Min webbläsare låser sig vid anslutning till sessionen

Använd den här artikeln om webbläsaren låser sig när du startar eller deltar i en Webex-session.

Min webbläsare låser sig vid anslutning till sessionen.

Min webbläsare låser sig på sidan ”Ett ögonblick ...” när jag startar eller ansluter till ett möte.

Jag kan inte komma förbi sidan Pågående möte när jag startar ett möte.

Jag fastnar på sidan Pågående möte när jag försöker ansluta till ett möte.

Obs!Vissa IT-avdelningar kan begränsa en anställds möjlighet att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren.

Om inställningsknapparna är nedtonade (grå) i dina internetalternativ bör du kontakta din IT-avdelning för att få hjälp med att ändra säkerhetsinställningarna.Lösning:

Gör följande för att felsöka problemet (prova att gå med efter att du har utfört varje steg):

  1. Rensa cacheminne och cookies:
  2. Kör det manuella installationsprogrammet (kräver administratörsrättigheter)
  3. Använd installationsprogrammet Temporary File Solution (TFS) (inga administratörsrättigheter krävs)
  4. Se till att nätverket är konfigurerat för att tillåta Webex-trafik:
  5. Inaktivera alla aktiva popup-blockerare:
Kontakta teknisk support om problemet kvarstår även efter att du har utfört dessa steg.Om du behöver hjälp, se: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?
 

Var den här artikeln användbar?