Het gedeelte Servicedetails beschrijft de details op platformniveau die een tenant gebruikt, waaronder het Webex Contact Center-platform, digitaal kanaal, spraakkanaal en telefonieopties die zijn ingeschakeld.

1

Meld u aan bij uw klantorganisatie via Control Hub.

2

Navigeer naar Contact Center > algemene >instellingen.

3

In het gedeelte Servicedetails kunt u de volgende details bekijken:

  • Operationeel land

  • Platformdetails

  • Digitaal kanaal

  • Spraakkanaal

  • Telefonie

In het Webex Contact Center kunnen beheerders configuratieobjecten die als inactief zijn gemarkeerd, permanent verwijderen.Dit helpt klanten bij het verwijderen van ongewenste configuraties, een niet-compacte configuratie en het verbeteren van de prestaties van de toepassing.Zodra u een object hebt gemarkeerd als inactief, kunnen deze regelmatig worden verwijderd door de functie voor automatisch hergebruik in Control Hub in teschakelen.

1

Meld u aan bij uw klantorganisatie via Control Hub.

2

Navigeer naar Contact Center > algemene >instellingen.

3

Schakel in het gedeelte Niet-actieve configuraties automatisch opsredden de schakelaar voor Automatisch opsn inschakelen in.

4

Selecteer in vervolgkeuzelijst na hoeveel maanden de inactieve objecten automatisch worden verwijderd.Deze waarde moet tussen 1 en 12 maanden zijn.

5

Klik op Opslaan.Er wordt een bericht weergegeven dat de configuraties zijn opgeslagen.Het inactieve object wordt opgeschoond op basis van de geselecteerde opschoonduur.