Bekijk servicedetails

In de sectie Servicedetails worden de details op platformniveau beschreven die een tenant gebruikt, waaronder het Webex Contact Center-platform, het digitale kanaal, het spraakkanaal en de telefoonopties die zijn ingeschakeld.

1

Log in bij uw klantorganisatie met Control Hub.

2

Navigeer naar Contactcentrum > Instellingen > Algemeen.

3

In het gedeelte Servicedetails kunt u de volgende details bekijken:

  • Land van exploitatie

  • Platformdetails

  • Digitaal kanaal

  • Spraakkanaal

  • Telefonie

Configureer het automatisch opschonen van inactieve entiteiten

Met Webex Contact Center kunnen beheerders configuratieobjecten die als inactief zijn gemarkeerd permanent verwijderen. Dit helpt klanten ongewenste configuraties te verwijderen, een lichtgewicht configuratievoetafdruk te behouden en de applicatieprestaties te verbeteren. Nadat u een object als inactief hebt gemarkeerd, kunnen ze periodiek worden verwijderd door de functie voor automatisch opschonen op Control Hub in te schakelen.

1

Log in bij uw klantorganisatie met Control Hub.

2

Navigeer naar Contactcentrum > Instellingen > Algemeen.

3

In de sectie Inactieve configuraties automatisch opschonen schakelt u de schakelaar voor Automatisch opschonen inschakelen in.

4

Selecteer in de vervolgkeuzelijst het aantal maanden waarna inactieve objecten automatisch worden opgeschoond. Deze waarde moet tussen 1 en 12 maanden liggen.

5

Klik op Opslaan. Er verschijnt een melding dat de configuraties zijn opgeslagen. Inactieve objecten worden opgeschoond op basis van de geselecteerde opschoonduur.