Fastnat i ”Ansluter” när du deltar i ett Webex-möte

När du deltar i ett Webex-möte och klienten fastnar i ”Anslut” är det vanligtvis ett nätverksrelaterat problem.

Om du är nätverksadministratör och problemet upplevs av alla användare i ett nätverkssegment ska du granska följande två guider för att se till att du tillåter Webex-appen och dess trafik i nätverket.


Om du rensar webbläsarens och appcache kan du också åtgärda problemet. Följ stegen nedan:
  1. Rensa cacheminnet och cookies i din webbläsare.
  2. Rensa Webex-cachelagring
  3. Försök att delta i mötet igen
Om problemet kvarstår efter att du har utfört dessa steg ska du kontakta teknisk support.

Var den här artikeln användbar?