Moja przeglądarka zawiesza się podczas łączenia się z sesją

Skorzystaj z tego artykułu, jeśli Twoja przeglądarka zawiesza się podczas rozpoczynania sesji Webex lub dołączania do niej.

Moja przeglądarka zawiesza się podczas łączenia się z sesją.

Moja przeglądarka zawiesza się na stronie „Proszę zaczekać...” podczas rozpoczynania spotkania lub dołączania do niego.

Nie mogę ominąć strony Spotkanie w toku podczas rozpoczynania spotkania.

Utknąłem na stronie Meeting In Progress, gdy próbuję dołączyć do spotkania.

Uwaga:

Niektóre działy IT mogą ograniczać pracownikom możliwość zmiany ustawień zabezpieczeń przeglądarki.Jeśli przyciski ustawień w opcjach internetowych są wyszarzone, skontaktuj się z działem IT w celu uzyskania pomocy przy zmianie ustawień zabezpieczeń.

Rozwiązanie:

Aby rozwiązać ten problem (przetestuj dołączanie po wykonaniu każdego kroku):

  1. Wyczyść pamięć podręczną i pliki cookie:
  2. Uruchom instalatora ręcznego (wymaga uprawnień administratora)
  3. Użyj instalatora rozwiązania plików tymczasowych (TFS) (nie są wymagane uprawnienia administratora)
  4. Upewnij się, że Twoja sieć jest skonfigurowana do zezwalania na ruch Webex:
  5. Wyłącz wszystkie aktywne programy blokujące wyskakujące okienka:
Jeśli po wykonaniu czynności opisanych w tym artykule problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.Aby uzyskać pomoc, zobacz: WBX162 — Jak skontaktować się z obsługą klienta lub pomocą techniczną Webex?
 

Czy ten artykuł był pomocny?