 'Een moment geduld...' tijdens het opstarten van of deelnemen aan een vergadering.

Ik kom niet verder dan de pagina Vergadering is bezig als ik een vergadering start.

Ik loop vast op de pagina Vergadering is bezig als ik probeer deel te nemen aan een vergadering.

Opmerking:Sommige IT-afdelingen kunnen voor medewerkers de mogelijkheid beperken om de beveiligingsinstellingen van de browser te wijzigen.

Als knoppen bij de instellingen niet beschikbaar zijn in uw internetopties, neemt u contact op met uw IT-afdeling voor ondersteuning bij het wijzigen van de beveiligingsinstellingen.Oplossing:

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen (test de deelname na het uitvoeren van elke stap):

  1. Cache en cookies wissen:
  2. Het handmatige installatieprogramma uitvoeren (vereist beheerdersrechten)
  3. Gebruik het installatieprogramma voor Temporary File Solution (TFS) (geen beheerdersrechten nodig)
  4. Zorg ervoor dat uw netwerk is geconfigureerd om Webex-verkeer toe te staan:
  5. Schakel alle actieve pop-upblokkeringen uit:
Neem contact op met de technische ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen nadat u alle stappen in dit artikel hebt uitgevoerd.Voor ondersteuning raadpleegt u: WBX162 - Hoe neem ik contact op met de klantenservice of technische ondersteuning van Webex?
 

Vond u dit artikel nuttig?